Categorie: Algemeen

Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor renovatie

De Piet Heintunnel gaat van 25 juni 2021 tot en met uiterlijk 30 september 2022 dicht voor al het verkeer, behalve voor tram 26. Een ingrijpende operatie die overlast gaat veroorzaken. Het advies is een reisalternatief te kiezen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets of een deelscooter.

Wat gaat er gebeuren?
De tunnel is bijna 25 jaar oud, technische installaties zijn sterk verouderd en worden vervangen. Onder meer de vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen worden aangepakt. Ook krijgt de tunnel een nieuwe bediening en besturing, die moet worden geïnstalleerd en getest. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal, maar kan pas in de praktijk worden gedaan als de andere werkzaamheden aan de tunnel klaar zijn.

Ingewikkeld
Naast twee tunnelbuizen voor het wegverkeer heeft de tunnel ook een tunnelbuis voor de tram. Dat maakt het nog ingewikkelder, omdat de installaties van alle tunnelbuizen zijn verbonden. Om tram 26 tijdens de renovatie te kunnen laten rijden, worden de installaties aangepast en wordt er een veilige vluchtroute voor tramreizigers gecreëerd. Alles bij elkaar maakt dat er een periode van 15 maanden nodig is voor de totale renovatie van de tunnel.

Overdag
Er wordt met meerdere ploegen gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Er is een uitloop naar de avond, nacht en het weekend om ongeplande zaken direct op te vangen.
Het geeft geen voordeel om altijd ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door te werken, omdat de tunnel daardoor niet sneller open kan. De ontwikkeling van de software voor de nieuwe bediening en besturing van de tunnel kan namelijk niet meer worden versneld dan al is gedaan met de inzet van een digitaal testcentrum. En zonder de nieuwe bediening en besturing kan de tunnel niet open.

Beide richtingen dicht
Het is niet mogelijk de renovatie per tunnelbuis uit te voeren. Om een tunnel open te houden, moeten namelijk de veiligheidsinstallaties werken. Bijvoorbeeld de benodigde ventilatie van de tunnel. De installaties van beide tunnelbuizen voor het wegverkeer zijn met elkaar verbonden en kunnen niet per tunnelbuis worden bediend. Omdat deze installaties worden vernieuwd, kan de tunnel dus niet in één richting openblijven.
Ook moet er altijd een veilige vluchtroute zijn voor tramreizigers. Die loopt tijdens de renovatie via de zuidelijke tunnelbuis voor wegverkeer.

Tram 26 blijft rijden
Op een aantal weekenden na blijft tram 26 tijdens de werkzaamheden rijden. Als de tram niet rijdt, zet GVB pendelbus 76 in. Deze stopt bij alle tramhaltes en bij een extra halte bij het Rietlandpark. Omdat de tunnel dicht is, rijdt de bus een alternatieve route via de Amsterdamsebrug, Zeeburgerdijk en Panamalaan naar de Piet Heinkade en vervolgt dan de gebruikelijke route.

Andere reismogelijkheden

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanaf A10 omgeleid via de afslagen S112 (Gooiseweg) en S116 (Nieuwe Leeuwarderweg/IJtunnel). Daardoor kan de reistijd vooral in de spits flink oplopen. Ook op andere plekken in de stad kan het drukker worden door verkeer dat een andere weg zoekt. Daarom is het advies een andere reismogelijkheid te kiezen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of een deelscooter. Hiervoor zijn kennismakings- en kortingsacties opgezet. Alle informatie hierover is te vinden op www.amsterdambereikbaar.nl.

Meer informatie

Informatie over de renovatie van de Piet Heintunnel staat op amsterdam.nl/pietheintunnel. Iedereen met vragen of opmerkingen kan een mail sturen naar tunnels@amsterdam.nl of bellen naar 020 470 4070 (van 9.00 – 17.00 uur).

Sarita Bajnath: “Ik wil dat mensen gezien en gehoord worden.”

Door: Raksha Hoost

Sarita Bajnath is trainer en coach op het gebied van privileges en intersectionaliteit. Ze komt over de vloer bij onder andere onderwijsinstellingen, politieke partijen, fondsen en theaters om bewustwording te creëren rondom de thema’s diversiteit en inclusiviteit.

“Iedereen discrimineert, maar voor sommige groepen is dit structureel en kan dit in de maatschappij leiden tot een achterstand. Zoals wanneer je op basis van jouw achternaam geen stageplek of huis krijgt of wanneer je niet hand in hand over straat kunt lopen omdat je in elkaar geslagen kunt worden.” Gender, etniciteit, sociale klasse, mentale en lichamelijke beperkingen hebben allemaal invloed op hoeveel kans een mens heeft in de maatschappij. Deze sociale machtsstructuren lopen langs verschillende assen die elkaar ook kunnen kruisen.  Dit heet intersectionaliteit en wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Sarita maakt zich hard om deze vaak onzichtbare sociale machtsstructuren te belichten en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Veilige plek

De trainer reist het land door om lezingen en trainingen te geven bij organisaties die een diversere en inclusievere cultuur willen omarmen. “Dit bereik je niet alleen door nieuwe mensen aan te nemen en een diverser team samen te stellen. Als de interne cultuur toxisch is, blijft er sprake van uitsluiting en wordt er op den duur verwacht dat werknemers zich daarnaar gaan voegen en zogenaamde stereotyperende grappen maar moeten pikken.” Gefrustreerde werknemers hebben daarom behoefte aan begrip en representatie op de werkvloer. In sommige organisaties ervaren werknemers een vorm van verborgen racisme omdat ze als token voor diversiteit worden ingezet in plaats van te worden beoordeeld op hun talenten en vaardigheden. Of dat er extra streng naar ze wordt gekeken om ze een kans hebben gekregen als kleurling, dus ieder foutje die ze maken wordt uitvergroot.”

Verandering begint bij bewustwording en tijdens haar trainingen gaat Sarita de moeilijke gesprekken rondom uitsluiting aan om blinde vlekken boven tafel te krijgen. “Iedereen maakt fouten en blijft fouten maken. Maar het gaat erom dat je daar bewuster van wordt en dat als je een fout maakt, je ook je excuses kunt aanbieden en nog steeds met elkaar door één deur kan gaan.” Haar trainingen kunnen confronterend zijn en hebben meerdere malen geleid tot veranderingen in organisaties. Zo zijn er drie bestuursleden ontslagen vanwege hun halsstarrigheid en racistische gedrag. Maar ook werd er een veilige sfeer gecreëerd onder werknemers, directie en bestuur waardoor er minder uitval was en er duurzame inclusiviteit werd bewerkstelligd.

Sarita Bajnath is trainer en coach op het gebied van privileges en intersectionaliteit

 

Haar lezingen behandelen verschillende onderwerpen zoals ‘Privileges en Intersectionaliteit- Hoe moet het dan wel?’, ‘Microagressie naar Microrevolutie’ , ‘Inclusief recruiten’ en ‘Culturele Sensitiviteit: hoe kijken wij naar afkomst?’ Daarnaast staat ze bekend om haar ‘privilege walks’, waarbij verborgen privileges snel zichtbaar worden. Een groep mensen start hand in hand, op een rij waarna er twintig stellingen worden voorgelegd. Wanneer een stelling geldt voor een individu, wordt een stap vooruit of achteruit gezet. De stellingen hebben onder andere betrekking op etniciteit of huidskleur, geaardheid, gender, klasse, en fysieke of mentale beperkingen. De verschillende posities van de deelnemers aan het einde van een privilege walk toont de machtsstructuren in de samenleving in een oogopslag.

Bondgenoot
Voor Sarita is het belangrijk dat mensen in een prettige omgeving werken en zichzelf kunnen zijn. “Dat ze het gevoel hebben dat ze zich kunnen ontplooien en kunnen opbloeien. Dat ze ertoe doen.” Tijdens haar trainingen biedt ze ook ruimte voor anderen om hun verhaal te delen. Regelmatig ontvangt de trainer naderhand bedankjes van deelnemers die zich voor de eerste keer echt gerepresenteerd voelden. “Ik ontving onlangs een berichtje van een vrouw van kleur in een organisatie die dankbaar was dat ze haar verhaal kon doen zonder te worden afgemaakt. Werknemers zijn er niet op uit om de organisatie in een slecht daglicht te zetten, maar ze willen zich gewoon veilig voelen. En dat helpt wanneer er een trainer aanwezig is die achter hen staat.” Die rol als bondgenoot maakt dat verschilllende groepen naar haar toe trekken. Mensen met andere uitdagingen dan Sarita. Dat komt onder andere omdat ik me heel duidelijk uitspreekover ongelijkheid.” Ze organiseert ook evenementen in haar vrije tijd om anderen bewuster te maken, kennis bij te brengen en een open gesprek aan te gaan.

 

Machtsverhoudingen in Zuidoost

Een zichtbare machtsstructuur in Zuidoost is het spoor dat het stadsdeel verdeeld in de Bijlmer en het kantorengebied. “Aan de ene kant worden per vierkante meter de meeste euro’s verdiend door voornamelijk witte mensen en aan de andere kant vind je een arme wijk.” Sarita ziet ook armoede en de gevolgen van gentrificatie voor bewoners die hun eigen stad moeten verlaten vanwege de stijgende prijzen. Daarnaast merkt ze de wanhoop van jongeren die stageplekken zoeken en zich zorgen maken over hun toekomstperspectief.

“Maar er is ook een stukje ‘white saviourism’: witte mensen die in het stadsdeel willen komen helpen. Het komt over als een overdreven hulpbehoevendheid alsof we hier in een ontwikkelingsland zitten, terwijl er ook professionele organisaties en bedrijven in de Bijlmer zitten die we naar voren kunnen schuiven.” Een voorbeeld van white saviourism is het optreden van auteur Robert Vuijsje in tv-programma’s na de publicatie van zijn boek ‘Alleen maar nette mensen’. In de media werd hij geportretteerd als de Bijlmer-expert “De verhalen die hij vertelt zie ik helemaal niet overeenkomen met wat er hier in de buurten speelt.” Volgens Sarita kan stadsdeel Zuidoost meer kansen bieden voor het aanwezige talent. Ze merkt dat er voor pitch-trainingen, workshops en moderatieklussen vaak mensen van buiten het stadsdeel worden gevraagd in plaats van een kans te bieden aan iemand in de directe omgeving. Gelukkig komt daar meer verandering in doordat bewoners zich hierover uitspreken.

Naast kleur speelt armoede ook een rol in de privilege-verschillen. “Ik kende met een schoolgaande jongen die geen geld had voor een mobiele telefoon, internet en een laptop. Mensen wouden toen een inzamelingsactie startenmaar de internet – en abonnementskosten waren niet inbegrepen. Dat zijn dingen waar je ook niet aan denkt, maar het is wel belangrijk, met name tijdens corona waar veel mensen afhankelijk zijn van goed internet Gelukkig heeft het stadsdeel leenlaptops georganiseerd voor scholieren die daar geen beschikking over hadden. Armoede is zo veelzijdig. Het heeft ook te maken met kinderen die naar school gaan met een lege maag. Of dat je constant creatief moet zijn om je armoede te verbergen omdat er veel schaamte mee gepaard is.” Sarita gaf ook trainingen bij elitaire instituten en merkte dat mensen die zelf in armoede zijn opgegroeid emotioneel werden bij dit onderwerp. “Armoede is een emotionele wond op je ziel.”

Naast kleur speelt armoede ook een rol in de privilege-verschillen

Kansen pakken

Voor bewoners in Zuidoost liggen er kansen om zelf bewuster te worden van de machtsstructuren en om actie te nemen. “Spreek je uit, ga stemmen en zorg voor politieke invloed en veranderingen op beleidsniveau. Wees ervan bewust dat je staat op de schouders van reuzen. In het verleden presteerden alle scholen in dit stadsdeel slecht en tegenwoordig zijn alle scholen op goed niveau. Er zitten zelfs excellente scholen tussen. Deze vooruitgang komt echt door de kracht van de mensen hier.” Het percentage stemmers is nog wel laag in Zuidoost waardoor er kansen verloren gaan, volgens Sarita. “En we moeten onze kinderen stimuleren om zich te richten op brede carrièremogelijkheden. Het is leuk dat jongeren influencers, rappers of voetballers willen worden, maar we hebben ook mensen nodig in raden van besturen, in de politiek en de wetenschap, zodat er op  allerlei lagen in de samenleving mensen zijn die die boodschap van gelijkwaardigheid kunnen uitstralen en bewerkstelligen.”

Gratis boek: Amsterdam en het slavernijverleden

In de grotere bibliotheken kunt u gratis het boek ‘Amsterdam en het slavernijverleden’ afhalen. Dit boek vertelt welke rol Amsterdam precies speelde in de wereldwijde slavenhandel en slavernij en over de doorwerking in onze huidige samenleving. Door lessen uit het verleden te delen, kunnen Amsterdammers aan een gezamenlijke toekomst werken.

De stad Amsterdam deed 300 jaar lang mee aan de slavenhandel en slavernij. Die reikten tot over de hele wereld. Het boekje ‘Amsterdam en het slavernijverleden’ laat onder meer zien hoe belangrijk de rol van Amsterdamse stadsbestuurders was. Diezelfde stadsbestuurders hoorden vaak bij de rijkste koopmannen van onze stad en profiteerden soms enorm van het gedwongen werk van tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen in de Nederlandse koloniën.

Oost en West

Van oudsher wordt bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij vooral gedacht aan Suriname en de Caraïbische eilanden (‘de West’). Maar in ‘de Oost’, met name voormalig Nederlands-Indië, zijn ook miljoenen mensen tot slaaf gemaakt, verscheept, verhandeld en ingezet voor onder meer het verbouwen van specerijen, waarmee Amsterdam rijk kon worden.

Verzet en doorwerking

Wie denkt aan slaven, denkt misschien vanzelf aan weerloze mensen die hun lot moeten ondergaan. Maar het boek laat zien hoe al vanaf het begin tot slaaf gemaakte mensen in opstand kwamen tegen hun onderdrukker, soms met succes. Verder vertelt het boek hoe racistische denkbeelden – bedacht om de slavernij te rechtvaardigen – tot op de dag van vandaag doorwerken.

Vergeten onderwerpen

Het boek geeft ruimte aan ‘vergeten’ onderwerpen, zoals de slavernij in de Oost. Maar onze hele slavernijgeschiedenis is lang weggemoffeld. Dat heeft het leed nog verlengd.

Het verleden leeft

Komende maanden besteedt Amsterdam op veel manieren aandacht aan het slavernijverleden en de doorwerking daarvan op onze stad nu. Zo kunt u op AT5 momenteel een reeks documentaires zien, waarin scholieren samen met experts op zoek gaan naar sporen van het slavernijverleden in onze stad.

Her en der in de stad – en online – kunt u de komende tijd naar tentoonstellingen, voorstellingen en kinderactiviteiten. En deelnemen aan wandelingen, debatten, en webinars. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op amsterdam.nl/slavernijverleden.

SPOT Zuidoost: bouw van 1.100 woningen gestart

De bouw van 1.100 woningen in de nieuwe stadsbuurt SPOT is begonnen. Deze nieuwe stadsbuurt komt in Amstel III, voorheen een kantorengebied. SPOT Zuidoost wordt een groene buurt met woontorens, kleinere gebouwen met appartementen, intieme pleinen en groene straten. In de gebouwen komen ook kantoren, sportfaciliteiten en een basisschool met kinderopvang.

Met SPOT Zuidoost komen er veel betaalbare woningen bij in Amstel III: 110 sociale en 525 middeldure huurwoningen en 75 middeldure koophuizen.

Alles in de buurt, ook groen

SPOT ligt in de nieuwe stadswijk Amstel III, tussen het toekomstige Hondsrugpark en station Bullewijk. Het wordt een groene buurt met veel voorzieningen. Woontorens wisselen elkaar af met kleinere gebouwen met appartementen. Met de ligging langs het Hondsrugpark wordt het een groen buurtje. Naast de 1.090 woningen komen er ook moderne kantoren, een basisschool met kinderopvang voor de hele wijk, een heuse fietsbar en sportvoorzieningen.

Interesse? Schrijf u alvast in!

De eerste huurwoningen zijn half 2024 klaar. De verkoop van 270 koopwoningen start in 2022, die worden begin 2025 opgeleverd. Heeft u interesse? Schrijf u dan alvast in via spotamsterdam.nl/interesse.

Zuidoosters voorrang

Het hele kantorengebied Amstel III, tussen Bijlmer ArenA, het spoor, het AMC en de A2, wordt een woon-werkgebied. In Amstel III is de bouw van een flink aantal woningen al gestart, maar daar komt nu dus stadsbuurt SPOT bij. Een deel van de woningen gaat met voorrang naar woningzoekenden uit Zuidoost, zo hebben Amsterdam, de ontwikkelaar en de investeerder afgesproken.

Woon- en werkkansen voor jongeren

Er komen in SPOT voorzieningen waar de hele wijk gebruik van kan maken, zoals scholen, een gezondheids- en een jongerencentrum. Jongeren uit Zuidoost profiteren ook van de nieuwe buurt en voorzieningen. Zo kunnen ze doorstromen naar een nieuwe woning en werken of stagelopen in de bouw. Dat sluit mooi aan op het Masterplan Zuidoost, waarmee Amsterdam de komende 20 jaar flink investeert in de jeugd.

Straks 10.000 woningen

Hoogbouw en klassieke eengezinswoningen liggen hier bij elkaar. Auto’s verdwijnen uit het straatbeeld, fietsers krijgen de ruimte en tussen de torens komen groene parkjes met in het midden van de stadswijk het Hondsrugpark. In heel Amstel III komen minstens 10.000 woningen, waarvan 7.000 sociale en middeldure woningen. In de gebouwen komen ook moderne kantoren, veel buurtvoorzieningen en gemeenschappelijke faciliteiten zoals wasmachines, deelauto’s en een dakterras.

Gemeente en private partijen samen voor een sterk Zuidoost

Dirk de Jager, bestuurder van stadsdeel Zuidoost, Sjoukje Alta, stedelijk directeur van de gemeente Amsterdam en Henk Markerink, voorzitter van de nieuw opgerichte gebiedsorganisatie ‘Zuidoost City’ ondertekenden op 27 mei een samenwerkingsovereenkomst in The Extra Mile in Zuidoost. Zuidoost City bundelt hiermee samen met de gemeente Amsterdam en andere stakeholders de krachten om de grootschalige ontwikkeling in het gebied vorm te geven en om Zuidoost krachtig op de kaart te zetten.

Dirk de Jager: ‘Ik ben super blij met deze samenwerking. Hiermee kunnen we nog beter laten zien wat voor moois Zuidoost te bieden heeft en welke ontwikkelingen er zijn. En dat is niet niks. We groeien de komende jaren flink door. Met tot 2040 zo’n 39.000 woningen. En er ligt een sociale opgave, waar we tegelijkertijd in het Masterplan Zuidoost aan werken. We zijn booming en met Zuidoost City kunnen we ons stadsdeel verder op de kaart zetten.’

Saskia Bosnie, de kersverse directeur van Zuidoost City haakt hierop aan: “We willen dat de huidige bewoners en ondernemers van Zuidoost maximaal profiteren van de grootschalige gebiedsontwikkeling die gaande is. Bovendien is het streven dat de toekomstige bewoners en gebruikers van de nieuwe buurten op hun beurt profiteren van alle rijkdom die dit stadsdeel te bieden heeft, zoals de kleuren, de energie, de gastvrijheid, de talenten, de wereldburgers en nog veel meer.”

Duidelijk is dat deze opgave niet alleen door de overheid of door het bedrijfsleven tot een succes gemaakt kan worden. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid nodig met oog voor elkaars belangen en samenwerking voor een gezonde en veerkrachtige gemeenschap.

Saskia Bosnie: ‘Zuidoost City heeft tot doel om te komen tot een gebiedsorganisatie die de kansen in Zuidoost maximaal benut en de positie en de kwaliteit van het gebied weet te verbeteren en te versterken. In een gecoördineerde samenwerking werken de gemeente Amsterdam, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren aan diverse pijlers en overkoepelend aan het imago en de promotie van Zuidoost.’

Na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en Zuidoost City, is in The Extra Mile de nieuwe visuele identiteit van het stadsdeel onthuld door Saskia Bosnie. De visuele identiteit, ontworpen door Studio Wesseling met ‘roots’ in Zuidoost, is het resultaat van een zeer zorgvuldig doorlopen traject en onderzoek naar de identiteit van Zuidoost. Meer dan 150 betrokkenen uit het stadsdeel hebben daaraan een bijdrage geleverd: bewoners, ondernemers, corporate bedrijven, creatieven, culturele en kennisinstellingen, vertegenwoordigers van de bezoekerseconomie en de gemeente Amsterdam.

Saskia Bosnie, de kersverse directeur van Zuidoost City

Oprichter Leerorkest ontvangt koninklijke onderscheiding

Vrijdag 28 mei, is Marco de Souza benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Souza ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet om muziekles en instrumenten toegankelijk te maken voor leerlingen in achterstandswijken. De Souza ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema.

Na zijn studie aan het conservatorium en zijn werkzame jaren als muzikant werd Marco de Souza in 2001 directeur van het Muziekcentrum in Amsterdam Zuidoost. Daar startte hij talrijke initiatieven om muziek in de klas aantrekkelijker te maken. Muziekles moest in zijn ogen weer een vast onderdeel van het basisonderwijs worden. Belangrijk was dat kinderen over een ‘eigen’ instrument konden beschikken, zodat ze konden oefenen.

Daarom richtte hij in 2005 Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot op. Met het Leerorkest krijgen ruim vierduizend leerlingen, uit met name achterstandswijken in Amsterdam, muziekles onder leiding van een docent die daar speciaal voor is getraind. De leerlingen leren niet alleen om een muziekinstrument te bespelen, maar ook om samen te spelen. Dit is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. De leerlingen mogen de instrumenten, afkomstig uit het Instrumentendepot waar vrijwilligers de instrumenten verzamelen en onderhouden, ook mee naar huis nemen.
Het Leerorkest is een uniek initiatief. Ook andere gemeenten maken inmiddels gebruik van de instrumenten uit het Instrumentendepot en het lesmateriaal van het Leerorkest. Inmiddels kunnen ook kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire hun talenten ontplooien bij een Leerorkest.

Vanwege zijn brede maatschappelijke inzet, waardoor muziekeducatie voor minderbedeelden in het hele Koninkrijk der Nederlanden toegankelijk is gemaakt, is de heer De Souza benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.

Verkenning naar een museale voorziening slavernijverleden

NiNsee, Museum Zonder Muren en IZI Solutions hebben de verkenning naar een museale voorziening slavernijverleden afgerond. Het rapport ‘Met de kracht van de voorouders’ is opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam en geeft antwoord op de vraag waar een Nederlands trans-Atlantisch slavernijmuseum aan moet voldoen. De verkenning wordt vrijdag 28 mei overhandigd aan burgemeester Halsema en wethouders Groot Wassink (Diversiteit) en Meliani (Kunst en Cultuur) van de gemeente Amsterdam.

Burgemeester Halsema: “De materiele en immateriële erfenis van het slavernijverleden is van onschatbare waarde voor onze stad. Die moeten we zonder schroom of terughoudendheid koesteren. Zonder die erfenis, is het verhaal over waar we vandaan komen incompleet, en blijft wie we willen worden onbereikbaar.”

Wethouder Groot Wassink (Diversiteit): “Hoe wij omgaan met ons gezamenlijke verleden is bepalend voor wie we zijn. We moeten de feiten kennen en niet bang zijn voor het gesprek. Daarom is het van groot belang dat we werken aan een plek waar dit gedeelte van onze geschiedenis wordt getoond en besproken. Deze verkenning helpt ons daarbij.”

Wethouder Meliani (Kunst en Cultuur): “Ik wil alle partijen danken voor hun werk aan deze eindrapportage. We zetten vandaag opnieuw een grote stap richting een museale voorziening over het trans-Atlantische slavernijverleden. Er gebeurt al veel in de culturele sector op dit onderwerp, maar het blijft van belang dat we ons als gemeente, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzetten voor een eigen en permanente plek over onze gedeelde geschiedenis van het slavernijverleden.”

Gemeenteraadslid Simion Blom(Groen Links):””Met dit rapport gaan we eindelijk een nieuwe fase in met het oprichten van een Nationaal Slavernijmuseum. Ik ben trots op de wijze waarop alle betrokkenen vol enthousiasme dit proces ingaan. Met dit Slavernijmuseum bouwen we ook aan onze gezamenlijke toekomst. We moeten dit museum realiseren om onze jonge mensen aan te moedigen altijd te vechten voor mensenrechten”

Directeur van NiNsee Urwin Vyent, namens de drie partijen: “Met trots hebben we het verkenningsrapport ingediend. Er ligt nu voor het eerst een concreet beeld van wat een (inter)nationaal trans-Atlantisch slavernijmuseum zou moeten zijn en waar het aan moet voldoen. We benoemen ook waar de locatie aan moet voldoen en geven uitgebreid toelichting op het soort gebouw. We zien uit naar het moment dat het museum daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.”

De verkenning schept een kader waar de museale voorziening aan zou moeten voldoen. De belangrijkste aanbevelingen van het rapport zijn:
Continue reading “Verkenning naar een museale voorziening slavernijverleden”

Dicht de kloof!

Burgemeesters en maatschappelijke partners aan Tweede Kamer en kabinet: ‘Geef 1 miljoen Nederlanders perspectief’

Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep ‘’Dicht de Kloof!’’ die burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners vanochtend deden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken.

Eén miljoen Nederlanders in 16 kwetsbare gebieden hebben herstel en perspectief nodig zodat de gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. De burgemeesters van 15 steden in ons land sloegen eerder de handen ineen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de coronacrisis in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land. Nu roepen ze, gesteund door verschillende grote maatschappelijke partners de Tweede Kamer en een nieuw kabinet op om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Daarbij kan de ervaring die is opgedaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden gebruikt. Dit twintigjarige partnerprogramma is nu halverwege en werkt aan het versterken van Rotterdam Zuid door in te zetten op school, werk en wonen.

Veel bewoners in 16 kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Daarom vragen de burgemeesters en maatschappelijke partners nu aan de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om langjarig extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief voor één miljoen inwoners in ons land: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen.

Burgemeesters en maatschappelijke partners
De oproep ‘’Dicht de kloof” is ondertekend door burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Marcouch (Arnhem), burgemeester Depla (Breda), burgemeester Van Zanen (Den Haag), burgemeester Jorritsma (Eindhoven), burgemeester Schuiling (Groningen), burgemeester Wever (Heerlen), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Meijdam (Lelystad), burgemeester Backhuijs (Nieuwegein), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Lamers (Schiedam), burgemeester Weterings (Tilburg), burgemeester Dijksma (Utrecht), burgemeester Hamming (Zaanstad).
De oproep van de burgemeesters wordt gesteund door onder meer de volgende maatschappelijke partijen: Aedes, MBO Raad, VO-raad, Movisie, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS.

Eerste bewoners nemen intrek in Trinity Buildings in Amstel III

De eerste woningen in Trinity Buildings bij station Holendrecht zijn klaar. Vrijdag 21 mei overhandigde wethouder Laurens Ivens de sleutels aan de nieuwe bewoners. Trinity Buildings is het eerste volledig getransformeerde woningbouwproject in Amstel III. Het oude kantoorgebouw is volledig verbouwd tot woongebouw met 133 woningen, waarvan het grootste deel in het middeldure segment.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Het is mooi om te zien dat het middensegment dat we nieuw hebben toegevoegd aan de woningmarkt, nu echt vorm begint te krijgen. Met ruim honderd betaalbare woningen voor Amsterdammers erbij in deze prachtig getransformeerde kantoorpanden in Amstel III.”

Bij station Holendrecht zijn de drie voormalige kantoorgebouwen aan de Pietersbergweg, de Trinity Buildings, volledig verbouwd tot moderne en duurzame woontorens met 133 woningen: 4 sociale huurwoningen, 102 middeldure huurwoningen en 27 vrijesectorwoningen. Het gebouw is duurzaam ingericht met duurzame stadsverwarming, zonne-energie en LED-verlichting. Er is ook een gemeenschappelijke stadstuin en parkeerkelder voor auto’s en fietsen. De eerste bewoners kunnen nu hun intrek nemen in toren C, de eerste van drie torens die is opgeleverd. Toren A en B volgen naar verwachting eind mei en half juli. Er zijn nog een tiental woningen beschikbaar, meer informatie op www.trinitybuildings.nl.

Ruim een kwart van woningen voor Zuidoosters en mensen met een sleutelberoep
De ontwikkelaar Certitudo Capital sprak met de gemeente af om een kwart van de woningen te reserveren voor inwoners uit Zuidoost en mensen met een sleutelberoep in het onderwijs en de zorg. 31% van de nieuwe bewoners heeft een sleutelberoep en 20% komt uit Zuidoost.

Groene stadswijk Amstel III

Trinity Buildings is een van de vele woningbouwprojecten in Amstel III die de komende jaren verrijzen in het gebied tussen Station Bijlmer ArenA, het spoor, het Amsterdam UMC en de A2. De bestaande kantoorgebouwen maken hier plaats voor een groene gemengde stadswijk met 10.000 woningen, waarvan 7.000 in het sociale en middeldure segment en 3.000 in het segment daarboven. In de torens van 60 tot 110m hoog komen veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wasmachines, deelatuo’s en dakterras. Ook komen er veel buurtvoorzieningen zoals scholen, een gezondheid- en jongerencentrum en werkplekken. In de hoge woontorens komen naast woningen ook moderne kantoren. Deze zomer krijgt het Paasheuvelweggebied bij station Holendrecht een totale make-over, en starten deze zomer nog twee nieuwe woningbouwprojecten: aan de Paasheuvelweg 22 en SPOT Amsterdam. Eind 2024 telt Amstel III zo’n 5.000 nieuwe woningen.

Teken de petitie voor geld tegen het geweld

Na de recente demonstratie “Stop The Violence” starten bewoners in Zuidoost nu een petitie voor meer geld tegen het geweld; https://www.petities.nl/petitions/nu-geld-voor-masterplan-zuidoost

De afgelopen weken rolde er weer een golf van geweld door Zuidoost. Maandag 11 mei werd een peuter van 2 geraakt door een rondvliegende kogel bij Metrostation Kraaiennest. De dag erna was er een schietpartij bij Flat Klieverink. Kinderen van 12 worden geconfronteerd met messen en pistolen. Dit moet stoppen!

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een plan van aanpak voor Zuidoost op te stellen om dit geweld vanaf de basis structureel te aan te pakken; Masterplan Zuidoost. Een plan met een focus op een samenhangende aanpak van de problematiek; met onderwijs, veiligheid, wonen, werkgelegenheid en meer. Een meerjarig plan van € 450 miljoen. Daarvan is tot nu toe nog echter nog maar € 7,5 miljoen toegezegd door de gemeente Amsterdam.
Dat bedrag staat in schril contrast met de kosten van de recent geopende Gaasperdammertunnel kosten ruim 1.1 miljard euro!

Bewoners zijn het zat.

Als er wel 1.160 miljoen naar auto-infrastructuur in onze buurt gaat, waarom is er dan maar 7,5 miljoen voor sociale infrastructuur? Er moet nu structureel meer geld komen voor de mensen van Zuidoost. Anders blijven we iedere keer rondjes lopen in stille of lawaai tochten terwijl onze zoons en dochters ondertussen het loodje leggen. Investeer in Zuidoost!

De petitie vraagt de nieuwe regering substantieel extra geld te investeren in Zuidoost. De kabinetsformatie vindt nu plaats. De petitie vraagt van de € 450 miljoen in ieder geval alvast de helft van het plan, dus € 225 miljoen, toe te zeggen en vast te leggen voor de komende tien jaar.

De petitie wordt uitgevoerd in een brede samenwerking van organisaties in Zuidoost, die samen met hun achterban al jaren aan de slag zijn om Zuidoost samen beter te maken. Maar het is nu de tijd daar ook echt geld voor te reserveren en in te investeren. Er zijn altijd kanttekeningen te maken op zo’n plan, maar voor nu is dit het beste wat we hebben om de problematiek echt aan te pakken.

De petitie staat online op www.petities.nl via https://www.petities.nl/petitions/nu-geld-voor-masterplan-zuidoost en kan ook ook gevonden worden door de link www.bit.ly/petitiezuidoost . Diverse organisaties in Zuidoost zullen ook handmatige petitie vellen laten rondgaan.
Er is een breed scala aan organisaties, van welzijnsorganisaties tot bedrijven tot Kerken en Moskee en media, die hebben aangeboden te helpen met deze petitie.

Help mee en doneer!

Maandagavond 11 mei werd een baby van 2 jaar geraakt door een rondvliegende kogel bij Metrostation Kraaiennest. De baby is buiten levensgevaar.

De buurt organiseerde zaterdag 15 mei 2021 een protestdemonstratie. De moeder van de baby die geraakt werd, heeft laten weten daar erg van onder de indruk en dankbaar voor te zijn.

Daarnaast zit ze met een probleem: Haar kinderwagen is stuk. Stuk geschoten door de kogels van het geweld op straat die haar baby raakten.

De buurt, middels buurcollectief Hart voor de Kbuurt, start een inzamelingsactie: Help je mee? Geef svp en laten we de moeder en haar baby weer een mooie kinderwagen geven.

Mocht er extra geld over zijn, dan wordt dat allemaal ook aan de moeder geschonken of bestemming die zij het wil geven. Dat zal haar en haar gezin kunnen helpen met het doorkomen van alle toestanden die ze hebben doorgemaakt.
PS de gegevens van de moeder zijn bij Hart voor de Kbuurt bekend, vanwege privacy niet gedeeld en niet beschikbaar voor interviews.
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK