Auteur: Redactie

Gratis naar Bijlmer Klassiek on tour?

Bijlmer Klassiek on tour ” From my life ” ft. Sydney Lowell

zaterdag 12 september speelt Bijlmer Klassiek het 2e concert van de concerttour, van 8 concerten, door verschillende plekken in Zuidoost. Met als doel om tot mei 2021, meer bewoners te kunnen laten genieten van klassieke muziek met een Bijlmer twist.
H/ART, de nieuwe plek van het CBK Zuidoost in OurDomain in Holendrecht, is de plek waar dit prachtige middagconcert zal gaan plaatsvinden.

In samenwerking met Zuidoost spoken word artist Sydney Lowell, bekend van “We the People”, brengt Bijlmer Klassiek het concert “From my life – Een blik naar binnen in woord en muziek” op de mysterieuze en emotionele tonen van Beethoven en Smetana.

Wilt u de unieke concerten van Bijlmer Klassiek bijwonen?

RESERVEER uw GRATIS kaartje  hier!

Forse stijging corona besmettingen in Zuidoost


GGD Amsterdam publiceert wekelijks actuele cijfers over de ontwikkeling van de besmetting in de stad en de stadsdelen. Op basis van deze cijfers treffen we gericht maatregelen daar waar dat nodig is.

Week 36 (31 augustus tot en met 6 september)
Het aantal mensen in Amsterdam dat positief getest is op het coronavirus is in de week van 31 augustus tot en met 6 september met 32% gestegen ten opzichte van de week ervoor.

Stadsdelen
In alle stadsdelen is het aantal positief geteste mensen gestegen. Alleen in stadsdeel Oost is dat ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 35. De grootste stijging van het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuidoost. Het aantal besmettingen is gegaan van 100 naar 156, wat een stijging is van 56%!

                          week 36 week 35
Am­ster­dam         746 564
Cen­trum                70 40
Nieuw-West         149 115
Noord                      54 31
Oost                         97 96
West                      120 99
Zuid                       100 81
Zuid­oost              156 100

Regiogemeentes
Ook in de andere gemeentes van de veiligheidsregio is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in gemeente Aalsmeer.

Parel van Zuidoost; Leila Azzam, schudt je graag wakker!

Door: Ernestine Comvalius

Leila is geboren in Marokko en als vier-jarige eerste dochter van haar ouders, naar Nederland gekomen, omdat haar vader hier kwam werken. Negentien jaar woont Leila Azzam in Zuidoost, omringd door de uitbundige natuur en gewend aan de veelkleurigheid, die ze vanaf haar jeugd gewend is, want het huis van haar ouders stond voor iedereen open.
Leila Azzam heeft haar vijf kinderen in Zuidoost laten opgroeien omdat zij hier de ruimte hadden om buiten te spelen en zich vrij te voelen. Niet omdat er zoveel familieleden in Zuidoost wonen, want de meesten wonen verspreid over de stad. Het dorpsgevoel, dat je iedereen kunt kennen en ook nog voor elkaar klaar staat. Dat spreekt haar aan.
Ben je niet bang dat dat gaat veranderen, met al die duizenden nieuwe bewoners die eraan komen?
“Ze moeten wel weten hoe het hier eraan toegaat en niet denken dat ze de mensen kunnen negeren. Ik heb de sleutels van de buren. Als mijn kinderen een dag alleen thuis zijn, komt de Surinaamse buurvrouw langs met Roti. Hier kun je zijn zoals je dat wilt. Als mijn dochter in haar Onesy of pyjama naar de winkel zou gaan, kijkt niemand vreemd op. Die nieuwe bewoners hoeven niet te integreren, wat een rot woord, maar…..”
Leila lacht innemend en kijkt me met een scherpe, open blik aan. Op de basis- en de middelbare school was ze populair. Ik kan het me voorstellen. Er zit ook een bepaalde onverschrokkenheid in haar blik en dat blijkt ook uit de verhalen die zij vertelt. Op de basisschool had zij al door dat zij en de enige Surinaamse en Turkse leerlingen werden achtergesteld. Op de middelbare school nam ze het op voor kinderen die gepest worden en toen zij tijdens haar Schoeversopleiding merkte dat de rijkelui kinderen roddelden over de rest, heeft ze de directeur erbij gehaald en er een eind aan gemaakt.

In Zuidoost laat je ook van je horen. Wat drijft je zo?
Met Maureen Hubbard van Stichting Carabic hebben we ervoor gezorgd dat de ouderbijdrage via de Stadspas verloopt en dat de kinderen nu computers via de basscholen krijgen om mee te werken. Ik hang desnoods elke dag aan de telefoon bij de ambtenaren en als het nodig is, ga ik door op Facebook. Wat mij stoort, is dat teveel mensen nog slapen of denken dat alles vanzelf goed komt. Word wakker, mensen. Neem het heft in eigen handen. Voor jezelf en voor je kinderen. Niemand gaat het voor je doen.

Jij doet wel veel voor mensen in nood.
Dat komt door Corona. Eerst hielpen wij mensen met onze eigen voorraad aan eten, maar nu delen wij 1100 voedselpakketten per week uit met dank aan donaties van het Rode Kruis, bewoners en vele anderen. Niet alleen ongedocumenteerden en mensen met een uitkering hebben het moeilijk. Weet je hoeveel werkende armen er zijn? Ze vallen tussen wal en schip. Op 13 september om 10.00 uur komt er een TV-uitzending van Tegenlicht waarin ik vertel dat Armoede bestrijding het meest urgent is. Daarmee los je zoveel ellende op.

Ernestine Comvalius

ACTIEGROEP: STOP WINDTURBINES IN HET GEINGEBIED!

Door: Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero

Bewoners uit het Geingebied geloofden hun oren niet toen ze geconfronteerd werden met de plannen, van buurgemeente de Ronde Venen en producent Windunie, om industriële windturbines van 240 meter, die zes tot tienmaal zo hoog worden als de oude molens in het natuurgebied, te plaatsen.
Al gauw verenigden zich verschillende bewoners in de actiegroep Stop Windturbines Geingebied om andere bewoners in Gein en Gaasperdam op de hoogte te stellen van deze toekomstige ontwikkelingen in hun geliefde deel van Amsterdam-Zuidoost.
De petitie, in het leven geroepen door de actiegroep, is op dit moment al 3773 keer getekend en dat betekent dat er geen draagvlak is voor de komst van deze megawindturbines.
In september wordt er online een spel gelanceerd waar burgers kunnen aangeven op welke plekken de megamolens en zonnevelden een geschikte plek kunnen krijgen. Via een link in de verschillende media kan men binnenkort zijn wensen kenbaar maken.

Meer weten over deze ontwikkelingen in het Geingebied?
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/

Jakob Wedemeijer: Het Groene Hart van Zuidoost

“De stad van de toekomst.” Zo noemde oud-nieuwslezeres Noraly Beyer Zuidoost tijdens de Passion in 2018. Treffende woorden, want ons stadsdeel is in raptempo aan het veranderen. We bouwen de komende jaren duizenden woningen in onder andere Bijlmer-West, maar ook in Ouder-Amstel.

Ook streven en we ernaar alle inwoners en toekomstige inwoners voldoende toegang te geven tot openbaar groen. Gelukkig heeft ons stadsdeel verrassend veel groene ruimtes. Als we ze slim en efficiënt inrichten, kunnen we de komende jaren heel veel plezier hebben van onze parken. Een mooi voorbeeld is het Nelson Mandela Park dat we binnenkort kunnen verbinden met de Gaasperplas door het aanleggen van een park op de tunnel van de A9. Een ambitieus project dat lang zal duren. Maar het resultaat zal zeer de moeite waard zijn.

Gelukkig zijn we al enige tijd onderweg. Inwoners hebben intussen goede ideeën aangeleverd voor verbetering van het Nelson Mandela Park. En over het dak van de A9 zijn in het verleden al afspraken gemaakt. We hopen binnenkort te komen met een plan voor de inspraakronde. Daarbij zullen we zo nauwkeurig mogelijk vertellen wat nog kan worden veranderd aan de inrichting van het dak. Voor onze inwoners is dat laatste erg belangrijk, want veel van hen hebben al laten weten dat zij plannen hebben. Hoewel ik blij ben met dat enthousiasme heeft het ook een keerzijde. We kunnen immers niet alle ideeën uitvoeren. Sommige passen nu eenmaal niet. We zullen dus knopen moeten doorhakken. Ook dat willen we samen doen.

Verder wil ik het vandaag hebben over een van de parels van Zuidoost: de Gaasperplas. De wethouder Openbare Ruimte heeft al aan het vorige DB gevraagd om een uitgebreid inspraaktraject te starten over de herinrichting van de Gaasperplas. Een upgrade is hard nodig. Al 40 jaar is het beperkt onderhouden. Omdat het park een regionale functie heeft wordt dat onderhoud overigens ook betaald door de provincie en de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen. Het park moet geschikt worden gemaakt voor het gebruik door alle inwoners van Zuidoost en andere inwoners van de regio. Voor die laatste groep moet het park ook gemakkelijk met de fiets of metro te bereiken zijn. De ambitie is om een goed bereikbare recreatieplas te maken met ruimte voor sport, spel en recreatie maar ook om van de natuur te genieten.

We gaan het park onderverdelen in natuurzones en recreatiezones. Op deze wijze kunnen natuur en recreatie met elkaar worden verenigd. Het Toekomstplan Gaasperplas kost 13,7 miljoen. De gemeente heeft voor de eerste werkzaamheden al zo’n 4 miljoen gereserveerd. Dat betekent dat we niet alles in een keer gaan doen. De Gaasperplas ligt iedereen na aan het hart getuige de vele reacties en zienswijzen op het voorgestelde Toekomstplan. Ook de Stadsdeelcommissie heeft een uitgebreid en positief advies geschreven. Het woord is nu aan de commissie van de gemeenteraad. Daarna stuurt het DB een definitief voorstel naar burgemeesters en wethouders die uiteindelijk het Toekomstplan vaststellen. Tevens zal het DB dan de vele reacties beantwoorden.
Samen met de beheerder Groengebied Amstelland gaan we volgende jaar bekijken wat we als eerste gaan doen.
Ik ben trots dat ik tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen tegelijkertijd kan werken aan drie met elkaar verbonden parken; het Groene Hart van Zuidoost.

Boom Bijlmer vliegramp kandidaat Boom Van Het Jaar

De iconische ‘boom die alles zag’ in het Bijlmer Museum, is verkozen tot ‘Boom Van Het Jaar’ van de provincie Noord-Holland.
Daarmee is de boom nu in de race voor de landelijke verkiezing tot boom van het jaar. De Stichting Beheer Het Groeiend Monument heeft de boom aangemeld bij het SBNL Natuurfonds die de verkiezing organiseert. Deze landelijke verkiezing gaat vooraf aan een Europese verkiezing Tree of the Year.
Vooral het verhaal achter de boom is van belang. Per provincie heeft een vakjury een boom uitgekozen. Voor Noord-Holland is dat dus ‘de boom die alles zag’ geworden.

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing is verheugd over de nominatie van de boom. “Het zou bemoedigend zijn als hij boom van het jaar zouden worden, want ‘de boom die alles zag’ betekent veel voor ons allemaal.”

Herdenkingsplek
‘De boom die alles’ zag overleefde de Bijlmer vliegramp, op 4 oktober 1992. Bewoners en nabestaanden hebben de plek rond deze boom vrijwel direct na de ramp ingericht als herdenkingsplek. Los van de jaarlijkse herdenking op 4 oktober vormt de boom ook het startpunt van rondleidingen. Het gebied waar de boom deel van uitmaakt, het Bijlmer Museum, is sinds 2018 beschermd stadsgezicht.

U kunt tot en met 14 oktober 12.00 uur op de boom stemmen via:
www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom#noord-holland

Sensoren meten drukte in Zuidoost

De gemeente Amsterdam is gestart met een proef met meetsensoren in Zuidoost. De sensor is een apparaatje dat meet hoeveel mensen erlangs komen. Door te meten krijgt de gemeente informatie over de drukte in een gebied en de afstand tussen de mensen. De proef duurt tot het einde van het jaar.

De sensoren hangen op twee plekken, waar veel mensen passeren:
• Winkelcentrum Amsterdamse Poort
• Winkelcentrum Ganzenpoort

Waarom meten?

De proef is de eerste maanden om te leren of de gegevens uit de metingen voldoende zijn om inzicht te krijgen in:
• drukte:
*inzicht in aantallen passanten per sensorlocatie (instroom en uitstroom
*Inzicht in totaal aantal aanwezige personen binnen gebied
• afstand:
*de afstand tussen mensen ‘social distancing’
*de gemiddelde afstanden tussen mensen

Proefperiode

Op basis van de ervaring in de proefperiode wordt daarna besloten hoe het verder gaat. Eerder deed de gemeente metingen in het Vondelpark en in De Pijp. Als het te druk werd in het Vondelpark werden enkele ingangen tot het park afgesloten. Hierdoor kwamen er geen mensen meer bij en konden de aanwezigen voldoende afstand houden van elkaar. Doel van eventuele vervolgacties is het bevorderen van een veilige, bereikbare en comfortabele openbare ruimte.

Privacy
De sensoren zijn géén camera. Er worden geen gegevens van personen vastgelegd. Als de proef is beëindigd, worden alle meetgegevens verwijderd.

Inspectiewerkzaamheden brug Driemond

Op woensdag 9 september start Waternet met de inspectie aan het ophaalsysteem van de brug in Driemond. De werkzaamheden starten om 18.00 uur en duren tot donderdag 10 september 2.00 uur.

Een rijbaan wordt afgezet. De brug blijft voor verkeer toegankelijk via de andere rijbaan. Verkeersregelaars leiden het verkeer over de brug.

Beperkte overlast
Waternet probeert de (geluids)overlast voor bewoners in de buurt zoveel mogelijk te beperken. Bij de inspectie gebruiken ze geen machines of gereedschappen die veel lawaai maken en het werklicht op de locatie is beperkt. Wel is er een hoogwerker om de inspectie goed te kunnen uitvoeren.

“Jonge zwarte mannen krijgen weinig kansen om fouten te maken”

Door: Calvin Ceder/Raksha Hoost

“Er is een groep jonge mannen in onze samenleving die niet met een mannelijk rolmodel is opgegroeid.” Waldy Neijhorst brengt deze groep kennis bij over deze rol door inzicht te geven in de verschillen tussen man en vrouw in de samenleving. Daarnaast maakt hij mannen bewust van de positie die zij hebben in de samenleving en in hun gezinnen. Hij leert hen een balans te zoeken tussen vrijheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zodat zij een betere zoon, partner, vader of grootvader kunnen zijn. “Opvoeden is een vak dat volop in beweging is. Jongens moeten in hun prille bestaan leren hoe om te gaan met gemaakte afspraken.”

Verharding
Waldy werkte jarenlang met mensen met psychische problemen als psychomotorische therapeut. Daarnaast werkte hij bij de Raad voor de Kinderbescherming om jongeren te leren functioneren in de maatschappij. Inmiddels is Waldy gepensioneerd, maar zijn coaching praktijken zet hij nog steeds voort. “In deze maatschappij krijgen mannen geen of weinig kansen om fouten te maken, begeleid te worden en daardoor van hun fouten te leren. Hierdoor raken ze verhardt en communiceren ze niet meer op een open manier.”

Competitieve games, die door veel jongens worden gespeeld, dragen bij aan de verharding. “Het is een voorbereiding voor de keiharde wereld. Er komt een winnaar en een verliezer uit bij een spel dat eigenlijk bedoeld is voor vermaak. Kinderen groeien op met het idee dat je altijd moet winnen. Fouten maken wordt gezien als een vorm van zwakte. Het gevolg van een fout of een verlies is dat je direct aan de kant wordt gezet.”

Relaties
De voormalig therapeut geeft mee dat het in relaties niet gaat om winnen of verliezen maar om het creëren van een win-winrelatie waarin harmonie belangrijk is. Als mannen hun angsten en pijnen kunnen delen met hun partner en kinderen, vergroten ze de kans op een gezonde relatie. In de trainingen leert Waldy hen dan ook om afspraken te maken in relaties en de gevolgen, verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Wanneer een relatie wordt verbroken, kan dit veel pijn meebrengen. “Het kan zijn dat een man zijn kinderen of kleinkinderen niet meer kan zien opgroeien. Hij zal ontzettend hard moeten werken om een goede band met zijn kinderen te houden. Hierdoor raken mannen geïsoleerd en verdrinken langzaam in hun eigen pijn.” In deze gevallen is het belangrijk dat een man leert omgaan met zijn emoties. Tijdens de bijeenkomsten van Waldy kunnen mannen zich openstellen in een veilige omgeving met lotgenoten die elkaars emoties erkennen en respecteren.

Kwetsbaarheid
Tijdens de bijeenkomsten gaat het niet alleen over relaties maar ook over de druk om prestaties te leveren en geld te verdienen. Waldy stelt zich ook kwetsbaar op tijdens deze ontmoetingen door zijn ervaringen te delen. Hij toont begrip, maar confronteert de jongens en mannen ook met hun ontwikkelpunten. “Als een kind leert lopen, gebeurt dat met vallen en opstaan. Maar wanneer een kind een glasscherf in zijn voet heeft, wordt het lopen niet meer fijn.”

Waldy leert de mannen samen met hem de scherven uit hun voet weg te halen, waardoor zij verder kunnen lopen zonder zichzelf en anderen pijn te doen. Ze worden daardoor in staat zijn om meer liefde te ontvangen en te geven.

Kenniscentrum
Zijn droom is dan ook om een opvoedcentrum voor mannen op te zetten in Zuidoost.
Een kenniscentrum waardoor mannen kunnen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. “Ik vind het belangrijk dat mannen worden geholpen in de taal die zij het beste begrijpen: mannentaal. Een man bestaat uit zoveel meer dan hoe de maatschappij ons afspiegelt. We zijn kwetsbare wezens met emoties en gevoelens en dat mogen we op verschillende manieren uiten.”

Meldplicht voor feest met meer dan 100 bezoekers

In de regio Amsterdam-Amstelland verplicht om feesten en partijen op locatie te melden bij de betreffende gemeente als er meer dan 100 gasten komen. Denk aan locaties als feestzalen, musea en (party)boten.

Uit analyses van de GGD kunnen we afleiden dat besmettingen in de regio voor een aanzienlijk deel terug te leiden zijn naar feesten en partijen. Door de meldplicht wordt het toezicht op deze bijeenkomsten makkelijker en worden organisatoren zich bewust van de verantwoordelijkheden die zij hebben. Om te voorkomen dat op dit soort locaties meer besmettingen volgen, moeten eigenaren, organisatoren en beheerders vanaf dinsdag 25 augustus melding doen bij de gemeente.

Feest melden
Een feest in Amsterdam moet minimaal 48 uur van tevoren gemeld worden via het formulier op onze website. De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Het dringende advies hiervoor blijft om niet meer dan 6 mensen thuis te ontvangen. Ook zakelijke bijeenkomsten en begrafenissen en crematies hoeven niet gemeld te worden, maar een eventuele herdenkingsbijeenkomst op een andere locatie wel.

Feest melden

Handhaving
Als er geen melding wordt gedaan, zal er worden gehandhaafd. Dit kan betekenen dat de locatie per direct gesloten wordt of dat er een voorwaardelijke boete (dwangsom) wordt gegeven.

GRATIS TOUR VAN BIJLMER KLASSIEK GAAT VAN START

Volgende week vrijdag start, in het CEC Café, de gratis concerttour van Bijlmer Klassiek o.l.v. Michael Gieler.

Van augustus tot en met mei 2021 kunnen de Zuidoostbewoners van Driemond tot en met Amstel III gaan genieten van 8 klassieke concerten met een Bijlmer twist.
Op 28 augustus, van 20:00 – 22:00, gaat Bijlmer Klassiek een samenwerking aan met Zuidoost spoken word artist Sydney Lowelll, bekend van “We the People”.
“From my life – Een blik naar binnen in woord en muziek” op de mysterieuze en emotionele tonen van Beethoven en Smetana is het thema waarop Sydney haar poëzie zal laten flowen.

Wilt u de unieke concerten van Bijlmer Klassiek bijwonen? Reserveer hier dan tijdig een gratis kaartje >
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijlmer-klassiek-on-tour-from-my-life-ft-sydney-lowell-116281201203

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK