Categorie: Algemeen

Mijn uitdagingen als Tweede Kamerlid

“Van Lokale Lijnen tot Nationale Nota’s; 

Als nieuw gekozen Tweede Kamerlid sta ik voor een uitdagende taak: het vertegenwoordigen van mijn kiezers op nationaal niveau en het behartigen van hun belangen in Den Haag. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen mijn rol en die van een stadsdeelbestuurder?

Laten we beginnen met de portefeuilles die ik als Tweede Kamerlid beheer: Economische Zaken, het midden- en kleinbedrijf (MKB); Koninkrijksrelaties; Binnenlandse Zaken, het slavernijverleden en het nationaal programma voor leefbaardere en veiligere wijken. Dit zijn brede en belangrijke onderwerpen die direct invloed hebben op het leven van veel mensen in Nederland.

Als Tweede Kamerlid ben ik verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van wetgeving op deze gebieden, het voeren van debatten, en het controleren van de regering. Mijn focus ligt op het nationale beleid en het zoeken naar oplossingen die gelden voor het hele land. Ik werk samen met andere Kamerleden en politieke partijen om consensus te bereiken en wetten aan te nemen die in het belang zijn van alle Nederlanders.
Aan de andere kant hebben stadsdeelbestuurders een meer lokale focus. Zij zijn verantwoordelijk voor het besturen van een specifiek deel van een stad, zoals een stadsdeel. In tegenstelling tot een Tweede Kamerlid, dat zich bezighoudt met nationale vraagstukken, richten stadsdeelbestuurders zich op zaken zoals lokale infrastructuur, onderwijs, sociale voorzieningen en veiligheid binnen hun gebied.
Een stadsdeelbestuurder heeft direct contact met de inwoners van zijn of haar gebied en fungeert als een schakel tussen hen en de gemeentelijke overheid. Ze zijn vaak betrokken bij buurtbijeenkomsten, luisteren naar de zorgen en behoeften van burgers, en werken samen met lokale belangengroepen en organisaties om oplossingen te vinden voor lokale problemen.

Wat betreft mijn portefeuilles, Economische Zaken (MKB) zijn van nationaal belang en omvatten beleid dat van invloed is op het hele land. Ik zal mij inzetten voor het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat, het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Koninkrijksrelaties hebben betrekking op de samenwerking tussen Nederland en de overzeese gebieden, zoals Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Als Tweede Kamerlid zal ik werken aan het versterken van deze relaties en het bevorderen van een constructieve dialoog over gedeelde belangen en uitdagingen.

Het slavernijverleden is een gevoelig onderwerp dat aandacht verdient. Ik zal mij inzetten voor erkenning, herdenking en het bevorderen van bewustwording over dit deel van onze geschiedenis, evenals voor maatregelen om de gevolgen ervan in de huidige samenleving aan te pakken. Tot slot zal ik als Tweede Kamerlid het nationaal programma voor leefbaardere en veiligere wijken ondersteunen door beleid te laten ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in buurten door het hele land.

Kortom, hoewel zowel stadsdeelbestuurders als Tweede Kamerleden zich inzetten voor het algemeen belang, verschillen onze rollen qua scope en focus. Als nieuw gekozen Kamerlid ben ik vastbesloten om mijn portefeuilles met integriteit en toewijding te beheren en de belangen van mijn kiezers en het Nederlandse volk zo goed mogelijk te behartigen.

Ik sluit graag af door mijn opvolger Simion Blom en de twee overige bestuurders Vayhistha Miskin en Tanja Jadnanasing veel succes toe te wensen in het voortzetten van het werk en het vertegenwoordigen van de belangen van onze kiezers.

Raoul White: Samen bouwen aan een sterker en inclusiever Nederland!

Simion Blom, de nieuwe dagelijks bestuurder namens GroenLinks in Zuidoost: ‘Het is tijd dat we kiezen voor een grotere middenklasse en de rode loper uitrollen voor talenten’

Simion Blom, nieuwe GroenLinks-bestuurder in Zuidoost: ‘Zuidoost ademt een belofte uit’

Simion Blom (35) is namens GroenLinks de nieuwe bestuurder in Zuidoost en daarmee de opvolger van Raoul White, die in december namens GroenLinks-PvdA als Tweede Kamerlid vertrok naar Den Haag. ‘Zuidoost heeft zoveel talenten. We zouden veel meer de rode loper voor ze  uit mogen rollen.’

door Martine van der Horn

Blom brengt meer dan twaalf jaar politieke ervaring in Amsterdam mee: hij zat vier jaar in de voormalige stadsdeelraad van Zuidoost (2010-2014) en was daarna acht jaar lid van de Amsterdamse gemeenteraad (2014-2022). Ook in die periode verloor Blom Zuidoost nooit uit het oog. Dikwijls kaartte hij misstanden aan waar bewoners uit Zuidoost dagelijks mee worden geconfronteerd.

Impact

In zijn politieke carrière heeft Blom impact kunnen maken op tal van dossiers, waaronder de Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden en het stimuleren van meertaligheid in het onderwijs. Hij is een van de initiatiefnemers van het geplande Nationaal Slavernijmuseum en maakt zich hard voor de lhbtq-rechten. Ook heeft hij consequent de ongelijkheid in de stad en in het onderwijs aan de kaak gesteld,

Community Wealth Building

Mede op zijn initiatief wordt deze zomer een Regenbooghuis voor gemarginaliseerde mensen uit de queercommunity in West geopend. Daarnaast is hij ook een van de initiatiefnemers van Community Wealth Building, wat gaat over de economische versterking van Zuidoost, voor lokale bewoners en ondernemers.

De beëdiging vond plaats onder toezicht van burgemeester Halsema

 

Herstel

Het afgelopen jaar werkte hij voor adviesbureau Izi Solutions en was hij mede-verantwoordelijk voor Route naar Herstel, het onderzoeksrapport naar aanleiding van de slavernijexcuses van burgemeester Femke Halsema, over hoe herstelmaatregelen eruit moeten zien in Amsterdam.

Eer

Blom: ‘Het is een grote eer om te mogen werken voor en in de wijk waar ik ben opgegroeid.’ De reacties op zijn installatie als stadsdeelbestuurder noemt Blom ‘overweldigend’: ‘Het is een positieve ruggensteun die ik voel en ervaar. Het is mooi om te zien dat mensen me vertrouwen. Politiek betekende voor mij altijd: resultaten boeken. Ik denk dat dat de reden is waarom de reacties zo overweldigend waren.’

Opgegroeid

Blom kwam op zijn vierde met zijn ouders en zusje vanuit Suriname naar Amsterdam. Flat Kruitberg bij Kraaiennest werd hun thuis. Zijn vader ging werken bij de technische facilitaire dienst op Schiphol en later als hogedrukspuiter, zijn moeder kreeg een baan in de thuiszorg. Blom ging naar de EBG-school Crescendo in Zuidoost. Daarover zegt hij: ‘Dat was een fijne school. Ik herkende me in de leerlingen en de leerkrachten.’

Veel lezen

Hij herinnert zich dat hij het in groep zes van de lagere school minder goed deed en dat zijn moeder intense en veelvuldige gesprekken met hem erover voerde. Hij ging in die tijd veel naar de bibliotheek. ‘Ik las boeken over geschiedenis, de middeleeuwen, cultuur, verre landen, Afrika en Suriname. Ik heb in die periode door zo veel te lezen mijn algemene kennis enorm vergroot.’ Dit maakte dat Blom in groep acht een goed advies voor de middelbare school kreeg. ‘Zo zie je hoe belangrijk voorzieningen als een bibliotheek zijn.’ Blom ging daarna verder op de OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer) in Zuidoost.

Lid in Orde van Oranje-Nassau

Impact

‘Opgroeien in de Bijlmer was mooi,’ vertelt Blom. Hij kon buiten spelen in het groen, er was veel ruimte, maar er waren ook minder mooie dingen die hem hebben getekend. ‘Ik moest vroeger als ik naar school ging over de heroïneverslaafden heenstappen. Ook werden er regelmatig buren uit hun huizen gezet in verband met achterstallige betalingen en waren er zelfmoorden, mensen die van flats sprongen. Daarnaast kreeg ik de voortdurende armoede en het racisme waarmee bewoners in Zuidoost te maken hebben, mee. Dat heeft enorme impact op me gehad en maakte dat ik voor deze groepen verandering wilde.’

Maatschappelijk actief

Blom die politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam studeerde omdat hij het een mooie mix van geschiedenis, economie en filosofie vond en wist dat hij later maatschappelijk actief wilde worden, zal verder gaan op de ingeslagen weg van Raoul White. Lachend: ‘Ik heb grote schoenen om te vullen. Ik ben gemotiveerd en enthousiast om dat op een goede manier te doen.’

Accenten

Blom kan zich vinden in de aanpak van de zittende stadsdeelbestuurders Tanja Jadnanansing (PvdA) en Vayhishta Miskin (Bij1). ‘De ingeslagen weg van democratisering wil ik volgen. Het is terecht dat er veel aandacht voor de kwetsbaren is, daarmee wil ik doorgaan maar ik wil ook aandacht voor de niet-kwetsbaren. Hier en daar zal ik mijn accenten aanbrengen.’

Portefeuille

Blom heeft in zijn portefeuille onder andere: Woningbouw, Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid, Energietransitie, Dierenwelzijn, Economische Zaken en Kunst & Cultuur (er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden, red.). ‘Ik wil de economie omarmen en er een van mijn pijlers van maken. Ook wil ik een grote rol spelen in Wonen en Ruimtelijke Ordening. Lokale ondernemers mogen echt gaan profiteren van de koek die groter wordt.’

Bijlmer Renaissance

Blom wil vanuit zijn nieuwe positie blijven werken aan zijn ideeën hoe Zuidoost verder te brengen: volop gebruikmaken van de talenten van Zuidoost en Zuidoost laten uitgroeien tot een buurt met internationale allure. ‘Ik zou willen dat we een voorbeeld worden, dat ze in Brussel en verder over ons gaan praten.’

Ambitieus

Hij ziet grote kansen voor Zuidoost: ‘Zuidoost ademt een belofte uit. Zuidoost heeft zoveel talenten: op het gebied van sport, kunst en cultuur en culinaire tradities. Ook hebben we veel mbo-, hbo- en wo-afgestudeerde jongeren hier. Ik wil dat we nadenken over hoe we die talenten hier houden zodat we een omgeving creëren die aanmoedigt en inspireert om het meest excellente uit jezelf te halen. Dat is iets wat niet vanzelf gaat en daarbij heb je belangrijke voorzieningen nodig, zoals diversere, toegankelijke en betaalbare woningen. We zouden veel meer de rode loper voor al die talenten mogen uitrollen.’

Boven het gemiddelde

Blom noemt het de Bijlmer Renaissance: een opleving van Zuidoost met investeringen waar de bewoners volop van meeprofiteren. ‘Ik vind dat we hogere standaarden mogen hebben, vooral voor onszelf, voor onze eigenwaarde. Bewoners van Zuidoost hebben recht op kwaliteit. Zuidoost mag boven het gemiddelde gaan uitsteken.’

Bewoners van Zuidoost hebben recht op kwaliteit. Zuidoost mag boven het gemiddelde gaan uitsteken.’

Gentrificatie

Investeren in mensen is belangrijk voor Blom. Daarbij zijn de bewoners aan zet. ‘Mijn taak is het om het metsel te zijn voor de bouwstenen, om een infrastructuur op te zetten. We hebben alle bouwstenen en assets al en dat moet zuurstof krijgen. Nieuwe bewoners zijn welkom maar op gelijkwaardig niveau. Ik wil investeren in de middenklasse; een vernieuwde Bijlmer zonder de negatieve aspecten van gentrificatie waar de huidige bewoners worden verdreven.’

Open-minded

‘Er is voor mij een voorwaarde: wees open-minded als je naar Zuidoost komt. Zuidoost is multicultureel en zal dat ook blijven. Als je daar moeite mee hebt, dan is dit niet jouw plek. Daarnaast vraag ik ook aan de bewoners uit Zuidoost om open-minded te zijn. Dit stadsdeel zal de komende tientallen jaren twee keer zoveel inwoners krijgen. Veel van hen zullen van buiten dit stadsdeel komen. Daar moeten we ons op voorbereiden. Iedereen is welkom, zolang je maar open-minded bent. Het is de verantwoordelijkheid van de stad en het stadsdeel om te voorkomen dat segregatie en gentrificatie een probleem worden.’

Voorbeeld

Het zijn grote en lastige thema’s en kansen en uitdagingen, waar Blom zich de komende twee jaar tot aan de verkiezingen mee bezig gaat houden. Na zoveel jaren in de politiek weet Blom wat hem doet ontspannen na een drukke werkdag: wandelen, bidden, mediteren maar ook gamen (playstation). ‘Het zal me helpen om samen met de Zuidoosters van Zuidoost een voorbeeld te maken voor Amsterdam en wat mij betreft voor heel Nederland en verder.’

STARBROTHER-110X is onderweg naar de Poort

Op zaterdag 17 februari is de Grand reveal van Starbrother-110X, een blow up kunstwerk gemaakt door twee artiesten: Georgy Dendoe en Ryan Hawaii in opdracht van de Amsterdamse Poort.

Onthulling: Om 14:00 uur wordt de blow-up voor het eerst opgeblazen in een unit naast KFC, in de Amsterdamse Poort. Van 14.00 en 17.00 uur zijn de artiesten beiden aanwezig om het verhaal van STARBROTHER-110X te vertellen én om hun eigen expertises live uit te voeren.

Het kunstwerk, gemaakt door kunstenaars als Georgy Dendoe, opgegroeid in Zuidoost, en Ryan Hawaii, opgegroeid in vergelijkbare buurten als Amsterdam-Zuidoost in Engeland, vertegenwoordigt de mengelmoes van culturen waaruit Zuidoost bestaat. Dit is verwerkt in een boegbeeld van de Poort, STARBROTHER-110X.

Dit zeggen Georgy en Ryan over de totstandkoming van STARTBROTHER-110X: “Amsterdam Zuidoost is een rijke mix van culturen, mensen, talen en ideeën, die elk hun eigen unieke smaak van leven en schoonheid toevoegen aan deze hoek van de stad. Rijk aan Antilliaanse, West-Afrikaanse, Caribische en Surinaamse symboliek en getooid in een caleidoscoop van kleuren en vlaggen, belichaamt SATRBROTHER-110X alle kwaliteiten die nodig zijn om te dienen als een vertrouwde vriend en mentor voor jonge mensen.

Geïnspireerd door Japanse Gundam-robots, is STARBROTHER-110X gevormd door alles wat metropolen tot zulke speciale plekken maakt, want zonder immigratie en bewegingsvrijheid zouden deze steden verstoken zijn van de rijkdom aan cultuur die hen kenmerkt.

STARBROTHER-110X vormt de sterren die de vlaggen van de diaspora sieren en de postcodes van de buurt, 1103-1107, tot een reusachtige vriend, beschermer en broer die waakt over de Poort en al haar bewoners.” STARBROTHER-110X krijgt in deze unit aan het Groot Bijlmerplein een tijdelijke plek. Hij zal regelmatig een nieuwe plek krijgen in de Poort.

Dit kunstwerk is tot stand gekomen door een samenwerking met The Citydressers.

Over Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort transformeert naar hart van Zuidoost. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via amsterdamsepoort.nl

Advertorial: Start verkoop appartementen Qube Noord in Amsterdam Noord Koopsommen vanaf € 329.840,- V.O.N.

Op zaterdag 20 januari worden 36 gloednieuwe appartementen van project Qube Noord te koop aangeboden. Qube Noord bestaat uit diverse gebouwen die op een speelse wijze in hoogte met elkaar zijn verbonden. De 36 appartementen die op 20 januari in verkoop gaan, bevinden zich in één gebouw. Het betreft twee-, drie- en vierkamerwoningen met woonoppervlakten variërend van ongeveer 48 tot 94 m2. Je hebt de keuze uit diverse indelingen die passen bij jouw levensstijl. Er is een gezamenlijke fietsenberging en alle appartementen hebben een eigen balkon of terras op het zonnige zuidwesten. Nog meer buitenruimte is er dankzij de openbare binnenplaats van Qube Noord.

Complete appartementen met een lage energierekening en veel wooncomfort
De appartementen van Qube Noord zijn bij oplevering voorzien van een complete keuken, badkamer en toilet. Ze zijn daarnaast zeer energiezuinig, zoals je van nieuwbouw mag verwachten. Dat scheelt aanmerkelijk in je energierekening en het is nog comfortabel ook, mede dankzij vloerverwarming.

De appartementen van Qube Noord zijn bij oplevering voorzien van een complete keuken, badkamer en toilet.

Kom op zaterdag 20 januari naar de start verkoop
Het start verkoop event is op zaterdag 20 januari in het Huis van de Wijk Waterlandplein, aan Waterlandplein 302 in Amsterdam. Je bent daar van 12:00 tot 14:00 uur van harte welkom, het verkoopteam staat gereed voor een toelichting op het project. Er zijn ook financieel specialisten aanwezig om je te adviseren over je hypotheekmogelijkheden. Ben je benieuwd naar de duurzame badkamer? Kom kijken! Alvast meer weten? www.woneninQubeNoord.nl

Kom naar de open dag!

Noord-Hollanders praten het allerminst over afscheidswensen dierbaren 100-jarig Monuta lanceert nieuwe cake als gespreksstarter

Openheid over afscheidsthema’s is nog steeds een gevoelig punt onder inwoners van Noord-Holland, net als in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Monuta. 82% zegt zelden of nooit over hun eigen wensen rondom afscheid te praten. Daarmee praten ze het minst van heel Nederland over hoe dierbaren hun afscheid voor zich zien. Reden voor de jarige uitvaartorganisatie om een vertrouwde gespreksstarter in een nieuw jasje te introduceren: de uitvaartcake. Met de naam Plakje Troost® nodigt Monuta iedereen uit om het gesprek over afscheid aan te gaan.

Cake ook in Noord-Holland nog steeds populair
Hoewel er in de afgelopen eeuw veel veranderd is op afscheidsgebied, lijkt openheid over afscheid nog niet vanzelfsprekend. Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag heeft Monuta daarom de klassieke plak cake nieuw leven ingeblazen. Het onderzoek toont aan dat de welbekende cake nog steeds in de top 3 staat, zowel bij Nederlanders in het algemeen als in Noord-Holland. In deze provincie serveren ze het liefst belegde broodjes, gevolgd door bittergarnituur en dus cake.

Open over afscheid met Plakje Troost®
Ondanks dat mensen in Noord-Holland aangeven het niet vaak te doen, vinden zij het toch wel belangrijk om over hun eigen afscheidswensen (48%) te praten. Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta, vertelt: “Dat is precies wat wij willen stimuleren: open over afscheid zijn. Blijkbaar is er nog een verschil tussen het belangrijk vinden en er daadwerkelijk over praten. Monuta bestaat 100 jaar. Daarom lanceren we een nieuwe eigen cake, een perfecte gespreksstarter. Als je bij Monuta kiest voor een plakje cake, krijg je vanaf nu altijd deze cake met de naam Plakje Troost®. Met een bijzonder ingrediënt: citroenmelisse. Een oud kruid dat rust geeft in emotionele situaties.” Alles over de cake en de rol van cake bij afscheid is te lezen op monuta.nl/plakjetroost.

Angelique Hoogmoed(community manager Oba Next: ‘Een breed aanbod met een laagdrempelige verbinding met de buurt’

Oba Next naar Zuidoost, maar waar? Anton de Komplein of de K-buurt?

Een gebouw is er nog lang niet, maar de komst van een grote moderne OBA Next naar Zuidoost weet de gemoederen in ons stadsdeel al flink te beroeren. Begin volgend jaar moet het dagelijks bestuur van Zuidoost een advies uitbrengen over de plek: het Anton de Komplein (bij het politiebureau) of in de K-Buurt. We praten erover met Angelique Hoogmoed, Zuidoostbewoner en community manager van OBA Next.

Door Liesbeth Vermeulen

Wat is OBA Next eigenlijk en wat is er anders aan dan een gewone biep, zullen mensen zich afvragen. Volgens de adviesaanvraag is het ‘een nieuw te realiseren publiek huis over de wereld van morgen: een bibliotheek van de toekomst, die uitblinkt op het gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid.’
Angelique Hoogmoed: ‘Eigenlijk is het verschil met een gewone biep dat er weinig boeken zullen zijn. Een deel van de mensen leert en leest uit boeken, anderen niet. Het gaat om andere manieren van communiceren, deels technologisch. Maar het aanbod is veel breder: er komen bijvoorbeeld ook keukens om samen te koken en studio’s om muziek en podcasts te maken.’‘Het wordt geen buurthuis, maar het idee is wel om de connectie met de buurt zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Iedereen is er welkom. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid ervaren bewoners soms toch een hoge drempel om binnen te stappen. Wereldwijd is de tendens niet om minder te lezen, maar wel om minder naar de biep te gaan om een boek te lenen. Belangrijke vraag is: hoe kun je verbinding maken met de omgeving. Groot voordeel van een OBA is dat het openbaar is en niet commercieel.
Aan het begin van de energiecrisis (hogere energiekosten) zag je dat velen hier een warme plek zochten.’

De goede bereikbaarheid van de K-buurt met de metro is een veel gebruikt selling point

Bereikbaarheid met OV
Diverse partijen hebben de voor- en nadelen van de Poort en de K-Buurt op een rijtje gezet. En vanuit beide locaties is een flinke lobby op gang gekomen. Organisatie Hart voor de K-Buurt heeft buurtbewoners -jong en oud- opgetrommeld om hun stem te laten horen: in april in de Stopera en op 28 november in het stadsdeelkantoor.
Een prachtig nieuw gebouw als OBA Next zou de buurt een geweldige oppepper geven. Bovendien kan hier aangesloten worden bij wat er al in de buurt leeft: ook een uitgangspunt van de OBA. Op de drukbezochte bijeenkomst in november, met talloze enthousiaste insprekers, benadrukte ook de directeur van de OBA voor de K-Buurt te kiezen.
De goede bereikbaarheid met de metro is een veel gebruikt selling point. Dat laatste is dan weer een zwak punt van de Poort: naar het Anton de Komplein lopen vanaf het Bijlmerstation kost wel bijna een kwartier.
Vergeet niet dat OBA Next een stedelijke voorziening is voor alle Amsterdammers. Als voordeel van het winkelcentrum worden de vele voorzieningen hier genoemd: theater, museum, ruime horeca etc.

Het Amerikaanse vastgoedbedrijf CBRE is sinds de bouw van de Poort de eigenaar ervan. In een brochure werd ‘objectief’ onderzocht wat de beste locatie zou zijn. Niet verrassend: de Amsterdamse Poort.

DNA Zuidoost bewaren
Intussen zit Angelique Hoogmoed (ex-medewerker HartvoordeKbuurt en New Metropolis Zuidoost) niet stil. Vanuit een pop-up-pand tegenover het DE-café in het Zandkasteel wil ze ervoor zorgen dat -met de komst van zo’n supergebouw- ‘het DNA van Zuidoost niet omver wordt geblazen en bewaard blijft. Niet alleen kijken we naar talentontwikkeling bij jongeren, ook de senioren willen we niet vergeten.
Met lokale sleutelfiguren onderzoeken we hoe we dit kunnen borgen.’ Samen met haar stagiair is zij bezig, geholpen door studenten van de HvA, om intergenerationele activiteiten op te zetten.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de vrouwen van de moestuin in seniorenflat Koornhorst cameralessen krijgen van jongeren om een activiteit zelf te kunnen opnemen. OBA Next heeft zogeheten Labs neergezet in de Poort en de K-Buurt: innovatieplekken waarde gebruikers van de toekomst alvast aan de slag kunnen gaan. ‘Dat gaat onder andere volgens het concept van Claim Your Space’, vertelt Angelique. ‘Vooral jongeren komen eropaf.
Zij hebben soms een idee maar nog geen rond plan, of geen geld. Op 20 december is er een pitchavond voor kansrijke projecten. Erna gaan we met bedenkers in gesprek over de mogelijke uitvoering.
Ook nodigen wij die avond mogelijke samenwerkingspartners uit. Daarnaast werken we ook volgens het uitgangspunt: aansluiten bij wat er al in de buurt gebeurt en dat dan in gezamenlijkheid professionaliseren.’

Voor de bouw van OBA Next is enkele jaren geleden 36.5 miljoen euro gereserveerd. Sombere stemmen vrezen dat dit onvoldoende gaat zijn, gezien de opgelopen materiaal- en loonkosten. Er worden in het gebouw van rond de 8.500 m2 zo’n 800.000 bezoekers per jaar verwacht.

De DNA van Zuidoost zullen we goed moeten bewaken

Troostprijzen
In de adviesaanvraag staat: ‘In het geval dat de OBA Next niet in de K-Buurt [of de Poort] landt, denk dan aan minimaal een ‘reguliere’ OBA met aandacht voor (digitale) ontwikkeling naar ‘next level’ of een dependance van de OBA Next, aangevuld met meer zelfstandige kleine ruimtes, in aansluiting op geplande lokale initiatieven.’ Angelique Hoogmoed vreest dat een keuze voor de Poort mogelijk kan leiden tot nog minder vertrouwen in de politiek.

‘De K-Buurt denkt dan dat de uitspraak van het college om ongelijk te investeren voor gelijke kansen niet wordt toegepast, terwijl dit wordt gezien als een uitgelezen kans om dat in de praktijk te brengen.’

De digitale bereikbaarheid van OBA Next en de Labs is nog Work in progress. Wel is er een Instagramaccount: www.instagram.com/obanext.lab/
OBA Next Labs: Bijlmerplein 154/Etalage Bonte Kraai/Klieverink 73 (Hart voor de K-buurt) met Studio 1104 (een podcastruimte, van DJ set tot beatsstudio).

OBA Next heeft al een lange voorgeschiedenis. In 2019 begonnen de voorbereidingen voor de beoogde locatie aan de Zuidas. Alles was in kannen en kruiken totdat de nieuwe coalitie in de Stopera in mei 2022 plots besloot dat een stadsdeel als Zuidoost een dergelijke voorziening beter kon gebruiken. Natuurlijk was Zuidoost blij met deze ontwikkeling, al kostte het wel veel publiek geld. En de vraag bleef: WAAR in Zuidoost moet OBA Next komen? Er werd uitvoerig locatieonderzoek gedaan en nu, bijna 1,5 jaar later, moet het stadsdeel een advies uitbrengen over twee overgebleven locaties. Verwacht wordt dat de eerste spa pas in 2027 of 2028 de grond in gaat.

Bijlmerkenner Henno Eggenkamp: ‘Ik lever kritiek omdat ik denk dat het nodig is’

Hij heeft een lange staat van dienst, variërend van actievoeren en schrijven voor een progressief weekblad tot organisator van festivals als Blij met de Bijlmer (1983-1999), baas van collectieve ruimte De Nachtegaal en oprichter van het Bijlmer Museum (in hetzelfde pand in Grubbehoeve 38). Zijn reputatie is nog breder: gevreesd criticaster van bestuurlijk Zuidoost en zo ongeveer van alles wat in de Bijlmer niet in de haak is: Henno Eggenkamp (78).

Door Liesbeth Vermeulen

Praten met Henno lijkt soms op een college van historicus Maarten van Rossum, maar dan over de Bijlmer. Termen als ‘idioot’, of ‘gedram’ vallen geregeld. Zijn vader wilde dat hij priester zou worden, uiteindelijk werd hij een Bijlmer Believer. Aan etiketten heeft hij echter een hekel. Met enige zelfkennis noemt hij zichzelf ‘een klojo.’ Wie hem wat beter kent, waardeert zijn diepe betrokkenheid bij het stadsdeel. Al 54 jaar woont hij hier, eerst in Groeneveen en sinds 1974 in Grubbehoeve. In Zuidoost was namelijk nog betaalbare woonruimte te krijgen.

Markt Kraaiennest 1980

Leuke jongen
Een oude uitspraak van hem is: ‘Ik ben iemand die de Bijlmer als werkterrein heeft. Ik intervenieer, daag uit, en realiseer. En ik vind dat de stad mensen zoals ik op allerlei wijzen moet ondersteunen, al vervloeken ze hem/haar 100 keer het dorp of de stad uit.’ Als ik hem deze uitspraak voorhoud, is hij hem zelf vergeten, maar staat er nog helemaal achter. ‘Ik lever kritiek omdat ik denk dat het nodig is. Niet om een leuke jongen te willen zijn.’
Ondersteund is hij niet, ook niet financieel. In tegenstelling tot in zijn beleving vage lokale groepen en organisaties. ‘Er zijn diverse leuke clubjes die leuke dingen doen, maar die helpen niet om armoede en criminaliteit aan te pakken. Je bereikt zo de juiste mensen niet. Nu is er dan het Masterplan, vroeger had je Europese gelden en bijvoorbeeld de Bijlmer als Vogelaarwijk (de populaire benaming voor een veertigtal probleembuurten volgens minister Ella Vogelaar uit 2007). Er is toen bijvoorbeeld het CEC gekomen, maar het Surinaamse Vrouwenhuis dat daar was, is al lang weg. Er wordt geen goede analyse gemaakt van de problemen.’

Overleg met wethouders Vander Vlis en Schaefer met bewoners over de toekomst van de Bijlmer in De Nieuwe Stad, Ganzenhoef (begin jaren 1980).

Oppasmoeders
‘Niemand weet waar subsidies naar toe gaan en het gaat om veel geld. Zo is bij Ganzenhoef een plek voor hangmannen gekomen. Zij zouden in ruil het winkelcentrum veiliger maken. Maar dat doen ze helemaal niet.’ Een project dat volgens Henno wel goed is uitgepakt is de oppasmoeders van Kraaiennest (in de speeltuin onder de metro).
Momenteel houdt hij zich voornamelijk bezig met het maken van een podcast (zie kader) en het geven van rondleidingen: ‘Laatst nog aan jonge ambtenaren die aan bouwprojecten werken en de mensen van Beter Buren.’ Zijn omvangrijke archief over de Bijlmer heeft hij overgedragen aan het Bijlmer Museum. Dat is alleen open op afspraak ‘omdat er geen vrijwilligers zijn die daar willen gaan zitten.’

festival: “Blij met de Bijlmer” met een optocht van de Poort naar het festivalterrein Grubbehoeve

Foto’s tennisvereniging
Soms komen er studenten, maar weinig mensen zijn echt geïnteresseerd, zegt hij. ‘Ze vinden vooral foto’s leuk, zeker als ze er zelf op staan. Maar het is wel belangrijk dat het archief er is. Het stadsdeel zelf heeft alles weggegooid, zelfs maquettes. Onlangs kwam de voorzitter van de tennisvereniging (naast de Gaasperdammertunnel) vragen om beeld van de Bijlmer. Nu hangen er fraaie foto’s in het clubgebouw. Dat vind ik wel mooi.’

Toenmalig-buitengebied-metrostation-Ganzenhoef

Masterplan
‘Zo willen veel mensen in de Bijlmer graag een auto. Dat geeft status. Sommigen leven in hun auto! Waarom doen ze dat? Waar wonen ze, wat mag er thuis niet? Zoiets weten we niet, het is niet onderzocht. Waarom zijn er snorders? Hoeveel leerlingen vallen af en waarom? Dat had het Masterplan moeten uitzoeken.’

Kinderboerderij Gliphoeve

Twee recente boeken van Henno:
De verguisde stad. De titel is ontleend aan een gedicht van zijn hand – ‘Oh, Bijlmermeer, verguisd en gekwetst, ik vond er slechts geluk en jou.’ Het Parool: Het is een vlot leesbare weerslag van de encyclopedische kennis die de schrijver in al die jaren heeft opgebouwd over het baanbrekende ontwerp van de Bijlmermeer en alle stedenbouwkundige reparaties die volgden op de oplevering van de hoogbouw. Interviews met hoofdrolspelers worden afgewisseld met smakelijke anekdotes over het leven in de stad van de toekomst, zoals de Bijlmer nog voor de geboorte was gedoopt. Uitgeverij Bijlmer ¬Museum, €25.
En: ‘De stormachtige levensloop van een ‘utopisch woonpark’. De Bijlmer in jaartallen’ vertelt de geschiedenis van de Bijlmer per jaar dat er iets belangrijks plaatsvond: de bouw van uniforme flats, de leegstand, de intocht van velerlei migranten en de sloop. Veel illustraties en gegevens over de bevolking. 2021, Uitgeverij Bijlmer Museum, €15.
Beide boeken zijn te koop in het Bijlmer Museum of via bol.
Meer weten?
https://bijlmerblog.com/
https://bijlmermuseum.com/
Het Bijlmer Museum en Vinger.nl maken de Bijlmer Museum podcast. Gesprekken met Bijlmer bewoners en mensen die in de Bijlmer gewerkt hebben. Te beluisteren via Spotify.
Het Bijlmer Museum is te bezoeken na afspraak: 06 41612131, Grubbehoeve 38.

Van bakfiets tot sociaal café: Hemelsbreed opent in de Kameleon

Sommigen kennen de ‘sociale onderneming’ van de bakfiets: koffie brengen voor de schaatsers op het bevroren water van de Bijlmerweide, bij Ganzenpoort of met kerst bij de winkelcentra Ganzenhoef en de Kameleon. Nu concentreren de activiteiten zich rond het warme cafeetje aan Grubbehoeve 48. Begin december, in ieder geval voor de Kerst, opent Hemelsbreed in de passage in winkelcentrum De Kameleon een ‘broodnodig’ lunchcafé.

Door Liesbeth Vermeulen

In de kleine maar gezellige ruimte in de plint van Grubbehoeve praten we met Remmelt Meijer, initiatiefnemer van Hemelsbreed over zijn beweegredenen en plannen. Volgens de gelijknamige website is Hemelsbreed ‘een community rond geloven, leven en liefhebben. Als sociale onderneming vanuit Stichting Lieve Bijlmer willen we uitgroeien tot een kloppend hart in de buurt. We zijn non-profit en alles komt ten goede aan dit initiatief in hartje Bijlmer.’

Zeven jaar geleden kwam Remmelt met zijn gezin te wonen in de E-buurt, begon hier met ‘cleanups’ (vuilprikken) en buurtbarbecues en doet hij mee aan het buurtplatform. Voorheen kookte hij al in een buurthuis in Amsteldorp. Eten verbindt, merkte hij. De diversiteit van culturen en geloven in de Bijlmer sprak hem aan. Hij zocht betaalbare werkruimte en vond die in Grubbehoeve. Op een vakantie in Frankrijk raakte hij geïnspireerd door kerkelijke pioniers die koffietentjes runden. En zag: in een café komt alles samen, het is een echte ontmoetingsruimte. De voorkant van zijn werkruimte bood mogelijkheden, hij volgde een barristacursus et voilà: in september 2022 werd Hemelsbreed Café geboren.

Het maandelijkse Mamacafé

Perspectief

‘Als je gelooft in liefde en hoop moet je dat ook uitdragen’, vindt Remmelt, ‘en zonder voorwaarden. Het woord kerk zegt mensen soms weinig, het gaat over geloof in de community, over zingeving en levensvragen. Dat raakt iedereen: wat is houvast en wat biedt perspectief?’

Begonnen met een zondagcafé met lunch zijn de activiteiten uitgebreid met een maandelijks Mamacafé. Later kwamen er brede Inspiratie- en filmcafés bij, soms op locaties als het (nu verhuisde) Elixer. Ook waren er goed bezochte bijeenkomsten over de Bijlmer vliegramp en het milieu. Momenteel is elke vrijdagmiddag iemand van het Buurtteam aanwezig voor informele zorg. Heel privé zijn er gratis menstruatieproducten te verkrijgen in de toiletruimte.

Zuivere koffie

De koffie in het café wordt gebrand in de bajes in Zaanstad. Zuivere Koffie is ook een sociale onderneming die gedetineerden een tweede kans biedt. Het typeert Hemelsbreed Café én de koffie is heerlijk.

Voor de nieuwe lunchroom (alleen overdag) maakt Remmelt al volop plannen. Aan de lange stamtafel/sociale tafel wil zijn collega Ella bijvoorbeeld een Languagecafé beginnen, voor bewoners om hun Nederlands te oefenen. Hijzelf wil straks een Mannencafé starten. Er is contact met een aantal organisaties, zoals Arkin, BuurtCampus, Aan de Knoppen, enz. om activiteiten rond deze sociale tafel op te zetten. Maar ook bijzondere films kunnen er vertoond worden.

‘We willen graag in het hart van de wijk zitten, gericht op de Bijlmer. In de zaak komen medewerkers met diverse achtergronden te werken: mensen die re-integreren, stagiairs en ‘gewoon’ personeel.’ Samenwerking met buurtorganisaties zoals Hart voor de K-buurt is eigenlijk vanzelfsprekend. Op de website staat treffend: ‘Koffie met liefde maakt mensen en buurten mooier. Dat is in één zin hoe we werken met Hemelsbreed Café en alles wat daarvan uit gebeurt. Omdat achter het café de community van Hemelsbreed de dragende kracht is, kan het juist een plek zijn waar community building plaatsvindt in brede zin in Bijlmer Oost.’

Remmelt Meijer en teamleden Alienke Meijer (rechts) en Ella van den Brandhof

Remmelt Meijer is theoloog, coach en sociaal ondernemer, maar vooral pionier met nieuwe manieren van kerk-zijn. Hij doet dit samen met Ella van den Brandhof, die ook theoloog en pionier is en veel horeca-ervaring meebrengt.

Directeur Kleur de Kamer Ian van der Kooye: ‘Ga stemmen! Je hebt veel meer invloed dan je denkt’

Ian van der Kooye, directeur Kleur de Kamer en politiek strateeg, die aan de basis stond van de politieke partijen DENK en Bij1, roept de bewoners van Zuidoost op om op 22 november a.s. te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘De opkomst voor Tweede Kamerverkiezingen in Zuidoost is laag. Ons stadsdeel verdient beter.’

door Martine van der Horn

Van der Kooye (51) is opgegroeid in de flat Eeftink in Zuidoost en heeft mede dankzij de Bijlmer zijn kernwaarden in het leven verkregen. ‘Zuidoost zit in mijn culturele DNA.’

 Lage opkomst

Van der Kooye onderstreept in het gesprek een paar keer hoe belangrijk het is dat de bewoners in Zuidoost gaan stemmen. ‘De opkomst in Zuidoost bij de Tweede Kamerverkiezingen ligt zo rond de veertig procent. Dat is laag! Ze hebben zo te weinig impact in de politiek. We horen hun geluid niet.’ Van der Kooye zou graag zien dat meer bewoners in Zuidoost naar de stembus gaan en dat ze bovendien gaan stemmen op mensen die op ze lijken zodat er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen voor hen. ‘Je hebt veel meer invloed dan je denkt,’ zegt hij.

Kleur de Kamer

De primaire reden waarom Van der Kooye samen met Ivette Forster, directeur van het Kwaku Summer Festival, in de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen begin 2021, het partij-overstijgende initiatief Kleur de Kamer is gestart, is om meer mensen naar de stembus te krijgen en ze meer maatschappelijk betrokken te maken. Van der Kooye: ‘Een van de redenen waarom mensen niet stemmen, is omdat ze zichzelf niet herkennen in de politiek.’

Ian van der Kooye in gesprek met Sigrid Kaap(D66)

Motto

Het motto van Kleur de Kamer is ‘Stem op de politieke partij die het beste bij je past. Stem binnen die partij op de kandidaat die jou het beste weet te vertegenwoordigen’. Zo is er een stemwijzer op Kleur de Kamer, genaamd Kieskleurig. Van der Kooye wil de bewoners van Zuidoost op de Kieskleurig wijzen: ‘Deze stemwijzer is voor een groot deel gericht op wat mensen van kleur bezighoudt. Het kan ze heel goed helpen te kiezen.’

Zichtbaar maken

Ook zorgt Kleur de Kamer ervoor dat kandidaten van kleur of, zoals Van der Kooye zegt, kandidaten met een bi-culturele achtergrond – via verschillende media – zichtbaar worden voor de doelgroep. ‘Wij kunnen ook aandacht geven aan mensen die niet elke dag bij bekende televisieprogramma’s zitten.’

Verbindende mensen

‘We zijn een sociaal netwerk van bi-culturele politici en aspirant-politici, van Nederlands-Surinaams tot aan Nederlands-Zuid-Europees,’ legt Van der Kooye uit. ‘We zoeken verbindende mensen met kwaliteit of verbindende mensen die potentie hebben om beter te worden. We zijn gericht op ontwikkeling.’

Ian van der Kooye bij de bijeenkomst waarin Mark Rutte zijn excuses voor het slavernijverleden aanbiedt.

In de spotlights

Op Kleur de Kamer staan verschillende kandidaten voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen in de spotlights, van bekende tot aan minder bekende (aspirant-)politici: van Raoul White (GroenLinks-PvdA), Spencer Alberg (D66) en Emma Manhoef (DENK) tot aan Glimina Chakor (GroenLinks-PvdA), Don Ceder (ChristenUnie) en Mpanzu Bamenga (D66).

Raoul White

Raoul White, stadsdeelbestuurder GroenLinks in Zuidoost en voor de Tweede Kamerverkiezingen op de lijst GroenLinks-PvdA (plek 21) was vroeger de buurjongen van Van der Kooye in de flat Eeftink. Van der Kooye: ‘Raoul White heeft hart voor Zuidoost en zal zeker de belangen van bewoners in Zuidoost meenemen in de Tweede Kamer. Ik ben erg trots op hem dat hij nu kandidaat is voor de Tweede Kamer en er vrijwel zeker in gaat komen.’

Coaching en trainingen

Zo vlak voor verkiezingstijd is Van der Kooye erg druk. ‘Dit is een intensieve periode. Nu helpen we vooral bij verkiezingscampagnes, gedurende het jaar doen we aan coaching, geven trainingen, adviseren de top van politieke partijen en verschillende ministeries op het gebied van diversiteit en organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals onlangs, een met spreker Sigrid Kaag en een met Joris Luyendijk.’

Bijlmer Inside

Samen met zijn vrienden Giovanni Fränkel, Raoul White en Ara Heuvel presenteert Van der Kooye elke eerste en derde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur het inspirerende, provocerende en humoristische programma Bijlmer Inside op de lokale radiozender van Zuidoost, radio Mart. ‘Wij zijn vier zwarte mannen die ieder op hun eigen manier succesvol zijn. Wij zijn heel verschillend en vinden elkaar in onze liefde voor Zuidoost. Tegelijkertijd vind ik het wel apart dat er mensen zijn uit ons stadsdeel die zelf stereotype beelden hanteren over mannen uit de Bijlmer. Er is diversiteit binnen diversiteit. Het leven geeft je kansen en uitdagingen. En hoewel het soms zwaar kan zijn om met schaarste en tegenwerking om te gaan, proberen we elkaar en anderen te inspireren om zoveel mogelijk het heft in eigen hand te nemen.’

Radiouitzending van Kleur de Kamer v.l.n.r. Mpanzu Bamenga(D66), Raoul White(GroenLinks/PVDA), Norman van Gom(radio Mart), Giovanni Fränkel(VVD) en Ian van der Kooye

 

Subsidieafhankelijkheid

Ik hoor hier een kritische noot. Klopt dat?

Van der Kooye: ‘Jazeker. Ik vind het zorgwekkend dat een deel van de mensen niet open staat voor feedback. Reflectie op je functie wordt te vaak opgevat als een persoonlijke aanval of gebrek aan loyaliteit. Hierdoor vertragen sommige mensen op belangrijke posities de ontwikkeling van ons stadsdeel. Er zijn mensen die te afhankelijk geworden zijn van subsidies, zelfverheerlijking of macht. Zodra die eigenschappen in de weg staan van de ontwikkeling van het collectief dan ben je niet de juiste persoon op de juiste plek. Bij Kleur de Kamer zijn alleen mensen welkom die intelligent genoeg zijn om het grotere plaatje te zien.’

Tastbare resultaten

‘Kandidaten van kleur hebben bij de machtspartijen en daarbuiten grote veranderingen teweeg gebracht,’ zegt Van der Kooye. Zo heeft Jorien Wuite (D66) ervoor gepleit dat in Caribische gemeenten het sociaal minimum omhoog zal gaan per 1 juli 2024, Raoul Boucke (D66) en Don Ceder (ChristenUnie) zorgden tijdens de coronacrisis ervoor dat er veertigduizend vaccins naar Suriname gingen en dat er hulp kwam bij de watersnood in Suriname in 2022. Mpanzu Bamenga (D66) sleepte zelfs de Koninklijke Marechaussee voor de rechter vanwege etnisch profileren en won! ‘Dit zijn voorbeelden waarom kandidaten van kleur in de Kamer ertoe doen.’ Van der Kooye voegt toe: ‘Ik ben regelmatig een sympathisant van een activistisch geluid, maar ik wil benadrukken dat het uiteindelijk wel om tastbare resultaten moet gaan. Die veranderen Nederland en ook Zuidoost.’

 Adviezen

Voor wie meer invloed wil op de politiek en zijn of haar leefomgeving, heeft Van der Kooye een aantal adviezen. ‘Houd je bezig met je omgeving. Word lid van een politieke partij. Kom eens kijken bij een stadsdeelcommissie of er inspreken. Bemoei je met je wijk en je stadsdeel. Het is jouw stadsdeel!’

Zie voor meer informatie en de stemwijzer Kieskleurig: www.kleurdekamer.nl

Edson Olf, lijsttrekker BIJ1: ‘Een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld’

Van zijn moeder hoorde Edson Olf, partijleider BIJ1 en opvolger van Sylvana Simons, al op jonge leeftijd dat ‘hij vanwege zijn kleur twee of drie keer harder moet werken dan anderen’. ‘Dat heeft me gevormd en kritisch gemaakt.’ Toen Sylvana Simons BIJ1 oprichtte, dacht Olf: dit is het geluid dat Nederland nodig heeft.

door Martine van der Horn

Olf (37) is geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam-Zuid en afkomstig uit een arbeidersgezin. ‘Mijn ouders waren harde werkers, mijn moeder in de zorg, mijn vader in de havens.’ De lijsttrekker is vader van een zoontje van vier en vindt het belangrijk te strijden tegen de klimaatcrisis, het kapitalistische economische systeem en institutioneel racisme.

Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

‘Mijn droom en die van mijn partij is om een samenleving te creëren waarin iedereen gelijk wordt behandeld en gelijke kansen heeft ongeacht wie je bent. Als wij dit voor elkaar krijgen, dan is het fundament gelegd voor een nieuwe wereld op basis van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.’

Heling en erkenning

Wat kan BIJ1 betekenen voor de bewoners in Zuidoost?
Olf: ‘BIJ1 vindt het belangrijk en heeft er onder meer aan bijgedragen dat er na de excuses voor het slavernijverleden aandacht kwam voor heling en erkenning. Verder zetten we ons in voor oudere Surinamers en hun pensioengat. Ook maken we ons sterk voor ongedocumenteerde Surinamers die hier vaak al dertig tot veertig jaar zijn.’

Investeren in mensen

BIJ1 was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 samen met D66 de grootste in Amsterdam Zuidoost. Olf noemt Zuidoost ‘het bruisende hart van Amsterdam’. ‘Het is een smeltkroes van culturen. Zo zou heel Nederland er uit moeten zien. Tegelijk zien we dat er pas geïnvesteerd wordt nu er interesse is van de midden en hogere inkomens om er te gaan wonen. Dat is te laat. Alsof Zuidoost en de bewoners het eerder niet waard waren. BIJ1 vindt dat je moet investeren in wijken en in mensen, altijd!’ 

Zie voor meer informatie: bij1.org

Edson Olf: BIJ1 geeft het geluid dat Nederland nodig heeft.

Life Skills voor het allerbeste voor de jeugd van Amsterdam Zuidoost

Stichting Life Skills Nederland ambieert alle jongeren de mogelijkheid te bieden op een kansrijk leven doordat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Worden wie je bent en je talenten kunnen ontwikkelen is een prachtig streven.

Daarom biedt zij jongeren dagelijks de mogelijkheid om na school te werken aan schoolwerk, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Met huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding en coaching worden de leerlingen ondersteund bij het behalen van de nodige diploma’s. Met masterclasses worden vaardigheden ontwikkeld, er wordt gewerkt aan het vergroten van een professioneel netwerk met rolmodellen, stagebemiddeling en bedrijfsbezoeken en ook wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de algemene kennis en burgerschapsvorming met diverse excursies: van museumbezoeken tot aan theater maken en het verkennen van natuur. Ook wordt er met fruit, schaken, mindfulness, yoga en meditatie bijgedragen aan de fysieke- en mentale gezondheid.

Oprichtster en ervaringsdeskundige Moenira Luqman

“Een bekende uitspraak van Johan Cruijff luidt: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ Mijn vader heeft zijn hele leven gewijd aan het verbeteren van het welzijn van mensen die moesten overleven in plaats van te leven. Van jongs af aan leerde ik het belang van zorgen voor anderen. Toen ik me bewust werd van de diepgewortelde kansenongelijkheid en het institutioneel racisme dat nog steeds een prominente rol speelt in het leven van mensen zoals ik, voelde ik de roeping om me in te zetten voor de volgende generaties. Met een diep besef van wat ik heb meegemaakt en hoe onze (voor)ouders hebben moeten ploeteren voor vooruitgang, heb ik de sprong gewaagd. Met onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen in mijn stadsdeel, zet ik me in zodat zij verder kunnen komen in de maatschappij dan de generaties voor hen en hun volledige potentieel kunnen benutten. Ik geloof oprecht dat onze wereld een stuk mooier wordt wanneer onze kinderen op alle plekken en posities in de samenleving hun talenten kunnen inzetten.”

Het is belangrijk om van jezelf te houden

“Sinds ik bij Life Skills zit zijn mijn cijfers omhooggegaan. Ik word goed geholpen bij het maken van mijn huiswerk en ook met plannen en begrijpend lezen. Ik heb ook een paar masterclasses gevolgd, zoals eentje over zelfliefde. Die heeft me geleerd hoe belangrijk het is om van jezelf te houden. We gingen ook naar het Concertgebouw, waar ik mocht luisteren naar prachtige muziek. En we waren zelfs aanwezig bij de eerste wedstrijd van Ajax Vrouwen in de Arena. Dat was supergaaf en inspirerend!”, leerling Emilija Babic, 3 Gymnasium

Dagelijks Bestuurslid Raoul White bij de opening van Life Skills.

 

Nieuwe locatie

Recent opende het Dagelijks Bestuur de nieuwste Life Skills Studiehub in de Amsterdamse Poort aan het Bijlmerplein 79 waardoor we nog meer jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar kunnen profiteren van de diensten. Heb je zelf behoefte aan huiswerkbegeleiding, of ken je iemand die dat nodig heeft? Aanmelden kan eenvoudig via onze website: www.lifeskills.nl/inschrijven. Voor meer informatie over ons werk en onze missie, bezoek www.lifeskills.nl. Samen bouwen we aan een kansrijke toekomst voor alle jongeren.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK