Categorie: Algemeen

Patrick Dorder van ZuidoostTV: ‘Wij zijn Zuidoost’

‘Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken. De lokale publieke omroep doet het vooral in Amsterdam heel goed.’ Het zijn een paar conclusies uit het rapport De staat van de lokale nieuws en -informatievoorziening 2022 dat het Commissariaat voor de Media onlangs uitbracht.

In deze krant komen vertegenwoordigers van lokale media aan het woord. Op de voorpagina Norman van Gom van Radio Mart, hier praten we met Patrick Dorder, directeur van Zuidoost TV. Meteen spreekt hij tegen dat Zuidoost TV onder het label ‘lokale omroep’ valt. ‘Daarvoor hebben we geen licentie. Wij zijn een bedrijf en ik ben de eigenaar. We vragen geen subsidie en werken met freelancers en vrijwilligers. En soms ben ik ook gewoon vrijwilliger.’ Op de site van ZuidoostTV staat: ‘We zijn een team buurtbewoners en we maken items over wat speelt in Amsterdam Zuidoost. The good & the bad, the ugly & the beautiful.’

Patrick Dorder, directeur van Zuidoost TV

Stagebegeleiding
’Mensen denken soms dat we van de gemeente zijn, maar dat is dus niet zo. We krijgen opdrachten van allerlei organisaties. We maken ook gesponsorde items, zoals promo’s.’ Publieke omroepen in Amsterdam zijn Salto en AT5. Later in het gesprek zegt hij: ‘Het zou fijn zijn om structureel geld te hebben. Dan zouden we bijvoorbeeld aan stagebegeleiding kunnen doen.’

In het rapport staat: Überhaupt weten we weinig over het mediagebruik van inwoners van Nederland met een migratieachtergrond. En: ‘Wat ook opvalt, is dat het wekelijks gebruik van de plaatselijke RTV-zenders onder Nederlanders met migratieachtergrond ongeveer twee keer zo groot is dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond.’ Patrick Dorder vindt dat media te veel ‘HBO-plus’ gericht zijn en mensen van kleur te weinig vertegenwoordigd zijn in de media en de politiek. ‘En de commerciële omroepen hebben dit sneller gezien en opgepakt dan de publieke’. Commercieel zijn bijvoorbeeld RTL, publiek is de NOS (NPO 1-3).

Geen incidenten

‘Wij besteden aandacht aan wat leeft in Zuidoost. Er zijn geen taboe-onderwerpen. Het moet wel iets goeds teweegbrengen, we willen niet polariserend zijn. Naar schietpartijen en ongelukken gaan we niet heen, dat is deprimerend en incidentenjournalistiek. Wel gaan we naar bewonersbijeenkomsten en besteden aandacht aan de achtergronden, liefst op een positieve manier. Overal waar armoede is, is geweld.’ ‘Wij zijn een vertaler van de onderwereld naar de bovenwereld en andersom. Wij wekken vertrouwen, spelen geen spelletjes en hebben een goede reputatie opgebouwd. Wij staan er als gelijke, wij zijn Zuidoost. Meer witte organisaties nemen ons minder serieus.’

Een vraag uit het rapport: Kan de interesse in wat in de gemeente speelt onder jongeren worden gestimuleerd door digitale kanalen te gebruiken, bijvoorbeeld door jongeren in hun natuurlijke mediahabitat – de sociale media – in aanraking te laten komen met kwalitatieve lokale berichtgeving?

‘We hebben veel volgers op YouTube en Facebook: hier 24.000 vaste volgers. Instagram begint te groeien met 1600 volgers. Maar om jongeren te bereiken moet je zelf jongere zijn. Het worden wel gescheiden werelden, die van jong en oud. Maar als jongeren het item interessant vinden wordt het snel veel bekeken en gedeeld. En ouderen worden weer via de jongeren bereikt en andersom. Bijvoorbeeld wat betreft woonruimte zoeken, dan worden namen doorgeven.

Informatiebereik

Toch worden sommige groepen slecht bereikt. Het is zonde dat bepaalde informatie niet bij mensen aankomt. Niemand gaat meer naar gemeenteraadsvergaderingen en de lokale overheid heeft er belang bij dat deze informatie iedereen bereikt. Met name de overheid slaat de plank vaak mis, vooral met het toontje! En het gaat dan om veel geld, geef dat maar aan ons en we doen het beter! Toch is het leuk dat ze soms bij ons aankloppen en we kunnen adviseren. Het wantrouwen tegenover de overheid is wijdverbreid en niet alleen in Zuidoost.’

 

Radiomaker Norman van Gom winnaar Black Achievement Award: ‘Zo lang ik kan praten, wil ik radio maken’

Norman van Gom, radioman en het gezicht van Radio Mart, de Multikleurrijke Amsterdamse Radio en Televisie in Amsterdam Zuidoost en omstreken won eind oktober de Black Achievement Award in de categorie Mens en Maatschappij. Van Gom, die met respect voor zijn grijze haren en enorme radio-ervaring ook wel meneer Norman wordt genoemd, ziet de prijs als een erkenning. ‘Na al die jaren is het gezien.’

door Martine van der Horn

Zo lang ik kan praten, wil ik radio maken

Inspirator

Van Gom maakt al meer dan veertig jaar radio. ‘Radio is mijn lust en mijn leven. Mijn moeder Edmunda Artholina Davids heeft me als kind in Suriname de liefde voor de radio meegegeven. Ik noem graag haar hele naam om haar te eren. Zij was een fanatiek radioluisteraar, tot op hoge leeftijd. Je mocht niet aan haar radiotoestel komen als zij aan het luisteren was en je moest stil zijn, vooral als de familieberichten erop waren. Als klein kind keek ik naar haar en zag hoe ze tegen het toestel sprak. Het leek wel alsof zij op de stoel van de radiomaker wilde zitten! Mijn moeder genoot ook van de muziek op de radio.’ Naast zijn moeder noemt Van Gom programmamakers als Ruud Mungroo, Gerold Febis, Roué Hupsel en Raymond Power als inspirator. ‘Zij maakten mooie radio.’

Mooie herinneringen

Als boekdrukker bij De Vrije Stem, de krant van Wilfred Lionarons, de nestor van de Surinaamse journalistiek, deed Van Gom zijn eerste ervaringen in de journalistiek op. Hij heeft er goede herinneringen aan: ‘Lionarons vroeg regelmatig om mee te denken over een aansprekende kop boven een artikel. Dat gooide hij dan in de groep en wie de beste kop verzon, kreeg een gulden!’

Tropische muziek

Toen Van Gom in 1980 van Paramaribo naar Amsterdam verhuisde, miste hij de muziek van de Surinaamse radio. ‘Die tropische muziek! Ferry Maat was er wel met zijn Soul Show maar dat was niet genoeg. Vrienden van mij hadden ABC, Amsterdam Broadcast Corporation, opgericht, een Surinaamse radiopiraat. Ik ging er als vrijwilliger aan de slag en dacht dat het legaal was.  maar dat was het niet. Ik vond het uitermate spannend. En zij vonden mij met mijn muziekkennis interessant.’ Van Gom herinnert zich nog goed de naam van de minister die zo’n vier jaar later alles deed veranderen: minister Brinkman. Hij verklaarde de oorlog aan de radiopiraten en ook de adverteerders werden aangepakt. Het hield op.’

Mijn moeder Edmunda Artholina Davids heeft me de liefde voor de radio meegegeven.

Radiopiraat

Ook Mart kwam een aantal jaren later in zwaar weer. Henry Strijk, directeur van Mart vroeg Van Gom in 1987 om bij zijn zender te komen. ‘Met mijn achtergrond als voormalig radiopiraat en mijn netwerk dat ik had opgebouwd om advertenties te werven was het interessant voor hen dat ik bij hen kwam werken.’

Roer omgegooid

In 1994, tien jaar na de oprichting van Mart, nam Van Gom het stokje van directeur Strijk over. ‘Ik heb het roer omgegooid. Het was multiculturele radio, een mengelmoes van van alles en nog wat, ook voor Turken en Marokkanen. Ik heb het teruggebracht naar de Surinaams multiculturele doelgroep. De missie slaagde. Heel veel toko’s, cafés en eethuizen waren bereid de zaak te ondersteunen. De luisteraars vroegen we om donaties. Mart moet het hebben van de advertenties en van evenementen.’

Ogen en oren

Van Gom vertelt enthousiast: ‘We gingen op een gegeven moment niet meer alleen muziek draaien, maar ook de luisteraars informeren. Zo gingen we vertellen over maatschappelijke onderwerpen die veel stof deden opwaaien, zoals het slavernijverleden en de Zwarte Pietendiscussie. Omdat we geen geld hebben om journalisten in dienst te nemen, vragen we de luisteraars de ogen en oren van Mart te zijn. We zijn een interactief radiostation waar luisteraars een grote stem in hebben. Ook komen er veel reacties uit Suriname want we zijn online te beluisteren. Soms ontstaan er heftige discussies, soms ook scheldpartijen, en dan moeten we luisteraars in toom houden. We zorgen er altijd voor dat alle kanten worden belicht.’

Orale traditie

Het mooiste van radio maken vindt Van Gom het constant in contact blijven met de samenleving, met de mensen. ‘Het houdt je wakker, het houdt je scherp.’ Hij raakt even het verschil aan tussen radio en krant. ‘In Suriname hebben we een orale traditie, we luisteren ontzettend veel. De mensen geloven het nieuws pas echt wanneer ze het gehoord hebben. In de Westerse wereld is het juist andersom: mensen geloven het pas wanneer ze het zwart op wit gelezen hebben.’

We bespreken veel maatschappelijke thema’s die stof doen opwaaien.

Familiezender

Mart is een familiezender, ouders en hun kinderen thuis luisteren er vooral naar. Van Gom: ‘Om ook andere, jongere luisteraars aan te trekken, ontkom je er natuurlijk niet aan om mee te gaan in de Nederlandse samenleving. Je merkt dat je niet kunt blijven hangen in het Surinaamse hokje.’

Goed beluisterde programma’s zijn Dokter, mag ik je wat vragen? Start met Mart en het programma Marticipatie, wat ‘meedoen’ betekent, en dat Van Gom zelf maakt. ‘We praten over van alles. Liefdesverdriet, heimwee, soms is iemand op zoek naar kennis of een apparaat. Ook hebben we studiogasten die iets willen delen.’ Van Gom noemt een gast die hem raakte: ‘Een mevrouw uit Limburg kwam helemaal naar Amsterdam om te waarschuwen tegen geisers en vergiftiging door koolmonoxide. Haar zoon was door koolmonoxidevergiftiging overleden.’

Het radiostation in Zuidoost is inmiddels een begrip geworden in de Surinaamse samenleving, maar ook bij andere doelgroepen en de regionale en landelijke media. ‘Ze weten ons te vinden als ze informatie willen bij een bepaald Surinaams thema.’

Rolmodel

Van Gom, vader van vier kinderen en opa van vijf kleinkinderen, is een rolmodel voor de vrijwilligers die bij Mart werken. ‘Je moet ze zien te motiveren om hier met plezier te werken. Als leidinggevende geef ik ze vrijheid en ben ik op zijn tijd streng. Af en toe is het ook belangrijk om ze te verwennen met een drankje en een hapje.’ Van Gom is trots op zijn vrijwilligers. ‘Ze lopen hier al een tijdje rond. Sommigen al langer dan twintig jaar.’

Uitdaging

Het is een uitdaging voor Mart om jonge vrijwilligers aan zich te binden. ‘Als je  het vak van verslaggever, editing of radiomaker wil leren, meld je dan vooral bij ons aan!’ zegt Van Gom ‘Anders eindigt het straks ergens.’ Mart mag mensen begeleiden. ‘We zijn een erkend leerbedrijf van SBB. Vrijwilligers en stagiaires uit alle disciplines zijn van harte welkom.’

Ik ben meer dan trots op mijn vrijwilligers. ‘Ze lopen hier al een tijdje rond. Sommigen al langer dan twintig jaar.’

Pensioen

Normans leeftijd en geboortedag zijn geheim. ‘Laten we het erop houden dat ik 60+ ben. Als ze mijn verjaardag weten, word ik gek gemaakt op de radio.’ Norman denkt nog lang niet aan zijn pensioen. ‘Ik ga door tot aan het einde. Voor mij is radio maken een hobby, ik zit lekker in mijn vel als ik aan het werk ben. Zo lang ik kan praten, wil ik radio maken.’

Trofee

De Black Achievement Award-trofee staat te pronken naast een prachtig boeket op zijn bureau. Van Gom: ‘Ik heb er dingen voor opgegeven, was minder bij mijn gezin en leefde voor de radio. Maar dat is goed zo: iedereen wordt geboren met een missie. Ik ben in het leven geroepen om te dienen en te verbinden.’ En meteen daarachter aan: ‘maar natuurlijk had ik het zonder mijn geweldige collega’s niet gered om die prijs te winnen.’

[kader] De Black Achievement Awards

De Black Achievement Awards zijn Nederlandse erkenningsprijzen die jaarlijks uitgereikt worden aan personen of organisaties die als zwart rolmodel veel hebben gedaan in de Nederlandse samenleving. De prijzen zijn in 2016 ingesteld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) in het kader van de Black Achievement Month. Er zijn verschillende categorieën: kunst en cultuur, mens en maatschappij, sport, wetenschap en onderwijs. Daarnaast wordt een oeuvreprijs uitgereikt aan een ‘black achiever’ ter honorering van jarenlange prestaties.

 

(Advertorial)Open Avond 19-1-2023 van 17.00u tot 20.00u Bindelmeer college

Bij ons voel je je welkom, omdat docenten en mentoren altijd bereikbaar en beschikbaar zijn. Omdat je altijd bij ze terecht kunt als je daar behoefte aan hebt. Omdat je geaccepteerd wordt om wie je bent en je door ons gesteund wordt als dat nodig is. Daar kun je op rekenen. Altijd.

We zijn een school waar je naast het volgen van de reguliere vakken ook drie mentoruren per week hebt en deelneemt aan één van de talentroutes om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je kunt kiezen voor de talentroute: dans, koken, kunst, technology of voetbal. En dit allemaal in kleine klassen van 16 tot 20 leerlingen, zodat alle leerlingen de aandacht krijgen die zij verdienen.

Na jouw lessen ben je ook nog van harte welkom in ons schoolgebouw, zodat jij na schooltijd verder je talenten ontwikkelt en passie(s) ontdekt. Je kunt bij ons deelnemen aan verschillende activiteiten, leuk toch?

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan het Bindelmeer-gevoel ervaren! Je bent van harte welkom op onze open avond op 19 januari van 17.00 tot 20.00 uur

 

Taal leren begint al jong

Het Ouder- en Kindteam (OKT) in Zuidoost extra aandacht besteden aan taalontwikkeling bij jonge kinderen. Want vroeg beginnen met praten, zingen en verhalen vertellen helpt bij de taalontwikkeling van het jonge kind.

Liedjes zingen

Het OKT houdt zich bezig met thema’s rond de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van kinderen. Taal is daar een groot onderdeel van. Van 0 tot 4 jaar gebeurt er veel in de hersenen. Ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Moeder van vier kinderen, Odelia Wong a Liem ziet het belang van het stimuleren van taal. “Kinderen zijn de toekomst en aan de toekomst kan niet hard genoeg worden gewerkt. Zo benoem ik alles wat ik doe wanneer ik tegen mijn jongste kindjes van 7 en 19 maanden oud praat. Ik lees verhaaltjes voor, maar liedjes zingen vinden ze het allerleukst.” Sonja Neeft, beleidsadviseur Masterplan ZO jonge kind, vertelt dat het stimuleren van taalontwikkeling in iedere taal kan. “Het gaat erom dat een kind opgroeit in een omgeving waar veel gesproken en verteld wordt.”

Anansi-knuffel

Tijdens het 14 maanden consult worden opvoeders geïnformeerd over het belang van taalontwikkeling op jonge leeftijd. Dat gebeurt aan de hand van een Anansi-knuffel die ze krijgen uitgereikt. Anansi staat symbool voor de vertelcultuur en kennisoverdracht. De spin speelt de hoofdrol in veel West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische sprookjes. Het diertje brengt wijsheid verpakt in verhalen die inspirerend zijn.

Goede start

Stadsdeelbestuurder Vayhishta Miskin vertelt dat een groot deel van de bewoners moeite heeft met lezen en schrijven. Het is daarom belangrijk dat we onze kinderen vanaf het begin een goede start geven en daar helpt Anansi bij. De spin is daarom als mascotte benoemd voor het leesoffensief van Zuidoost.

oktamsterdam.nl

Bewonersbijeenkomst Aanpak Volkshuisvesting

Goed bezochte bewoners-bijeenkomst over de Aanpak Volkshuisvesting. Dat is een plan waarin komt te staan hoe zoveel mogelijk mensen betaalbaar en prettig kunnen wonen in Amsterdam. 

Na een welkomstwoord door bestuurder Raoul White, een uitleg van directeur Wonen Henriette Rombouts en een toelichting hoe de aanpak zich verhoudt tot de ambities uit masterplan Zuidoost, werden in verschillende groepen gesproken over: jongeren- en ouderenhuisvesting, betaalbare woningen en duurzaam bouwen.

Voorrang voor Zuidoosters

Tijdens de gesprekken in Zuidoost vroegen aanwezigen om meer oog te hebben voor de (culturele) identiteit van Zuidoost. En daar dus in stadsontwikkeling, maar ook in communicatie met bewoners meer rekening mee te houden. Meerdere mensen benoemden hun zorgen voor gentrificatie en benadrukten hun voorkeur voor voorrang voor Zuidoosters bij het toewijzen van woningen in Zuidoost. Daarnaast werd het belang van een goede mix tussen jongeren en ouderen benoemd. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat deze groepen samen in woongroepen of woningcoöperaties kunnen wonen.

De aanbevelingen van alle stadsdelen zijn te vinden op de website over de aanpak.

Intussen wordt er ook hard verder gewerkt aan de Aanpak Volkshuisvesting zelf. Het streven is om deze eind januari 20233 aan College van B&W voor te leggen, zodat die vrijgegeven kan worden voor inspraak. We zullen de website over de aanpak blijven bijwerken en de deelnemers aan het traject op de hoogte houden van het inspraaktraject.

aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl

Winter Speelcafé

In de kerstvakantie, direct na de kerst, tovert de Amsterdamse Poort een lege winkelunit om tot speelparadijs voor kinderen: het Winter Speelcafé. Van dinsdag 27 december tot en met zondag 8 januari kunnen kinderen van alle leeftijden gratis binnenspelen terwijl ouders/begeleiders bijkletsen en genieten van een lekkere warme drank in het café.

Van dinsdag 27 december tot en met zondag 8 januari kunnen kinderen van alle leeftijden gratis binnenspelen!

Het Winter Speelcafé zal zich vestigen op Bijmerplein 399 (naast de ObA). Terwijl de kinderen spelen kletsen ouders/verzorgers bij in het café waar Gosling coffee voor koffie en lekkers zorgt. Kinderen kunnen spelen op het winterse springkussen of tekenen op een levensgrote krijtwand. Er zijn gratis tekenspullen en kleurplaten in het café aanwezig. Vanaf 31 december is er ook een indoor schaatsbaan waar kinderen gratis kunnen schaatsen, met of zonder hulp van een rollator. Op één van de dagen komt Fenna Ramos, bekend van Zappelin, langs voor een meet & greet én om zelf een rondje te schaatsen. Houdt onze instagram @amsterdamse_poort in de gaten om erachter te komen wanneer zij langs komt.

Omdat we kinderen in Zuidoost willen ondersteunen hebben we iets leuks bedacht. Alle meubels in het café zijn te koop en de opbrengst gaat in haar volledigheid naar The Breakfast Club. Een stichting in Zuidoost die basisschoolkinderen in de H-buurt twee keer per week van een gezond ontbijt voorzien.

Het Winter Speelcafé is gevestigd op Bijlmerplein 399 (naast de OBA) en is van dinsdag 27 december tot en met zondag 8 januari elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van 1 januari, dan zijn we gesloten).

Zien we je daar?

Winter Speelcafé

Dinsdag 27 december t/m zondag 8 januari

9:00 tot 17:00 uur

Bijlmerplein 399

Over Amsterdamse Poort
Amsterdamse Poort transformeert van winkelcentrum naar stadshart van Zuidoost. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via amsterdamsepoort.nl.

 

 

 

Reizende buitenexpo ‘kleuren van Zuidoost’ in Bijlmer West is een viering van diversiteit en inclusie

Op woensdag 21 december om 17.00 uur  is de feestelijke opening van de reizende buitenexpositie ‘Kleuren van Zuidoost’ op het Bullewijkpad in Bijlmer-West.

Kleuren van Zuidoost
‘Kleuren van Zuidoost is een initiatief van HOBU en etaleert de rijke diversiteit van Amsterdam-Zuidoost. Vijftien levensgrote borden tonen foto’s van Lesly Adu en Paco Nunez met geluidsfragmenten door Elvis Penuel die gemaakt zijn tijdens de vijfde editie van de SouthEast Parade in Amsterdam Zuidoost. Samen vormen de borden een verplaatsbare expositie van portretten en sfeerimpressies in de openbare ruimte die komend jaar op verschillende plaatsen in Amstel III te zien is. Te zien zijn bewoners, culturele instanties en maatschappelijke organisaties die samen Zuidoost maken. De expositie is een initiatief van HOBU en gemaakt in samenwerking met Vinger.nl, Speak Up, Stichting SouthEast Parade en markeert het eerste lustrum van de SouthEast Parade én de eerste keer dat de parade door het Brasapark en Bijlmer-West liep.

Placemaking
Amstel III of Bijlmer-West is een gebied in transformatie. Komende jaren worden in dit kantoorgebied 10.000 nieuwe woningen gebouwd. Deze expositie geeft nu al kleur aan dit gebied en legt de verbinding met de andere buurten in Amsterdam Zuidoost. Daarmee is de expositie onderdeel van het placemaking-programma dat onder de naam HOBU in opdracht van Gemeente Amsterdam wordt uitgevoerd door Sparks Production en Pop-Up City.

Eerbetoon aan Roy Ristie
Tevens is het een tribute aan de geestelijk vader van de SouthEast Parade: Roy Ristie, die in 2018 de parade bedacht en eind 2021 op 68-jarige leeftijd onverwachts kwam te overlijden: “Roy Ristie werd volgens door landelijke media betiteld als de officieuze burgemeester van Zuidoost. Een icoon en tevens spraakmakend politicus.” Aldus Roshnie Phoelsingh, directeur van de SouthEast Parade. “Een onvermoeibaar en bevlogen mens die het sinds de jaren ’70 tot zijn levensmissie maakte om onrecht, burgerparticipatie en diversiteit een stem en een gezicht te geven in Amsterdam en daarbuiten. En dat deed hij via diverse multimediale kanalen, waarvan de SouthEast Parade er een is. Tijdens zijn laatste minuten op deze aarde, deed hij een dringend beroep op zijn opvolger om dit voort te zetten.”

“Roy Ristie werd volgens door landelijke media betiteld als de officieuze burgemeester van Zuidoost. Een icoon en tevens spraakmakend politicus.”

Opening en aanmelden
Initiatiefnemer HOBU nodigt met trots iedereen die geïnteresseerd is in diversiteit en inclusie van harte uit om de feestelijke opening samen te beleven.

Meld je aan via https://bit.ly/kleurenvanzuidoost

Locatie
De expositie vindt plaats aan de Bullewijkpad.
De opening vindt om 17.00 uur plaats bij Shebang, deze zit aan de Hettenheuvelweg 8, tegenover de IKEA.

STOER in Amsterdam Zuidoost

De kunstinstallatie ‘STOER’ van Bilal Chahal belicht op een subtiele en humorvolle wijze het onderwerp gender en alles wat daarmee samenhangt. Het doel van het kunstwerk is om bewustzijn te genereren aangaande deze onderwerpen. Door het spel van letters, de gekozen kleur -Barbie-roze- en de vorm zal het vragen oproepen zoals wat betekent stoer eigenlijk, wie of wat is stoer, voelt men nog een verschil in wat als typische mannelijk of vrouwelijk wordt ervaren. Tevens vraagt het aandacht voor het overkoepelend aspect: op welke wijze identificeert een ieder zich.

Vayhishta Miskin: Stoer staat, VOOR JEZELF KUNNEN ZIJN!

Vayhishta Miskin, portefeuillehouder diversiteit en anti discriminatie binnen DB stadsdeel Zuidoost, is er heel blij mee:

Het heet stoer en het is ook stoer. Stoer omdat het ergens voor staat. Voor jezelf kunnen zijn. Ongeacht seksuele identiteit. En dat bij een onderwerp dat er toe doet. Voor iedereen. Waar dan ook.

Ook in Zuidoost. Of juist in Zuidoost. We  zijn een diverse gemeenschap in de aller breedste zin van het woord.  Een ieder vindt hier een thuis en is vrij om te gaan en staan waar hij of zij dat wil. Dat we er nog niet zijn mag een gegeven zijn, maar dat we er zullen komen is eveneens een gegeven.

Ik hoop dat deze zo zichtbare letters, bespreekbaar maken wat voor velen nog een taboe is. En dat het voor een ieder stoer en veilig is om voor de eigen seksuele identiteit uit te komen.”

Gewonde bij steekincident in woongroep, verdachte opgepakt

En een woongroep voor verslaafden aan de Kikkensteinstraat is vanavond iemand gestoken. Agenten hebben een verdachte aangehouden. 

Verdachte opgepakt.

Het steekincident vond rond 18.30 uur plaats. Meerdere ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hand en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk of er met een mes is gestoken, maar het slachtoffer is in ieder geval gewond geraakt door ‘iets scherps’.

Weer overval op filiaal Used Products Bijlmerplein

Het filiaal van de Used Products op het Bijlmerplein is vanavond opnieuws overvallen. De daders zijn er met buit vandoor gegaan. 

Used products Bijlmerplein opnieuw overvallen!

Volgens een politiewoordvoerder ging het om zeker twee overvallers. Ze kwamen de zaak rond 17.45 uur binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen of een nepwapen dat daarop leek.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. De daders zijn op een scooter gevlucht.

Priscilla Vaudelle, theatermaakster BIMS

De 39 jarige theatermaakster en regisseuse, Priscilla Vaudelle is geboren in Amsterdam Oost en op haar 4e jaar verhuisd naar de Bijlmer.
Priscilla is van Surinaamse afkomst en is afgestudeerd aan de theaterschool in Amsterdam. Hierna is zij naar de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) gegaan en sinds 2013 begonnen met het maken van theater.
De reden dat Priscilla besloot om theater te gaan maken is, omdat zij haar eigen representatie niet terugzag op school. Om die reden heeft zij “LostProjects” opgezet; dit is een plek en storytelling collectief waar makers van alle leeftijden en verschillende afkomsten zichzelf kunnen ontwikkelen.

BIMS is een verhaal dat zich afspeelt in de Bijlmer en gaat over de culturele rijkdom van de bewoners in de Bijlmer

Tijdens de Corona lockdown kwam zij op het idee om een musical te maken. Een musical die over het opgroeien in de Bijlmer gaat. Momenteel is de theatermaakster en regisseuse nog bezig met vooronderzoek en de voorbereidingen voor haar grote musical, genaamd BIMS.
BIMS is een verhaal dat zich afspeelt in de Bijlmer en gaat over de culturele rijkdom van de bewoners in de Bijlmer, maar tegelijk ook over de zorgen waar veel jongeren vandaag de dag tegen aan lopen.
Met BIMS wil de theatermaakster en regisseuse de kijker zélf de ervaringen laten beleven en daarmee de negativiteit wegnemen van de gehoorde verhalen en/of televisiebeelden. Tevens wil zij de boodschap meegeven dat eenieder zijn/haar eigen kracht mag zien en erkennen. “Het gaat heel erg over dat we meer hebben bereikt dan men in eerste instantie denkt en dat we een trend hebben gezet.”, vertelt Priscilla.

Priscilla Vaudelle miste haar eigen representatie op school

In het kader van het 750ste bestaan van Amsterdam op 27 oktober 2025, vertelt Priscilla dat zij haar musical BIMS cadeau wil doen aan “Amsterdam 750” met als reden dat de Bijlmer nooit is (h)erkend voor het goud dat het had en de invloed heeft gehad die het werkelijk heeft op Amsterdam.

Vooraf de grote musical is de BIMS showcase, genaamd “Een Bijlmer Tori” te zien.
In samenwerking met Stichting MusicalMakers presenteert Priscilla Vaudelle vanaf 2 t/m 9 december 2022 de BIMS Showcase in DeLaMar West. In deze showcase kan de kijker alvast een glimp opdoen van de eerste indrukken van de musical in-the-making.

 

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK