Wat kunnen wij zwarte mannen voor de start van een collectieve heling doen.

Van kwetsuur naar een blijvend litteken. Een afwezige vader kan voor een kwetsuur zorgen, maar een niet in beeld zijnde vader zorgt voor een permanent litteken op de ziel van het kind.

Alle vaders moeten zich realiseren dat zij er bewust van moeten zijn dat er alles aan gedaan moet worden om deel te kunnen nemen aan het mee opvoeden van hun kinderen. Kinderen hebben hun vader nodig. Dus moeders, doe er ook alles aan om die vader- ook al wat jij van hem vindt- niet van zijn kinderen af te houden. Ouders, voorkom het Ouderverstotingssyndroom ook wel PAS ( Parental Alienation Syndroom) genoemd. Als wij over heling willen praten en eraan willen werken, is het belangrijk om in je persoonlijke nabijheid aan de slag te gaan. Kinderen die PAS hebben beleefd, kunnen last krijgen van verschillende uiteenlopende aandoeningen en psychische ongemakken.

It takes (more than) a village to raise a child (with complex trauma)

Miss Chavella draagt een ode op aan de zwarte man.

De man wordt door haar zo mooi en respectvol neergezet, vandaar dat ik de behoefte heb deze voordracht met jullie te delen. Ik vind het jammer dat het niet door haar aan jullie voorgedragen kan worden, maar dat de mannelijke luisteraars het zelf moeten doen. (You Tube “Ode aan de zwarte man”) Als ik haar voordracht beluister, vallen mij een paar dingen op. Een ervan is dat er zonder de zwarte man geen black community is. Super opgemerkt van de dichteres. Ik zou nu graag in onze zwarte community een nieuwe ontwikkeling zien. Elkaar helpen om financieel onafhankelijk te worden en elkaar scholen op een effectieve manier. Wat zou het een mooi streefdoel zijn als de meeste kinderen binnen de zwarte community naar school kunnen en verder stromen naar vervolgstudies. Moeder de vrouw, is het nog mogelijk om winst te halen in het werken aan je verdriet, boosheid, woede richting de man en vader van je kinderen? Wees jij je ervan bewust dat de zoon die je gebaard hebt ook de DNA van zijn vader bezit? Door je bewust te zijn van dit gegeven heb je als moeder een inspanningsverplichting om mede ervoor te zorgen dat het estafettestokje met de heling DNA  wordt doorgegeven. Die mooie zwarte man heeft het recht zijn kinderen te zien, waardoor die kinderen de mannelijke energie mee krijgen.

Die positieve energie helpt dat de kwetsuren geen trauma’s worden. Want trauma’s zijn veel meer dan een verhaal of een gebeurtenis. Wat trauma’s ook doen, is sporen van lichamelijke belevingen, gewaarwordingen en emoties niet alleen als herinnering te laten ervaren, maar als storende emotionele en fysieke reacties in het heden te laten herbeleven. Belangrijk is dan dat ouders er alles aan moeten doen om hun kinderen in een zo veilig en rustgevende omgeving laten opgroeien naar volwassenheid.

Ouders moeten zich realiseren dat er verschillen zijn in de ontwikkeling en tempo van rijping, verwachtingen, socialisatie, motieven en leerstijlen van jongens en meisjes. Weet dat de meeste jongens berichten of opmerkingen even goed horen en het op dezelfde manier interpreteren als meisjes. Maar jongens kunnen het gehoorde bij wijze van spreken niet inpassen in wat zij aan het doen zijn of denken. Vaak moet je dingen bij jongens herhalen en goed opletten of het wel ontvangen is en echt door hen begrepen wordt. Ouders moeten hun kinderen leren hun zelfzorg en zelfleiderschap te ontwikkelen, waardoor hun doorzetting, het luisteren en actievermogen worden vergroot. Daarom is het zo belangrijk dat er een systeem aanwezig is om bij de opvoeding te zijn.

Waldy Neijhorst

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK