Auteur: Redactie

Roltrappen weer in gebruik; lift nog wel defect

De roltrappen op metrostation Ganzenhoef kunnen weer gebruikt worden. Deze waren tijdelijk defect. Helaas is de lift nog wel kapot en kan daarmee niet worden gebruikt. De GVB werkt hard aan een oplossing.

Reizigers die afhankelijk zijn van de lift, krijgen het volgende advies.

Reizigers met opstap/beginpunt Ganzenhoef:

  • Neem bij de bushalte Annie Romeinplein bus 41 richting Station Holendrecht.
  • Stap uit bij het metrostation Kraaiennest om daar met metro 53 je reis te vervolgen.

Reizigers met eindbestemming Ganzenhoef:

  • Reis door (of terug) met metro 53 naar Station Kraaiennest.
  • Neem bus 41 richting Muiderpoortstation en stap uit bij de halte Station Ganzenhoef.

Toegankelijkheid

De GVB vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het OV, en zoveel mogelijk zelfstandig. De toegankelijkheid van de stations en voertuigen zijn zeer belangrijk, vooral voor de reiziger die voor extra uitdagingen staat. Goed functionerende liften en roltrappen horen daarbij.

De GVB realiseert zich wat een defecte lift voor reizigers die ervan afhankelijk zijn, betekent en vinden de situatie ook buitengewoon frustrerend en sturen zo strak mogelijk op reparatie en communicatie naar reizigers. Onder andere over eventuele alternatieven. In veel gevallen is de GVB afhankelijk van leveranciers en de beschikbaarheid van materiaal en monteurs. Deze branche staat net als veel andere enorm onder druk, samen met gemeente Amsterdam en de opdrachtgever Vervoerregio blijft de GVB hieraan trekken.

De lift bij Ganzenhoef is oud. Storingen zijn vaak te wijten aan verschillende en soms opeenstapeling van oorzaken variërend van slijtage, storing aan besturing en printplaten tot vandalisme, reactie op extreme warmte of het onopzettelijk tegen de deuren aan rijden met bv fiets. Er wordt alles aan om de lift preventief te onderhouden en indien nodig, te repareren.

Kortsluiting

In de huidige situatie is de verstoring te wijten aan kortsluiting door wateroverlast na schoonmaakwerkzaamheden. De leverancier van de lift is in afwachting van onderdelen.

Grote renovatie
Ganzenhoef staat op de rol voor een grote renovatie eind 2024- begin 2025 (vervanging roltrappen en totaal renovatie lift) zodat deze weer 10-12 jaar meekan. De aanbesteding hiervoor wordt eind dit jaar uitgezet. Tot die tijd blijven we maximaal preventief onderhoud doen en repareren. Ondertussen wordt er onderzocht naar verdere mogelijkheden om dit station nog toegankelijker te maken.

Taste of Zuidoost

Op zaterdag 23 september organiseert de Amsterdamse Poort hét foodfestival van Zuidoost: Taste of Zuidoost.

Een foodfestival waarbij we verschillende keukens van Amsterdam Zuidoost samenbrengen. Zuidoost is een cultureel divers stadsdeel waar eten een belangrijk onderdeel van de lokale cultuur is. Daarom organiseren we dit jaar een tweede editie van Taste of Zuidoost waarbij dit keer maar liefst 14 ondernemers hun beste gerechten vanuit een foodtruck verkopen.

Tijdens Taste of Zuidoost ga je op culinaire ontdekkingsreis. Ondernemers nemen deze dag intrek in foodtrucks op Groot Bijlmerplein en laten bezoekers genieten van hun meest unieke gerechten, snacks en drankjes. Je eet tijdens Taste of Zuidoost onder andere chicken & waffles van Q’s Kitchen, Caribbean vegan soulfood van Yemaya’s Vegan Corner en Alkaline by Chida, Ghanese gerechten van Delish Delicacies, Antilliaans van Yvette’s Kitchen en Surinaams soulfood van Chef Angie B, BBQ van Mixed Flavour. Naast de foodtrucks draaien DJ’s muziek vanuit een oude Volkswagenbus die is omgebouwd tot DJ booth. Tijdens het eten kan je een dansje doen en genieten van hiphop, R&B, Afro en soulmuziek.

De jongste bezoekers kunnen zich vermaken op het springkussen.

Locatie: Groot Bijlmerplein, Amsterdamse Poort Tijd: 12.00 – 20.00 uur

Geschoten bij metrostation Kraaiennest

In de omgeving van metrostation Kraaiennest is vanmorgen geschoten. Volgens de politie kwam er een melding binnen dat er iemand in de lucht schoot. 

Dat gebeurde rond 7.00 uur. De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek. Op foto’s is te zien dat de forensisch rechercheurs een kogelhuls meenemen voor verder sporenonderzoek en dat een speurhond zoekt naar meer kogels of andere sporen. (foto’s Inter Visual)

Posted in 112

Gratis ArenA stadiontour voor bewoners Zuidoost op Burendag

De Johan Cruijff ArenA trakteert op Burendag 2023 maar liefst 1000 Amsterdam Zuidoost bewoners op een gratis stadiontour! Op zaterdag 23 september is het stadion van 17.00 tot 21.00 uur speciaal voor hen gereserveerd. Wees er snel bij want vol is vol! Aanmelden kan via deze link of door de QR-code te scannen.

De ArenA stadiontour van ruim een uur gaat langs alle hoogtepunten in de ArenA, zoals de Ajax kleedkamer. Bewoners lopen als een echte prof via de spelerstunnel naar de plek waar het allemaal gebeurt: het veld, de dug-outs en de hoofdtribune. In de Ajax Gallery of Fame staan de vele prijzen van Ajax en komen bewoners meer te weten over de grootste Ajacied aller tijden: Johan Cruijff.

Bewoners kunnen via deze ArenA Burendag pagina een timeslot selecteren voor twee personen en ontvangen via de mail de digitale tickets.

ArenA trots onderdeel van Zuidoost

De Johan Cruijff ArenA is er trots op deel uit te maken van Amsterdam Zuidoost en voelt zich verbonden met het gebied en haar bewoners. In vervolg op de drukbezochte ArenA open dag voor buurtbewoners vorig jaar doet de ArenA nu mee met Burendag.

Bewoners Zuidoost veroveren meer zeggenschap in het Masterplan Zuidoost

In het juninummer van Zuidoost&Meer werd het vertrek van de programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost, Saundra Williams, aangekondigd. Ze schreef onder meer: ‘Er is meer nodig om de beoogde systeemtransitie in beweging te krijgen en om toe te werken naar een nieuwe werkpraktijk waarbij de systemische werkwijze ruimte maakt voor de inbreng en het eigenaarschap van de leefwereld.’

Anders gezegd: een verandering naar een wereld waarin bewoners (de community) meer te vertellen hebben dan nu het geval is over hun leven: hun leefwereld. Politici, ambtenaren, het stadsdeel, de stad, protocollen en regels bepalen het leven van mensen (in ZO), dat is de systeemwereld. Die twee werelden sluiten niet goed op elkaar aan.

Door Liesbeth Vermeulen

Het vertrek van Saundra Williams sloeg in als een bom. Wat is er sindsdien gebeurd? We praten erover met Stephany Biezen, een van de leden van de initiatiefgroep van bewoners die zich met het vervolg bezighoudt.

Hoe ben jij betrokken geraakt?

‘Ik ben bewoner van Zuidoost en actief vanuit Going Social, mijn projectbureau gericht op talentontwikkeling en participatie van verschillende doelgroepen. Als mede-initiatiefnemer van Jeugdlab was ik al verbonden aan het Masterplan. Met een aantal bewoners hebben we in juni naar aanleiding van het vertrek van de programmadirecteur de koppen bij elkaar gestoken en een brandbrief aan de gemeente gestuurd over de ontstane situatie. In die brief werd meteen een groter aandeel van bewoners opgeëist in het Masterplan, plus een evaluatie van de organisatie en hoe het zover kon komen.’

Hoe kan de inbreng van de bewoners groter worden?

‘Bewoners zijn vanaf het begin van het Masterplan onvoldoende betrokken’, zegt Stephany. ‘Bovendien zijn de doelstellingen van het plan te vaag. Wij willen graag dat de doelen veel concreter worden en de voortgang transparanter. Naar aanleiding van de brandbrief is op 11 juli een communitybijeenkomst georganiseerd om met de Alliantiepartners van het Masterplan te praten over de disconnectie tussen de systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Vanuit de Alliantie van het Masterplan waren o.a. aanwezig de burgemeester, wethouder, stadsdeelvoorzitter, Johan Cruyff ArenA, de politie, Rochdale, Randstad, Social Pact en de Stadsdeelcommissie. De burgemeester erkende dat er veel is misgegaan in de aansturing vanuit de gemeente. Zij bood ons als ‘community’ de ruimte om zelf met een plan voor hervorming van Masterplan Zuidoost te komen. Dat is een belangrijke stap naar verandering en mede-eigenaarschap van bewoners.’

De communitybijeenkomst op 11 jull werd druk bezocht oa. de burgemeester, wethouder en stadsdeelvoorzitter waren aanwezig

Hoe gaat het nu verder?

‘Er is op 11 juli door de burgemeester en wethouder een zogenoemde drietrapsraket voorgesteld: eerst de benoeming van een tijdelijke directeur Masterplan ZO (1), die leidinggeeft aan de evaluatie van het Masterplan, de aanstelling van een commissie van wijzen, waarin bewoners betrokken worden bij de hervorming van Masterplan Zuidoost (2) en tenslotte de benoeming van een definitieve directeur die als opdracht krijgt de hervorming te realiseren(3). De initiatiefgroep van bewoners heeft op 7 augustus, in buurtcentrum NoLimit, een bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. In ‘gesprekstafels’ (subgroepen van de ongeveer 60 aanwezigen) zijn diverse onderwerpen besproken, zoals de huidige governance, de ambities en de aanstelling van een commissie van wijzen.’ Governance gaat over de wijze van besturen van een organisatie en de beheersing van macht in die organisatie.

‘Met de gesprekstafels verzamelen we feedback op het huidige Masterplan en voorstellen van de community ter verbetering hiervan. Draagvlak is heel belangrijk als je namens de bewoners communiceert met de gemeente en de Alliantie van het Masterplan. Via een aanmeldformulier kunnen bewoners met een bepaalde expertise bij de initiatiefgroep aangeven dat ze willen bijdragen.’

Hoe is de communicatie met het stadsdeel en de stad?

‘Over het proces van aanstelling van de interim-programmadirecteur was enige ruis op de lijn, waarbij het leek of er toch weer op de oude manier (zonder bewoners te betrekken) geworven zou worden. We hebben hierover goede gesprekken gevoerd: nu is een evenwichtige verdeling tussen leef- en systeemwereld in de selectiecommissie afgesproken met respectievelijk een vertegenwoordiger van de bewoners, de stadsdeelcommissie, het programmateam en de stadsdeeldirecteur zelf. Ook wordt de vacature openbaar gemaakt.’

Met de gesprekstafels werd er feedback verzameld op het huidige Masterplan.

Wat doet de commissie van wijzen?

‘Wij vinden het essentieel dat er een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt over specifieke onderdelen van het Masterplan, zoals de governance.’ ‘De commissie van wijzen buigt zich over de heroriëntatie van het Masterplan. Vanuit de gemeente was er bezwaar tegen om bewoners, die bepaalde groepen vertegenwoordigen, zitting te laten nemen in deze commissie, vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Maar wij vinden het juist belangrijk dat mensen die namens bewoners spreken een bepaalde achterban hebben. Ook willen we dat er een goede mix van bewoners komt. Wijsheid kun je op diverse manieren en niveaus hebben. Hierover gaan we op 30 augustus met gemeente en Alliantie Masterplan Zuidoost in gesprek.’

‘In september en oktober volgen nog een aantal thematische gesprekstafels in kleinere groepen om de blauwdruk voor heroriëntatie van het Masterplan ZO op te kunnen stellen.’

Jullie zijn er druk mee. Is er ook betaling voor?

‘Nee, we doen dit allemaal vrijwillig omdat we de hervorming van het Masterplan echt belangrijk vinden. Bovendien willen we voorkomen dat het idee ontstaat dat bewoners dit om het geld doen. Dat zal later wel veranderen als we verder in het proces zijn en vanuit de commissie van wijzen meer werk geleverd wordt. Het is wel zo dat, als er bijeenkomsten zijn in NoLimit, de zaal en catering betaald worden uit het budget van het programmateam van het Masterplan.’

Intussen is het nogal stil rond het team van het Masterplan ZO. De website ZoisZuidoost en social mediakanalen worden beperkt bijgehouden en het bureau was vanwege de zomervakantie de hele maand augustus gesloten. Ook is er nog geen jaarverslag over 2022 verschenen. Over de ontwikkelingen in de community wordt nauwelijks bericht. Dit in tegenstelling tot de transparantie die de initiatiefgroep betracht, waarbij brieven, verslagen en bijeenkomsten zoveel mogelijk worden gedeeld. Stephany: ‘We willen dat het delen van informatie zich als een olievlek over Zuidoost verspreidt.’

Om op de mailinglijst van de initiatiefgroep te komen, kunnen bewoners mailen naar masterplanzo.community@gmail.com

Bekijk hier de vacature voor interim-directeur: https://zoiszuidoost.nl/opdracht-programmadirecteur-a-i-masterplan-zuidoost/

Stephany is naast bewoner van Zuidoost actief vanuit Going Social, een projectbureau gericht op talentontwikkeling en participatie van verschillende doelgroepen.

 

Explosie bij woning Hakfort

De politie is vrijdagochtend een onderzoek gestart na een explosie bij de flat Hakfort.

De explosie bij een woning Hakfort vond rond half drie plaats. Er was volgens getuigen een harde knal te horen waarna meerdere ramen en een deur beschadigd raakte.

Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse. Bij de knal raakte niemand gewond. Agenten hebben getuigen gehoord en ondermeer de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) is ter plaatse gekomen. De Forensische Opsporing is opgeroepen om de sporen veilig te stellen.

De explosie vond plaats bij de tweede woonlaag op de flat, ook op de derde laag raakte ramen beschadigd.

Amsterdam – De politie is vrijdagochtend een onderzoek gestart na een explosie bij een flat in Amsterdam. De explosie bij een woning aan de Hakfort vond rond half drie plaats. Er was volgens getuigen een harde knal te horen waarna meerdere ramen en een deur beschadigd raakte.
Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse. Bij de knal raakte niemand gewond. Agenten hebben getuigen gehoord en ondermeer de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) is ter plaatse gekomen. De Forensische Opsporing is opgeroepen om de sporen veilig te stellen.
De explosie vond plaats bij de tweede woonlaag op de flat, ook op de derde laag raakte ramen beschadigd.

 

Bewoner mishandeld bij woningoverval door twee mannen in Holendrecht

Tijdens een woningoverval aan het Meernhof  is de bewoner door twee overvallers mishandeld. Het duo is vervolgens gevlucht, de politie doet nu onderzoek en kijkt onder andere of er iets uit de woning is meegenomen. 

Foto’s: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Rond 09.45 uur kreeg de politie de melding binnen van de overval. De politie kan nog niet zeggen of de man zwaar is mishandeld, maar laat weten dat hij wel klappen heeft gekregen. De twee verdachten zouden begin de twintig zijn.

De recherche en de forensische opsporing doen onderzoek in de woning. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben óf die meer weten over de overval wordt gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

Tweede explosie deze nacht bij woning

De hulpdiensten zijn maandagochtend wederom in actie gekomen na een explosie bij een woning. Ging er rond vijf uur een explosief af aan de Rosa Luxemburgstraat, om 7 uur was het zo’n 200 meter verderop raak aan de Raden Adjeng Kartinistraat. Ook hier ging een explosief bij de voordeur af waarna er brand uitbrak.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brand is geblust en de boel is gecontroleerd. Ook nu is de schade aanzienlijk aan de voorkant van de woning. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart en een deel van de straat is afgezet.

Naast de twee explosies was er ook een melding van een schietpartij aan de ernaast gelegen Bijlmerdreef. Het is nog onbekend of alle zaken met elkaar te maken hebben.

Woningbrand na explosie aan de Rosa Luxemburgstraat

De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt voor een woningbrand in Amsterdam nadat er een explosie heeft plaatsgevonden. De brandbom ging rond tien voor vijf af bij een woning aan de Rosa Luxemburgstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen vervolgens in actie.

De bewoners van de woning konden gelukkig veilig het pand verlaten en raakten bij het incident niet gewond. De brandweer heeft het vuur geblust en heeft sloopwerkzaamheden moeten uitvoeren om de brand helemaal te kunnen blussen.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) heeft de boel bekeken en de Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen om alle sporen veilig te stellen.

Opvallend is dat de politie rond kwart voor een deze nacht op de naastgelegen Bijlmerdreef onderzoek heeft gedaan na een melding van een schietpartij.

De nacht ervoor is er een brandbom afgegaan aan de Madurastraat in Amsterdam Oost, hier is ook een voordeur zwaarbeschadigde geraakt.

Onderzoek na melding schietpartij Bijlmerdreef

De politie is in de nacht van zondag op maandag een onderzoek gestart na een melding van een schietpartij.

Rond kwart voor een zou de schietpartij hebben plaatsgevonden aan de Bijlmerdreef.
Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse en ook een politiehelikopter heeft vanuit de lucht enige tijd boven het incident gehangen. Agenten in kogelwerende vesten hebben de grond afgezocht naar sporen.

 Het is nog onbekend of er daadwerkelijk is geschoten en of daarbij slachtoffers zijn gevallen

Verwarde man houdt hulpdiensten bezig na steekpartij Alfred Doblinstraat

De politie is zondagavond lange tijd bezig geweest met een verwarde man na een melding van een steekpartij. Rond kwart over acht kwam de melding van de steekpartij aan de Alfred Doblinstraat binnen.

Een ambulance kwam ter plaatse en heeft iemand behandeld terwijl de politie op dat moment even verderop rondom een woning stond. De agenten wilde met een man in de woning praten in verband met het incident. De man wilde echter niet zijn woning uit en riep de agenten diverse verwensingen toe.

De straat werd hierop afgezet en het publiek werd op afstand gehouden en de meeste agenten gingen uit het zicht staan om de man tot rust te krijgen en hem de woning uit te praten.

Na de later opgeroepen brandweer ter plaatse was werd de man even voor tien uur afgeleid, hierop konden agenten de woning binnentreden en is de man aangehouden. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en uiteindelijk onder juich geklap van de buurt aangehouden en in een arrestantenbusje meegenomen.

 De Forensische Opsporing heeft vervolgens onderzoek in de woning gedaan.

 

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK