Categorie: Columns

Waldy Neijhorst: Echte mannen huilen niet. Of doen zij dat toch wel?

 

  • Is huilen zwak?
  • Betekent het dat het slecht met je gaat?
  • Wat heeft het voor nut?

Als ik moet huilen, denk ik altijd meteen dat het slecht met mij gaat en dat ik weer niet weet wat ik met mijn gevoel of machteloosheid moet doen.

Een brok aan gevoel

Tijdens mijn jeugd kon ik niet echt huilen, omdat ik niks (wilde) voelen. Nu ik dat wel kan, weet ik dat het gezond is, maar het voelt ontzettend naar. Vaak weet ik niet eens waarom ik huil. Ik voel dan alleen een brok aan gevoel door mijn hele lichaam suizen, dat zich langzaam opbouwt.… totdat iets de druppel vormt voor een huilbui of een impulsdoorbraak.

Huilen en andere emoties horen nou eenmaal bij het leven. Huilen is niet slecht, maar zoals een vriendin laatst tegen mij zei, “Soms heb je dat gewoon even nodig en voelt het daarna als een opluchting.” Mijn ervaring bij mannen is, dat zij dan iets moeten doen als bewijs van hun innerlijke strijd. Bijvoorbeeld seks hebben, wat te eten halen, een cadeau kopen. Maar praten…. ho maar, de confrontatie ontlopen…. Ja.

Taboe

Toch heb ik het idee dat huilen in deze samenleving soms nog wel een taboe is. Sommige mensen en in het bijzonder mannen krijgen in hun opvoeding mee dat huilen zwak is. Maar ben je zwak als je je ware gevoelens toelaat en onder ogen komt? Uit eigen ervaring weet ik dat je hier juist ontzettend sterk en dapper voor moet zijn. Gevoel kan heel eng zijn, omdat het eindeloos lijkt te duren, maar als je het een aantal keren aangegaan bent, weet je dat het niet voor eeuwig duurt en zodra je het accepteert het langzaam wegebt.

Waarom huilen wij?

Je kunt om een heleboel verschillende redenen huilen; het verlies van een dierbare, het verdriet van iemand anders, een zielige film, een conflict, afscheid nemen, als er iets geweldigs gebeurt, etc. Maar volgens wetenschappelijk onderzoek is de gemeenschappelijke factor in gehuil dat we ons overweldigd voelen. Huilen is dus een soort ontlading van spanning die niet op een andere manier kan worden gereguleerd.

Maar waarom huilt de één sneller dan de ander? De huildrempel wordt bepaald door je lichamelijke gesteldheid, je psychische gesteldheid, het gebruik van alcohol en drugs, je persoonlijkheid, je opvoeding en eventuele nare ervaringen. Als je slecht in je vel zit, kan je makkelijker in tranen uitbarsten door iets kleins dan als je je super voelt en je een kleine tegenslag krijgt.

Just accept

Huilen is dus niet iets zwaks, het is iets menselijks. Mannen moeten dit weten. Het kan heel naar voelen, maar dat betekent niet dat je je de rest van je leven zo voelt. Als je het accepteert ebt het gewoon weg en lucht het, als het goed is, ook nog op!

Met lachen kun je meestal je verdriet verbergen en dat is veel kwetsbaarder dan je denkt.

Mannen wees niet bang voor je gevoelens

Veel mannen zijn niet alleen bang om zich kwetsbaar op te stellen tegenover anderen, maar willen hun gevoelens ook naar zichzelf toe niet erkennen. Het is gemakkelijker om jezelf voor te houden dat het allemaal prima gaat, dan toe te geven dat het je eigenlijk iets te veel wordt. Maar ook al doen we het nog regelmatig, het is algemeen bekend dat het niet goed is om je emoties op te kroppen. Het onderdrukken van gevoelens verhoogt zelfs het risico om te overlijden aan hartziekten, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Rochester en de Harvard School of Public Health. Het getuigt dus van moed om je gevoelens niet te ontwijken, maar ze gewoon onder ogen te zien en er iets mee te doen.

De jongen van vandaag moet de invoelbare partner worden

Mijn passie is werken met jongens, jonge mannen en vaders en een spiegel voor ze zijn. Het is zo belangrijk dat ik vanuit mijn bi culturele identiteit blijf kijken naar wat ik ze te bieden heb, waardoor zij na de training of coaching het gevoel hebben dat hun wereld, hoe klein die dan misschien ook was, een stukje groter en mooier is geworden. Of dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld is.

Tijdens het nadenken en opschrijven, realiseer ik mij wat het principe van de dominante cultuur met mij heeft gedaan. Vele puzzelstukjes uit het verleden zijn eindelijk op hun plek gevallen. Deze ontdekking maakte mij ambivalent.

De boodschap die ik heb meegekregen, is: wees onzichtbaar, doe wat je moet doen en val zo min mogelijk op. Die boodschap heb ik heel lang in stand gehouden en dat is mijns inziens de reden dat ik denk en geloof in INZET en minder in verzet. Ik heb mijn doelen bereikt, maar merkte tijdens de voorbereiding op dat ik wel in verschillende situaties heb gezeten, waarbij ik met de wetenschap van nu het anders zou hebben geïnterpreteerd.De jongens van de basisscholen laten mij regelmatig inzien hoe moeilijk het nu is om respect en mededogen te krijgen. Je moet nu niet alleen goed zijn, maar je moet ook van tijd tot tijd een grote mond hebben. Het lijkt alsof er bij de jeugd niet meer onderhandeld kan worden, maar meestal oorlogen worden gevoerd.

Jongens vechten om hun positie in het leven vorm te geven in relatie tot de verschillende leefdomeinen zoals: familie, peergroup, school en andere omgevingen.Als jongens zich kwetsbaar voelen, zoeken zij vaak onvoorwaardelijke steun. En dat zoeken zij dan meestal bij vrienden. De kans is dan heel groot dat zij hun pijnen buiten zichzelf gaan plaatsen.

Als wij ouders onze jongens willen begrijpen, zullen wij hun mededogen moeten geven. Wij moeten in ons contact met hun meer luisteren, waardoor wij eerder hun gevoelens, hun waarnemingen en hun behoeftes kunnen ontdekken. Om mededogen te geven, moeten wij dat ook hebben of is het raadzaam het te ontwikkelen.

Trots op nieuw Sportloket Zuidoost

Trots. Super trots! Dat ben ik op het Sportloket Zuidoost. Op 1 juni dit jaar mocht ik dit openen. Het loket zit in het  oude postkantoor in de Amsterdamse Poort, naast I am Young. Inwoners van Zuidoost kunnen nu tijdens werkdagen gewoon naar binnenlopen om voorgelicht te worden over het sportaanbod in Zuidoost. Ook is er sinds 1 juni bus met een mobiel sportloket. Daarmee gaan we de wijken om op di manier het (gratis) sportaanbod in Zuidoost onder de aandacht te brengen. Kortom, het is zo laagdrempelig mogelijk. 

Ook zijn er op verschillende plekken sportcontainers neergezet, waar met actieve sleutelfiguren allerlei sporten kunnen worden beoefend. Dat is naast de Sport en Funtour waar op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 14.3o uur kinderen gratis – en vooral op een leuke manier kunnen bewegen.

Prachtige plekken om te wandelen
Zuidoost leent zich uitstekend voor wandelen. Het is ruim, met veel groen en prachtige plekken zoals het Diemerbos, de Gaasperplas of de Oudekerkerplas. Op 25 juni gaan we met wandelverenigingen van Zuidoost Coronaproof wandelen. Zelf wandel ik elke ochtend minstens een uur. Ik kan het iedereen aanbevelen die daar tijd voor heeft.

Zo dicht mogelijk in de wijken
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost werkt er samen met partners hard aan om de vele vormen van ondersteuning vanuit de gemeente, de wijken in te krijgen. Zodat zoveel mogelijk inwoners van Zuidoost daarvan kunnen profiteren. Ik denk dan aan de coronabus, de jongerenbus.

Dit komt bijvoorbeeld ook aan bod via onze radio-interviews met zenders uit Zuidoost.

Ook hebben we flying squads om voorlichting te geven over  de vele speciale armoede regelingen, waar nog meer mensen gebruik van kunnen maken. We krijgen nu buurtteams op wijkniveau waarbij de inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, wonen, gezondheid, geld, meedoen of veiligheid. Toch is het nog steeds niet genoeg. Teveel mensen missen nog de ondersteuning die er al is en dat is zonde. We werken er hard aan om deze ondersteuning nog beter in onze wijken te organiseren.

Meer weten over het Sportloket Zuidoost?
Mail naar of bel met sportloket@zuidoostbeweegt.nl, 06-34450866.
Het loket zit in de Amsterdamse Poort, aan
 Bijlmerplein 698.

Voor meer informatie over sport en bewegen; kijk ook eens op:

https://zuidoostbeweegt.nl.

Marlon Landbrug (links) met Jakob Wedemeijer (rechts) bij de opening van het nieuwe hockeyveld.

Jakob Wedemeijer,

Lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost

Een goed begin

Dat stuk papier met de inmiddels wereldberoemde zin :”Omtzigt functie elders” bracht ons emotionele debatten met opvallend veel beloften over het beter organiseren van tegenmacht.

Er kwam ook een informateur in de persoon van Herman Tjeenk Willink. Hij schreef al in 2018 een boek met de titel’ groter denken, kleiner doen’. Een pleidooi voor een sterke democratische rechtsorde. Dat stemt hoopvol.
In zijn boek schrijft Tjeenk Willink vol overgave dat van echte betrokkenheid van burgers bij de politieke beslissingen nog onvoldoende bewijs is. Omdat de heer Tjeenk Willink oprechte betrokkenheid op prijs stelt is deze column speciaal voor hem.

Ik koesterde hoop dat hij met zijn opdracht ook de harde bestuursstijl die veel vergadertafels is binnengeslopen ter discussie kan stellen. Dit is een speciale oproep om zachte elementen aan bestuurskracht toe te voegen. Het zal de toegankelijkheid van de overheid bevorderen.
Die zachte elementen die veel moeders in Zuidoost adviseren als het mis dreigt te gaan met onze kinderen. Dat element van bekrachtigen en bemoedigen. Van verdeeldheid naar verbondenheid. Van wantrouwen naar vertrouwen. Deze oneliners heb ik niet bedacht. Ik hoor ze tijdens de kamerdebatten over die uitgelekte notitie en consequenties.

Oprecht
Om deze oneliners van diepgang te voorzien heb ik mijn hoop gevestigd op de heer Tjeenk Willink. Na zijn boek te hebben gelezen, geloof ik oprecht dat hij dat kan. Sterker nog. Ik geloof dat het niet anders kan. De tijd van schouderophalend lekker doen waar je zelf zin hebt tijdens een fijne vergadering met allerlei heren in pakken is voorbij.
De publieke opinie is veranderd en de roep om feminiene waarden klinkt steeds luider.
En terecht, we kunnen niet op dezelfde voet doorgaan. Ik stuur vanuit Zuidoost met deze column vier woorden mee richting de informateur:
Visie, verbondenheid en vertrouwen en veerkracht. Het begint met de visie dat de zachte elementen van luisteren, empathie en feedback de hamer kunnen zijn om vastgeroeste patronen te doorbreken.

Zachte kracht vanuit Zuidoost om verbinding te brengen in de overtuiging dat wij allemaal staan voor een fijn Nederland waar al die culturen en nationaliteiten samen staan voor herstellingsvermogen.
Ik hoop oprecht dat deze boodschap de bestuurlijke tafel in Den Haag bereikt en dat dit leidt tot constructieve debatten.
Die vrouwelijke kracht is precies wat nodig is.

Tanja Jadnanansing
Voorzitter stadsdeel Zuidoost

De kunst van samenwerken

Op 26 januari jl. is mij duidelijk gebleken wat je kunt bereiken als je samenwerkt. Via sociale media werden oproepen geplaatst om te gaan demonstreren, met als gevolg “rellen” te gaan schoppen.

Er kwam vrijwel direct een tegengeluid. Er werd een statement gemaakt, waarbij bewoners in Zuidoost/ De Bijlmer opstonden en “NEE!” riepen.
Dit werd vervolgens ondersteunt door de lokale media, bezorgde bewoners, buurt- en jongerenwerkers.

Dit was dus een mooi voorbeeld, hoe je door samenwerken op de juiste manier een gemeenschappelijk doel kunt bereiken.

Er is mij ooit verteld “Het is onmogelijk om samen te werken als het speelveld niet gelijk is.” Ik deel deze mening niet! Ik ben van mening dat het juist de kunst is, om altijd een oplossing te vinden tot een goede en juiste samenwerking. Hoe groot of klein de andere partij ook is.
Zie het als zaken doen zonder te adverteren, dat is als knipogen naar een meisje in het donker…alleen jij weet wat je doet.

Zuidoost&Meer staat open voor alle vormen en manieren van samenwerken, zolang het een constructieve samenwerking is voor alle partijen.

Mijn motto: “Op naar een nog beter Zuidoost!”

De kunst van samenwerken

 

Vanessa Felter, The remarkable member of Untold

Door Otmar Watson

Vanessa Felter is al langer dan 15 jaar uitvoerende danseres, actrice en een van de bekende gezichten van het theaterzelschap Untold gevestigd in het Bijlmer Parktheater. Untold biedt een uniek aanbod aan kinderen, jongeren en volwassenen als het gaat om het beoefenen van kunstdiscplines op het gebied van West-Afrikaanse en Afro-Carabische dansstijlen, muziek en theatervormen. Vanessa is vanaf haar 4e jaar begonnen met dansen bij het Lucia Marthas Institute For Performing Arts (LMIPA). Ze raakte geinspireerd door de Mini-playbackshow en vertelde haar moeder dat ze ook wilde dansen en zingen.

Ze deed auditie bij het LMIPA en heeft hier verschillende dansstijlen geleerd, optredens verricht en beroemdheden tegengekomen. Deze periode heeft haar als persoon gevormd en vaardigheden geleerd zoals samenwerken met anderen, concentratie, leren afspraken nakomen en toewijding voor kunst- en cultuur. Doordat Vanessa zich actief bezighieldt met iets dat ze leuk vond, heeft het haar gemotiveerd om deze energie altijd inzetten voor alles waar ze nu mee bezig is, alsook haar werk als begeleider passend onderwijs en zorg voor haar kinderen.

Vanessa kwam op een punt om een keus te maken om als professional te gaan dansen of verder te gaan met haar opleiding. Ze heeft gekozen om haar opleiding af te maken en als cultuurmaker actief te blijven dansen bij o.a. stichting Brotherhood. Daar kwam ze Lamine Drame tegen bij wie ze Afrikaanse danslessen ging volgen.
Vooral het dansen op live muziek vond ze zeer bijzonder. In Afrikaanse dans- en muziek ziet en voelt ze herkenning met Winti en vooral met de klanken van de drums. Stoppen met dans was geen optie meer voor haar omdat dit constant iets bijzonder en positief in haar aanwakkert. Op een gegeven moment kwam ze bij Untold terecht en is nu actief als semi-professionele danser en acteur.
De pijlers die Untold hanteert, educatie, uitwisseling, talentontwikkeling en podiumkunsten, spreken haar erg aan en zorgen ervoor dat ze een spirituele groei doormaakt. “Ik ben ook als spreker op een professioneel podium gegroeid. Untold heeft dit voor mij mogelijk gemaakt. Ik heb hierdoor ook mijn eigen teksten kunnen schrijven”, aldus Vanessa. Een bijzondere ervaring en uitdaging van Vanessa was dat ze de tekst van de voorstelling Obia bij een optreden in het Theater Zuidplein in het Engels moest uitspreken. Vanessa heeft ook gespeeld in de voorstelling Sophie & Nola van Urban Myth en is ook een vaste speler bij het World Opera Lab van Miranda Lakerveld.

Vanessa Velter voelt herkenning in Afrikaanse dans en muziek. Foto; Les Adu

Parels zorgen voor verdere vergroening van Zuidoost

Zuidoost is een groen stadsdeel en wordt de komende tijd steeds groener. Vele inwoners hebben vaak ook voor Zuidoost gekozen vanwege het groen.  Het is bekend dat het stadsdeel de komende jaren fors gaat groeien. In Bijlmer-West verrijzen al de eerste flats met nieuwe inwoners. Het wordt een hele uitdaging om voldoende groen te houden voor alle nieuwe inwoners, want in principe moeten alle inwoners binnen tien minuten lopen in het groen kunnen zijn.

We zijn daar hard mee bezig. Zo hebben we de grote hoeveelheid projecten – klein en groot – bij elkaar gezet in programma Groen voor Zuidoost. Met daarin groene parels, waarin moet worden geïnvesteerd. Dit programma ligt nu voor advies bij de stadsdeelcommissie Zuidoost.

Gaasperplas
Een van die groene parels is de Gaasperplas. In een van mijn vorige columns schreef ik over de plannen voor dit populaire gebied. Dit wordt flink verbeterd. De plannen daarvoor zijn klaar. In totaal heeft het stadsbestuur al een bedrag van € 9 miljoen gereserveerd voor verbetering van het park. Ik ben daar erg blij mee.

Park op tunnel
Een andere parel is het te realiseren park op het tunneldak van de A9 (Gaasperdammerweg). De werkzaamheden zijn nu in volle gang. Het park wordt zo groot als het Sarphati- en Oosterpark samen en in het najaar van 2021 officieel overgedragen aan de gemeente. Van de inrichting van het park staat nog lang niet alles vast. Zo willen we nog een gro0t aantal velden inrichten. In totaal gaat het om vijftien hectare. Bewoners uit Zuidoost kunnen meedenken over de invulling en over de naam van dit nieuwe en unieke park. Een aanwinst voor ons stadsdeel!

Bouwen het groen uit
Stap voor stap bouwen we het groen uit. Mooi om te zien dat zoveel mensen binnen en buiten de gemeente zich daar elk dag weer voor inzetten.

Wanneer u wilt meedenken of vragen heeft over het tunnelpark, dan kunt u een mail sturen naar: tunnelpark@amsterdam.nl

WIE BEN IK?

Afgelopen jaren kreeg ik de vraag de vraag waarom ik niet maandelijks een column in de krant plaats over het wel en wee van ZUIDOOST&Meer (voorheen Bijlmer&Meer).

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. Geboren in Haag en Veld. Gewoond in Huigenbos, daarna op 12-jarige leeftijd samen met mijn ouders verhuist naar Purmerend. Van mijn 16e tot 20e doorgebracht in Gouden Leeuw. Op de scholen Bijlmerdrie en Onze Wereld basisonderwijs gevolgd. Sinds kind zijn dacht ik al buiten de kaders. Verder heb ik een creatieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert.

Na voor diverse werkgevers te hebben gewerkt, ben ik in 2013 voor mezelf begonnen en heb ik MediaReps op eigen initiatief en zonder subsidies opgestart en heb ik daarnaast een eigen krant opgericht, genaamd “Bijlmer&Meer”, sinds januari dit jaar genaamd “Zuidoost & Meer”.

Met ZUIDOOST&Meer willen we als de derde grootste huis-aan-huis krant van groot Amsterdam, de grootste van Amsterdam Zuidoost en qua oplage nagenoeg vrijwel net zo groot als “Het Parool” worden en met iedereen samenwerken!

Mijn deur staat ten alle tijden open voor een constructieve samenwerking!

Tot volgende maand,

Giovanni Fränkel (46)  “Work hard, play harder” –  Eigenaar “ZUIDOOST&Meer”

 

Tanja Jadnanansing: Laten wij de mogelijkheden die er wel zijn, benutten om de menselijke magie van kerst te vieren.

 “Mogen wij dit jaar twee kerstbomen”? Ik ben in een supermarkt op het Leidseplein en hoor de moeder zeggen: “ goed idee! Wij hebben zo’n raar jaar bijna achter de rug, laten wij het extra gezellig maken. De grote glimlach van het meisje is vertederend en ik ben oprecht blij voor haar dat zij twee kerstbomen heeft dit jaar. En ik denk aan een ander meisje dat ik onlangs mocht ontmoeten bij een digitale gastles via de zoom ( want dat is het nieuwe normaal helaas) en die vertelde dat zij zich zorgen maakt om haar oma.

 

Die heeft veel gezondheidsklachten en de kans dat zij met de kerst naar oma mag is klein en daar was zij verdrietig over. Dat verdriet om niet nabij te kunnen zijn is voelbaar bij velen van ons. En daar kunnen twee of zelfs tien kerstbomen niets aan veranderen. En toch is het, denk ik, wel goed om juist nu wel naar mogelijkheden te zoeken om deze donkere dagen te verlichten. Met een kerstkaart voor mensen die alleen zijn, met een zoomsessie, met een mooie tekening. Een teken van waardering voor de ander. Kerst gaat om samen zijn. Al is het maar virtueel en dan het liefst  in eigen persoon.  En toch is het nu belangrijker dan ooit om elkaar vast te houden, juist als je niet dichtbij kan zijn.

 

Menselijke magie van kerst

De telefoon, het internet, de postbus laten wij de mogelijkheden die er wel zijn benutten om de menselijke magie van kerst te vieren. Gewoon van mens tot mens vanuit een zuivere gedachte en de beste wensen. Ik wens u dagen vol compassie en connectie vanuit het innerlijke licht dat wij allemaal in ons hebben.

 

Tanja Jadnanansing,

voorzitter stadsdeel Zuidoost

 

Het Ir. Lely Lyceum staat inmiddels bekend als de sterkst groeiende school van Amsterdam

Een gesprek met Jeroen Rijlaarsdam, sinds drie jaar rector-bestuurder van de school.

Waar is die populariteit aan te danken?

We hebben onze interne organisatie veranderd, waardoor er meer aandacht is voor de pedagogische relatie met de klas en de didactische vaardigheden van de docent. Leerlingen voelen zich thuis op school, het is er rustig, veilig en de sfeer is heel fijn. Iedereen kent elkaar hier, het is geen grote leerfabriek waar de docenten en conciërges de leerlingen amper kennen. We bieden op vmbo geen basis-kader meer aan, alleen nog de mavo. Op vwo niveau bieden we sinds 2018 Gymnasium aan en daar is veel belangstelling voor.

De afgelopen twee jaar is onze instroom mooi verdeeld geweest (een derde mavo-, een derde havo- en een derde vwo-leerlingen). Een van onze sterke punten is de persoonlijke aandacht die wij voor onze leerlingen kunnen bieden. Naast het mentoraat, hebben wij extra leerlingbegeleiders, gratis huiswerkbegeleiding en veel aandacht voor het stimuleren van lezen. Landelijk stroomt gemiddeld 7% van de leerlingen af naar een lager niveau, bijvoorbeeld van havo naar mavo. Op onze school is dat beeld compleet omgekeerd, hier haalt ruim 33% juist een hoger niveau, bijvoorbeeld een brugklasser die met een havo advies binnenkomt en met een vwo diploma de school verlaat. Een van de succesfactoren is dat we geloven dat leerlingen extra gemotiveerd worden als ze ook buiten de school leren. Het Lely Lyceum kent daarvoor drie pijlers. Technasium, internationalisering en empowerment.

Wat houden die pijlers precies in?

Leerlingen die Technasium kiezen, volgen het vak Onderzoek & Ontwerpen. Daar leer je niet uit een boekje, maar krijg je een opdracht van een bedrijf die je dan op een creatieve en technologische manier moet oplossen. Daarnaast is het mogelijk om schoolvakken in het Engels te volgen (TTO) en zijn er veel internationaliseringsprojecten. Met empowerment wordt bedoeld dat leerlingen ook buiten de gebruikelijke vakken veel leren op school. Je krijgt dus niet alleen wiskunde en Spaans, maar je leert ook bijvoorbeeld hoe je moet debatteren, koken en programmeren. Ook op het gebied van sport doen we heel veel, er is van alles mogelijk. Niets moet, maar we stimuleren het wel. Leerlingen kunnen daar zelf keuzes in maken en hun talent ontdekken.

Zijn er dit jaar open dagen?

Wegens de beperkingen in verband met corona, organiseren we dit schooljaar digitale informatieavonden en kunnen ouders en leerlingen individuele afspraken maken voor een rondleiding op school. Begin januari wordt besloten of de open avond (14/1) en open dag (16/1) door kunnen gaan. Zie: www.lelylyceum.nl voor meer informatie.

Nieuwe weekcijfers GGD Zuidoost

De GGD Amsterdam deelt wekelijks cijfers over het aantal afgenomen coronatesten en vastgestelde coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland. Vanaf deze week laten we in Bijlmer&Meer ook in grafieken zien hoe het aantal positieve testen zich verhoudt tot de risiconiveaus van de landelijke overheid.

Aantal positief geteste personen – week 44

Vanaf deze week communiceren de gemeente het aantal positieve testen per 100.000 inwoners (in plaats van per 10.000 inwoners). Hiermee sluiten we aan bij de signaalwaarden en risiconiveaus van de Rijksoverheid.
In week 44 (26 oktober t/m 1 november) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 30% gedaald ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten daalt het aantal positieve uitslagen. De grootste relatieve daling in de regiogemeenten was te zien in Ouder-Amstel.In alle stadsdelen is het aantal positief geteste personen in week 44 gedaald. De grootste relatieve daling was in de stadsdelen Zuid en in Nieuw-West.

Per stadsdeel van Amsterdam

Klachten? Laat je gratis testen op Corona in Zuidoost

 Klachten, zoals keelpijn, hoesten of koorts? Laat je dan gratis testen op Corona. Dat kan ook in Zuidoost. Kijk op coronatest.nl of bel 0800-1202.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK