Categorie: Algemeen

Midzomer Mokum in de OBA: enorm veel jeugdactiviteiten in de zomervakantie!

Tussen 10 juli t/m 22 augustus 2021 organiseert de OBA allerlei workshops en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Check de OBA voor de leukste zomervakantie thuis in Amsterdam! Voor alle kinderen en jongeren van 4-16 jaar is er een uitgebreid zomerprogramma met workshops en activiteiten rondom taal en zelf maken. Midzomer Mokum in de OBA vindt plaats in 15 vestigingen verspreid door de stad. Alle activiteiten zijn gratis voor kinderen met een OBA pas.

Maakplaats en andere activiteiten in en rond OBA Reigersbos
In OBA Reigersbos zijn er bijvoorbeeld activiteiten rondom 3D-printen en animatiefilms in de Maakplaats in OBA Reigersbos. Er is voorlezen voor jonge kinderen (3+) en hun ouders in kinderboerderij Brinkie, en onder de koepel in de Ravensteinstraat. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen meedoen met een driedaagse Boekcamp theaterlezen of met het voorlezen & knutselen in de bibliotheek.

Bookstories en theaterlezen in OBA Bijlmerplein
In OBA Bijlmerplein kun op drie verschillende dagen meedoen met Bijlmer Bookstories (4-12 jaar). Op deze dagen gaat het om voorlezen, tekenen en op een andere creatieve manier bezig zijn met een verhaal. Of je kunt meedoen met de Boekcamp serie theaterlezen.

Voorlezen (4+) in Hotspot OBA Ganzenhoef
Op verschillende dagen zijn er voorleesactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders in de locatie OBA Ganzenhoef, in het CEC-gebouw.

Meer informatie en aanmelden
Ga naar oba.nl/midzomer en kijk bij jouw vestiging wat er te doen is en wanneer. Aanmelden: via email of bij de balie van de vestiging.

Aankondiging zomervakantie programma juli/augustus Swazoom

Vanaf 9 juli 2021 zal in Amsterdam en omstreken de zomervakantie ingeluid worden. Vele jongeren zullen dan genoeg tijd hebben om lekker van de vakantie te genieten. Swazoom Welzijn heeft voor deze jongeren een leuke zomervakantie programma in de planning.

Swazoom Welzijn heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam het mogelijk gemaakt dat deze jongeren zich geen moment hoeven te vervelen tijdens de zomervakantie. Zo zullen er van maandag tot vrijdag meerdere activiteiten plaatsvinden in verschillende buurthuizen. De activiteiten zullen uit een breed scala bestaan en zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 6 jaar.

Swazoom Welzijn werkt continue aan vernieuwing en innovatie van haar activiteiten en projecten. Deze vernieuwing vindt plaats op basis van de actualiteiten, trends en ontwikkelingen die de jongeren meemaken. Op deze wijze zal er gericht en gepast aanbod worden geboden die aansluit op de jongeren.

Het gehele programma zal binnenkort te vinden zijn op de website van Swazoom Welzijn en aanmelden voor de activiteiten is dan ook mogelijk.

Voor meer informatie over het zomervakantie programma kun je terecht op www.swazoom.nl of bezoek Instagram @swazoom!

Henk van de Belt: “Zuidoost mag veelzijdiger”

Grafisch ontwerper en buurtbewoner Henk van de Belt landde vijftig jaar geleden in Zuidoost. Sinds 1990 knokt hij vrijwillig voor een betere en fraaiere Bijlmer. Als beheerder van buurtsalons faciliteerde hij tien jaar lang zo’n 15.000 buurtactiviteiten. Tot heden is hij bezig met de vliegramp in 1992. Als lid van Comité Pa Sem zette hij zich in om de helden van de Bijlmerramp te eren. In 2014 onderscheidde Stadsdeel Zuidoost hem voor zijn brede maatschappelijke inzet. Nog steeds is hij actief in de K-buurt. Henk pleit voor een veelzijdiger aanbod in Zuidoost om zo meer kansen te creëren voor de toekomst.

Recent heb ik met buitenlandse vrienden gefietst door ons kleurrijke Zuidoost. Ze verbaasden zich over het vele groen, de fraaie stedenbouw, parken in de Bijlmer hoogbouw, scholen, campus en de wereldse dynamiek rond de Arena. Overal spelende kinderen, sporters en families aan het picknicken. Het is een voorrecht om in deze wereldse enclave te wonen en er mijn ontwerpstudio te hebben.”

Het is een voorrecht om in deze wereldse enclave te wonen.

Kansen voor jongeren
Desondanks heeft de Bijlmer volgens Henk nog niet helemaal korte metten gemaakt met haar slapende karakter. Het stadsdeel had een slecht imago in de jaren zeventig en tachtig. Er ontbraken veel voorzieningen en er was verloedering en ondermaats beheer. Dankzij de komst van bedrijven en culturele centra groeide de Zuidoost langzaam van slaapwijk naar kansenwijk. “Het is nog steeds wel een kwetsbare stadswijk. Nog té weinig een kansenwijk. De komst van vier jongerencentra is een goede stap. Maar het verdwijnen van de ruim honderd eens zo kenmerkende bruisende collectieve ruimten die bijna subsidieloos functioneerden is een verarming van Zuidoost.”

Henk observeert hoe jongeren worstelen in de zoektocht naar hun identiteit. Hij merkt dagelijks dat
jongeren niet weten wat de wereld biedt, wat ze zelf kunnen en wat hun talenten zijn. “Als ik vraag wat ze willen worden, valt het me op dat ze niet weten wat er mogelijk is. Ze zijn doelloos.” Een mogelijke oplossing, volgens Henk, is om meer gemengde functies te creëren om jongeren zo meer perspectief te geven over wat kan, zoals wonen en werken, scholing en recreatie. “Ik vind het nog te weinig veelzijdig. Er is nu nog onvoldoende aandacht voor zaken zoals beroepskeuze, vakopleidingen, experimenteerplekken, regelluwe zones, start-ups, urban business labs, werkgelegenheid, zzp’ers, onderzoek en innovatie. ”

Uit frustratie startte Henk een Whatsapp-groep met nu een dertigtal bewoners, docenten, jongerenwerkers en een wijkagent om de geweldsproblematiek van het stadsdeel te doorgronden. Doel van de groep is krachtenbundeling, discussie en informatie-uitwisseling om bij te dragen aan een veiliger stadsdeel waarbij voorkomen wordt dat jongeren misleidt worden en hun leven in de bak of in een kist eindigt. Aanvullend daarop ontstond een uitgebreide ‘docutheek’, een online verzameling van informatie om elkaar op de hoogte te houden van onder andere besluitvorming, obstakels, oplossingen, en inspiratievoorbeelden.

“Zuidoost heeft de inzet van iedereen nodig. Van jongeren, ouders en senioren. Van vrijwilligers, professionals en bestuurders. Samen initiatieven nemen voor een beter Zuidoost. Samen actief zijn in je buurt. Alle kansen voor meer veiligheid steunen. Hulp bieden in plaats van zwijgen.”

Zuidoost heeft de inzet van iedereen nodig. Van jongeren, ouders en senioren.


Masterplan Zuidoost
Het ambitieuze plan zou eigenlijk Masterplan Jongeren als duidelijke titel moeten hebben. Erg nodig die aandacht voor jongeren en opvoeders, voor scholing en toekomstperspectief.” Maar volgens Henk is het Masterplan daarnaast verre van compleet. “Ik heb het gelezen en ben op zoek gegaan naar bepaalde woorden. Participatie wordt te weinig genoemd. Toerisme staat er niet in. Senioren en ouderen staan er niet in. Sommige ouderen voelen zich hierdoor buitengesloten. Jammer. Brede samenwerking is een vereiste bij de transitie naar een kansenwijk.”

De totstandkoming van het Masterplan is dan ook een raadsel voor Henk. “Er is maar één bewoner in het comité. De rest bestaat uit woningcorporaties, ondernemers en bestuurders. Ik verbaas me dat er zoveel hiaten zijn het programma. Ik mis een gefaseerde aanpak met inspraak met een programma van eisen en een programma van aanpak. Nu ligt er ineens zo’n Masterplan. Bam.”

Henk: De totstandkoming van het Masterplan is een raadsel “Er is maar één bewoner in het comité.

Omgevingsvisie 2050
Het recente Concept Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is juist met veel inspraak tot stand gekomen. Hierin staan plannen enkele plannen voor Zuidoost, zoals het verlagen van de Gooiseweg, het doortrekken van tramlijn 19 van Diemen naar NS-station Bijlmer Arena en bebouwing aan de Gaasperplas. Opmerkelijk, volgens Henk. “De naam Bijlmer West voor de nieuwe woonwijk tussen Arena en IKEA wordt in het plan afgewezen; het blijft Amstel III. Een gemiste kans om bewoners en bedrijven dichter bij elkaar te laten komen.” Henk vreest dat de gemeente en de ontwikkelaars een wijk met saaie hoogbouw voor ogen heeft. “Het karakter van onze creatieve, kleurrijke stad moet behouden blijven.”

Nieuw volkslied
Onderdeel van die kleurrijke stad is het belichten van culturele tradities. Henk pleit voor een tweede Bevrijdingsdag op 1 juli: Keti Koti als nationale feestdag. “En meer aandacht voor de Dag van Besef op 30 juni. Sinds 1993 wordt bij het Monument van Besef op het Surinameplein een slavernijherdenking gehouden. ”We moeten beseffen dat er wereldwijd nog steeds sprake is van slavernij, racisme, sex-trafficking, kinderarbeid, armoede. En ondertussen lijken we slaaf te worden van social media, big tech en van een soms drieste overheid. Kortom, nieuwe verzets­strijders gewenst!”

Ook neemt hij het huidige volkslied onder de loep. “Het Wilhelmus is een moeilijk te vatten eeuwenoud familielied dat pas sinds 1932 onze hymne is. Een volkslied dient inspiratie, ambitie, trots en inclusiviteit uit te stralen. Passend bij een herdenking, sportwedstrijd en feestelijk evenement. Misschien meerdere volksliederen, per groep of regio. Een uitdaging voor tekstschrijvers en componisten. Dankzij m’n ‘Drees-beurs’ (red. AOW) naast m’n ontwerpwerk kan ik daar ook zelf relaxed aan werken op een mooi terras in Zuidoost.”

HONDSRUGPARK sponsor van Zuidoost United

Op 23 juni werd de samenwerking tussen de Stichting Hondsrugpark en de voetbalclub Zuidoost United gevierd met de onthulling van het sponsorbord op het eerste veld.
Het bord werd onthuld door Donovan Hooghart (voorzitter van Zuidoost United), Ebe Treffers (Stichting Hondsrugpark), Tanja Jadnanansing  (stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuidoost) en Dirk de Jager ( lid dagelijks bestuur Amsterdam-Zuidoost).

Als afsluiting van deze viering kondigde Saskia Bosnie(directeur Zuidoost City) de wedstrijd van de teams onder 13 1 en 2 aan. De spelers speelden voor het eerst in de prachtige nieuwe clubshirts. Als afsluiting van de viering en ontvingen zij de eerste Hondsrugpark x Zuidoost United beker uit handen van de ambassadeurs van deze nieuwe woonwijk in ons stadsdeel.

De spelers speelden voor het eerst in de prachtige nieuwe clubshirts.

Foto: Jeremy Paesch

Herdenken en vieren de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli 1863.

Vandaag is het Keti Koti (verbroken ketenen). We herdenken en vieren de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli 1863.
De slavernij eindigde feitelijk pas 10 jaar later in 1873, want de voormalig tot slaaf gemaakten werden gedwongen om nog 10 jaar op de plantages te blijven werken. Om 13.00 uur is de herdenking in het Oosterpark bij het Nationaal Monument Slavernijverleden live te volgen via NOS en AT5.
Bij Keti Koti hoort Heri Heri, een gerecht dat ontstond op de plantages.
De Heri Heri is gratis af te halen bij:
– OBA Zuidoost vanaf 15.00 uur
– Foundation vanaf 15.00 uur
– New Metropolis Zuidoost vanaf 17.00 uur
– Bijlmerpark Theater vanaf 17.00 uur

Kinderen in Zuidoost pleiten voor meer liefde

Een plan voor meer liefde in Zuidoost. Dat gaat de Kindercommissie Zuidoost, komende woensdag 30  juni tijdens de afsluiting van seizoen 2020-2021, onthullen. Het vormt het sluitstuk van een thema waar de commissie zich de afgelopen maanden mee bezig hield. Hard nodig ook, als tegengeluid tegen soms oplaaiend geweld. En dat gaat de Kindercommissie aan het hart. “Zuidoost is een prachtig stadsdeel, waar je veilig moet kunnen opgroeien. Dat staat voorop.” De onthulling van  de opbrengst is van 15-18 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de kindercommissie Zuidoost

Tanja Jadnanansing, voorzitter van stadsdeel Zuidoost, is onder de indruk van het werk én vooral van de bezieling van de Kindercommissie. “Het is fantastisch hoe deze kids hun nek uitsteken en zich inzetten voor ons mooie Zuidoost. Zo jong en zo betrokken. Ze zijn een voorbeeld voor jong en oud. Ik ben supertrots.”

Oplossingen
Zuidoost was jaren terug het eerste stadsdeel dat kwam met een Kindercommissie. Ieder schooljaar jaar nemen kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen in Zuidoost plaats in de kindercommissie. Zij geven advies over onderwerpen die in het stadsdeel spelen, maar komen ook met oplossingen. Tijdens hun zittingsperiode werken ze aan een plan om van het stadsdeel een fijnere plek te maken. Dat plan voeren ze aan het einde van de periode uit.

Liefde zichtbaar maken
De commissieleden voegen in hun plan meer liefde in het stadsdeel toe en maken het zichtbaar. Op woensdag  30 juni van 15.00 tot 18.00 uur sluit de kindercommissie haar periode af. De opbrengst van hun werk wordt samen met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing gepresenteerd. Ze nemen de deelnemers mee naar verschillende plekken in Zuidoost.

Twee plaats delicten na schietincident in Amsterdam-Zuidoost

Woensdagavond om kwart over elf is er geschoten in Amsterdam-Zuidoost, vlakbij metrostation Kraaiennest, op het parkeerterrein. Een slachtoffer trof de politie niet aan.

De politie trof ter plekke drie kogelhulzen aan. De ambulance stond in de buurt paraat in afwachting van het aantreffen van een slachtoffer. Maar deze werd niet gevonden. Zo’n 100 meter verder, bij de kruising Kikkensteinstraat / Kruitberghof werd ook een plaats delict ingericht. De politiehelikopter zocht de omgeving. Zover duidelijk is er nog niemand aangehouden of een slachtoffer aangetroffen.

 

De politie trof ter plekke meerdere kogelhulzen aan.
Zover duidelijk is er nog niemand aangehouden of een slachtoffer aangetroffen.
Bij de kruising Kikkensteinstraat / Kruitberghof werd een tweede plaats delict ingericht.

Foto’s: Inter Visual Studio / Laurens Niezen

Gewapende overval op Used Products aan Bijlmerplein

De politie is vrijdagochtend opzoek gegaan naar twee overvallers na een overval op een bedrijf in Amsterdam. Rond tien uur werd Used Products aan het Bijlmerplein overvallen. De daders gingen er na de overval vandoor.

De politie is direct een grote zoekactie gestart waarbij ondermeer burgernet en een politiehelikopter werden ingezet. Via burgernet vraagt men uit te kijken naar twee verdachten in zwarte kleding, tussen de 1.65 en 1.70 meter lang, zwarte broek. Bij aantreffen moet men 112 bellen.

Een ambulance is ter plaatse geweest, een geschrokken medewerker van Used Products is kort nagekeken door het ambulancepersoneel.

Zo’n 200 meter van het bedrijf wat is overvallen hebben agenten twee PD’s afgezet naast de Claus van Ambergstraat. Op de grond liggen twee fietsen. Om het stuur en zadel zitten speciale zakken om eventuele sporen niet verloren te laten gaan. Agenten met kogelwerende vesten staan erbij. Het is nog onduidelijk of de fietsen bij de overval zijn betrokken.

eter van het bedrijf wat is overvallen hebben agenten twee PD’s afgezet naast de Claus van Ambergstraat.

Foto credit: Inter Visual Studio

Stoelyoga voor mantelzorgers

Bent u op zoek naar de balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf? Wilt u begrijpen wat stress met u kan doen? En wilt u oefeningen leren waardoor uw stress minder kan worden?
Vanaf 21 juni organiseert Markant online stoelyoga bijeenkomsten voor mantelzorgers uit Amsterdam Centrum, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost. U bent welkom op maandagmiddag, woensdagochtend of zondagochtend.

Stoelyoga

Stoelyoga kan helpen om beter te leren ontspannen. Tijdens de stoelyogalessen leert u hoe u uw adem en uw bewegingen inzet om beter te kunnen ontspannen. U leert de aandacht te richten naar uzelf. De oefeningen zijn erop gericht om spanningen los te laten waar dat lukt en meer ruimte te ervaren in het lichaam en in de gedachtewereld.

Mantelzorger

De stoelyoga wordt gegeven door Mickey Oudkerk Pool. ” Markant heeft mij regelmatig geholpen om verlichting te brengen in het mantelzorgproces. Sinds 2016 zorg ik een groot deel van mijn tijd voor mijn moeder. Zij is aan haar hele linkerkant verlamd door een herseninfarct. Daarnaast geef ik yoga en stoelyoga aan volwassenen. Het regelmatig beoefenen van yoga zorgt dat je fysieke en mentale conditie op peil blijft. Dat voelt prettig, het geeft een bepaalde rust, stabiliteit en ontspanning.”

Herboren

Yoga heeft mij een ruimere kijk op dagelijkse beslommeringen gegeven. Hierdoor kan ik makkelijker accepteren dat het leven is zoals het is. Het is voor mij een eer dat ik stoelyogalessen mag geven aan de mantelzorgers die verbonden zijn aan Markant.
Afgelopen weken heb ik elke zondagochtend zelf online lessen gevolgd bij een collega. Na die lessen voel ik mij altijd als herboren. Wat ik hoop is dat ik mensen mee kan nemen in de wereld van de stoelyoga. Want ook al is het anders dan yoga op de mat, het voelt na de les even lekker.
Sinds 2015 zijn mijn stoelyoga lessen goed gevuld. Na de les zie ik meestal blije gezichten omdat de mensen zich dan heerlijk rustig en ontspannen voelen. Daar doe ik het voor. Deze lessen zou ik daarom dolgraag met andere mantelzorgers willen delen.”

Waar en wanneer?
Maandagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur
21 en 28 juni, 5, 12 en 19 juli

Woensdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur
23 en 30 juni, 7, 14 en 21 juli

Zondagochtend van 10:00 tot 11:00 uur
27 juni, 4, 11, 18 en 25 juli

Via Zoom.
Aanmelden

Aanmelden kan via Markant: Bel of 020 886 88 00 of mail naar info@markant.org o.v.v. Stoelyoga, de datum waarop u mee wilt doen, uw naam, adres en telefoonnummer. Deelname is gratis.

Wat heeft u nodig om mee te doen?

  • Een goede netwerkverbinding met internet of wifi
  • Een computer/laptop/tablet met camera (ook wel webcam genoemd) en geluid
  • Het is prettig een kop telefoon te gebruiken om mensen goed te verstaan, maar is niet noodzakelijk
  • Oefen ruim voor de bijeenkomst met Zoom, door dit vast te downloaden en uit te proberen via de testmeeting

Na aanmelding ontvangt u een instructie voor het downloaden van Zoom en een link voor deelname. Oefen ruim voor de bijeenkomst via de testmeeting. Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag.

 

Kijk op onze website voor meer informatie.

Aisha Martina Untold member from the beginning

Door: Otmar Watson

Binnen Untold zijn er nog steeds een aantal kernleden die vanaf de oprichting, oktober 2002, nog steeds actief zijn binnen Untold. Aisha Martina is daar een van, Aisha was ook deelnemer van het uitwisselingsproject naar Londen in oktober 2002 tijdens de jaarlijkse Black History Month in Engeland.

Zij was toen nog danseres van de dansgroep Las Chicas Magistrales. “In deze week is Untold ontstaan, nadat we als artiesten hadden opgetreden in de bi-culturele wijk Brixton en de Zuid-Afrikaanse dans- en muziekvoorstelling Umoja hadden gezien. Otmar Watson had me uitgenodigd met het idee om ook een danstheatervoorstelling te maken maar dan over de geschiedenis van Afrikaanse Surinamers en Curaçaoënaars. Dit vond ik zeer goed idee en met een kleine kernteam hebben we hieraan vormgegeven”, aldus Martina. De reden om Untold te starten voor Aisha was vooral de interesse naar onze Afrikaanse identiteit en het delen van de kennis hierover aan andere jongeren van Afrikaanse afkomst. Deze informatie kreeg ze voordat ze startte met Untold helaas niet.

Aisha heeft succesvol de HBO opleiding Bedrijfskundige Informatie, domein Economie en Management afgerond aan de Hoge School voor Economische Studies in Amsterdam. Daarna heeft Aisha de opleiding HBO Coaching en Begeleidingskunde ook succesvol afgerond. Ook heeft ze haar propedeuse voltooid voor de Masteropleiding HRM en Human Behavior. Na haar 1e HBO opleiding heeft ze gewerkt bij Getronics PinkRoccade en was ze nog steeds actief bij Untold. Na een aantal jaren gewerkt te hebben voor dit bedrijf wist ze dat ze meer een people person was, Dit heeft er toegeleid dat ze zich nog actiever ging inzetten voor Untold.

Aisha Martina is gegroeid van danseres en een van de oprichters van Untold naar onderdeel van de directie in de functie van zakelijk leider. In de afgelopen 19 jaar heeft zij bijgedragen aan verschillende projecten zoals de internationale uitwisselingsprogramma’s met vaste partners zoals ACE Dance and Music (Engeland), Ghana Dance Ensemble (Ghana), Luna Blou theater (Curaçao) en NAKS (Suriname). Ook is zij de vaste coach van de Young Untold groepen en verantwoordelijk voor de talentontwikkelingsactiviteiten binnen Untold. Daarnaast is zij ook actief geweest bij ondersteuning van projecten bij stichting Eternity Percussion.

Aisha Martina is gegroeid van danseres en een van de oprichters van Untold naar onderdeel van de directie in de functie van zakelijk leider

“Als startende jonge groep hebben we zonder enige financiële middelen onze 1e theatervoorstelling gemaakt genaamd The Story Untold. Dit was een zeer succesvolle project waarvoor we een award hebben gewonnen. De voorstelling The Story Untold heeft Untold op de kaart gezet”. Met hard werken en vele ups and downs momenten ben ik in de kracht van Untold blijven geloven. Onze jarenlange inzet voor Untold was altijd vol liefde, overtuiging en doorzettingsvermogen waardoor de movement voor black empowerment altijd is blijven groeien. Na 18 jaar heeft Untold haar 1e Meerjarensubsidie weten binnen te halen voor de uitvoering van het Black Heritage festival in de periode 2021-2024”, aldus Martina.

Windalarm en PvdA-Zuidoost protesteren tegen windturbines in de Bijlmer

Zaterdag 22 mei demonstreerden inwoners van Zuidoost tegen het plaatsen van windturbines in het stadsdeel. Zo’n 150 demonstranten trotseerden het slechte weer en lieten op het Anton de Komplein hun stem horen tegen de overlast, natuurschade, en gezondheidsrisico’s die de windturbines met zich meebrengen.

De sprekers Hannah Belliot (ex-wethouder van de PvdA) en Iwan Leeuwin (ex-deelraadlid GroenLinks), wezen er in hun speeches op dat dit het groenste stadsdeel is, maar ook het meest kwetsbare, en noemden het onrechtvaardig dat uitgerekend Zuidoost de zwaarste last van de klimaatambities moet dragen.

De lokale schoolleraar Mark Bakker zei: ‘Veel van mijn leerlingen gaan in de zomer helemaal niet op vakantie, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, of niet genoeg vakantiedagen. De parken en strandjes van de Bijlmer zijn hun vakantiebestemming, daar ga je toch geen industriële windturbines plaatsen?’

Joost de Groot, namens de actiegroep Windalarm, wees erop dat windturbines in de stad niet alleen schadelijk zijn, maar ook symboolpolitiek: ‘Twee extra windmolens op de Noordzee zijn genoeg om alle buiten de haven geplande windmolens te vervangen.’

En de 14-jarige Darryl Amankwah, ontvanger van de allereerste kinderperskaart, zei: ‘Vandaag vertegenwoordigen wij hen die laaggeletterd zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen, en we laten weten dat die windmolens niet in Zuidoost moeten komen.’

Naast Hannah Belliot waren er ook andere prominente PvdA’ers uit dit stadsdeel aanwezig: Nenita La Rose (gemeenteraadslid), Irene Gefferie en Michiel Idsinga (stadsdeelcommissie Zuidoost) en Talita Keerveld. Met hun aanwezigheid lieten zij een tegengeluid horen voor hun partijgenoten in de Stopera, die van plan zijn om conform het coalitieakkoord in te stemmen met de plannen.

Het stadsbestuur van Amsterdam wil deze week de zoekgebieden voor windturbines in de stad definitief vaststellen, waaronder een groot aantal in Zuidoost. Het gaat dan onder andere om de recreatiegebieden bij de Gaasperplas, de Hoge Dijk, en in de Diemerscheg.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK