Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Ik ben Rutger Groot Wassink en ik ben lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar was ik met veel plezier wethouder Sociale Zaken en Diversiteit. Ik woon in Amsterdam West in de Staatsliedenbuurt.

Rutger Groot Wassink, Groen Links Amsterdam nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?
Ik kom niet uit een politiek nest maar stemde al GroenLinks toen ik avondportier was bij het landelijke kantoor van GroenLinks tijdens mijn studie. Uiteindelijk ben ik adviseur geworden bij de landelijke Tweede Kamer fractie van GroenLinks en zat ik in de vorige raadsperiode namens GroenLinks in de gemeenteraad. Je kunt dus ook je weg vinden in de politiek zonder dat je het van huis uit hebt meegekregen. Wat voor mij een belangrijke drijfveer is geweest om zelf politiek actief te worden is dat ik vroeger in mijn omgeving veel uitsluiting en racisme heb gezien en dat ik vond dat ik me daartegen moest verzetten, niet alleen in mijn eigen omgeving, maar juist ook in de politiek. Als je een grote mond hebt, moet je ook bereid zijn om te laten zien hoe het anders kan.

Wat heeft de GroenLinks de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam?
Met deze coalitie is er zoals sommigen zeggen een ´kneiterlinkse´ wind gaan waaien in Amsterdam. Ik vind dat nog wel meevallen, maar ik denk dat we echt een andere weg met elkaar zijn ingeslagen. Behalve de steunmaatregelen en acties die we vanwege corona in gang hebben gezet, denk aan steun voor ZZP-ers, laptops voor kinderen die opeens thuisonderwijs moesten zorgen, hebben we ook een aantal andere belangrijke resultaten neergezet. Zo hebben we bijvoorbeeld als eerste stad in Nederland de woonplicht voor nieuwbouwwoningen ingevoerd. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen om de prijs vervolgens zo op te drijven dat mensen met midden- of lage inkomens het niet meer kunnen betalen. We bieden opvang en begeleiding aan 500 mensen zonder papieren. De opvang werd 24-uurs en voor meer mensen dan ooit. En we blijven een lobby voeren op het verbeteren van de asielprocedure zodat minder mensen tussen wal en schip belanden en ongedocumenteerd raken. Wat hard nodig is; ook met het nieuwe kabinet. En als wethouder Sociale Zaken heb ik me ingezet voor bestaanszekerheid voor de kwetsbare Amsterdammers. Ik heb in Zuidoost een banenplan opgezet met de Amsterdam Arena, waar we ondanks corona meer dan 700 mensen uit Zuidoost in korte tijd aan het werk zijn gegaan bij werkgevers in Zuidoost. In Amsterdam hoef je in de bijstand, geen verplichte tegenprestatie te leveren; mag je best wat bijverdienen als je eindelijk weer aan het opkrabbelen bent en gaan we je niet opjagen als je een keer iets net niet goed hebt ingevuld. Tot slot denk ik dat er vanuit mijn portefeuille diversiteit ook veel is gedaan. Dat zit in de misschien wat minder zichtbare acties, zoals het versterken van het Meldpunt Discriminatie en Racisme Amsterdam en onderzoek naar de ervaringen en handelingsperspectieven van Amsterdammers die gediscrimineerd en uitgesloten worden. Maar ik ben daarnaast ook trots op de meer zichtbare dingen, zoals de excuses voor het Amsterdamse slavernijverleden door de burgemeester en het feit dat er in Amsterdam een Nationaal Slavernijmuseum komt.

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?
1. Echt werk maken van de sociale opgave zoals in het Masterplan staat: meer en beter werk, betere schoolprestaties, meer veiligheid en meer en betaalbare woningen.
2. Bouwopgave realiseren van 40.000 nieuwe woningen, waarvan ook een deel met voorrang voor mensen uit Zuidoost, ook betaalbare woningen, zeker voor jongeren.
3. Energietransitie maar dan wel sociaal, geen verhoging van woonlasten voor mensen met een kleine beurs, veel huizen isoleren en verbeteren, werkgelegenheid hiermee maken.
4. Doorgaan met de versterken van betrokkenheid en zeggenschap van bewoners. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van zelfstandige woonplatforms zoals we die nu in de K buurt hebben in alle buurten in Zuidoost.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de GroenLinks tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?
GroenLinks is tegen preventief fouilleren omdat het bewezen niet-effectief is en wel veel politie inzet kost die beter aan rechercheren en surveilleren kan worden besteed en omdat preventief fouilleren het risico op etnisch profileren en stigmatisering vergroot. De veiligheidsproblematiek in Zuidoost is urgent, en dat betekent dat we moeten investeren in onze jongeren, investeren in weerbare buurten én extra investeren in normaal politiewerk en handhaving, maar niet in symboolpolitiek.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de GroenLinks een oplossing voor dit probleem?
Rommel op straat en overvolle afvalbakken zijn velen een doorn in het oog. We moeten het Amsterdammers daarom zo makkelijk mogelijk maken om afval in een bak in plaats van op straat te gooien. In gebieden waar veel overlast voorkomt, zoals Zuidoost, moet de handhavingscapaciteit uitgebreid worden om zwerfafval aan te pakken. Dat moeten we goed per buurt inzetten door professionele vuilophalers, maar ik denk dat bewustwording ook echt belangrijk is. Uiteindelijk is dit ook echt iets dat we samen met de buurt moeten doen.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt GroenLinks naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?
Ik begrijp dat het niet altijd een fijne boodschap is, maar om klimaatverandering tegen te gaan hebben we echt geen tijd te verliezen. We kunnen geen maatregel onbenut laten. Dus naast isolatie van huizen, zonnepanelen, windmolens op zee en in de Amsterdamse haven, zullen er ook op andere plekken in de stad windmolens moeten komen. Voor nu zijn nog geen concrete locaties voor windmolens vastgelegd. Alleen met elkaar gezegd, dit zijn plekken waar het mogelijk is, dat zijn de zoekgebieden, en daar is er inderdaad ook eentje van in Zuidoost. De komende tijd per locatie heel zorgvuldig gaan kijken wat mogelijk is. Doel is dat er uiteindelijk ongeveer 17 windmolens een bijdrage kunnen gaan leveren aan de schone energie van onze stad.

En het Erotisch Centrum?
Femke Roosma heeft namens GroenLinks in de gemeenteraad grote twijfel uitgesproken over Zuidoost voor het erotisch centrum. Op dit moment wordt nog gekeken naar locaties door heel de stad, maar GroenLinks heeft echt wel grote aarzeling bij het zoeken van een locatie in Zuidoost. Daar wordt nu juist een masterplan gestart, omdat we echt nog veel werk te verzetten hebben in Zuidoost als gemeente. Bewoners hebben hun zorg al uitgesproken. Bovendien willen de sekswerkers daar ook niet heen. Dus de vraag is echt of Zuidoost wel voor de hand ligt.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?
Heel mooi idee. Dit kan elke maand zeker vanuit het Dagelijks Bestuur van Zuidoost, maar zou misschien ook echt goed zijn om roulerend een van de leden van college van BenW daar een rol in te geven. Dus heel goed!

 

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK