Categorie: Op school in Zuidoost

Basisschool De Schakel krijgt eerste Tiny Forest van Amsterdam

Op 19 november planten kinderen van Basisschool De Schakel (Stichting Zonova) het eerste Tiny Forest van Amsterdam. Het inheemse minibos gaat deel uitmaken van het gloednieuwe schoolplein dat De Schakel, gelegen in de Venserpolder in stadsdeel Zuidoost, met dank aan de gemeente Amsterdam heeft kunnen realiseren. Wethouder Ivens van Ontwikkelbuurten, Openbare Ruimte en Groen komt deze dag een boom planten en het nieuwe plein openen.

 

Vergroening

Het Tiny Forest, dat mede mogelijk is gemaakt door mineraalwaterproducent Spa en van de leerlingen de naam ‘The Woods’ heeft gekregen, draagt bij aan de vergroening van het schoolplein, één van de doelstellingen van het nieuwe schoolplein. Met behulp van de Gemeente Amsterdam heeft De Schakel het schoolplein nieuw kunnen inrichten en 25 procent extra vergroening kunnen realiseren. Op deze manier prikkelt het plein de leerlingen om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Verder wordt door de vergroening ook de waterbergingscapaciteit vergroot en de luchtkwaliteit verbeterd, bovendien is er een positief effect op de gezondheid.

Verspreid over heel Nederland heeft IVN Natuureducatie inmiddels zo’n 85 Tiny Forests aangelegd.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems mini-bos dat verdroging tegengaat, water bergt bij overvloedige regenval, verkoeling biedt op warme dagen en CO2 opslaat. Daarnaast zorgt een Tiny Forest voor biodiversiteit. Zo ontdekten onderzoekers uit Wageningen al bijna zeshonderd verschillende dierensoorten in de mini-bossen. Vooral insecten lijken te profiteren van deze kleine bossen.

Meer beweging en natuureducatie
De Schakel is een gezonde school en heeft als doelstelling om de leerlingen meer te laten bewegen. Via uitdagende klimrekken worden de leerlingen uitgedaagd om hun motorische vaardigheden te oefenen. Naast beweging wil De Schakel ook natuureducatie verder ontwikkelen. Daarom zijn er rond het Tiny Forest bankjes gemaakt zodat de leerkrachten buitenlessen kunnen geven. Gekoppeld aan het Tiny Forest zal IVN Natuureducatie het lerarenteam begeleiden bij de ontwikkeling van natuureducatielessen. Ter versterking van dit laatste zijn her en der op het schoolplein bordjes bevestigd met plaatjes en namen van de meest voorkomende bomen en insecten.

 

Buurtontmoetingsplek

Het kleuterspeelplein aan de voorkant van de school heeft een openbaar karakter en is voor de hele buurt toegankelijk. Daarom hebben Stichting Leefomgeving Schiphol en het Prins Bernard Fonds bijgedragen aan het ontwikkelen van een buurtontmoetingsplek, die de leerlingen de naam ‘Chill Zone’ gedoopt hebben. Aan de voorkant zijn houten zitbankjes gemaakt zodat ouders en kinderen het plein buiten schooltijd kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten. Verder is er naast de zandbak een podium gemaakt voor gezamenlijke activiteiten en zijn er aan de voorkant tussen de planten paadjes gemaakt waar kinderen lekker kunnen spelen.

Opening schoolplein

Op 19 november zal wethouder Ivens van Ontwikkelbuurten, Openbare Ruimte en Groen het nieuwe schoolplein officieel openen. De kinderen van basisschool De Schakel zullen die dag bijna 600 bomen planten. Wethouder Ivens zal met leerlingen van groep 6 zelf ook een boom planten in het Tiny Forest en een plaat onthullen met de naam van het bos. De voorzitter van de leerlingenraad zal een kort gesprekje met de wethouder voeren om het belang van het schoolplein te onderstrepen. Het kleine plein aan de voorkant zal geopend worden middels de onthulling van de naam van deze buurtontmoetingsplek door 2 bestuurders van respectievelijk Stichting Leefomgeving Schiphol en het Prins Bernard Fonds.

 

Op weg naar de middelbare

Nog maar een paar maanden en dan moeten groep 8-leerlingen een keuze maken voor een middelbare school, waar zij na de zomervakantie naartoe zullen gaan. Een groot avontuur met nieuwe klasgenoten, docenten en vakken staat op hen te wachten. Dat is spannend, zeker in deze tijd, maar vooral heel leuk! Er zijn meer dan tachtig middelbare scholen in Amsterdam en daar moeten leerlingen en ouders een keuze uit maken. Hoe kies je de school die het beste bij jou past? Door bijvoorbeeld de open dag van het Bindelmeer College te bezoeken!

Werken aan jouw talent

Het Bindelmeer College is een moderne vmbo-school. Hier werken ruim 500 leerlingen in kleine klassen van maximaal 20 leerlingen op basis-, kader- en tl-niveau onder begeleiding van enthousiaste docenten, dagelijks aan hun toekomst. Naast de gewone lessen, zoals Nederlands, wiskunde en biologie, kun je op het Bindelmeer College ook kiezen voor een talentklas: de voetbalklas, dansklas, kookklas, technologyklas en de artklas. In deze klassen werken we tien uur per week aan jouw talent, aan jouw passie. Hierdoor wordt school leuker en gaat het leren voor de vakken ook beter!

Onze leerlijnen

In klas 1 hebben de leerlingen een kerndocent; een vaste juf of meester, die van een klas de mentor is en aan deze klas meerdere vakken geeft. Zo maken we de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor de leerlingen wat makkelijker. Ook in de bovenbouw (vmbo-k en vmbo-t) hebben wij uitdagend onderwijs. Onze leerlingen ontdekken dan welke richting het beste bij hen past en doen daar examen in. De vmbo-basis leerlingen volgen op het Bindelmeer College de vakmanschapsroute. Deze leerlingen volgen bij ons op school niet vier, maar vijf jaar onderwijs en gaan van school af met een mbo-diploma niveau 2 op zak!

Wij zorgen goed voor jou

Het Bindelmeer College is super trots op haar vette examenresultaten. De meeste kinderen halen in één keer hun eindexamen! Wij geven extra taal- en rekenlessen voor alle leerlingen. En leerlingen met leerachterstanden helpen wij graag een beetje extra. De zorg voor al onze leerlingen is van hoog niveau, want wij vinden iedere leerling net zo belangrijk!

Buitenschoolse activiteiten

Iedere dag na schooltijd hoef je niet meteen aan je huiswerk of je te vervelen. Het Bindelmeer College organiseert namelijk veel verschillende naschoolse activiteiten op het gebied van muziek, multimedia en sport. Voor ouders is het tenslotte leuk om te weten dat zij bij ons op school geen ouderbijdrage hoeven te betalen en de leerlingen tijdens de pauzes niet van het schoolplein af mogen. Wij hebben een goede kantine die tegen kleine bedragen gezond eten en drinken verkoopt.

Waar wacht je nog op? Kom naar de open dag van het Bindelmeer College op zaterdag 23 januari 2021 en ervaar zelf dat wij de coolste en leukste school van Amsterdam zijn! Op onze website www.bindelmeercollege.nl en Instagram @bindelmeercollege lees je alles over onze school en de organisatie van de open dag, die wij vanwege de maatregelen rondom COVID-19 anders vorm moeten geven.

Tot snel, tot Bindelmeer!

Harriet Derby en Joel Quayson winnaars foto-opdracht Rijksmuseum Document Nederland Junior 2020

In het Rijksmuseum zijn de 14-jarige Harriet Derby en 22-jarige Joel Quayson uitgeroepen tot winnaars van Document Nederland Junior, de jaarlijkse foto-opdracht voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Dit jaar was het thema van de opdracht ‘Wie ben jij?’ Zonder het zelf door te hebben, omringen we ons met mensen die op ons lijken. Mensen die hetzelfde denken, er hetzelfde uitzien, dezelfde taal spreken, uit soortgelijke gezinnen komen en hetzelfde kunnen. De jongeren werden uitgedaagd om hun eigen identiteit te ontdekken en vast te leggen. Harriet won in de categorie voortgezet onderwijs, Joel in de categorie mbo.

Een jury onder leiding van fotograaf Dustin Thierry beoordeelde hun foto’s als kwetsbaar, ontroerend en is van oordeel dat beide winnaars het thema op intieme wijze benaderd hebben. De foto’s van de jongeren zijn te zien van 14 oktober t/m 31 december 2020 in de Teekenschool van het Rijksmuseum van. De toegang tot de Teekenschool in gratis.

 

12de editie fotowedstrijd Document Nederland Junior

Het Rijksmuseum organiseert voor de twaalfde keer Document Nederland Junior, de jongeren-editie van Document Nederland. De tien genomineerden werden uitgenodigd voor twee masterclasses onder begeleiding van fotograaf Dustin Thierry en experts van het Rijksmuseum. Samen hebben zij een tentoonstelling ontwikkeld die tot 31 december te zien is in de Teekenschool.

Prints van jonge makers

De foto’s van de winnaars zijn te koop in de CJP-shop voor € 17,85 per stuk.

Document Nederland Junior wordt mede mogelijk gemaakt door de Janivo Stichting.

 

Het voortgezet onderwijs is weer open

Door Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero

Het is een feit dat de Coronapandemie het hele dagelijkse leven heeft stilgelegd. De scholen zijn na de eerste persconferentie van Premier Rutte direct gesloten en leerlingen hebben vanuit huis online lessen gevolgd om zo toch op niveau te blijven. Op 2 juni mochten de middelbare scholen weer open, maar hoe is het de bestuurders van deze scholen in Zuidoost, de afgelopen 3 maanden, vergaan en wat is de toekomst van onderwijs in tijden van Corona? Maryse Knook [OSB] en Kees Buijtelaar [Bindelmeer College] gingen met mij in gesprek over dit onderwerp.

MARYSE KNOOK – OSB

Maryse Knook

Omschrijf de situatie die er ontstond op de OSB na de eerste persconferentie van Premier Rutte?

“Het moment dat we allemaal voor de televisie zaten en hoorden dat de school dicht moest, schoot mijn inbox en WhatsApp vol. Gelukkig waren we al iets voorbereid, omdat uitgelekt was wat Premier Rutte zou gaan zeggen. Rutte vertelde niets over de schoolexamens. Wel over het sluiten van de school. Veel bleef onduidelijk en om met latere woorden van Rutte te spreken; we moesten met 50% van de informatie 100% besluiten.
We hebben snel een mail kunnen verzorgen aan de ouders, leerlingen en natuurlijk onze eigen collega’s over wat de uitspraak van Rutte voor de OSB betekende en hoe we hier als school mee om zouden gaan. We hebben ingezet op online lessen en op het door laten gaan van de schoolexamens, maar dan met gepaste afstand.
Om het daadwerkelijk te organiseren hadden we wel iets meer tijd en menskracht nodig. Zo snel als kon kwamen de eindexamenleerlingen naar school voor hun laatste schoolexamens. Vrijwilligers van de gemeente en uit onze netwerken kwamen ons helpen met surveilleren.
We probeerden uit welke lessen we, cruciaal voor de doorstroom, op afstand wilden en konden geven aangevuld met lessen voor de nodige sportieve en creatieve aanvulling. Dit betekende ook flink wat werk voor onze roostermakers voor testen en inrichting van nieuwe roosters. Na twee weken stond ons onderwijs als een huis. Met digitaal deskundige docenten en veel duidelijkheid voor ouders en leerlingen.”

Op welke manier hebben jullie de band met leerlingen en ouders weten te behouden?

Voor de OSB is het belangrijk om niet alleen kennis over te dragen, maar ook het goed in contact te blijven met leerlingen en ouders alsmede ruimte en aandacht te geven aan onderlinge relaties tussen leerlingen onderling. We hebben in het online-rooster één à twee mentorlessen per week ingepland, zodat de mentor zijn klas kon volgen en kon checken hoe het met de leerlingen ging. Als een leerling afwezig bleek bij één of meerdere lessen, nam de mentor contact op met de leerling en eventueel met de ouders. Onze jongerenwerker Joost ging langs als we leerling en ouders niet konden bereiken. Leerlingen waarbij zorgen waren of die dat zelf wilden voor een rustige werkplek, konden naar school om de online lessen op school te volgen. Voor deze leerlingen waren we open in een veilige omgeving.

Met welke harde realiteit werden jullie door de Coronacrisis geconfronteerd als het ging om de leerlingen?

“Het meest in het oog springt wel dat het saai is als er geen leerlingen zijn. Dat we graag voor en met leerlingen werken en het zo stil was in de school.
Online lesgeven is echt wat anders dan leerlingen in de ogen kunnen kijken of met elkaar een goed gesprek voeren. We zijn een creatieve en betrokken school, dus ook online lukte het lesgeven wel. Maar de zorg om leerlingen werd door het scherm ineens een stuk moeilijker. Hoe weet je nu echt of een leerling de som of uitleg snapt als je niet mee kan kijken terwijl de opdrachten worden gemaakt? Hoe weet je hoe een leerling in zijn vel zit? We constateerden al snel: ‘onderwijs doet ertoe’. Zeker in een stadsdeel waar het gemeenschapsbelang zo groot is.”

Waarom denken jullie dat de OSB Corona-proof is?

“We hebben met elkaar heel goed nagedacht over hoe het zou zijn als we de school weer zouden openen. We zijn een grote school, dus voorbereiding was des te belangrijker. We vinden het heel belangrijk om de leerlingen te zien en fysiek lessen te geven en wilden niet volstaan met mentoruren en toetsen. Daarmee doe je de leerlingen geen recht. Ze verdienen het dat iedere docent hen helpt bij het goed voorbereiden van toetsen of schoolexamens en om het jaar goed (met elkaar) af te sluiten. Dat kan niet met een uurtje in de week. Met dit als uitgangspunt begon het puzzelen. Docenten en leerlingen, maar ook conciërges en andere ondersteuners dachten mee. Een mooi voorbeeld is het filmpje dat leerlingen gemaakt hebben om alle leerlingen te wijzen op de nieuwe leefregels. Door zo met elkaar de voorbereiding te doen, hebben we gemerkt dat we echt heel weinig over het hoofd hebben gezien. Deze week stellen we de afspraken nog wat bij op basis van de ervaringen. Ook nu blijven we leren.”

Wat zal er, volgens jullie, een uitdaging blijven?

“Leerlingen passen zich goed aan. Handen wassen en hoesten in de elleboog gaan goed. De 1,5 meter afstand houden blijft wel een uitdaging. Als je elkaar 9 weken niet hebt gezien is het moeilijk om geen knuffel te geven of te chillen met de nodige afstand. Gelukkig hebben we grote ruimtes buiten en we bieden pauzesport aan, waarbij leerlingen dichter op elkaar mogen ‘zitten’. Het is fijn dat het (nog) goed weer is.”

De leerlingen hebben de afgelopen tijd digitaal de lessen gevolgd. Blijft dit deel uitmaken van de lessen gezien het feit je voorlopig niet terug kan naar volledige klassen?

“We hebben geleerd dat online lesgeven best een aanvulling kan zijn op wat we doen. Sommige leerlingen bloeien op en een docent die bijvoorbeeld een enkel verstuikt, kan blijven lesgeven vanuit huis. Het gaat echter nooit ons onderwijs vervangen, we zijn geen LOI. Daarvoor vinden we het te belangrijk om samen een gemeenschap te vormen. Dus zo goed en zorgvuldig mogelijk zorgen we ervoor dat iedereen weer naar de OSB kan, met het handhaven van de RIVM-richtlijnen.”

2020 is het jaar met meest unieke eindexamen ooit. Heeft de Coronacrisis een positief of negatief effect gehad op het aantal geslaagde leerlingen?

“We hebben meer geslaagden dan ooit. Met nog de laatste herkansingsmogelijkheden in zicht (de resultaatverbeteringstoetsen) hebben we nu al voor bijna 100% van de leerlingen het diploma klaarliggen. Nog een aantal leerlingen gaat de herkansingen aanpakken om misschien toch nog cum laude te slagen. We zijn trots op de leerlingen, die met zoveel onzekerheden het jaar gaan afsluiten.”

Hoe ziet jullie diploma-uitreiking eruit in de 1.5 meter afstand maatschappij?

“Onze diploma-uitreiking hebben we verplaatst naar een moment vanaf 1 juli, omdat dan de regels weer iets soepeler zullen zijn. Rekening houdend met Keti Koti, zal de diploma-uitreiking niet op 1 juli, maar op 2 en 3 juli plaatsvinden. We hebben hier twee dagen voor uitgetrokken, zodat we alle leerlingen met drie genodigden kunnen verwelkomen. Helaas zal het geen uitreiking met een afdaling van onze legendarische trap en een drukke bijeenkomst in de theaterzaal worden, wel een per klas in één van de gymzalen. We gaan er een mooi moment van maken met aandacht voor elke leerling en een toespraak van één van de meest inspirerende en bekende beroemdheden ter wereld. Wie dat is en hoe we dit hebben weten te bereiken, vertel ik nog niet, dan is de verrassing voor onze leerlingen ervan af.”

KEES BUIJTELAAR – BINDELMEER COLLEGE

Omschrijf de situatie die er ontstond op het Bindelmeer College na de eerste persconferentie van Premier Rutte?

“Wij bedachten gelijk scenario’s die in gang gezet zouden kunnen worden. Een van de prioriteiten was de opvang van leerlingen van ouders die vitale beroepen hebben. Dat laatste is voor onze school belangrijk, omdat veel ouders beroepen hebben in bijvoorbeeld de zorgsector.
Daarnaast hebben we, samen met de VO-raad, in kaart gebracht wat er mogelijk ging gebeuren met het onderwijs en hadden we een inventarisatie gemaakt van beschikbare digitale middelen, omdat we toen al zagen dat sluiting zou betekenen dat we onderwijs op afstand moesten gaan organiseren.
Het is gewoon een feit dat niet elk gezin over voldoende laptops beschikte om digitaal thuisonderwijs te volgen. Er werd toen contact gelegd met bedrijven om te kijken of we via hen laptops zouden kunnen regelen. Op onze oproep werd enthousiast gereageerd door verschillende bedrijven.
Gelukkig is het de gemeente ook gelukt om snel dit soort zaken beschikbaar te maken voor leerlingen. Wij konden gelijk doorpakken met de online lessen nadat al onze eigen laptops uitgedeeld waren.”

Op welke manier hebben jullie de band met leerlingen en ouders weten te behouden?

“Op zondag 15 maart werd het signaal gegeven dat de scholen dicht moesten. De mails en brieven voor de leerlingen en ouders lagen al klaar en konden snel verstuurd worden.
Zeker in het begin van zo’n crisis is het superbelangrijk om contact met de leerlingen en ouders te hebben en te houden. Onze mentoren waren daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct gezorgd, zoals we hadden afgesproken, voor persoonlijk contact en houden dat tot op de dag van vandaag ook vol. Zelfs op de niet vastgestelde tijden. Sommige mentoren zijn de hele dag door tot ’s avonds laat en ook in het weekend altijd bereid om vragen te beantwoorden, leerlingen een hart onder riem steken en te motiveren.”

Met welke harde realiteit werden jullie door de Coronacrisis geconfronteerd als het ging om de leerlingen?

“De harde realiteit is natuurlijk ook dat er leerlingen, net zoals in de rest van Nederland, zijn waarbij de thuissituatie niet optimaal is. Een specifiek probleem waar wij tegenaan liepen was dat veel ouders van onze leerlingen in de Coronacrisis met langere werktijden te maken kregen, omdat ze bijvoorbeeld in de zorgberoepen werken en die gezinnen daarnaast ook bestaan uit jongere broertjes of zusjes waardoor de oudere kinderen gezorgd moet worden voor de kleintjes.
Wij hadden voor deze categorie leerlingen en leerlingen die geen goede studieplek thuis hebben een noodplan klaarliggen en hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk was dat wij voor onze leerlingen en voor andere in Zuidoost en Oost een extra opvang konden regelen.
Dat plan is uiteindelijk overgenomen en op die manier waren we de afgelopen weken in staat om een extra opvang te regelen, waarbij leerlingen van onze school en van andere scholen bij ons soms structureel, geheel verzorgd, opgevangen konden worden en soms even een dagje om even rustig te kunnen werken.”

De leerlingen hebben de afgelopen tijd digitaal de lessen gevolgd. Blijft dit deel uitmaken van de lessen gezien het feit je voorlopig niet terug kan naar volledige klassen?
“Onderwijs op afstand blijft lastig en ook de inschatting wat het doet met de leerlingen. Sommigen lijken fantastisch te gaan: ze hebben hun huiswerk en opdrachten af, scoren ook goed met wat ze inleveren, zeggen zich goed te voelen en klagen geen moment. Deze vorm van onderwijs is zeker niet voor ieder kind ideaal. We zijn deze laatste weken van het schooljaar dan ook samen met leerlingen bezig om veel meer gegevens te verzamelen over de stand van zaken: hoe sta je er echt voor, zijn er onderdelen bij vakken die onvoldoende tot z’n recht zijn gekomen, heb je alles begrepen? Online onderwijs vergt ook echt andere vaardigheden, alleen al het luisteren, meedoen bij de digitale lessen. Een uitdaging is eigenlijk ook om vooruit te kijken: hoe gaat het onderwijs er na de zomervakantie uit zien?”

Wat zal er, volgens jullie, een uitdaging blijven?

“Een uitdaging blijft om vertraging in studie bij andere leerlingen op te vangen zodat we straks achterstanden samen met onze leerlingen weg kunnen gaan werken.
Achterstanden in het leerwerk zijn er dus ook. We zijn heel trots op onze collega’s, de leerlingen en onze ouders: samen hebben we het onmogelijke gedaan: het onderwijs op nieuwe manieren uitgedacht, uitgerold en steeds maar weer stapje voor stapje verder ontworpen.”

Waarom denken jullie dat de Het Bindelmeer College Corona-proof is?

“We hebben de hele school Corona-proof ingericht met hygiëne zuilen bij de ingang, looppaden, stickers op de vloeren en natuurlijk de 1.5 meter afstand lokalen. Ik moet bekennen dat het wel wennen is voor de leerlingen met al die routes en maatregelen. De kantine is nog steeds dicht en verzorgen daarom de lunch in het lokaal voor de leerlingen.”

2020 is het jaar met meest unieke eindexamen ooit. Heeft de Coronacrisis een positief of negatief effect gehad op het aantal geslaagde leerlingen?

“We hopen dat we, zoals elke jaar, de overgrote meerderheid van onze leerlingen in het examenjaar kunnen voorzien van het diploma, waarbij we er ook nu voor waken dat dit diploma dezelfde waarde heeft als altijd. Ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. We merken wel dat er veel leerlingen die extra begeleiding, die wij constant bieden, hebben gemist bij de laatste examenonderdelen die zij onder heel moeilijke omstandigheden hebben moeten doen. Maar nogmaals: we hebben goede hoop.”

Hoe ziet jullie diploma-uitreiking eruit in de 1.5 meter afstand maatschappij?

“We gaan onze examenleerlingen echt in het zonnetjes zetten en hen niet alleen maar het diploma overhandigen. Dat gaat of met de gehele klas en mogelijk ook in het grotere verband als een hele afdeling. We zijn toch nog een beetje voorzichtig om gelijk al te gaan voor de traditionele uitreikingen. Hoe dan ook: deze leerlingen verdienen het om net zoals altijd een goed afscheid te krijgen van hun middelbareschooltijd. We hebben samen met hen toch echt een unieke ervaring beleefd.”

Chantel Hoeve van het Ir. Lely Lyceum wint PWS-prijs van de WUR

Chantel Hoeve uit klas 6VWO van het Ir. Lely Lyceum is de winnaar van de PWS-prijs van het Wageningen Youth Institute aan de Wageningen University & Research (WUR). Chantel heeft deze prijs gewonnen met haar uitstekende Profielwerkstuk (PWS) en een overtuigende pitch in een online zoomconferentie.
Continue reading “Chantel Hoeve van het Ir. Lely Lyceum wint PWS-prijs van de WUR”

Azra Dicle (13) van Ir. Lely Lyceum is Amsterdamse voorleeskampioen

Woensdag 4 maart jl. heeft het Ir. Lely Lyceum wederom deelgenomen aan de voorleeswedstrijd georganiseerd door Read2Me. Door heel Nederland organiseren bibliotheken in samenwerking met het voortgezet onderwijs de voorleeswedstrijd Read2Me. Doel is het leesplezier vergroten en het lezen van kwalitatief goede boeken aan te moedigen. Deze wedstrijd vindt traditioneel plaats in de Centrale bibliotheek in Amsterdam. De voorlezers streden voor de titel voorleeskampioen in de Amsterdamse finale.

Continue reading “Azra Dicle (13) van Ir. Lely Lyceum is Amsterdamse voorleeskampioen”

Burgemeester Halsema op bezoek bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Burgemeester Halsema loopt nieuwsgierig de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in. Een aantal leerlingen kijkt verrast, maar er zijn ook leerlingen die weten dat ze komt en reikhalzend naar haar staan uit te kijken. In alle spanning vergeten ze een selfie te maken.

Continue reading “Burgemeester Halsema op bezoek bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer”

Bindelmeer College: Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de community

Veiligheid is altijd een belangrijk onderwerp geweest in Amsterdam Zuidoost. Dit geldt natuurlijk ook voor alle scholen in de wijk. Deze maand ging Graziëlla Hunsel Rivero op bezoek bij het Bindelmeer College en in gesprek met de directeur Kees Buijtelaar, adjunct-directeur Eric Dasburg en leerlingen Giovanca Hasselbaink en Solace Nartey over dit belangrijke onderwerp. Continue reading “Bindelmeer College: Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de community”

Ir. Lely Lyceum officieel erkende Technasium school

Dit schooljaar startte het Ir.Lely Lyceum – als enige school in Amsterdam Zuidoost – met een Gymnasium opleiding. Daarnaast nam de school ook deel aan het introductieprogramma van de landelijke technasiumscholen. Dit programma is succesvol doorlopen, waardoor het Ir. Lely Lyceum vanaf komend schooljaar officieel het predicaat Technasium mag voeren. Rector-bestuurder Jeroen Rijlaarsdam is trots op dit resultaat: “Scholen worden niet zomaar toegelaten tot het landelijke netwerk van technasiumscholen. Er zijn strenge kwaliteitseisen en je moet een goed onderbouwd onderwijsplan voor de komende jaren hebben. Op basis van de ervaringen van onze leerlingen en docenten had ik er al goed vertrouwen in, maar dat we nu ook officieel erkenning krijgen van de Stichting Technasium is natuurlijk fantastisch”. Continue reading “Ir. Lely Lyceum officieel erkende Technasium school”

Bindelmeer College loopt WK futsal op haar na mis

Het Bindelmeer College heeft deelgenomen aan het WK-kwalificatietoernooi futsal voor schoolteams. In dit toernooi moesten de leerlingen het opnemen tegen het Calvijn College en het Caland Lyceum. Het toernooi werd gespeeld in de sporthal van het Calvijn College.
Continue reading “Bindelmeer College loopt WK futsal op haar na mis”

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK