Categorie: Columns

De houding van vele zwarte mannen is vaak geschoeid op angst en onzekerheid t.a.v. hun gevoelens

Door: Waldy Neyhorst

De kluis van onze zwarte mannen herbergt verschillende verdrongen ervaringen van ons leven. Hierdoor is de kans groot dat wij mannen in de opvoeding naar onze jongens te vaak de nare ervaringen en handelingen van onze ouders en voorouders gebruiken die niet bevorderlijk zijn, maar onze houding bepalen.

Wanneer wij mannen ontdekken dat wij op basis van onze pijnen of sporen daarvan regelmatig de verkeerde handelingen naar onze kinderen m.n. onze jongens uitvoeren, wordt het hoogtij om te gaan werken aan onszelf.  Meestal is het zo dat wij niet of nauwelijks geleerd hebben om hulp te vragen. Wij vluchten voor onze pijnen en verliezen. Wij klampen ons te vaak vast aan het gemis van een aanwezige vader. Wij mannen zullen elkaar moeten steunen in elk verlies en pijn, zodat wij kunnen ervaren dat wij niet om die realiteit van pijn heen kunnen.

Door stil te staan bij de pijn zal jij je afvragen: “Wie ben ik eigenlijk”?. Hoe was ik als vader, partner, zoon, collega en vriend. Bij deze vragen zal je ontdekken dat pijn je ook de mogelijkheid biedt om te groeien en verder te gaan. De confrontatie met verlies en pijn maakt jou completer en hopelijk ook tot een andere man en vader.

De verschillende vormen van verlies en tegenslagen betekenen, dat als je durft om verder te gaan jij ook moet leren rouwen. Het einde van een liefdevolle relatie met wie dan ook en in wat voor vorm dan ook doet pijn, maar het betekent niet het einde van de wereld. Ga bij jezelf na hoeveel vormen van verlies jij kent en ervaren hebt. Jij weet dan als geen ander te moeten dealen met het rouwproces waarin je beland. Als je daaraan toegeeft, krijg je ruimte om met niet al teveel kleerscheuren verder te gaan met je leven.

Mannen, wees niet bang voor je gevoelens

Velen van ons vinden het lastig om onze gevoelens te delen, omdat wij opgroeiden in een omgeving waar niet over gesproken kon worden. De boodschap was dat je stoer moet zijn en je krachtig moet gedragen. Hierdoor zijn wij in een emotioneel isolement geraakt. Nu moeten wij leren te communiceren met ons lichaam. Wij moeten beseffen dat de kluis in ons lichaam zit en zich van daaruit manifesteert. Communiceren moet de sleutel van de kluis zijn. Met de sleutel kan herstel bewerkstelligd worden voor brein, geest en lichaam.

Vakantie, vakantie, wat een heerlijke tijd

In de afgelopen periode van het jaar waren in Amsterdam de meeste scholen dicht wegens de zomervakantie.

Ik weet persoonlijk dat er momenteel vele organisaties vakantiescholen, ook wel zomerscholen genoemd, verzorgen. Ook weet ik dat vele ouders hun kinderen inschrijven om verschillende redenen, maar het mooie daarvan en ook te promoten is, is dat die kinderen op de vakantiescholen op een andere en speelse wijze vaardigheden aangereikt krijgen. Hierdoor is de kans groot dat zij gemotiveerd raken, sneller de vaardigheden onder de knie krijgen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Ik ben een voorstander van spelend leren, omdat de aangereikte stof op een effectieve manier in beeld wordt gebracht. De ondersteuning, begeleiding en aandacht die kinderen ondervinden, versterken hun vaardigheden, verminderen hun angst, stimuleren tot activiteit en prikkelen tot beter concentreren.

Wanneer ik dan praat over onze zwarte jongens die door verschillende redenen op school matig meekomen, dan is voor mij de methode spelend leren voor veel van deze jongens een must. Voor jongens kunnen vaders een voorbeeld zijn in het leerspel. Competenties zoals doorzettingsvermogen, durf, grensverleggend zijn en incasseren worden geactiveerd. De angst die jongens vaak hebben en geleerd hebben dat niet te laten zien “bv jongens huilen niet” zorgt ervoor dat de negatieve beleving, stress en onzekerheid kan veroorzaken.

Het is meestal nodig om jongens die stressvolle situaties hebben meegemaakt, te motiveren. Het is gebleken dat jongens die met innerlijke pijn rondlopen vaak gedwongen worden om te doen wat anderen van ze verwachten. Vaak redden deze jongens het door zich te verzetten. Ouders willen graag dat hun zonen meekunnen, dus krijgen deze jongens specifieke aandacht waardoor zij zich niet openlijk hoeven te verzetten. Zij zullen zich veiliger en competenter voelen.

Als vaders weten en er ook rekening mee houden dat hun kinderen vakantie hebben, kunnen zij in de vakantieperiode veel leuke dingen doen met hun jongens. Door deze periode in te plannen, kunnen vaders met hun aanwezigheid tijdens de vakantie hun jongens  meer aandacht geven, begeleiden en ondersteunen. Problemen kunnen worden opgelost door met hun interactie in deze vrije- en stressloze periode er letterlijk voor elkaar te zijn. De vakantieperiode is dan een heerlijke tijd waar spontane en informele situaties ontstaan en voor informele leermomenten zorgen, zoals: winnen, leiden, volgen, afwachten, terugtrekken, protesteren, strijden, zorgen.

Dus met de aandacht die gegeven wordt tijdens de vakantieperiode zal de dagelijkse stress van die jongens hanteerbaar worden. De vaders krijgen de ruimte om voor hun jongens een speelveld te creëren met duidelijke grenzen, waarin fouten gemaakt mogen worden en de jongens niet bang hoeven te zijn.

Wij weten dat al onze jongens geniaal geboren zijn en daardoor alle mogelijkheden hebben om met de juiste aandacht, begeleiding en ondersteuning de beste versie van zichzelf te worden. De ruimte in de vakantieperiode leent zich ervoor om die heerlijkheid te creëren

SOUTHEAST DRUM ACADEMY EEN FEIT

Door Otmar Watson

Eindelijk het staat er! Dat waren de gedachten van Otmar Watson, kwartiermaker, en Ellen Nieuweboer, projectdirecteur Gemeente Amsterdam. Op vrijdag 21 januari 2022 is het gebouw Southeast Drum Academy (SEDA) formeel geopend. Doelstelling van SEDA is het faciliteren van drumgroepen uit Amsterdam Zuidoost. Al jaren was er een gebrek aan oefenruimte van drumgroepen in Amsterdam Zuidoost.

Drumgroepen konden nergens in Zuidoost terecht vanwege de ontstane geluidsoverlast, waardoor ze moesten uitwijken voor repetities naar andere stadsdelen, buiten moesten repeteren of zelfs moesten stoppen met repeteren. Drumband, in de volksmond brassband, is een belangrijk cultureel erfgoed van o.a. Amsterdam Zuidoost. Deze muziekstijl en de movement erachter zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Optredens van drumgroepen zijn te vinden tijdens verschillende gelegenheden, events en festival. Een groot deel van deze drumgroepen uit Amsterdam hebben hun basis in Amsterdam Zuidoost. Het belang van een goed geoutilleerde repetitieruimte is daarom van essentieel belang voor het bestaansrecht van drumgroepen in Amsterdam Zuidoost.

Southeast Drum Academy heeft voor de komende 3 jaar een tijdelijke pand op het marktplein te Kraaiennest onder het metrostation. Het vooruitzicht is dat Souhteast Drum Academy dan overgaat naar een definitieve pand dat nog gebouwd moet worden in de K-buurt. SEDA is het gebouw voor alle drumgroepen uit Amsterdam Zuidoost en is dagelijks geopend van 15:00 – 22:00 uur. Op zondag is het gebouw gesloten en op aanvraag beschikbaar voor incidentele muziekactiviteiten. Stichting Eternity Percussion is verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer van het gebouw. Het projectteam verantwoordelijk vanuit Eternity Percussion bestaat uit Orlando Ceder (directeur), Jamal Bijnoe (projectcoördinator) en Fabian Oudsten (assistent projectcoördinator). Drumgroepen die willen repeteren kunnen een email sturen naar info@eternitydrum.com.

Op vrijdag 15 juli 2022 vindt de feestelijke opening plaats van Southeast Drum Academy als onderdeel van het Bijlmer Drum Festival. Het plein zal op die dag een oase zijn van verschillende muziekactiviteiten voor kinderen en jongeren en een muziekpodium met lokale artiesten uit o.a. Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost is met SEDA weer een artistieke locatie rijker voor de gevestigde talenten en professionals.

Die Moderne man achter de babywagen?

Door:Waldy Neijhorst

Wie is die man? Welke kwalificaties moet die man bezitten? Het gaat over die zwarte man. Welke voorbeelden heeft hij meegekregen? Wat heeft hij mogen kopiëren? Hoe hebben zijn mogelijkheden verdieping gekregen? Is die moderne man er klaar voor om kinderen met een partner te krijgen en een moderne zwarte vader te worden? Is die moderne zwarte vader bereid om veel tijd te besteden aan zijn kinderen?
Weet dat die moderne zwarte man niet die man is die de babywagen voortduwt. Ook niet die man die de moeder helpt in de huishouding en opvoeding. Hij is niet die man die het beter dan zijn vader wil doen, maar zijn vader ziet en ervaart als medespeler in het spel van zijn leven.

Die moderne zwarte man heeft de keuze van zijn leven bepaald en heeft er geen spijt van. Hij is trots op waar hij vandaan komt en hij doet er alles aan om geboden kansen te benutten en te verrijken. Hij heeft ook de juiste mensen om zich heen verzameld. Het is voor hem niet alleen een kwestie van talent en doorzettingsvermogen, maar ook van durf om uit de box te denken en te handelen om doelen te bereiken.
Die moderne zwarte man die vader wordt, zal het vaderschapslandschap met open vizier betreden. Wat zal tellen, is niet wat hij verdient of welke status hij heeft, maar het vermogen om liefde te delen, te incasseren en geweldloos te communiceren. Bij het aangaan van de relatie vader zal hij als vader de trauma’s vanuit zijn verleden moeten oplossen, vooral de pijnen veroorzaakt door zijn eigen vader. Daardoor zal hij als man, partner en vader liefdevol gerespecteerd worden.

Mannen moeten minder angstig zijn, waardoor ze minder hun macht en onmacht hoeven te gebruiken. Die moderne zwarte man weet beter met macht en onmacht om te gaan en zorgt daardoor dat de grens van anderen wordt gerespecteerd.
In iedere man zit er een kind verborgen dat elke dag wil spelen. Het principe “spelend leren” zal bij de meeste mannen een openheid geven en een plateau voor succes in life zijn.

Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Ik ben Rutger Groot Wassink en ik ben lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar was ik met veel plezier wethouder Sociale Zaken en Diversiteit. Ik woon in Amsterdam West in de Staatsliedenbuurt.

Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?
Ik kom niet uit een politiek nest maar stemde al GroenLinks toen ik avondportier was bij het landelijke kantoor van GroenLinks tijdens mijn studie. Uiteindelijk ben ik adviseur geworden bij de landelijke Tweede Kamer fractie van GroenLinks en zat ik in de vorige raadsperiode namens GroenLinks in de gemeenteraad. Je kunt dus ook je weg vinden in de politiek zonder dat je het van huis uit hebt meegekregen. Wat voor mij een belangrijke drijfveer is geweest om zelf politiek actief te worden is dat ik vroeger in mijn omgeving veel uitsluiting en racisme heb gezien en dat ik vond dat ik me daartegen moest verzetten, niet alleen in mijn eigen omgeving, maar juist ook in de politiek. Als je een grote mond hebt, moet je ook bereid zijn om te laten zien hoe het anders kan.

Wat heeft de GroenLinks de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam?
Met deze coalitie is er zoals sommigen zeggen een ´kneiterlinkse´ wind gaan waaien in Amsterdam. Ik vind dat nog wel meevallen, maar ik denk dat we echt een andere weg met elkaar zijn ingeslagen. Behalve de steunmaatregelen en acties die we vanwege corona in gang hebben gezet, denk aan steun voor ZZP-ers, laptops voor kinderen die opeens thuisonderwijs moesten zorgen, hebben we ook een aantal andere belangrijke resultaten neergezet. Zo hebben we bijvoorbeeld als eerste stad in Nederland de woonplicht voor nieuwbouwwoningen ingevoerd. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen om de prijs vervolgens zo op te drijven dat mensen met midden- of lage inkomens het niet meer kunnen betalen. We bieden opvang en begeleiding aan 500 mensen zonder papieren. De opvang werd 24-uurs en voor meer mensen dan ooit. En we blijven een lobby voeren op het verbeteren van de asielprocedure zodat minder mensen tussen wal en schip belanden en ongedocumenteerd raken. Wat hard nodig is; ook met het nieuwe kabinet. En als wethouder Sociale Zaken heb ik me ingezet voor bestaanszekerheid voor de kwetsbare Amsterdammers. Ik heb in Zuidoost een banenplan opgezet met de Amsterdam Arena, waar we ondanks corona meer dan 700 mensen uit Zuidoost in korte tijd aan het werk zijn gegaan bij werkgevers in Zuidoost. In Amsterdam hoef je in de bijstand, geen verplichte tegenprestatie te leveren; mag je best wat bijverdienen als je eindelijk weer aan het opkrabbelen bent en gaan we je niet opjagen als je een keer iets net niet goed hebt ingevuld. Tot slot denk ik dat er vanuit mijn portefeuille diversiteit ook veel is gedaan. Dat zit in de misschien wat minder zichtbare acties, zoals het versterken van het Meldpunt Discriminatie en Racisme Amsterdam en onderzoek naar de ervaringen en handelingsperspectieven van Amsterdammers die gediscrimineerd en uitgesloten worden. Maar ik ben daarnaast ook trots op de meer zichtbare dingen, zoals de excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden door de burgemeester en het feit dat er in Amsterdam een Nationaal Slavernijmuseum komt.

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?
1. Echt werk maken van de sociale opgave zoals in het Masterplan staat: meer en beter werk, betere schoolprestaties, meer veiligheid en meer en betaalbare woningen.
2. Bouwopgave realiseren van 40.000 nieuwe woningen, waarvan ook een deel met voorrang voor mensen uit Zuidoost, ook betaalbare woningen, zeker voor jongeren.
3. Energietransitie maar dan wel sociaal, geen verhoging van woonlasten voor mensen met een kleine beurs, veel huizen isoleren en verbeteren, werkgelegenheid hiermee maken.
4. Doorgaan met de versterken van betrokkenheid en zeggenschap van bewoners. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van zelfstandige woonplatforms zoals we die nu in de K buurt hebben in alle buurten in Zuidoost.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de GroenLinks tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?
GroenLinks is tegen preventief fouilleren omdat het bewezen niet-effectief is en wel veel politie inzet kost die beter aan rechercheren en surveilleren kan worden besteed en omdat preventief fouilleren het risico op etnisch profileren en stigmatisering vergroot. De veiligheidsproblematiek in Zuidoost is urgent, en dat betekent dat we moeten investeren in onze jongeren, investeren in weerbare buurten én extra investeren in normaal politiewerk en handhaving, maar niet in symboolpolitiek.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de GroenLinks een oplossing voor dit probleem?
Rommel op straat en overvolle afvalbakken zijn velen een doorn in het oog. We moeten het Amsterdammers daarom zo makkelijk mogelijk maken om afval in een bak in plaats van op straat te gooien. In gebieden waar veel overlast voorkomt, zoals Zuidoost, moet de handhavingscapaciteit uitgebreid worden om zwerfafval aan te pakken. Dat moeten we goed per buurt inzetten door professionele vuilophalers, maar ik denk dat bewustwording ook echt belangrijk is. Uiteindelijk is dit ook echt iets dat we samen met de buurt moeten doen.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt GroenLinks naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?
Ik begrijp dat het niet altijd een fijne boodschap is, maar om klimaatverandering tegen te gaan hebben we echt geen tijd te verliezen. We kunnen geen maatregel onbenut laten. Dus naast isolatie van huizen, zonnepanelen, windmolens op zee en in de Amsterdamse haven, zullen er ook op andere plekken in de stad windmolens moeten komen. Voor nu zijn nog geen concrete locaties voor windmolens vastgelegd. Alleen met elkaar gezegd, dit zijn plekken waar het mogelijk is, dat zijn de zoekgebieden, en daar is er inderdaad ook eentje van in Zuidoost. De komende tijd per locatie heel zorgvuldig gaan kijken wat mogelijk is. Doel is dat er uiteindelijk ongeveer 17 windmolens een bijdrage kunnen gaan leveren aan de schone energie van onze stad.

En het Erotisch Centrum?
Femke Roosma heeft namens GroenLinks in de gemeenteraad grote twijfel uitgesproken over Zuidoost voor het erotisch centrum. Op dit moment wordt nog gekeken naar locaties door heel de stad, maar GroenLinks heeft echt wel grote aarzeling bij het zoeken van een locatie in Zuidoost. Daar wordt nu juist een masterplan gestart, omdat we echt nog veel werk te verzetten hebben in Zuidoost als gemeente. Bewoners hebben hun zorg al uitgesproken. Bovendien willen de sekswerkers daar ook niet heen. Dus de vraag is echt of Zuidoost wel voor de hand ligt.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?
Heel mooi idee. Dit kan elke maand zeker vanuit het Dagelijks Bestuur van Zuidoost, maar zou misschien ook echt goed zijn om roulerend een van de leden van college van BenW daar een rol in te geven. Dus heel goed!

 

 

Ewen J. Cicilson CDA Amsterdam Zuidoost, nummer 1

Mijn naam is Ewen J. Cicilson. Ik ben 35 jaar, vader van een jongetje van bijna 2 jaar en verloofd.In het dagelijks leven ben ik werkzaam als senior analist bij een consultancybedrijf. Verder ben ik ook parttime ondernemer en frequente sporter. Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo; daarom voelt Amsterdam-Zuidoost ook als huis aan. Zoveel verschillende culturen bij elkaar met een warme sociale interactie die ik tot nu toe nog nergens anders op deze manier ben tegengekomen.

Ewen J. Cicilson CDA Amsterdam Zuidoost, nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?Ik geloof dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de buurt waarin zij leven. Dit zou zich kunnen uiten in het onderhouden van je tuin of dat je even wat extra aandacht besteedt aan je eenzame oude buurman en vrouw. Voor mij is het helpen besturen en actief bijdragen aan de verbeteringen. Dit doe ik al als vrijwilliger en kleine ondernemer. Uiteindelijk wil ik het ook doen vanuit een bestuurlijke functie in de gemeente. Het verlengstuk zijn voor de burger om te doen wat echt nodig is.

 

Wat heeft de CDA de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam voor mekaar gekregen?
127 voorstellen van het CDA zijn aangenomen, dat is veel voor een fractie met één zetel. Diederik Boomsma zet zich al jaren in voor een stad waar de basis op orde is. Dat betekent: Onze straten schoon, veilig en heel en een dienstbare overheid, die jou helpt, in plaats van tegenwerkt.

Het CDA heeft aandacht gevraagd voor verwaarloosde buurten, zoals Reigersbos, en voor het onveilig verkeer in Zuidoost. Ook dienden we een initiatiefvoorstel in om met Koninkrijksdag (15 december) als hoofdstad de culturele diversiteit van Nederland te vieren. Een extra feestdag waarop we de Nederlandse gemeenschapszin vieren en de banden met Caribisch Nederland, Suriname en Indonesië waarderen.

 Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?

Het vertrouwen herstellen tussen Amsterdammers en de overheid. Ik hoop als inwoner van Zuidoost in de gemeenteraad een helder en luide stem namens mijn stadsdeel te laten horen. Soms lijken wij vergeten. Soms lijken ze in het stadhuis vooral bezig met de grachtengordel. Wij zitten ondertussen opgescheept met wapengeweld, vuilnisbergen op straat en verwaarloosde buurten. We moeten in Zuidoost weer het gevoel krijgen dat het stadsbestuur er ook voor ons is.

  • Een veilig en schoon stadsdeel
  • Betaalbare woningen, zodat mensen ook in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. We zien vooral dat jonge gezinnen de stad uit vertrekken, en ik zie buurtgenoten die last hebben van het erfpachtbeleid van de gemeente. We moeten ons stadsdeel betaalbaar houden. We moeten zorgen dat we voorzieningen in de buurt behouden, zoals de bibliotheek, de huisarts en de volkstuin.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, het CDA is voor preventief fouilleren. Vele partijen waren bang dat preventief fouilleren discriminatie in de hand werkt? Kun je aangeven hoe het CDA naar eventuele discriminatie mbt preventief fouilleren kijkt?

Er zijn te veel wapens in omloop, zeker bij jonge Amsterdammers. We moeten het wapengeweld een halt toe roepen. Wij vinden preventief fouilleren een geschikt middel om wapenbezit tegen te gaan, net als controles op scholen in risicogebieden en inleveracties van wapens. Preventief fouilleren mag alleen binnen een aangewezen risicogebied, op grond van meldingen of incidenten, en op basis van duidelijke risicokenmerken (zoals leeftijd, geslacht of kleding die zeer geschikt is om wapens te kunnen verbergen).

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft het CDA een oplossing voor dit probleem?

Zwerfafval is een hardnekkig probleem in onze stad. De gemeente moet de afvalpunten verbeteren en het vuilnis sneller opruimen. Vuil trekt immers vuil aan! Ook moeten mensen een boete krijgen voor vuil verkeerd plaatsen. Nu kom je er te vaak mee weg. Dus strengere handhaving. Maar ook inwoners hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we elkaar best mogen aanspreken op verkeerd gedrag of dat we even de tijd nemen om een nieuwe buurtgenoot uit te leggen hoe en waar deze het afval kan aanbieden.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt het CDA naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

Wij vinden Amsterdam als dichtbevolkte stad ongeschikt om grote windparken aan te leggen. Windturbines tasten de schoonheid van het landschap aan, verstoren de natuur, en zorgen voor overlast en het risico op gezondheidsschade. Bovendien is het niet nodig, want de oorspronkelijke ambitie voor wind op land is al gehaald. De ambitie voor windenergie moet zich richten op parken op zee – en niet midden in Amsterdam. Op zee is veel meer ruimte, het waait er harder, en er wonen geen mensen.

En het Erotisch Centrum?

Niet doen. Het CDA vreest dat het een soort sekspretpark moet worden dat een verkeerd publiek trekt. De gevolgen voor een buurt kunnen groot zijn en de leefbaarheid verstoren. Het signaal dat hierdoor gegeven wordt is dat het probleem in het centrum opgelost dient te worden, door het een probleem van Zuidoost te maken. Bij ons mag het dat wel? Dit is onacceptabel en dat zou niemand moeten pikken.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?

Ja!

 

Investeren in kwaliteit betaalt zich uit

Het is half december en de laatste schoolexamens en proefwerken zijn net achter de rug. Teamleiders Oemar Kerpens en Judith Gerritsen zijn druk in de weer om de laatste puntjes op de i te zetten voor de komende rapportvergaderingen. “We bespreken dan altijd de voortgang van de leerlingen en natuurlijk ook de sfeer in de klas”, zegt Gerritsen. Hoewel de school vanaf het begin van het schooljaar ‘gewoon’ open is geweest, zien de medewerkers van het Ir. Lely Lyceum de effecten van de coronapandemie terug. “Leerlingen vinden het extra fijn om met elkaar in de klas te zitten en om weer gezellig met elkaar te kunnen kletsen in de pauzes”. Conciërge Pierre van den Broek beaamt dit. “Het is altijd hartstikke gezellig, er hangt een fijne, ontspannen sfeer in de kantine.” Conrector Erik Jan Baaijens vult aan. “We zien ook dat ons naschoolse aanbod heel erg populair is. Bijna alle extra talentenclubs zitten vol, variërend van onze Topscore sportklas tot onze programmeerclub. Ook is er mede door corona veel belangstelling voor ondersteuning, zoals bijlessen voor diverse schoolvakken, die wij gratis aanbieden. Maar ook voor meer individuele begeleiding, zoals hoe je kunt ‘leren leren’ is veel animo. Vaak is het probleem niet zozeer de grammatica of de formules, maar ontbreekt een stukje extra persoonlijke aandacht en coaching. Onder andere met onderwijsassistenten en studenten van de HvA en VU kunnen we deze persoonlijke begeleiding aan onze leerlingen bieden”.

Rector Jeroen Rijlaarsdam is vol lof over de leerlingen en de medewerkers. “Ondanks corona hebben we altijd de focus gehouden op de kwaliteit van ons onderwijs. Onze leerlingen, docenten en ondersteunend personeel verdienen een groot compliment. We leggen de lat hoog en investeren in kwaliteit. Dat betaalt zich uit. We beschikken nu over een prachtige Technasiumvleugel met ultramoderne leermiddelen. Samen met onze Tweetalige afdeling, waar leerlingen vakken in het Engels kunnen volgen, bieden wij hoogwaardig en eigentijds onderwijs aan. Bijzonder blijft natuurlijk onze Gymnasium-afdeling, de enige in Zuidoost. Dit jaar zijn we flink gegroeid naar 1.000 leerlingen. Vanwege deze groei is ons docententeam uitgebreid met veel nieuwe en enthousiaste docenten. Ik wil ervoor zorgen dat we alle verwachtingen waar kunnen blijven maken, en dat we geen grote leerfabriek worden waar leerlingen en docenten elkaar niet meer kennen. Leerlingen beoordelen onze school heel positief, zeker ook vanwege de sfeer. Dat wil ik uiteraard graag zo houden. Daarnaast heeft het schoolgebouw een maximale capaciteit. Daarom kunnen we komend schooljaar minder leerlingen aannemen. Ik verwacht net als afgelopen jaren weer een mooie gelijke verdeling van één-derde mavo, één-derde havo en één derde vwo-leerlingen”.
Op lelylyceum.nl staan de data van de open dagen en ook kunnen leerlingen van groep 7/8 met hun ouders een persoonlijke rondleiding door de school aanvragen.

Een noodkreet

Door: Ernestine Comvalius

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward vraagt aandacht voor een  groep jonge mensen in Zuidoost die over het hoofd wordt gezien. Zij en Eurdice Snip hebben het programma Act of Change ontwikkeld om deze jongeren handvatten voor succes te bieden.

Voordat ik Rachel uitnodig om meer te vertellen over de jongeren en over het programma Act of Change,  wil ik weten wat haar drijft en hoe het komt dat zij zich op deze groep onzichtbare jongeren richt. “Ik ben opgegroeid in Zuidoost en kwam hier aan op mijn twaalfde met mijn moeder en zus in 1992. Wij hebben zeven jaar moeten vechten voor een verblijfsvergunning en rechtszekerheid. Wanneer je als illegaal wordt bestempeld en je je er bewust van bent, voel je dagelijks de spanning van je moeder. Je schrikt telkens weer wanneer er een brief komt waarin gedreigd wordt met uitzetting. Ik hield mij gedeisd, wilde niet opvallen, was verlegen en liep met die ondraaglijke spanning rond. Aan de andere kant vocht mijn moeder voor onze toekomst. Ze had een baan en stond goed aangeschreven bij haar werkgever die haar in loondienst heeft genomen en na verschillende rechtszaken is dan de verblijfszekerheid bereikt.

Juist in de puberjaren waarin je je identiteit ontwikkelt, was ik bezig te bewijzen dat ik het recht had op een bestaan in Nederland. Een verwarrende en stressvolle tijd. Mijn moeder rekende erop dat ik de beste van de klas zou zijn. Ons bestaan hier hing ook af van onze prestaties. Ik heb aan de verwachtingen voldaan, heb Human Resource Management gestudeerd, een baan gevonden en ben binnen negen jaar opgeklommen tot divisiemanager. Het hoogst haalbare voor mij in die richting, want ik ambieerde geen directiefunctie.

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward.

Toen kwam het moment om pas op de plaats te maken en te bepalen welke richting ik aan mijn leven wil geven. Stel dat ik niet als ‘illegaal’ had geleefd, wat zou dan mijn wensdroom zijn?”

Jij bent je gaan inzetten voor studenten en Young professionals met een diverse culturele achtergrond en richtte de stichting Students Moving Forward op die hen trainingen en coaching biedt.
“Klopt. Mijn ervaring speelt hierin mee. Ik begrijp de vooruitstrevende jongere tussen de 18 en 27 jaar die het ogenschijnlijk goed doet, vroeg zelfstandig is en verschillende studies volgt om een doel te bereiken. Een zware claim wordt op hen gelegd om maatschappelijk te slagen, maar zij kunnen over het algemeen niet op een ondersteunend netwerk terugvallen. Zij hebben te weinig rolmodellen in hun omgeving. De uitdagingen die zij op hun pad vinden als student en Young professional van kleur, kunnen zij nergens kwijt. Zij staan er vaak alleen voor, zijn soms onzeker over hun talent en weten niet waar zij hulp kunnen vragen. Waar ‘probleemjongeren’ in kaart worden gebracht, blijven zij onzichtbaar. Onze missie is bij te dragen aan een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiele middelen.”

Jullie maken gebruik van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). Jij bent een master practioner in deze psychologische stroming die niet in alle kringen bekend is. Kun je dat toelichten?

“NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Wij gebruiken het om mensen bewust te maken van hun gedachtepartronen zodat zij effectiever kunnen communiceren. Met NLP leer je ook je doelen scherp te krijgen en de methode om datgene te bereiken wat je wilt.”

Hoe ziet het Act of Change programma eruit?

“De deelnemers worden 6 maanden ondersteund door een team van coaches en begeleiders. Maandelijks komen zij bijeen en we starten met 4 trainingsdagen verzorgd door twee ervaren trainers. We maken natuurlijk ook plezier. Er is ruimte voor fun en tijd om te chillen.”

Ik ben benieuwd naar de impact van deze training op de jonge mensen die hieraan deelnemen. Wat kun je daarna? Wat heb je concreet in handen?

“ Ruim 100 studenten en Young professionals hebben de training al gevolgd. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om stil te staan bij thema’s als focus houden, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, motivatie vergroten, omgaan met tegenslagen. Act of Change is een investering waar je meteen wat aan hebt, maar die ook doorwerkt op lange termijn.”

Rachel Snip: We proberen de kosten voor onze NLP trainingen zo laag mogelijk de houden.

 

Dat klinkt mooi, maar kun je voorbeelden geven van de ervaringen met de jonge deelnemers?

“ Wij krijgen terug dat deelnemers zich gezien en erkend voelen en de training ervaren als ‘a life changing moment’. Een van de deelnemers stelde steeds het afstuderen uit. Na de training heeft hij zijn HBO-opleiding afgerond. Een ander wist niet hoe haar doel als ondernemer te verwezenlijken en kreeg voldoende handvatten en het lef om haar webshop te realiseren en heeft daar nu succes mee. Een aantal deelnemers was het geloof in zichzelf kwijtgeraakt en is via de training vooruit geholpen. Anderen leren met emoties om te gaan. In sommige gevallen waren zij vooral boos op zichzelf en bleven in een negatieve spiraal hangen. Daar werken wij dan aan.

De training kan net het verschil maken. Juist omdat de meeste trainingen peperduur zijn en niet toegankelijk voor ons allen, hebben wij de kosten laag gehouden. € 75,00 voor studenten en n€ 99,00 voor Young professionals.”

Gelukkig hebben jullie fondsen kunnen aanboren, want deze bedragen zijn maar een schijntje van de werkelijke kosten, toch?

“Ja, dat klopt. Het is onze passie om deze jongeren handvatten voor succes te bieden en verschillende fondsen hebben onze aanvraag gehonoreerd”

Opgeven is mogelijk via: info@smff.nl

Waldy Neijhorst: Echte mannen huilen niet. Of doen zij dat toch wel?

 

  • Is huilen zwak?
  • Betekent het dat het slecht met je gaat?
  • Wat heeft het voor nut?

Als ik moet huilen, denk ik altijd meteen dat het slecht met mij gaat en dat ik weer niet weet wat ik met mijn gevoel of machteloosheid moet doen.

Een brok aan gevoel

Tijdens mijn jeugd kon ik niet echt huilen, omdat ik niks (wilde) voelen. Nu ik dat wel kan, weet ik dat het gezond is, maar het voelt ontzettend naar. Vaak weet ik niet eens waarom ik huil. Ik voel dan alleen een brok aan gevoel door mijn hele lichaam suizen, dat zich langzaam opbouwt.… totdat iets de druppel vormt voor een huilbui of een impulsdoorbraak.

Huilen en andere emoties horen nou eenmaal bij het leven. Huilen is niet slecht, maar zoals een vriendin laatst tegen mij zei, “Soms heb je dat gewoon even nodig en voelt het daarna als een opluchting.” Mijn ervaring bij mannen is, dat zij dan iets moeten doen als bewijs van hun innerlijke strijd. Bijvoorbeeld seks hebben, wat te eten halen, een cadeau kopen. Maar praten…. ho maar, de confrontatie ontlopen…. Ja.

Taboe

Toch heb ik het idee dat huilen in deze samenleving soms nog wel een taboe is. Sommige mensen en in het bijzonder mannen krijgen in hun opvoeding mee dat huilen zwak is. Maar ben je zwak als je je ware gevoelens toelaat en onder ogen komt? Uit eigen ervaring weet ik dat je hier juist ontzettend sterk en dapper voor moet zijn. Gevoel kan heel eng zijn, omdat het eindeloos lijkt te duren, maar als je het een aantal keren aangegaan bent, weet je dat het niet voor eeuwig duurt en zodra je het accepteert het langzaam wegebt.

Waarom huilen wij?

Je kunt om een heleboel verschillende redenen huilen; het verlies van een dierbare, het verdriet van iemand anders, een zielige film, een conflict, afscheid nemen, als er iets geweldigs gebeurt, etc. Maar volgens wetenschappelijk onderzoek is de gemeenschappelijke factor in gehuil dat we ons overweldigd voelen. Huilen is dus een soort ontlading van spanning die niet op een andere manier kan worden gereguleerd.

Maar waarom huilt de één sneller dan de ander? De huildrempel wordt bepaald door je lichamelijke gesteldheid, je psychische gesteldheid, het gebruik van alcohol en drugs, je persoonlijkheid, je opvoeding en eventuele nare ervaringen. Als je slecht in je vel zit, kan je makkelijker in tranen uitbarsten door iets kleins dan als je je super voelt en je een kleine tegenslag krijgt.

Just accept

Huilen is dus niet iets zwaks, het is iets menselijks. Mannen moeten dit weten. Het kan heel naar voelen, maar dat betekent niet dat je je de rest van je leven zo voelt. Als je het accepteert ebt het gewoon weg en lucht het, als het goed is, ook nog op!

Met lachen kun je meestal je verdriet verbergen en dat is veel kwetsbaarder dan je denkt.

Mannen wees niet bang voor je gevoelens

Veel mannen zijn niet alleen bang om zich kwetsbaar op te stellen tegenover anderen, maar willen hun gevoelens ook naar zichzelf toe niet erkennen. Het is gemakkelijker om jezelf voor te houden dat het allemaal prima gaat, dan toe te geven dat het je eigenlijk iets te veel wordt. Maar ook al doen we het nog regelmatig, het is algemeen bekend dat het niet goed is om je emoties op te kroppen. Het onderdrukken van gevoelens verhoogt zelfs het risico om te overlijden aan hartziekten, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Rochester en de Harvard School of Public Health. Het getuigt dus van moed om je gevoelens niet te ontwijken, maar ze gewoon onder ogen te zien en er iets mee te doen.

De jongen van vandaag moet de invoelbare partner worden

Mijn passie is werken met jongens, jonge mannen en vaders en een spiegel voor ze zijn. Het is zo belangrijk dat ik vanuit mijn bi culturele identiteit blijf kijken naar wat ik ze te bieden heb, waardoor zij na de training of coaching het gevoel hebben dat hun wereld, hoe klein die dan misschien ook was, een stukje groter en mooier is geworden. Of dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld is.

Tijdens het nadenken en opschrijven, realiseer ik mij wat het principe van de dominante cultuur met mij heeft gedaan. Vele puzzelstukjes uit het verleden zijn eindelijk op hun plek gevallen. Deze ontdekking maakte mij ambivalent.

De boodschap die ik heb meegekregen, is: wees onzichtbaar, doe wat je moet doen en val zo min mogelijk op. Die boodschap heb ik heel lang in stand gehouden en dat is mijns inziens de reden dat ik denk en geloof in INZET en minder in verzet. Ik heb mijn doelen bereikt, maar merkte tijdens de voorbereiding op dat ik wel in verschillende situaties heb gezeten, waarbij ik met de wetenschap van nu het anders zou hebben geïnterpreteerd.De jongens van de basisscholen laten mij regelmatig inzien hoe moeilijk het nu is om respect en mededogen te krijgen. Je moet nu niet alleen goed zijn, maar je moet ook van tijd tot tijd een grote mond hebben. Het lijkt alsof er bij de jeugd niet meer onderhandeld kan worden, maar meestal oorlogen worden gevoerd.

Jongens vechten om hun positie in het leven vorm te geven in relatie tot de verschillende leefdomeinen zoals: familie, peergroup, school en andere omgevingen.Als jongens zich kwetsbaar voelen, zoeken zij vaak onvoorwaardelijke steun. En dat zoeken zij dan meestal bij vrienden. De kans is dan heel groot dat zij hun pijnen buiten zichzelf gaan plaatsen.

Als wij ouders onze jongens willen begrijpen, zullen wij hun mededogen moeten geven. Wij moeten in ons contact met hun meer luisteren, waardoor wij eerder hun gevoelens, hun waarnemingen en hun behoeftes kunnen ontdekken. Om mededogen te geven, moeten wij dat ook hebben of is het raadzaam het te ontwikkelen.

Trots op nieuw Sportloket Zuidoost

Trots. Super trots! Dat ben ik op het Sportloket Zuidoost. Op 1 juni dit jaar mocht ik dit openen. Het loket zit in het  oude postkantoor in de Amsterdamse Poort, naast I am Young. Inwoners van Zuidoost kunnen nu tijdens werkdagen gewoon naar binnenlopen om voorgelicht te worden over het sportaanbod in Zuidoost. Ook is er sinds 1 juni bus met een mobiel sportloket. Daarmee gaan we de wijken om op di manier het (gratis) sportaanbod in Zuidoost onder de aandacht te brengen. Kortom, het is zo laagdrempelig mogelijk. 

Ook zijn er op verschillende plekken sportcontainers neergezet, waar met actieve sleutelfiguren allerlei sporten kunnen worden beoefend. Dat is naast de Sport en Funtour waar op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 14.3o uur kinderen gratis – en vooral op een leuke manier kunnen bewegen.

Prachtige plekken om te wandelen
Zuidoost leent zich uitstekend voor wandelen. Het is ruim, met veel groen en prachtige plekken zoals het Diemerbos, de Gaasperplas of de Oudekerkerplas. Op 25 juni gaan we met wandelverenigingen van Zuidoost Coronaproof wandelen. Zelf wandel ik elke ochtend minstens een uur. Ik kan het iedereen aanbevelen die daar tijd voor heeft.

Zo dicht mogelijk in de wijken
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost werkt er samen met partners hard aan om de vele vormen van ondersteuning vanuit de gemeente, de wijken in te krijgen. Zodat zoveel mogelijk inwoners van Zuidoost daarvan kunnen profiteren. Ik denk dan aan de coronabus, de jongerenbus.

Dit komt bijvoorbeeld ook aan bod via onze radio-interviews met zenders uit Zuidoost.

Ook hebben we flying squads om voorlichting te geven over  de vele speciale armoede regelingen, waar nog meer mensen gebruik van kunnen maken. We krijgen nu buurtteams op wijkniveau waarbij de inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, wonen, gezondheid, geld, meedoen of veiligheid. Toch is het nog steeds niet genoeg. Teveel mensen missen nog de ondersteuning die er al is en dat is zonde. We werken er hard aan om deze ondersteuning nog beter in onze wijken te organiseren.

Meer weten over het Sportloket Zuidoost?
Mail naar of bel met sportloket@zuidoostbeweegt.nl, 06-34450866.
Het loket zit in de Amsterdamse Poort, aan
 Bijlmerplein 698.

Voor meer informatie over sport en bewegen; kijk ook eens op:

https://zuidoostbeweegt.nl.

Marlon Landbrug (links) met Jakob Wedemeijer (rechts) bij de opening van het nieuwe hockeyveld.

Jakob Wedemeijer,

Lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK