Raoul White: Mannen aan zet!

Wat een  overvolle zaal in No Limit, 14 februari dit jaar. Allemaal afgekomen op een programma rond verkenning naar vaderbetrokkenheid, mannelijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost. Het was duidelijk te zien dat dit onderwerp niet alleen bij mannen leeft, maar ook door de aanwezige vrouwen als zeer belangrijk ervaren wordt. Het is een item waar ik me persoonlijk ook erg betrokken bij voel. Ik heb zowel de aan- als afwezigheid van een vader ervaren en wat de positieve als wel de negatieve aspecten kunnen zijn die dit oplevert. Ik wens  iedereen een positieve mannelijke rolmodel  toe!

 

Want dat is van groot belang. Zo bleek uit onderzoek van de laatste 20 jaar dat  inbreng van vaders in de opvoeding van kinderen, net als de rol van moeders, uiterst belangrijk is. Niet alleen als kostwinner of begeleider naar bijvoorbeeld de voetbalclub of de balletschool, maar ook omdat zij een belangrijke eigen invloed hebben op de positieve ontwikkeling van kinderen. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Verder blijkt de pedagogische betekenis van vaders onder andere uit hoe kinderen autonomie ontwikkelen en hoe zij het leven buiten het gezin leren ontdekken. Kinderen van betrokken vaders houden er bovendien minder seksestereotiepe vooroordelen op na.  Ook is de aanwezigheid van een vader heel anders voor een jongen en een meisje. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de kans op problemen op school en op problematisch en crimineel gedrag. Daar ligt in Zuidoost een uitdaging.

Steeds meer trotse vaders
Gelukkig zie ik steeds meer trotse vaders met hun blije kinderen door de straten in ons stadsdeel  wandelen. Met een kleine omhelzing, lief kusje op het voorhoofd, maar ook de strenge berispingen die kinderen soms nodig hebben. Ik sprak tijdens de bijeenkomst op 14 februari een jonge man. Hij maakte indruk op mij met de woorden door te zeggen: …. Het is toch mijn kind… wie kan mijn kind beter opvoeden dan ik zelf. Ik laat het niet over aan de straat!’ Een duidelijk statement waarmee vaders hun rol op eisen in het leven en in de opvoeding van hun kinderen.

Samen sterk
De eerste verkenning in No Limit maakte ook duidelijk dat er focus moet komen op de rol van de man/vader, maar dat de koppeling met de vrouw/moeder ook gemaakt moet worden. Hoe mooi zou het zijn als de straten van Zuidoost vollopen met vaders en moeder die samen met hun kinderen wandelen. “Als je het kan dromen, dan kan het”, hoorde ik een deelnemer zeggen.

Doe mee
Ik ga me de aankomende jaren hard inzetten op dit thema.  U ook? Heeft u vragen of wilt u meer weten ? Mail dan naar k.brammerloo@amsterdam.nl of info@resultaatopmaat.org. Er volgen nog bijeenkomsten in maart en april dit jaar. Doe mee. Mannen zijn aan zet!

Raoul White
Lid Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK