Categorie: Columns

Woning volledig geëxplodeerd aan de Kelbergen

ZUIDOOST – In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Kelbergen in Zuidoost een explosie geweest. “Een woning is volledig geëxplodeerd,” zegt de politie.

Rond kwart over één werden de hulpdiensten opgeroepen. Alle ramen zijn gesprongen en de gevel ‘ligt eruit.’ Van binnen ziet de woning er gehavend uit. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn/haar medische toestand is niet duidelijk.

De recherche neemt het onderzoek op zich.

 

Foto’s: Inter Visual Studio

Onze kinderen en jongeren in Zuidoost

Wat bieden we onze kinderen en jongeren in Zuidoost? Deze vraag houdt me de laatste tijd bezig. En met ‘we’ bedoel ik zowel het stadsdeel als de lokale gemeenschap.

Zo ontving ik een paar weken geleden een groep kinderen (basisschoolleeftijd) uit de G-buurt. Onder begeleiding van bevlogen vrijwilligers, kregen ze een rondleiding langs verschillende afdelingen van het stadsdeel. Ter afsluiting voerden we een debat in de raadszaal, waarin ik pittige vragen ontving. “Blijft u altijd beleefd? Ook in moeilijke situaties?” of “Kunt u een speeltuin voor ons bouwen?” De kinderen waren verrast dat ik opgegroeid ben in Zuidoost en er nog steeds woon. Hun conclusie: “Later worden wij ook een ‘baas’!”

Woorden doen er toe

Op 8 maart dit jaar mocht ik een meidenbijeenkomst openen in het kader van internationale vrouwendag. Samenwerkende jongerenorganisaties organiseerden een prachtig feest. Een tiener sprak mij aan. Ze vertelde dat ze was geraakt door mijn woorden. Ze zit in een moeilijke tijd en ervaart geen steun van haar omgeving. Er werd letterlijk tegen haar gezegd dat ze niets zal bereiken in het leven. We gaven elkaar een brasa terwijl ik zei dat ze in zichzelf moet blijven geloven. Ik heb haar op het hart gedrukt dat ze altijd contact met mij kan opnemen. Woorden doen er dus ook toe. Positieve woorden!

Stagediscriminatie

Een andere, recente, ontmoeting die mij bijblijft, is er één met een aantal jongemannen. Ze zijn net volwassen en hebben het gevoel dat het even niet mee zit. Sommigen zijn in het verleden onder geadviseerd voor de middelbare school. Anderen lopen nu tegen stagediscriminatie aan. We deelden ervaringen en maakten een plan van aanpak om korte termijn doelen te bereiken. Opgelucht en met hoop op betere tijden gingen we uit elkaar.

Laten wij onze jongeren poweren

Volgens mij komt verandering én vooruitgang pas wanneer stadsdeel en de lokale gemeenschap in Zuidoost samen optrekken. Samen kunnen we jongeren leren om hun netwerk aan te spreken. In het geval een netwerk ontbreekt, kunnen wij hen ondersteunen om er één op te bouwen. Mijn oproep aan iedereen: Laten wij onze jongeren poweren met positiviteit. Want als wij het niet doen, wie doet het dan wel?

Ideeën of opmerkingen?

Heeft u ideeën of opmerkingen? Laat het weten. Deel ze gerust met mij. Ook als  u interesse heeft om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jongeren, hoor ik het graag. Ik zorg er dan voor dat u gekoppeld wordt aan een organisatie die maatschappelijk actief is in het stadsdeel. Mail dan naar: v.miskin@amsterdam.nl. Voor onze jongeren in Zuidoost!

Vayhishta Miskin, Lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost.

De moeder die een levenlang huist in de jongen van nu en de man/vader van morgen.

Vele jongens/mannen zijn affectief verwaarloosd. Zij zijn in hun hechtingsproces voorzien van de fysieke behoeften, maar de emotionele afstemming ontbrak.

Zij hebben minder geleerd om dat gevoel dat het lichaam bij hun teweeg brengt aandacht te geven. De meeste mannen kunnen niet dansen. Zij kunnen slechts ritme omzetten in bewegen, maar dansen is meer dan bewegen. Dansen is: gevoel, communicatie met jezelf en de buitenwereld, timing, zien en horen, kracht, keuzes maken en schoonheid. Die schoonheid is niet vrouwelijk, maar menselijk.

Vele jongens/mannen dragen pijnen en gebeurtenissen bij zich die enigszins voor een groot deel door hun moeder veroorzaakt zijn. Deze jongens/mannen zijn opgevoed en opgegroeid in stressvolle, emotionele, creatief arme omgevingen. Meestal met fysieke afwezige vaders, waardoor moeders ook de rol van de vaders gingen overnemen of invullen. Deze jongens/mannen zien moeders die altijd aanwezig zijn en goed instaat zijn problemen te definiëren en op te lossen, maar tegelijkertijd emotionele pijnen doorgeven. Zij hebben niet de ruimte gehad om zich los te kunnen maken van de eerste liefde in hun leven namelijk de moeder, de vrouw die de route van beleving, nabijheid en afstand bepaalt, waardoor zij afhankelijk blijven.

Moeders hebben vaak niet door dat hun zonen vaak schreeuwen om hulp in hun emotionele ontwikkeling en daardoor verstoringen zoals negatieve gevoelens en gedachten ontstaan die de pijnen vergroten.

Jongens/mannen gaan anders om met emotie van verlies of machteloosheid. Zij praten er niet over, waardoor de kans groot is dat zij zich gaan isoleren en vaak de controle over zichzelf verliezen. In deze fase zou het belangrijk zijn dat er een tegenwicht geboden wordt in de vorm van een identificatiemodel. Zij moeten beseffen waarnaar ze hunkeren en ontdekken wat hun behoefte is om te zorgen voor bevrijding, zodat de traumatische ervaringen geen ruimte krijgen.

Bij het gemis van een mannelijk figuur kan angst optreden. Die angst zorgt ervoor dat jongens/mannen vaak niet durven om met andere mannen over hun twijfels en angsten te praten. Angst lost zichzelf op door er geen aandacht aan te besteden. Bij keuzes maken hoort ook verlies en bij verlies wordt er gerouwd.

Mannen zullen moeten leren en weten dat hun lichaam/lijf vaak de intiemste, onbekendste levens- en liefdespartner is.  Doe jij het goed, dan kan je verder met minder last.

Jouw moeder krijg jij nooit meer uit je lijf, want ze heeft het meest bewust of onbewust in je gestopt.

Waldy Neijhorst 

 

 

Raoul White: Mannen aan zet!

Wat een  overvolle zaal in No Limit, 14 februari dit jaar. Allemaal afgekomen op een programma rond verkenning naar vaderbetrokkenheid, mannelijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost. Het was duidelijk te zien dat dit onderwerp niet alleen bij mannen leeft, maar ook door de aanwezige vrouwen als zeer belangrijk ervaren wordt. Het is een item waar ik me persoonlijk ook erg betrokken bij voel. Ik heb zowel de aan- als afwezigheid van een vader ervaren en wat de positieve als wel de negatieve aspecten kunnen zijn die dit oplevert. Ik wens  iedereen een positieve mannelijke rolmodel  toe!

 

Want dat is van groot belang. Zo bleek uit onderzoek van de laatste 20 jaar dat  inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen, net als de rol van moeders, uiterst belangrijk is. Niet alleen als kostwinner of begeleider naar bijvoorbeeld de voetbalclub of de balletschool, maar ook omdat zij een belangrijke eigen invloed hebben op de positieve ontwikkeling van kinderen. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Verder blijkt de pedagogische betekenis van vaders onder andere uit hoe kinderen autonomie ontwikkelen en hoe zij het leven buiten het gezin leren ontdekken. Kinderen van betrokken vaders houden er bovendien minder seksestereotiepe vooroordelen op na.  Ook is de aanwezigheid van een vader heel anders voor een jongen en een meisje. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de kans op problemen op school en op problematisch en crimineel gedrag. Daar ligt in Zuidoost een uitdaging.

Steeds meer trotse vaders
Gelukkig zie ik steeds meer trotse vaders met hun blije kinderen door de straten in ons stadsdeel  wandelen. Met een kleine omhelzing, lief kusje op het voorhoofd, maar ook de strenge berispingen die kinderen soms nodig hebben. Ik sprak tijdens de bijeenkomst op 14 februari een jonge man. Hij maakte indruk op mij met de woorden door te zeggen: …. Het is toch mijn kind… wie kan mijn kind beter opvoeden dan ik zelf. Ik laat het niet over aan de straat!’ Een duidelijk statement waarmee vaders hun rol op eisen in het leven en in de opvoeding van hun kinderen.

Samen sterk
De eerste verkenning in No Limit maakte ook duidelijk dat er focus moet komen op de rol van de man/vader, maar dat de koppeling met de vrouw/moeder ook gemaakt moet worden. Hoe mooi zou het zijn als de straten van Zuidoost vollopen met vaders en moeder die samen met hun kinderen wandelen. “Als je het kan dromen, dan kan het”, hoorde ik een deelnemer zeggen.

Doe mee
Ik ga me de aankomende jaren hard inzetten op dit thema.  U ook? Heeft u vragen of wilt u meer weten ? Mail dan naar k.brammerloo@amsterdam.nl of info@resultaatopmaat.org. Er volgen nog bijeenkomsten in maart en april dit jaar. Doe mee. Mannen zijn aan zet!

Raoul White
Lid Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost

In gesprek met Ilias Admi (14), Jeugdbestuurder bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht:

‘Veel jongeren beseffen niet dat een groot deel van ons land onder zeeniveau ligt’

Klopt het dat je in Driemond woont?
Ja dit klopt. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Noord. Toen ik 4 jaar was zijn wij verhuisd naar Driemond. Dichtbij Amsterdam ZO, daar ben ik dus ook vaak te vinden.
Door Liesbeth Vermeulen

Heb je genoeg tijd voor school met al je activiteiten?
Het is inderdaad soms zoeken qua tijd, maar ik vind het erg leuk om verschillende dingen te ondernemen. Naast mijn ambassadeursrol voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht strijd ik namens Unicef voor kinderrechten en richt ik mij op acteren.

Hoe kwam je bij het Waterschap terecht? Verkiezingen gewonnen?
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kwam in mijn vizier door de verkiezingscampagne voor een nieuwe jeugdbestuurder. Dit was in de vorm van een debatprogramma. Ik houd wel van een goeie discussie en water is iets dat juist ook jongeren aangaat. Vandaar dat ik er voor ben gegaan.

Voor hoe lang ben je jeugdbestuurder?
Voor een periode van twee jaar.

Ben je de eerste jeugdbestuurder hier?
Nee er zijn al een aantal jeugdbestuurders mij voorgegaan. Ik heb het stokje overgenomen van Camil Mahdi.

Hebben andere waterschappen ook een jeugdbestuurder? Heb je daar contact mee?
De meeste waterschappen hebben een jeugdbestuurder. De jongerenambassadeurs vormen samen het Nationale Jeugdwaterschap. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar. Om te sparren, via werkbezoeken inspiratie op te doen en bestuurders uit de waterwereld te ontmoeten. Mijn eerste bijeenkomst moet nog plaatsvinden. Ik ben vooral heel benieuwd.

Wat heb je met het Waterschap, het is niet echt sexy, leeft niet erg onder de bevolking, laat staan onder jongeren… Is het jouw taak om dit te veranderen?
Nederland is een echt waterland. Veel jongeren beseffen dat niet. Bijvoorbeeld dat een groot deel onder zeeniveau ligt. Door ontwikkelingen zoals klimaatverandering is hier wonen, sporten, werken niet vanzelfsprekend. Ik vind het belangrijk dat jongeren zich hier van bewust worden. Ik heb een stem en laat deze graag horen. Ieder kind heeft recht op een leefbare omgeving. En de waterschappen spelen daar een grote rol in.

Hoe reageren je leeftijdgenoten erop?
In eerste instantie onwetend. Maar zodra ik ze er meer over vertel slaan ze allemaal aan. En zien ze het belang.

Wat zijn je plannen en ideeën? Hoe breng je die onder de aandacht?
Ik wil in eerste instantie meer leren over water en onze situatie. Zodat ik scherper heb wat ik wil overdragen. Daarna wil ik mij gaan richten op content maken. Content die aanslaat bij jongeren en het gevoel van urgentie overdraagt.

Inwoners mogen pas met 18 jaar stemmen en jij bent nog jonger. Is dat niet een beetje gek?
De thema’s waar het waterschap zich mee bezighoudt gaan juist jongeren aan. Bijvoorbeeld waterveiligheid. Het is belangrijk dat we nu sterke dijken bouwen en zijn ingericht op de zeespiegelstijging, zodat toekomstige generaties veilig kunnen leven. Ik hoorde ergens dat de Deltawerken zijn gebouwd op max 40 cm zeespiegelstijging. Modellen laten zien dat in het jaar 2100 de zeespiegel tussen de 35 cm en 80 cm gestegen is. Ik vind het daarom belangrijk dat jongeren kunnen meedenken en ik vind 16 jaar een mooie leeftijd om te mogen stemmen.

Word je (goed) begeleid bij het Waterschap?
Tot nu toe gaat dat zeker goed.

Nu is het een spannende tijd voor de verkiezingen, maar wat ga je erna doen?
Ik ga hoe dan ook meedoen aan een landelijke campagne van de Nationale Jeugdraad (NJR). Houd vooral de socials van ons waterschap in de gaten!

Wil je zelf iets aan de lezers meegeven?
De waterschapsverkiezingen komen eraan. Ik ben benieuwd naar de ideeën van verschillende politieke partijen. Ik zou zeggen verdiep je vooral in wat het waterschap doet, want ik merk zelf hoe belangrijk en groot het eigenlijk is.

De houding van vele zwarte mannen is vaak geschoeid op angst en onzekerheid t.a.v. hun gevoelens

Door: Waldy Neyhorst

De kluis van onze zwarte mannen herbergt verschillende verdrongen ervaringen van ons leven. Hierdoor is de kans groot dat wij mannen in de opvoeding naar onze jongens te vaak de nare ervaringen en handelingen van onze ouders en voorouders gebruiken die niet bevorderlijk zijn, maar onze houding bepalen.

Wanneer wij mannen ontdekken dat wij op basis van onze pijnen of sporen daarvan regelmatig de verkeerde handelingen naar onze kinderen m.n. onze jongens uitvoeren, wordt het hoogtij om te gaan werken aan onszelf.  Meestal is het zo dat wij niet of nauwelijks geleerd hebben om hulp te vragen. Wij vluchten voor onze pijnen en verliezen. Wij klampen ons te vaak vast aan het gemis van een aanwezige vader. Wij mannen zullen elkaar moeten steunen in elk verlies en pijn, zodat wij kunnen ervaren dat wij niet om die realiteit van pijn heen kunnen.

Door stil te staan bij de pijn zal jij je afvragen: “Wie ben ik eigenlijk”?. Hoe was ik als vader, partner, zoon, collega en vriend. Bij deze vragen zal je ontdekken dat pijn je ook de mogelijkheid biedt om te groeien en verder te gaan. De confrontatie met verlies en pijn maakt jou completer en hopelijk ook tot een andere man en vader.

De verschillende vormen van verlies en tegenslagen betekenen, dat als je durft om verder te gaan jij ook moet leren rouwen. Het einde van een liefdevolle relatie met wie dan ook en in wat voor vorm dan ook doet pijn, maar het betekent niet het einde van de wereld. Ga bij jezelf na hoeveel vormen van verlies jij kent en ervaren hebt. Jij weet dan als geen ander te moeten dealen met het rouwproces waarin je beland. Als je daaraan toegeeft, krijg je ruimte om met niet al teveel kleerscheuren verder te gaan met je leven.

Mannen, wees niet bang voor je gevoelens

Velen van ons vinden het lastig om onze gevoelens te delen, omdat wij opgroeiden in een omgeving waar niet over gesproken kon worden. De boodschap was dat je stoer moet zijn en je krachtig moet gedragen. Hierdoor zijn wij in een emotioneel isolement geraakt. Nu moeten wij leren te communiceren met ons lichaam. Wij moeten beseffen dat de kluis in ons lichaam zit en zich van daaruit manifesteert. Communiceren moet de sleutel van de kluis zijn. Met de sleutel kan herstel bewerkstelligd worden voor brein, geest en lichaam.

Vakantie, vakantie, wat een heerlijke tijd

In de afgelopen periode van het jaar waren in Amsterdam de meeste scholen dicht wegens de zomervakantie.

Ik weet persoonlijk dat er momenteel vele organisaties vakantiescholen, ook wel zomerscholen genoemd, verzorgen. Ook weet ik dat vele ouders hun kinderen inschrijven om verschillende redenen, maar het mooie daarvan en ook te promoten is, is dat die kinderen op de vakantiescholen op een andere en speelse wijze vaardigheden aangereikt krijgen. Hierdoor is de kans groot dat zij gemotiveerd raken, sneller de vaardigheden onder de knie krijgen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Ik ben een voorstander van spelend leren, omdat de aangereikte stof op een effectieve manier in beeld wordt gebracht. De ondersteuning, begeleiding en aandacht die kinderen ondervinden, versterken hun vaardigheden, verminderen hun angst, stimuleren tot activiteit en prikkelen tot beter concentreren.

Wanneer ik dan praat over onze zwarte jongens die door verschillende redenen op school matig meekomen, dan is voor mij de methode spelend leren voor veel van deze jongens een must. Voor jongens kunnen vaders een voorbeeld zijn in het leerspel. Competenties zoals doorzettingsvermogen, durf, grensverleggend zijn en incasseren worden geactiveerd. De angst die jongens vaak hebben en geleerd hebben dat niet te laten zien “bv jongens huilen niet” zorgt ervoor dat de negatieve beleving, stress en onzekerheid kan veroorzaken.

Het is meestal nodig om jongens die stressvolle situaties hebben meegemaakt, te motiveren. Het is gebleken dat jongens die met innerlijke pijn rondlopen vaak gedwongen worden om te doen wat anderen van ze verwachten. Vaak redden deze jongens het door zich te verzetten. Ouders willen graag dat hun zonen meekunnen, dus krijgen deze jongens specifieke aandacht waardoor zij zich niet openlijk hoeven te verzetten. Zij zullen zich veiliger en competenter voelen.

Als vaders weten en er ook rekening mee houden dat hun kinderen vakantie hebben, kunnen zij in de vakantieperiode veel leuke dingen doen met hun jongens. Door deze periode in te plannen, kunnen vaders met hun aanwezigheid tijdens de vakantie hun jongens  meer aandacht geven, begeleiden en ondersteunen. Problemen kunnen worden opgelost door met hun interactie in deze vrije- en stressloze periode er letterlijk voor elkaar te zijn. De vakantieperiode is dan een heerlijke tijd waar spontane en informele situaties ontstaan en voor informele leermomenten zorgen, zoals: winnen, leiden, volgen, afwachten, terugtrekken, protesteren, strijden, zorgen.

Dus met de aandacht die gegeven wordt tijdens de vakantieperiode zal de dagelijkse stress van die jongens hanteerbaar worden. De vaders krijgen de ruimte om voor hun jongens een speelveld te creëren met duidelijke grenzen, waarin fouten gemaakt mogen worden en de jongens niet bang hoeven te zijn.

Wij weten dat al onze jongens geniaal geboren zijn en daardoor alle mogelijkheden hebben om met de juiste aandacht, begeleiding en ondersteuning de beste versie van zichzelf te worden. De ruimte in de vakantieperiode leent zich ervoor om die heerlijkheid te creëren

SOUTHEAST DRUM ACADEMY EEN FEIT

Door Otmar Watson

Eindelijk het staat er! Dat waren de gedachten van Otmar Watson, kwartiermaker, en Ellen Nieuweboer, projectdirecteur Gemeente Amsterdam. Op vrijdag 21 januari 2022 is het gebouw Southeast Drum Academy (SEDA) formeel geopend. Doelstelling van SEDA is het faciliteren van drumgroepen uit Amsterdam Zuidoost. Al jaren was er een gebrek aan oefenruimte van drumgroepen in Amsterdam Zuidoost.

Drumgroepen konden nergens in Zuidoost terecht vanwege de ontstane geluidsoverlast, waardoor ze moesten uitwijken voor repetities naar andere stadsdelen, buiten moesten repeteren of zelfs moesten stoppen met repeteren. Drumband, in de volksmond brassband, is een belangrijk cultureel erfgoed van o.a. Amsterdam Zuidoost. Deze muziekstijl en de movement erachter zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Optredens van drumgroepen zijn te vinden tijdens verschillende gelegenheden, events en festival. Een groot deel van deze drumgroepen uit Amsterdam hebben hun basis in Amsterdam Zuidoost. Het belang van een goed geoutilleerde repetitieruimte is daarom van essentieel belang voor het bestaansrecht van drumgroepen in Amsterdam Zuidoost.

Southeast Drum Academy heeft voor de komende 3 jaar een tijdelijke pand op het marktplein te Kraaiennest onder het metrostation. Het vooruitzicht is dat Souhteast Drum Academy dan overgaat naar een definitieve pand dat nog gebouwd moet worden in de K-buurt. SEDA is het gebouw voor alle drumgroepen uit Amsterdam Zuidoost en is dagelijks geopend van 15:00 – 22:00 uur. Op zondag is het gebouw gesloten en op aanvraag beschikbaar voor incidentele muziekactiviteiten. Stichting Eternity Percussion is verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer van het gebouw. Het projectteam verantwoordelijk vanuit Eternity Percussion bestaat uit Orlando Ceder (directeur), Jamal Bijnoe (projectcoördinator) en Fabian Oudsten (assistent projectcoördinator). Drumgroepen die willen repeteren kunnen een email sturen naar info@eternitydrum.com.

Op vrijdag 15 juli 2022 vindt de feestelijke opening plaats van Southeast Drum Academy als onderdeel van het Bijlmer Drum Festival. Het plein zal op die dag een oase zijn van verschillende muziekactiviteiten voor kinderen en jongeren en een muziekpodium met lokale artiesten uit o.a. Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost is met SEDA weer een artistieke locatie rijker voor de gevestigde talenten en professionals.

Die Moderne man achter de babywagen?

Door:Waldy Neijhorst

Wie is die man? Welke kwalificaties moet die man bezitten? Het gaat over die zwarte man. Welke voorbeelden heeft hij meegekregen? Wat heeft hij mogen kopiëren? Hoe hebben zijn mogelijkheden verdieping gekregen? Is die moderne man er klaar voor om kinderen met een partner te krijgen en een moderne zwarte vader te worden? Is die moderne zwarte vader bereid om veel tijd te besteden aan zijn kinderen?
Weet dat die moderne zwarte man niet die man is die de babywagen voortduwt. Ook niet die man die de moeder helpt in de huishouding en opvoeding. Hij is niet die man die het beter dan zijn vader wil doen, maar zijn vader ziet en ervaart als medespeler in het spel van zijn leven.

Die moderne zwarte man heeft de keuze van zijn leven bepaald en heeft er geen spijt van. Hij is trots op waar hij vandaan komt en hij doet er alles aan om geboden kansen te benutten en te verrijken. Hij heeft ook de juiste mensen om zich heen verzameld. Het is voor hem niet alleen een kwestie van talent en doorzettingsvermogen, maar ook van durf om uit de box te denken en te handelen om doelen te bereiken.
Die moderne zwarte man die vader wordt, zal het vaderschapslandschap met open vizier betreden. Wat zal tellen, is niet wat hij verdient of welke status hij heeft, maar het vermogen om liefde te delen, te incasseren en geweldloos te communiceren. Bij het aangaan van de relatie vader zal hij als vader de trauma’s vanuit zijn verleden moeten oplossen, vooral de pijnen veroorzaakt door zijn eigen vader. Daardoor zal hij als man, partner en vader liefdevol gerespecteerd worden.

Mannen moeten minder angstig zijn, waardoor ze minder hun macht en onmacht hoeven te gebruiken. Die moderne zwarte man weet beter met macht en onmacht om te gaan en zorgt daardoor dat de grens van anderen wordt gerespecteerd.
In iedere man zit er een kind verborgen dat elke dag wil spelen. Het principe “spelend leren” zal bij de meeste mannen een openheid geven en een plateau voor succes in life zijn.

Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Ik ben Rutger Groot Wassink en ik ben lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar was ik met veel plezier wethouder Sociale Zaken en Diversiteit. Ik woon in Amsterdam West in de Staatsliedenbuurt.

Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?
Ik kom niet uit een politiek nest maar stemde al GroenLinks toen ik avondportier was bij het landelijke kantoor van GroenLinks tijdens mijn studie. Uiteindelijk ben ik adviseur geworden bij de landelijke Tweede Kamer fractie van GroenLinks en zat ik in de vorige raadsperiode namens GroenLinks in de gemeenteraad. Je kunt dus ook je weg vinden in de politiek zonder dat je het van huis uit hebt meegekregen. Wat voor mij een belangrijke drijfveer is geweest om zelf politiek actief te worden is dat ik vroeger in mijn omgeving veel uitsluiting en racisme heb gezien en dat ik vond dat ik me daartegen moest verzetten, niet alleen in mijn eigen omgeving, maar juist ook in de politiek. Als je een grote mond hebt, moet je ook bereid zijn om te laten zien hoe het anders kan.

Wat heeft de GroenLinks de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam?
Met deze coalitie is er zoals sommigen zeggen een ´kneiterlinkse´ wind gaan waaien in Amsterdam. Ik vind dat nog wel meevallen, maar ik denk dat we echt een andere weg met elkaar zijn ingeslagen. Behalve de steunmaatregelen en acties die we vanwege corona in gang hebben gezet, denk aan steun voor ZZP-ers, laptops voor kinderen die opeens thuisonderwijs moesten zorgen, hebben we ook een aantal andere belangrijke resultaten neergezet. Zo hebben we bijvoorbeeld als eerste stad in Nederland de woonplicht voor nieuwbouwwoningen ingevoerd. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen om de prijs vervolgens zo op te drijven dat mensen met midden- of lage inkomens het niet meer kunnen betalen. We bieden opvang en begeleiding aan 500 mensen zonder papieren. De opvang werd 24-uurs en voor meer mensen dan ooit. En we blijven een lobby voeren op het verbeteren van de asielprocedure zodat minder mensen tussen wal en schip belanden en ongedocumenteerd raken. Wat hard nodig is; ook met het nieuwe kabinet. En als wethouder Sociale Zaken heb ik me ingezet voor bestaanszekerheid voor de kwetsbare Amsterdammers. Ik heb in Zuidoost een banenplan opgezet met de Amsterdam Arena, waar we ondanks corona meer dan 700 mensen uit Zuidoost in korte tijd aan het werk zijn gegaan bij werkgevers in Zuidoost. In Amsterdam hoef je in de bijstand, geen verplichte tegenprestatie te leveren; mag je best wat bijverdienen als je eindelijk weer aan het opkrabbelen bent en gaan we je niet opjagen als je een keer iets net niet goed hebt ingevuld. Tot slot denk ik dat er vanuit mijn portefeuille diversiteit ook veel is gedaan. Dat zit in de misschien wat minder zichtbare acties, zoals het versterken van het Meldpunt Discriminatie en Racisme Amsterdam en onderzoek naar de ervaringen en handelingsperspectieven van Amsterdammers die gediscrimineerd en uitgesloten worden. Maar ik ben daarnaast ook trots op de meer zichtbare dingen, zoals de excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden door de burgemeester en het feit dat er in Amsterdam een Nationaal Slavernijmuseum komt.

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?
1. Echt werk maken van de sociale opgave zoals in het Masterplan staat: meer en beter werk, betere schoolprestaties, meer veiligheid en meer en betaalbare woningen.
2. Bouwopgave realiseren van 40.000 nieuwe woningen, waarvan ook een deel met voorrang voor mensen uit Zuidoost, ook betaalbare woningen, zeker voor jongeren.
3. Energietransitie maar dan wel sociaal, geen verhoging van woonlasten voor mensen met een kleine beurs, veel huizen isoleren en verbeteren, werkgelegenheid hiermee maken.
4. Doorgaan met de versterken van betrokkenheid en zeggenschap van bewoners. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van zelfstandige woonplatforms zoals we die nu in de K buurt hebben in alle buurten in Zuidoost.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de GroenLinks tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?
GroenLinks is tegen preventief fouilleren omdat het bewezen niet-effectief is en wel veel politie inzet kost die beter aan rechercheren en surveilleren kan worden besteed en omdat preventief fouilleren het risico op etnisch profileren en stigmatisering vergroot. De veiligheidsproblematiek in Zuidoost is urgent, en dat betekent dat we moeten investeren in onze jongeren, investeren in weerbare buurten én extra investeren in normaal politiewerk en handhaving, maar niet in symboolpolitiek.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de GroenLinks een oplossing voor dit probleem?
Rommel op straat en overvolle afvalbakken zijn velen een doorn in het oog. We moeten het Amsterdammers daarom zo makkelijk mogelijk maken om afval in een bak in plaats van op straat te gooien. In gebieden waar veel overlast voorkomt, zoals Zuidoost, moet de handhavingscapaciteit uitgebreid worden om zwerfafval aan te pakken. Dat moeten we goed per buurt inzetten door professionele vuilophalers, maar ik denk dat bewustwording ook echt belangrijk is. Uiteindelijk is dit ook echt iets dat we samen met de buurt moeten doen.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt GroenLinks naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?
Ik begrijp dat het niet altijd een fijne boodschap is, maar om klimaatverandering tegen te gaan hebben we echt geen tijd te verliezen. We kunnen geen maatregel onbenut laten. Dus naast isolatie van huizen, zonnepanelen, windmolens op zee en in de Amsterdamse haven, zullen er ook op andere plekken in de stad windmolens moeten komen. Voor nu zijn nog geen concrete locaties voor windmolens vastgelegd. Alleen met elkaar gezegd, dit zijn plekken waar het mogelijk is, dat zijn de zoekgebieden, en daar is er inderdaad ook eentje van in Zuidoost. De komende tijd per locatie heel zorgvuldig gaan kijken wat mogelijk is. Doel is dat er uiteindelijk ongeveer 17 windmolens een bijdrage kunnen gaan leveren aan de schone energie van onze stad.

En het Erotisch Centrum?
Femke Roosma heeft namens GroenLinks in de gemeenteraad grote twijfel uitgesproken over Zuidoost voor het erotisch centrum. Op dit moment wordt nog gekeken naar locaties door heel de stad, maar GroenLinks heeft echt wel grote aarzeling bij het zoeken van een locatie in Zuidoost. Daar wordt nu juist een masterplan gestart, omdat we echt nog veel werk te verzetten hebben in Zuidoost als gemeente. Bewoners hebben hun zorg al uitgesproken. Bovendien willen de sekswerkers daar ook niet heen. Dus de vraag is echt of Zuidoost wel voor de hand ligt.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?
Heel mooi idee. Dit kan elke maand zeker vanuit het Dagelijks Bestuur van Zuidoost, maar zou misschien ook echt goed zijn om roulerend een van de leden van college van BenW daar een rol in te geven. Dus heel goed!

 

 

Ewen J. Cicilson CDA Amsterdam Zuidoost, nummer 1

Mijn naam is Ewen J. Cicilson. Ik ben 35 jaar, vader van een jongetje van bijna 2 jaar en verloofd.In het dagelijks leven ben ik werkzaam als senior analist bij een consultancybedrijf. Verder ben ik ook parttime ondernemer en frequente sporter. Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo; daarom voelt Amsterdam-Zuidoost ook als huis aan. Zoveel verschillende culturen bij elkaar met een warme sociale interactie die ik tot nu toe nog nergens anders op deze manier ben tegengekomen.

Ewen J. Cicilson CDA Amsterdam Zuidoost, nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?Ik geloof dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de buurt waarin zij leven. Dit zou zich kunnen uiten in het onderhouden van je tuin of dat je even wat extra aandacht besteedt aan je eenzame oude buurman en vrouw. Voor mij is het helpen besturen en actief bijdragen aan de verbeteringen. Dit doe ik al als vrijwilliger en kleine ondernemer. Uiteindelijk wil ik het ook doen vanuit een bestuurlijke functie in de gemeente. Het verlengstuk zijn voor de burger om te doen wat echt nodig is.

 

Wat heeft de CDA de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam voor mekaar gekregen?
127 voorstellen van het CDA zijn aangenomen, dat is veel voor een fractie met één zetel. Diederik Boomsma zet zich al jaren in voor een stad waar de basis op orde is. Dat betekent: Onze straten schoon, veilig en heel en een dienstbare overheid, die jou helpt, in plaats van tegenwerkt.

Het CDA heeft aandacht gevraagd voor verwaarloosde buurten, zoals Reigersbos, en voor het onveilig verkeer in Zuidoost. Ook dienden we een initiatiefvoorstel in om met Koninkrijksdag (15 december) als hoofdstad de culturele diversiteit van Nederland te vieren. Een extra feestdag waarop we de Nederlandse gemeenschapszin vieren en de banden met Caribisch Nederland, Suriname en Indonesië waarderen.

 Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?

Het vertrouwen herstellen tussen Amsterdammers en de overheid. Ik hoop als inwoner van Zuidoost in de gemeenteraad een helder en luide stem namens mijn stadsdeel te laten horen. Soms lijken wij vergeten. Soms lijken ze in het stadhuis vooral bezig met de grachtengordel. Wij zitten ondertussen opgescheept met wapengeweld, vuilnisbergen op straat en verwaarloosde buurten. We moeten in Zuidoost weer het gevoel krijgen dat het stadsbestuur er ook voor ons is.

  • Een veilig en schoon stadsdeel
  • Betaalbare woningen, zodat mensen ook in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. We zien vooral dat jonge gezinnen de stad uit vertrekken, en ik zie buurtgenoten die last hebben van het erfpachtbeleid van de gemeente. We moeten ons stadsdeel betaalbaar houden. We moeten zorgen dat we voorzieningen in de buurt behouden, zoals de bibliotheek, de huisarts en de volkstuin.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, het CDA is voor preventief fouilleren. Vele partijen waren bang dat preventief fouilleren discriminatie in de hand werkt? Kun je aangeven hoe het CDA naar eventuele discriminatie mbt preventief fouilleren kijkt?

Er zijn te veel wapens in omloop, zeker bij jonge Amsterdammers. We moeten het wapengeweld een halt toe roepen. Wij vinden preventief fouilleren een geschikt middel om wapenbezit tegen te gaan, net als controles op scholen in risicogebieden en inleveracties van wapens. Preventief fouilleren mag alleen binnen een aangewezen risicogebied, op grond van meldingen of incidenten, en op basis van duidelijke risicokenmerken (zoals leeftijd, geslacht of kleding die zeer geschikt is om wapens te kunnen verbergen).

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft het CDA een oplossing voor dit probleem?

Zwerfafval is een hardnekkig probleem in onze stad. De gemeente moet de afvalpunten verbeteren en het vuilnis sneller opruimen. Vuil trekt immers vuil aan! Ook moeten mensen een boete krijgen voor vuil verkeerd plaatsen. Nu kom je er te vaak mee weg. Dus strengere handhaving. Maar ook inwoners hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we elkaar best mogen aanspreken op verkeerd gedrag of dat we even de tijd nemen om een nieuwe buurtgenoot uit te leggen hoe en waar deze het afval kan aanbieden.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt het CDA naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

Wij vinden Amsterdam als dichtbevolkte stad ongeschikt om grote windparken aan te leggen. Windturbines tasten de schoonheid van het landschap aan, verstoren de natuur, en zorgen voor overlast en het risico op gezondheidsschade. Bovendien is het niet nodig, want de oorspronkelijke ambitie voor wind op land is al gehaald. De ambitie voor windenergie moet zich richten op parken op zee – en niet midden in Amsterdam. Op zee is veel meer ruimte, het waait er harder, en er wonen geen mensen.

En het Erotisch Centrum?

Niet doen. Het CDA vreest dat het een soort sekspretpark moet worden dat een verkeerd publiek trekt. De gevolgen voor een buurt kunnen groot zijn en de leefbaarheid verstoren. Het signaal dat hierdoor gegeven wordt is dat het probleem in het centrum opgelost dient te worden, door het een probleem van Zuidoost te maken. Bij ons mag het dat wel? Dit is onacceptabel en dat zou niemand moeten pikken.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?

Ja!

 

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK