Mijn uitdagingen als Tweede Kamerlid

“Van Lokale Lijnen tot Nationale Nota’s; 

Als nieuw gekozen Tweede Kamerlid sta ik voor een uitdagende taak: het vertegenwoordigen van mijn kiezers op nationaal niveau en het behartigen van hun belangen in Den Haag. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen mijn rol en die van een stadsdeelbestuurder?

Laten we beginnen met de portefeuilles die ik als Tweede Kamerlid beheer: Economische Zaken, het midden- en kleinbedrijf (MKB); Koninkrijksrelaties; Binnenlandse Zaken, het slavernijverleden en het nationaal programma voor leefbaardere en veiligere wijken. Dit zijn brede en belangrijke onderwerpen die direct invloed hebben op het leven van veel mensen in Nederland.

Als Tweede Kamerlid ben ik verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van wetgeving op deze gebieden, het voeren van debatten, en het controleren van de regering. Mijn focus ligt op het nationale beleid en het zoeken naar oplossingen die gelden voor het hele land. Ik werk samen met andere Kamerleden en politieke partijen om consensus te bereiken en wetten aan te nemen die in het belang zijn van alle Nederlanders.
Aan de andere kant hebben stadsdeelbestuurders een meer lokale focus. Zij zijn verantwoordelijk voor het besturen van een specifiek deel van een stad, zoals een stadsdeel. In tegenstelling tot een Tweede Kamerlid, dat zich bezighoudt met nationale vraagstukken, richten stadsdeelbestuurders zich op zaken zoals lokale infrastructuur, onderwijs, sociale voorzieningen en veiligheid binnen hun gebied.
Een stadsdeelbestuurder heeft direct contact met de inwoners van zijn of haar gebied en fungeert als een schakel tussen hen en de gemeentelijke overheid. Ze zijn vaak betrokken bij buurtbijeenkomsten, luisteren naar de zorgen en behoeften van burgers, en werken samen met lokale belangengroepen en organisaties om oplossingen te vinden voor lokale problemen.

Wat betreft mijn portefeuilles, Economische Zaken (MKB) zijn van nationaal belang en omvatten beleid dat van invloed is op het hele land. Ik zal mij inzetten voor het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat, het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Koninkrijksrelaties hebben betrekking op de samenwerking tussen Nederland en de overzeese gebieden, zoals Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Als Tweede Kamerlid zal ik werken aan het versterken van deze relaties en het bevorderen van een constructieve dialoog over gedeelde belangen en uitdagingen.

Het slavernijverleden is een gevoelig onderwerp dat aandacht verdient. Ik zal mij inzetten voor erkenning, herdenking en het bevorderen van bewustwording over dit deel van onze geschiedenis, evenals voor maatregelen om de gevolgen ervan in de huidige samenleving aan te pakken. Tot slot zal ik als Tweede Kamerlid het nationaal programma voor leefbaardere en veiligere wijken ondersteunen door beleid te laten ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in buurten door het hele land.

Kortom, hoewel zowel stadsdeelbestuurders als Tweede Kamerleden zich inzetten voor het algemeen belang, verschillen onze rollen qua scope en focus. Als nieuw gekozen Kamerlid ben ik vastbesloten om mijn portefeuilles met integriteit en toewijding te beheren en de belangen van mijn kiezers en het Nederlandse volk zo goed mogelijk te behartigen.

Ik sluit graag af door mijn opvolger Simion Blom en de twee overige bestuurders Vayhistha Miskin en Tanja Jadnanasing veel succes toe te wensen in het voortzetten van het werk en het vertegenwoordigen van de belangen van onze kiezers.

Raoul White: Samen bouwen aan een sterker en inclusiever Nederland!

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK