Categorie: Algemeen

Ik heb naast betaald werk altijd vrijwilligerswerk in Zuidoost gedaan!

Lotta Ruskamp, voorheen journalist en voorlichter, onder andere in Suriname, zette zich de afgelopen decennia volop in voor de buurt: ze deed diverse activiteiten voor kinderen, gaf onderwijsbegeleiding, was voorzitter van bewonersvereniging Gravestein en redde er samen met anderen de collectieve ruimte inclusief de bar. Nog steeds geeft ze advies hier en daar. ‘Zolang ik het kan doen, wil ik een bijdrage leveren.’

door Martine van der Horn

Lotta koos in 1986 bewust voor de Bijlmer omdat ze graag in een multi-culturele setting wilde wonen. Ze kwam terecht op de tweede etage van Gravestein (toentertijd Gliphoeve 2), bij portiek A, aan de voorzijde van de flat in de G-buurt. Lotta herinnert zich die begintijd nog goed. ‘Gliphoeve 2 was echt een probleemflat, met drugsverslaving voorop maar er is ook veel moois en veel creativiteit uit voortgekomen.

Renovatie

Uiteindelijk kwam het tot een drastische renovatie waarmee Gliphoeve in twee delen werd gesplitst: Geldershoofd en Gravestein. Ik heb de wijk zwaar zien verbeteren in de loop der jaren. De drugsproblematiek kwam onder controle. Het rotzooi maken in de gebouwen en berghokken verdween.’

Suriname

Suriname zit verweven in Lotta’s leven. Al haar banen hadden er een connectie mee. ‘Van maart 1969-1974 heb ik in Suriname gewoond en gewerkt. Ik was een van de weinigen die ingehuurd werd door een Surinamer. Anders gezegd: ik kwam niet op contractbasis. Ik ging voor zijn radiostation en krant werken.’ Daarna is Lotta in Surinaams-Nederlandse kringen blijven werken. ‘Ik heb nog een halfjaar gefreelancet als journalist, en ging vervolgens bij Welsuria aan de slag, een welzijnsinstelling voor Surinamers in Amsterdam. Ik heb daar zo’n kleine tien jaar gewerkt. Aansluitend werd ik directeur van het Tolkencentrum Amsterdam, gevestigd in Amsterdam en later kwam ik in Den Haag terecht, als beleidsmedewerker minderhedenbeleid.’

Vrijwilligerswerk

Lotta heeft naast haar banen altijd vrijwilligerswerk in Zuidoost gedaan. ‘Ik heb consequent aan projecten in de buurt gewerkt en ik heb het ook altijd normaal gevonden om dat te doen.’ Lotta zat in diverse advies- en beleidsoverleggen, was een aantal jaren bestuurslid van de kinderboerderij, organiseerde film- en leesclubjes voor kinderen, werkte samen met huiswerkbegeleiding, schreef voor de Gravesteinkrant. Lotta: ‘Ik schreef elke keer een verhaaltje rond een bepaald dier op de kinderboerderij, over de kameel, het varken, het schaap. Dat werd enorm veel gelezen.’

Exposities

Lotta heeft zoveel gedaan dat ze het zelf niet meer allemaal weet. Daarna somt ze toch nog een paar dingen op: ‘De samenwerking van de G-buurt met het winkelcentrum heb ik ook van de grond gekregen. En in Gravestein hadden we jarenlang een bar. Die ging begin 2000 roemloos ten onder door de drugsproblematiek in de bar en de directe omgeving. De hele collectieve ruimte inclusief de bar werd gesloten door de burgemeester. Toen heb ik me ingezet om de bar weer open te krijgen en te behouden voor de flat.’ Ze kijkt uit het raam: ‘Ik heb ook aan diverse exposities meegewerkt waar Surinamers schilderijen en beeldhouwwerken konden exposeren in Zuidoost.’

Nodig

Op de vraag wat er nodig is voor Zuidoost heeft Lotta meteen een antwoord. ‘Het belangrijkste is dat de achterstand op het gebied van het onderwijs weg wordt gewerkt. Daar valt ook onder: de uitval op de middelbare school en de jeugd die daardoor dreigt af te glijden.’ Ook is het volgens Lotta nodig om onderwerpen in de taboesfeer meer bespreekbaar te maken. Lotta denkt aan: drugsproblematiek in de gezinnen, afhankelijkheid van een uitkering en de toch wel polariserende discussie over zwart-wit.

Gesprekken

‘Voor de begeleiding van dat soort gesprekken moet je goede mensen hebben,’ zegt Lotta. ‘Bijvoorbeeld oud-leraren die gewend zijn met jongeren te praten. Helaas zijn er problemen om mensen te vinden die de gesprekken willen begeleiden.’ Lotta heeft zelf veel van dat soort gesprekken begeleid. ‘Mijn bekendheid binnen de Surinaamse gemeenschap heeft mij gebracht dat zij mij heel erg beschouwen als een van hun.’

 Contact

Daarnaast vindt Lotta dat er in Zuidoost meer en direct contact met de buren nodig is. Hoewel ze wel moet zeggen dat dat door corona enigszins is verbeterd. Ook zouden er wel meer serieuze activiteiten bij kunnen. Een wens van haar is nog steeds om kleine gespreksgroepen te vormen en daarin moeilijk te bespreken kwesties in de buurt aan te kaarten. 

Wens

Voor de G-buurt zou ze een goed bewonersplatform wensen die de verschillende onderdelen van de buurt vertegenwoordigen, die contacten met het stadsdeel én met platforms in andere stadsdelen onderhoudt, die de problematiek aankaart en die komt met belangrijke actieplannen. Lotta: ‘Het moet een actieve groep zijn. Anders krijg je de situatie dat er over hen beslist wordt.’

Geleidelijk

‘Ik zou ook graag zien dat mensen die later in de G-buurt zijn komen wonen, meer bij het overheidsbeleid en de buurtactiviteiten worden betrokken. Het zou een wat betere geïntegreerde wijk moeten worden. Maar ik ben er niet voor om er beleid op te zetten. De ervaring leert: integratie gaat geleidelijk.’

 Bijdrage

Zou Lotta nog een bijdrage kunnen leveren aan een goed platform voor de G-buurt? ‘Ik kan kijken wat ik kan doen. Want het is echt noodzakelijk wil je verder komen in deze buurt.’

Het mooie is dat Lotta – inmiddels op haar adres in woon-zorgcomplex Eben Haëzer – nog altijd per e-mail en telefoon benaderd wordt voor gesprekken en adviezen over Zuidoost en de G-buurt!

Raoul White: Mannen aan zet!

Wat een  overvolle zaal in No Limit, 14 februari dit jaar. Allemaal afgekomen op een programma rond verkenning naar vaderbetrokkenheid, mannelijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost. Het was duidelijk te zien dat dit onderwerp niet alleen bij mannen leeft, maar ook door de aanwezige vrouwen als zeer belangrijk ervaren wordt. Het is een item waar ik me persoonlijk ook erg betrokken bij voel. Ik heb zowel de aan- als afwezigheid van een vader ervaren en wat de positieve als wel de negatieve aspecten kunnen zijn die dit oplevert. Ik wens  iedereen een positieve mannelijke rolmodel  toe!

 

Want dat is van groot belang. Zo bleek uit onderzoek van de laatste 20 jaar dat  inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen, net als de rol van moeders, uiterst belangrijk is. Niet alleen als kostwinner of begeleider naar bijvoorbeeld de voetbalclub of de balletschool, maar ook omdat zij een belangrijke eigen invloed hebben op de positieve ontwikkeling van kinderen. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Verder blijkt de pedagogische betekenis van vaders onder andere uit hoe kinderen autonomie ontwikkelen en hoe zij het leven buiten het gezin leren ontdekken. Kinderen van betrokken vaders houden er bovendien minder seksestereotiepe vooroordelen op na.  Ook is de aanwezigheid van een vader heel anders voor een jongen en een meisje. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de kans op problemen op school en op problematisch en crimineel gedrag. Daar ligt in Zuidoost een uitdaging.

Steeds meer trotse vaders
Gelukkig zie ik steeds meer trotse vaders met hun blije kinderen door de straten in ons stadsdeel  wandelen. Met een kleine omhelzing, lief kusje op het voorhoofd, maar ook de strenge berispingen die kinderen soms nodig hebben. Ik sprak tijdens de bijeenkomst op 14 februari een jonge man. Hij maakte indruk op mij met de woorden door te zeggen: …. Het is toch mijn kind… wie kan mijn kind beter opvoeden dan ik zelf. Ik laat het niet over aan de straat!’ Een duidelijk statement waarmee vaders hun rol op eisen in het leven en in de opvoeding van hun kinderen.

Samen sterk
De eerste verkenning in No Limit maakte ook duidelijk dat er focus moet komen op de rol van de man/vader, maar dat de koppeling met de vrouw/moeder ook gemaakt moet worden. Hoe mooi zou het zijn als de straten van Zuidoost vollopen met vaders en moeder die samen met hun kinderen wandelen. “Als je het kan dromen, dan kan het”, hoorde ik een deelnemer zeggen.

Doe mee
Ik ga me de aankomende jaren hard inzetten op dit thema.  U ook? Heeft u vragen of wilt u meer weten ? Mail dan naar k.brammerloo@amsterdam.nl of info@resultaatopmaat.org. Er volgen nog bijeenkomsten in maart en april dit jaar. Doe mee. Mannen zijn aan zet!

Raoul White
Lid Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost

Gratis hulp bij je belastingaangifte

Wij moeten allemaal belastingaangifte doen. Maar makkelijk is het soms niet. In maart en april organiseren de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de Belastingdagen. Wil je ook hulp bij het invullen? Maak dan een afspraak.

Hoe werkt het?

Tijdens de belastingdagen helpen studenten van de HvA met het invullen van belastingaangiftes, beantwoorden ze vragen of geven advies over geld besparen met je aangifte.

Meer informatie en aanmelden

Een afspraak maken is verplicht. Dit kan via de telefoon of website. Kijk voor meer informatie op onze website of bel ons.
website: oba.nl/belasting
telefoonnummer: 020 – 523 08 31

Datum Vestiging
Donderdag 16 maart OBA Ganzenhoef
Donderdag 23 maart OBA Duivendrecht
Dinsdag 4 april OBA Bijlmerplein
Dinsdag 25 april OBA Reigersbos

 

Het Waterschap, wat is dat eigenlijk?

Vandaag wordt er gestemd voor de Provinciale Staten, ook mag je het bestuur kiezen van het Waterschap. In Noord-Holland heet het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het kantoor zit in Oost, in het pand van Waternet aan de Korte Ouderkerkerdijk.

Door Liesbeth Vermeulen

Er zijn 21 waterschappen in Nederland, met een dijkgraaf aan het hoofd. Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Dijkgraven worden voor zes jaar benoemd. ‘Onze’ dijkgraaf is Joyce Sylvester, een van de weinige vrouwen en de enige van kleur. Zij was PvdA-lid in de Eerste Kamer en waarnemend burgemeester.

Taken

Het Waterschap beschermt tegen overstromingen en zorgt voor genoeg en schoon water voor iedereen. Samen met andere partijen worden klimaatproblemen aangepakt.
Tijdens de waterschapsverkiezingen worden 26 van de 30 leden van het algemeen bestuur gekozen. De 4 andere leden kun je niet kiezen, dat zijn vaste plekken voor partijen met speciale belangen: 2 voor landbouw en 2 voor natuurbeheerders. Dit noemen we geborgde zetels.
12 partijen doen mee, van de bekende als VVD tot bijzondere als de Republikeinse politieke partij. Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen. Uit Zuidoost doet onder meer mee Stephano Stoffel (Swazoom/Venzo, fractiesecretaris PvdA Waterschap), zesde op de lijst (nu zijn er 4 bestuurders van de PvdA).

Geen idee waarop te stemmen? Doe dan de Stemhulp: https://agv.mijnstem.nl/#!/

Kunstenaars uit Zuidoost maken de Amsterdamse Poort mooier

Onder het viaduct van de Foppingadreef is vanaf dit weekend een foto-expositie met fotografie van Jonna Bruinsma te zien. Parkeergarage P22 is een aantal kunstwerken van Sisters Janssen en United Painting rijker. In de Amsterdamse Poortsuite, op Bijlmerplein 97, vertelt Jesper Buursink het verhaal van creatieve groepen in Zuidoost met zijn illustraties op drie muren.

Kunst is een manier om je karakter zichtbaar te maken, het maakt het onzichtbare zichtbaar. Daarom worden er regelmatig kunstenaars uit Zuidoost gevraagd om hun visie over centrum en stadsdeel visueel te maken.

De transformatie van winkelcentrum naar hart van Zuidoost, het stadsdeel dat over een aantal jaar twee keer zoveel inwoners heeft als nu. De poort verandert hard maar wilt vasthouden aan het mooie dat is. Daarom heeft CBRE fotograaf Jonna Bruinsma gevraagd om het centrum en haar mensen vast te leggen. De fotograven liepen dagenlang met haar camera in het centrum en heeft de voor haar mooiste mensen en plekken vastgelegd. Het resultaat is tot en met 24 maart te zien onder de Foppingadreef in een outdoor foto-expositie.

Ook is OSCAM gevraagd om lokale artiesten letterlijk een muur te geven in parkeergarage P22. Vier muren zijn beschilderd door United Painting, een kunstenaarscollectief uit Zuidoost. Zij zagen de kans om parkeerders in de garage te laten weten waar ze zijn; in hun wijk, de Bims. Bims is een benaming die lokale bevolking geeft aan haar wijk, de Bijlmer, een deel van Amsterdam Zuidoost.

De pinruimte en tevens entree van P22 is door Sisters Janssen omgetoverd tot kleurrijke entree welke een ode is aan community, sisterhood en een kleurrijke toekomst.
Eerder dit jaar zijn lege winkelruimtes die leeg moeten blijven in verband met de herontwikkeling van de Shopperhal, beschilderd door Mick La Rock & friends en Broodjes Art & Beter Blijleven. Graffitikunstenaars die naar eigen invulling kleur en karakter gaven aan de daarvoor kale units. Totdat de units getransformeerd worden kunnen bezoekers van het centrum zich laten inspireren door de kunst.

Over Amsterdamse Poort
Amsterdamse Poort transformeert van winkelcentrum naar stadshart van Zuidoost. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via amsterdamsepoort.nl.

Zuidoost krijgt eerste Ghanese brug van Nederland

Yaa Adu-Ampomabrug. Dat wordt de naam van de eerste Ghanese brug van Nederland. Deze wordt woensdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, geopend. Voor  deze dag is gekozen vanwege de naamgever van de brug. Yaa Adu-Ampoma. Zij was onder meer de eerste Afrikaanse immigrant die gemeenteraadslid werd in Amsterdam Zuidoost. Ook hielp ze migrantenvrouwen om de stap naar ondernemerschap te wagen. Ook zetten zij zich op meer terreinen met hart en ziel in voor het versterken van het sociaal-economische welzijn van migranten in Amsterdam. Iets waar stadsdeelbestuurder Vayhishta Miskin, die ook bij de opening is, erg veel respect voor heeft. “Een brug staat voor verbinding. En Nana Yaa Adu-Ampong was een echte verbinder. Een die bruggen sloeg binnen en buiten de Ghanese gemeenschap. Een die staat voor een inclusief Zuidoost.  Ik vind het een eer om ter nagedachtenis van haar deze brug te onthullen.” De feestelijke onthulling van de naam is op woensdag 8 maart, van 12.00 tot 15.00 uur.  Het programma start bij het Bullewijkpad, Gooiseweg, S112. Pers is van harte welkom.

Tot nu had de brug de informele naam van Reigersbospadbrug.  Op initiatief van bewoners binnen de Ghanese gemeenschap in Zuidoost en vooral dankzij het werk van Sam Owusu draagt de brug vanaf 8 maart de naam van Nana Yaa Adu-Ampong (1959 –2000). Een begrip in Zuidoost. Zo hielp ze ook in oktober 1992 de Afrikaanse gemeenschap bij de nasleep van de Bijlmervliegramp, waarbij veel immigranten van Afrikaanse afkomst om het leven kwamen.

Programma
12.00 uur              Gebed door Monique Veenstra
12.05 uur              Toespraak door Michel Idsinga (namens PvdA)
12.10 uur              Toespraak namens de familie van mevrouw Adu-Ampoma: Kofi Adu-Ampoma
12.20 uur              Muziek van DS Melodies
12.25 uur              Toespraak door Vayhishta Miskin, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost
12.35 uur              Muziek van Rodney Soundz
12.45 uur              Toespraak door Ronald Janssen
12.55 uur              Muziek van DS Melodies
13.00 uur              Afsluitend gebed door Monique Veenstra
13.05 uur              Dankwoord

Op zoek naar ontvreemd onderdeel van gedenkteken Nelson Mandela

In de nacht van woensdag 1 maart op donderdag 2 maart is een onderdeel van het gedenkteken Nelson Mandela, in het gelijknamig park in Amsterdam Zuidoost, ontvreemd. Politie is inmiddels bezig met een zoektocht naar het onderdeel en vraagt om tips. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Het gedenkteken is september 2021 onthuld en werd in korte tijd geliefd in Zuidoost. “Ik was geschokt toen ik hoorde dat onze inwoners zijn beroofd van een van onze mooiste kunstwerken. Dit vind ik zorgelijk. Het gedenkteken staat voor vrijheid en past uitstekend binnen ons stadsdeel. Het fungeert vaak als ontmoetingsplaats en wordt ook heel regelmatig genoemd,” vertelt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing.

Inmiddels heeft gemeente Amsterdam aangifte gedaan van de diefstal. Politie is bezig met een onderzoek. Er wordt alles aan gedaan om het onderdeel snel terug te vinden. Ook zijn meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Onder meer met hekken, een camera en extra aanhechtingen op het gedenkteken.

Verbondenheid

Het gedenkteken is een werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng. Aan de basis staan het citaat van Nelson Mandela ‘We are human through the humanity of others.”  Het is geen beeld van Mandela zelf, maar een beeldengroep, die symbool staat voor verbondenheid. Bewoners kozen in 2021 het ontwerp. Zeven (anonieme) bewoners leenden hun gezicht voor dit bijzondere gedenkteken, dat staat voor het gedachtengoed van Nelson Mandela.

Heeft u een tip? Bel dan met de tiplijn van de politie: 0800 7000. Uw tip is dan anoniem.

Opening Skatepark Paasheuvelweg 44

Op zaterdag 25 februari 2023 wordt het skatepark Paasheuvelweg 44 in Amsterdam Zuidoost officieel geopend. Het skatepark is een plek waar stichting Women Skate the World de komende jaren werkt aan gendergelijkheid en talentontwikkeling.

Skatepark Paasheuvelweg 44 introduceert een skatecultuur die divers en vriendelijk is. “In de meeste skateparken zul je een publiek aantreffen dat 80% man is. Ons skatepark wordt gerund door een hechte gemeenschap die voor 80% bestaat uit vrouwen en LHBTQIA+ personen. Het skatepark biedt plek aan verbinding, sport en talentontwikkeling,” aldus Flip Zonne Zuijderland, projectmanager.

De komende jaren worden er evenementen georganiseerd met als doel om gendergelijkheid en talentontwikkeling van minderheden te bevorderen, specifiek voor kinderen, vrouwen en personen uit de LHBTQI+ gemeenschap. Het ondersteunend team van Olympische Skater Roos Zwetsloot heeft een groot deel van de obstakels gebouwd. Roos zal het park in 2023 als trainingslocatie gebruiken.

Het skatepark is gevestigd in een pand dat onder beheer is van Angelo Bromet (kwartiermaker in Zuidoost) en onderdeel van een bredere aanpak om kansengelijkheid van jongeren in Zuidoost te bevorderen. Iets wat Raoul White, portefeuillehouder Sport en Bewegen binnen dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost, erg aanspreekt. “Ik ben hier super trots op. Wat een pracht initiatief uit de Zuidooster gemeenschap. Prachtig ook omdat het een inclusieve voorziening is. Een die voor iedereen toegankelijk is en een verbindend karakter heeft. Hiermee stimuleren we inwoners om op een prettige manier te sporten. Gezellig, sociaal en gezond. Zo houden we iedereen vitaal in Sportief Zuidoost!”

Praktische informatie

De opening vindt plaats op zaterdag 25 februari van 14.45 tot 17 uur aan de Paasheuvelweg 44 te Amsterdam Zuidoost. Benieuwd naar het park en het programma voor de komende tijd? Kom een kijkje nemen. Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/rNb9nf8zHPXtois4A. Als je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Women Skate the World, dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief op https://www.womenskatetheworld.com/.

Leer filmen in een workshop

Na afloop van de 7e editie van het Amsterdams Buurt Film Festival (ABFF) gaat het ABFF-Filmlab 2023 van start. Dit is een korte cursus om het filmen met een professionele camera te leren. In de loop van dit jaar zijn zeven filmworkshops in de 7 stadsdelen. Deelnemers hebben zeker voldoende tijd zich voor te bereiden en hun film op het Festival van februari 2024 te laten zien.

De volgende data en locaties zijn onder enig voorbehoud; afhankelijk van de planning van de OBA:

30 & 1 april- Amsterdam Zuidoost (OBA-Bijlmerplein)
Aanmelden: abffaanmelden@gmail.com

Jongeren gratis opgeleid tot event professional

Jongeren uit Zuidoost opgelet! Op zoek naar wat je worden wil? Een tussenjaar? Of behoefte om je naast school verder te ontwikkelen? Medio maart start de Impact Generator. Dit is een speciaal programma waarin jongeren in 10 maanden tijd worden klaargestoomd tot o.a. event professional.

In Zuidoost bieden jongerenwerkorganisaties: Prospect Eleven, Re-Boost en Stable samen met EventHands deze vernieuwde versie van de Impact Generator aan: een zogeheten Maatschappelijke Diensttijd (MDT)-programma. Wim Haveman van EventHands: “In de komende 3 jaar geven we ruim 1000 jongeren de skills om impact te maken.”

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen in 10 maanden tijd groeien naar een betaalde baan in de evenementenindustrie of hun eigen plannen professioneel verder ontwikkelen. Met een tijdsinvestering van een paar uur per week, leren ze onder meer kleinschalige evenementen opzetten voor de eigen buurt: van een high tea voor eenzame ouderen tot een springkussen evenement. Daarnaast krijgen ze gerichte workshops en trainingen van mensen uit de praktijk. Later mogen de jongeren meewerken op grote festivals, zoals Lowlands Festival en SAIL.

Jongeren krijgen binnen de Impact Generator ruimte om rond te kijken, uit te proberen, te falen en opnieuw te beginnen. Ze leren veel, krijgen een gezonde dosis eigenwaarde en staan hierna stevig in hun schoenen. Klaar om impact te maken in de maatschappij!

Kick-Off
Onlangs was de Kick-Off van het vernieuwde programma dat voor het grootste deel wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. MDT (Maatschappelijke Diensttijd) biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar een kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Onder meer MDT-frontman Elmer Burke was bij de kick-Off in de Cliffordstudio aanwezig. Hij luisterde aandachtig en werd zichtbaar enthousiast van alle verhalen die hij hoorde.

De Impact Generator gaat medio maart weer van start in heel Amsterdam. Er zijn verschillende betrokken partners, die werken verspreid over de hele stad: A Bunch of Choices, EventHands, El Mazouni coaching & sportbegeleiding, Stichting IMD, Prospect Eleven, Re-Boost, ROC van Amsterdam en SOLID.

Jongeren die mee willen doen of meer willen weten, surfen naar: www.impactgenerator.nl

Gratis computercursus voor beginners bij de OBA in maart (en april)

In maart en april beginnen er weer nieuwe cursussen bij de OBA. In Zuidoost kunnen buurtbewoners bij de OBA gratis leren computeren.

Dit gebeurt op een aantal dagen, in kleine groepen, onder professionele begeleiding. Deelnemers hoeven geen eigen computer te hebben of mee te nemen, ze werken op computers van de OBA.
Meer details en volledige agenda: www.oba.nl/computercursus.

OBA Bijlmerplein
DigiSterker – Leer werken met websites van de overheid, maak een DigiD aan en leer daarmee werken. Voor mensen die al zelfstandig kunnen internetten.
Cursusdagen: vrijdag 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april en 14 april (reeks), van 14 uur tot 16 uur.

OBA Reigersbos
Digivitaler – Leer hoe je online je patiëntendossier kunt bekijken, kunt videobellen met een dokter, medicijnen kunt bestellen bij je apotheek en nog veel meer over digitale zorg.
Cursusdagen: vrijdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april (reeks), van 14 uur tot 16 uur.


De computercursussen zijn onderdeel van ons programma Hulp bij digitaal. Hulp bij digitaal biedt onder andere het Informatiepunt Digitale Overheid, hulp bij vragen over computer, internet, e-mail en smartphone, cursussen en oefenuren. Zie ook www.oba.nl/digitaal.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK