Een noodkreet

Door: Ernestine Comvalius

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward vraagt aandacht voor een  groep jonge mensen in Zuidoost die over het hoofd wordt gezien. Zij en Eurdice Snip hebben het programma Act of Change ontwikkeld om deze jongeren handvatten voor succes te bieden.

Voordat ik Rachel uitnodig om meer te vertellen over de jongeren en over het programma Act of Change,  wil ik weten wat haar drijft en hoe het komt dat zij zich op deze groep onzichtbare jongeren richt. “Ik ben opgegroeid in Zuidoost en kwam hier aan op mijn twaalfde met mijn moeder en zus in 1992. Wij hebben zeven jaar moeten vechten voor een verblijfsvergunning en rechtszekerheid. Wanneer je als illegaal wordt bestempeld en je je er bewust van bent, voel je dagelijks de spanning van je moeder. Je schrikt telkens weer wanneer er een brief komt waarin gedreigd wordt met uitzetting. Ik hield mij gedeisd, wilde niet opvallen, was verlegen en liep met die ondraaglijke spanning rond. Aan de andere kant vocht mijn moeder voor onze toekomst. Ze had een baan en stond goed aangeschreven bij haar werkgever die haar in loondienst heeft genomen en na verschillende rechtszaken is dan de verblijfszekerheid bereikt.

Juist in de puberjaren waarin je je identiteit ontwikkelt, was ik bezig te bewijzen dat ik het recht had op een bestaan in Nederland. Een verwarrende en stressvolle tijd. Mijn moeder rekende erop dat ik de beste van de klas zou zijn. Ons bestaan hier hing ook af van onze prestaties. Ik heb aan de verwachtingen voldaan, heb Human Resource Management gestudeerd, een baan gevonden en ben binnen negen jaar opgeklommen tot divisiemanager. Het hoogst haalbare voor mij in die richting, want ik ambieerde geen directiefunctie.

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward.

Toen kwam het moment om pas op de plaats te maken en te bepalen welke richting ik aan mijn leven wil geven. Stel dat ik niet als ‘illegaal’ had geleefd, wat zou dan mijn wensdroom zijn?”

Jij bent je gaan inzetten voor studenten en Young professionals met een diverse culturele achtergrond en richtte de stichting Students Moving Forward op die hen trainingen en coaching biedt.
“Klopt. Mijn ervaring speelt hierin mee. Ik begrijp de vooruitstrevende jongere tussen de 18 en 27 jaar die het ogenschijnlijk goed doet, vroeg zelfstandig is en verschillende studies volgt om een doel te bereiken. Een zware claim wordt op hen gelegd om maatschappelijk te slagen, maar zij kunnen over het algemeen niet op een ondersteunend netwerk terugvallen. Zij hebben te weinig rolmodellen in hun omgeving. De uitdagingen die zij op hun pad vinden als student en Young professional van kleur, kunnen zij nergens kwijt. Zij staan er vaak alleen voor, zijn soms onzeker over hun talent en weten niet waar zij hulp kunnen vragen. Waar ‘probleemjongeren’ in kaart worden gebracht, blijven zij onzichtbaar. Onze missie is bij te dragen aan een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiele middelen.”

Jullie maken gebruik van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). Jij bent een master practioner in deze psychologische stroming die niet in alle kringen bekend is. Kun je dat toelichten?

“NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Wij gebruiken het om mensen bewust te maken van hun gedachtepartronen zodat zij effectiever kunnen communiceren. Met NLP leer je ook je doelen scherp te krijgen en de methode om datgene te bereiken wat je wilt.”

Hoe ziet het Act of Change programma eruit?

“De deelnemers worden 6 maanden ondersteund door een team van coaches en begeleiders. Maandelijks komen zij bijeen en we starten met 4 trainingsdagen verzorgd door twee ervaren trainers. We maken natuurlijk ook plezier. Er is ruimte voor fun en tijd om te chillen.”

Ik ben benieuwd naar de impact van deze training op de jonge mensen die hieraan deelnemen. Wat kun je daarna? Wat heb je concreet in handen?

“ Ruim 100 studenten en Young professionals hebben de training al gevolgd. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om stil te staan bij thema’s als focus houden, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, motivatie vergroten, omgaan met tegenslagen. Act of Change is een investering waar je meteen wat aan hebt, maar die ook doorwerkt op lange termijn.”

Rachel Snip: We proberen de kosten voor onze NLP trainingen zo laag mogelijk de houden.

 

Dat klinkt mooi, maar kun je voorbeelden geven van de ervaringen met de jonge deelnemers?

“ Wij krijgen terug dat deelnemers zich gezien en erkend voelen en de training ervaren als ‘a life changing moment’. Een van de deelnemers stelde steeds het afstuderen uit. Na de training heeft hij zijn HBO-opleiding afgerond. Een ander wist niet hoe haar doel als ondernemer te verwezenlijken en kreeg voldoende handvatten en het lef om haar webshop te realiseren en heeft daar nu succes mee. Een aantal deelnemers was het geloof in zichzelf kwijtgeraakt en is via de training vooruit geholpen. Anderen leren met emoties om te gaan. In sommige gevallen waren zij vooral boos op zichzelf en bleven in een negatieve spiraal hangen. Daar werken wij dan aan.

De training kan net het verschil maken. Juist omdat de meeste trainingen peperduur zijn en niet toegankelijk voor ons allen, hebben wij de kosten laag gehouden. € 75,00 voor studenten en n€ 99,00 voor Young professionals.”

Gelukkig hebben jullie fondsen kunnen aanboren, want deze bedragen zijn maar een schijntje van de werkelijke kosten, toch?

“Ja, dat klopt. Het is onze passie om deze jongeren handvatten voor succes te bieden en verschillende fondsen hebben onze aanvraag gehonoreerd”

Opgeven is mogelijk via: info@smff.nl

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK