Categorie: Algemeen

Bloei & Groei maakt kans op Appeltje van Oranje

Bloei & Groei in Zuidoost maakt kans op een Appeltje van Oranje. De tuinders zijn genomineerd omdat Bloei & Groei zich inzet voor de stadstuinen waar zoveel vrouwen al hun kracht terug hebben gevonden.

Project Bloei & Groei is een community van vrouwen met een pioniersgeest. De vrouwen zetten stadstuinen op die als healing, food en community gardens dienen voor veerkrachtige vrouwen uit de buurt om tot bloei te komen. Groene oases in buurten en wijken waar deze het hardst nodig zijn.

De oogst zorgt niet alleen voor verrukkelijke verse biologische maaltijden, maar de kruiden en planten zijn ook de natuurlijke ingrediënten voor onze signatuur workshops en de ambachtelijke producten die zij op kleine schaal produceren.

Er zijn verschillende tuinen in Zuidoost door de community worden bewerkt. In Venserpolder naast Tanger is ook een tuin. Daar willen de vrouwen graag hulp hebben. Door op Bloei & Groei te stemmen komen zij in aanmerking voor hulp via Appeltje van Oranje.

Stemmen kan via deze link. Meer informatie over Bloei & Groei is hier te vinden.

Zo komt nieuwbouw Echtenstein er uit te zien

Rochdale bouwt volgend jaar 80 sociale huurwoningen met een buurtvoorziening op het grasveld van Echtenstein.  Het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw is klaar. Wie wil weten hoe het eruit komt te zien, kan donderdag 21 januari meekijken tijdens de onlinebijeenkomst van Rochdale.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft Rochdale informatie over de nieuwbouwplannen. Projectmanager Richard Loman (Rochdale) en architect Christiaan Schuit (LEVS) tonen hoe het nieuwe gebouw er straks gaat uitzien.

Via de chat of live in beeld kunnen er vragen gesteld over het nieuwe gebouw.

Online meedoen

Meedoen aan deze onlinebijeenkomst kan met telefoon, tablet of computer. De bijeenkomst wordt gevolgd via een onlineprogramma wat niet hoeft te worden gedownload. Deelnemen aan de bijeenkomst kan via deze link.

De inloop begint om 19.25 uur, de presentatie om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. De bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur via MS-Teams. Aanmelden is niet nodig.

Toekomstig grasveld Echtenstein

Meisje (13) maakt eind aan haar leven

Triest nieuws, een 13-jarig meisje uit heeft afgelopen donderdag een einde aan haar leven gemaakt, nadat expliciete beelden van haar waren verspreid via sociale media. 

De beelden waren doorgestuurd door enkele jongens met wie het meisje seks had gehad. Nadat haar moeder donderdagmiddag kennis had genomen van het filmpje, rende het meisje in paniek naar de achttiende verdieping van haar flat om naar beneden te springen.

Het meisje kwam terecht op het dak boven de entree. Buurtbewoners hebben daar bloemen neergelegd. Of er aanhoudingen zijn verricht is onduidelijk. De politie doet nog geen mededelingen over de zaak.

De gemeente lanceerde afgelopen zomer een campagne tegen seksueel geweld tegen vrouwen. De campagne richt zich tegen seksuele agressie op straat, maar ook op internet. Exposure, het zonder toestemming verspreiden van seksueel getinte beelden, is daar onderdeel van.

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om ­iemand? Iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.

Playground Reigersbos wint Krajicek-prijs

Playground Reigersbos is toe aan een opknapbeurt. Heel goed nieuws dus dat de Krajicek Foundation de plek aanwees als één van de winnaars van ‘The Outdoor Generation’ prijs. Dit jaar transformeert de playground naar een veilige sport- en ontmoetingsplek voor leerlingen en de buurt.

Het sport- en speelplein achter het Ir. Lely Lyceum bestaat uit een tennisbaan en een plein. Op het plein wordt zo nu en dan een potje basketbal of voetbal gespeeld door bewoners uit de wijk. Maar een stuk minder dan in het verleden. Het plein is versleten en sluit niet meer aan bij de wensen en behoeften van de leerlingen, de buurt en sportaanbieders.

Winnaar The Outdoor Generation

Krajicek Playground Reigersbos is één van de winnaars van The Outdoor Generation actie. Een initiatief van de Krajicek Foundation. De Foundation transformeert met dit project 10 bestaande Playgrounds in Nederland om tot duurzame, innovatieve en sportieve ontmoetingsplekken voor de hele buurt. Met als doel: jong en oud uitdagen om regelmatig te bewegen.

Met en voor de buurt

De Krajicek Foundation en de gemeente maken samen met het Ir. Lely Lyceum, bewoners, sportaanbieders en andere gebruikers een plan voor het sport- en speelplein. De scholieren van het Ir Lely Lyceum zijn de wensen en behoeften van bewoners en sportaanbieders gaan ophalen en hebben de input verwerkt in drie ontwerpen. Samen met de Krajicek Foundation komen we op basis van deze drie ontwerpen tot één ontwerp. Daar kunnen buurtbewoners dan ook op reageren.

We beginnen in 2021 met de uitvoering. Daarna is het plein overdag beschikbaar voor scholieren. Na schooltijd is het plein beschikbaar voor de programma’s van sportaanbieders waar bewoners aan kunnen deelnemen. Aan de tennisbaan verandert niets.

Een fijnere buurt

Sommige delen van de openbare ruimte, groen en sport- en speelvoorzieningen in Reigersbos zijn aan vervanging of een opknapbeurt toe en er zijn plekken in de buurt die niet altijd veilig aanvoelen voor bewoners. Daarom richten we ons de komende jaren op:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid voor sociale veiligheid
  • Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
  • Het opknappen en verbeteren van de sport- en speelvoorzieningen.
Playground Reigersbos

Maureen Hubbard en Leila Azzam krijgen Nieuw Amsterdam Prijs

Maureen Hubbard en Leila Azzam van Stichting Carabic in Zuidoost hebben tijdens de jaaropening van Pakhuis de Zwijger de Nieuw Amsterdam Prijs gekregen. Zij helpen vanuit Stichting Carabic ruim 1.000 kwetsbare bewoners in Zuidoost(nog eens 300 op een wachtlijst): van gezinnen en eenzame ouderen, tot bewoners in de schuldhulp en ongedocumenteerde mensen zonder werk. 

Door de coronacrisis komen daar iedere dag nieuwe mensen bij en levert de stichting momenteel voedselpakketten, maar ook kleding, computers, knuffels en speelgoed aan degenen die dat hard nodig hebben.

Kernfocus

Stichting Carabic bestaat als stichting sinds juni 2015, maar is al sinds 2013 actief in de wijk. Kernfocus van de stichting is het initiëren, faciliteren, verbinden, versterken, inspireren en uitvoeren van activiteiten gericht op de maatschappelijke zelfredzaamheid, integratie en participatie in de breedste zin van het woord, van vooral kwetsbare Caribische en Moslim vrouwen en kinderen in Zuidoost en daarbuiten.

De kracht van Carabic is het eerlijke, integere en open karakter van de stichting. Dat wekt vertrouwen bij zowel ouders, kinderen als instanties. Carabic heeft hart voor de wijk, weet wat er speelt en velen voelen zich gehoord en ervaren Carabic als een luisterend oor.

Eigen initiatief

Stichting Carabic voert verschillende projecten uit. Deze opdrachten doet ze uit eigen initiatief en in opdracht van derden, zoals de gemeente of instellingen. In de loop der jaren heeft de stichting heel wat projecten uitgevoerd, allemaal als doel om mensen te verbinden.

Maureen Hubbard en Leila Azzam ontvangen meer dan terecht de prijs!

Laatste fase Switi Gooise Kant

De vernieuwing van de Gooise Kant is in volle gang. Er wordt gewerkt aan de plannen voor de laatste onderdelen van nieuwbouwwijk Switi, fase 3C. Om buurtbewoners hierover te informeren is er een online informatiemoment op woensdagavond 20 januari.

Switi Gooise Kant is een nieuwbouwplan dat uit 304 eengezinswoningen bestaat. Het nieuwe woongebied heeft een centrale ligging en er is veel ruimte voor groen. Verschillende voorzieningen zoals het winkelcentrum Amsterdamse Poort en het Nelson Mandelapark liggen om de hoek.

Groene verbindingen

De nieuwbouwwoningen worden in fasen verkocht en gebouwd. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van de laatste fase van de nieuwbouwwijk. Dit komt terug in de keuze voor natuurlijke materialen zoals hout in plaats van stenen gebouwen. Ook worden groene verbindingen versterkt. Zo wordt het gebied gezien als de toekomstige groene schakel tussen het Nelson Mandelapark en het dakpark A9 op de Gaasperdammertunnel.

Switi-Gooise Kant wordt gebouwd langs en in het groene talud ten oosten van de Gooiseweg. Het ligt tussen het Nelson Mandelapark en de wijk Kelbergen. Het laatste deel nieuwbouwwoningen van Switi ligt in de oksel van de Gaasperdammerweg en de Gooiseweg. De wegverbinding naar de laatste fase loopt vanaf de Karspeldreef.

Laatste fase

In de periode tussen 2015 en 2018 zijn er al 235 nieuwbouwwoningen gebouwd. De bouw van de laatste fase start naar verwachting in november dit jaar: 69 koopwoningen waarvan 24 eengezinswoningen en een appartementengebouw van 8 lagen met 45 woningen. Naar verwachting is de bouw van de laatste fase nieuwbouwwoningen in 2023 klaar.

De informatie-avond begint met een informatievideo waarin de ontwikkelaar, architect en gemeente een toelichting geven op het ontwerp van de nieuwbouwwoningen, de inrichting van de openbare ruimte en de planning van het vervolgproces.

Vragen

Na uitleg over de verschillende thema’s worden binnenkomende vragen beantwoord. Wie geen computer heeft of moeite heeft met digitale vaardigheden kan op 20 januari vanaf 14.00 uur voor vragen en opmerkingen over de plannen voor de nieuwbouw aan de Gooise Kant terecht bij ontwikkelaar BPD via telefoonnummer 06 57 804 186.

De bijeenkomst is op woensdag 20 januari om 19.00 uur. Aanmelden voor het online informatiemoment kan via deze link.

Voor meer informatie kan ook contact op worden genomen via: switi.gooisekant@amsterdam.nl.

Hart voor de Kbuurt voorbeeld inclusieve burgermacht

Movisie heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan  en heeft een rapport geschreven over inclusieve participatie en burgerkracht met Hart voor de Kbuurt als voorbeeld. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Het instituut heeft concludeert: ‘’Versterken inclusieve burgermacht, de werkwijze en context van Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost als goed voorbeeld’’.

Binnen de overheid staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Steeds wordt de hulp ingeroepen van inwoners om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zij kunnen zo aangeven wat de behoeften zijn en nadenken over eventuele oplossingen. Wat er met de inbreng van inwoners wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit onderzoek blijkt dat inwoners geen daadwerkelijke invloed en beslismacht ervaren. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt (HvdK) in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar meer inclusieve participatie en burgerkracht

Kwetsbare inwoners

De overheid worstelt ook met het betrekken van de kwetsbare inwoners die onevenredig niet mee doen. Ze gaat daarbij met experimenten vaak over de hoofden van de georganiseerde bewoner heen. Inclusieve burgermacht is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van inwoners in een kwetsbare positie krijgt bij inclusieve burgermacht expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van hun buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis, Hoewel inclusie geen specifiek doel is van Hart voor de K-buurt, is dit wel onderdeel van hun werkwijze ‘’een stem geven aan hen die je te weinig hoort of ziet’’ en daarmee resultaat. Hart voor de K-buurt leert ons de kracht van dienend leiderschap.

Top-down

Uit het actie-onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren en sociaal professionals in Zuidoost het soms lastig vinden om de benodigde ruimte aan  inwoners te geven. Nog lastiger is als actieve inwoners afhaken als gevolg van deze weerstand. Burgercollectieven hebben een eigen motivatie, stimulans en dynamiek die uniek zijn. Zorg dat je hierop aansluit en niet de-motiveert met goed bedoelde top-down kaders en eisen. Volg in plaats van inkaderen. Stel geen nieuwe bewonersgroepen zelf op, maar benut de bestaande netwerken; Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Ten slotte wordt er veel top-down geëxperimenteerd met participatievormen. Kwetsbare inwoners worden vaak niet geactiveerd. En de reeds aanwezige georganiseerde inwoners worden door deze experimenten ontkracht. Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Meerdere gewonden bij ongeluk

Zaterdagavond omstreeks half tien zijn meerdere mensen gewond geraakt hij een ongeluk. Drie ambulances werden opgeroepen.
Op de Muntbergweg was een auto op de kop geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De politie heeft de weg afgezet voor sporenonderzoek hoe het ongeval kon gebeuren.
Foto’s: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld
Auto op de kop geraakt Muntbergweg
De politie heeft de weg afgezet voor sporenonderzoek.

Nederlandse Obesitas Kliniek is hét centrum voor patiënten met morbide obesitas.

(Gesponsord bericht)

De Nederlandse Obesitas Kliniek is hét centrum voor patiënten met morbide obesitas. We spreken de 35-jarige patiënt Rianne uit Purmerend.
Rianne (34) is moeder van twee kinderen en woont in Purmerend. Door een maagverkleinende operatie viel zij 61 kilo af.

Rianne(34) is meer dan 60kg afgevallen!

‘Al mijn hele leven ben ik een lekkere eter geweest en was ik zwaarder dan vriendinnen en de meeste leeftijdgenoten. Zelf afvallen lukte me nooit, ik was altijd aan het jojoën. Onzeker of ontevreden was ik niet, maar als je gewicht je zó in de weg zit en je niet meer de dingen kunt doen die je graag zou willen, ben je daar op een gegeven moment wel klaar mee.
Toen ik het geweldige resultaat van een maagverkleining bij een vriendin zag, dacht ik: ‘kom op, Rianne, nu ga jij er ook voor!’ Via de huisarts werd ik doorverwezen naar de Nederlandse Obesitas Kliniek en is het traject na een uitgebreide screening in werking gezet.
Vlak voor mijn operatie woog ik 131,5 kilo. En natuurlijk was ik zenuwachtig, want je hoort en leest zoveel verschillende verhalen van andere mensen. Maar bij mij heeft het allemaal heel goed uitgepakt en ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Ik heb echt een goede keuze gemaakt.
De eerste kilo’s vlogen eraf en dat gaf me een ontzettende boost. Daarna ging het iets langzamer, wat overigens alleen maar goed is geweest voor het herstel van mijn lijf. Inmiddels ben ik nu zo’n 61 kilo afgevallen.
De operatie heeft ervoor gezorgd dat ik een veel vrijer leven heb. Ik kan nu gewoon schommelen en met mijn kinderen van de glijbaan en ik merk dat ik veel meer energie en uithoudingsvermogen heb. De knop is omgedraaid, ik kan alles weer eten en doen, maar ik leef bewust en let heel goed op. Als ik nu naar foto’s kijk van vroeger, denk ik alleen maar: ‘hoe heb je het ooit zover kunnen laten komen?’’

De Nederlandse Obesitas Kliniek heeft 9 vestigingen door het hele land. Locatie Amsterdam heeft een intensieve samenwerking met Obesitas Centrum Amsterdam (OCA) en de specialisten van het OLVG, waar de operaties uitgevoerd worden.

Kijk voor de volgende online voorlichting op de website https://www.obesitaskliniek.nl/agenda/voorlichtingsavond-amsterdam-4/2021-01-12/

Nederlandse Obesitas Kliniek
Orlyplein 97
1043 DS Amsterdam
Telefoon 020-303124

Zuidoost heeft zijn eerste Studiezaal

Op het Ir. Lely Lyceum is de eerste Studiezaal van het stadsdeel van start gegaan. Hier kunnen leerlingen van de school onder begeleiding rustig hun huiswerk maken. Stichting Studiezalen helpt al meer dan 700 kinderen en jongeren in de hele stad.

Deze Studiezaal is alleen voor de leerlingen van het Ir. Lely Lyceum. In de toekomst hoopt de stichting meer Studiezalen te openen in Zuidoost. Tot die tijd kunnen andere  kinderen uit Zuidoost eventueel terecht in een van de andere Studiezalen, bijvoorbeeld in Oost.

Huiswerk als basis

Kinderen en jongeren kunnen 1 keer per week in de Studiezaal werken. “Huiswerk is de basis”, vertelt Arantxa Barcelos van de stichting. “Maar we begeleiden kinderen ook op andere vlakken. We laten ze positief en met meer zelfvertrouwen naar hun toekomst kijken.”

Kijken naar talenten

Voor elk kind is er hulp op maat. Van (student-)pedagogen, mensen uit het bedrijfsleven tot (oud)-leraren. Barcelos: “Wat goed is voor het kind staat voorop. We kijken naar de talenten van kinderen en hoe we ze daarmee kunnen helpen. In alle rust en in hun eigen tempo. We vinden het belangrijk dat kinderen het hele jaar komen. Betrokkenheid is belangrijk. Daarom hebben we ook regelmatig contact met de ouders.”

Een Amsterdams begrip

De Studiezalen zijn inmiddels een begrip in Amsterdam. Oprichter Abdelhamid Idrissi werd in 2019 Amsterdammer van het jaar en ontving in oktober 2020 de Amsterdamse Omarmprijs. Hij merkte dat in sommige wijken kinderen niet alle aandacht kregen die zij verdienen. Hij wil Amsterdamse kinderen een rustige, gezellige en veilige ruimte bieden. Waar ze kunnen studeren, maar waar ze ook hun blik op de wereld kunnen verbreden.

Aanmelden

De stichting helpt leerlingen voor 10 euro per jaar. Leerlingen met een Stadspas maken gratis gebruik van de studiezaal. Aanmelden kan via de school zelf of op de website van de stichting www.studiezalen.com.

Zuidoost heeft zijn eerste Studiezaal

Bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

Op het gebied van onderwijs, werk, wonen en veiligheid is er voor de bewoners van Zuidoost nog veel te verbeteren. Daarom werkt een brede maatschappelijke alliantie aan een programma voor de lange termijn: Het Masterplan Zuidoost. De eerste aanzet voor de plannen ligt op tafel, nu is het hoogste tijd voor de mening van bewoners.

Langetermijnvisie

Het Masterplan Zuidoost is een langetermijnvisie, die ernaar streeft om in 2040 voor alle bewoners van Zuidoost een beter perspectief te bieden. Eerlijke kansen in onderwijs, werk, het vinden van een woning, en meer veiligheid op straat en in huis. Alles voor een beter perspectief voor de jongeren van Zuidoost, het speerpunt van het Masterplan.

Alliantie maakt zich sterk

De partijen die zich sterk maken voor dit Masterplan hebben zich verenigd in een alliantie. Dit zijn gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, politie, wooncorporaties, jeugdhulpverlening en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorbereiding zijn er al bewoners betrokken en is hun inbreng meegenomen in de eerste uitwerking.

Betrokken bewoners gezocht

Nu legt de alliantie de bal bij de bewoners. Wat vindt u belangrijk voor Zuidoost?
Om betrokken bewoners te vinden en hiermee in gesprek te gaan heeft de alliantie het Social Pact ingeschakeld. Het Social Pact is een samenwerkingsverband van ruim dertig formele en informele organisaties uit Zuidoost. Door het Social Pact in te schakelen wil de alliantie ook de mening van bewoners vragen die normaliter minder in beeld komen bij dit soort besluitvorming.

Online meepraten

U kunt meepraten over het Masterplan Zuidoost tijdens tien online sessies die in de maand januari worden georganiseerd: over inclusie en participatie (18e), wonen (19e), werk (20e ), onderwijs (21e) en veiligheid (25e). Bewoners die zich aanmelden, zullen ook na de online sessies nog gevraagd worden om hun mening rondom zaken uit het Masterplan!

Aanmelden of meer informatie over de online bijeenkomsten? www.socialpact.nu.

Social Pact: bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK