Categorie: Algemeen

Prospect Eleven als katalysator voor jong ondernemerschap

Oprichters Angelo Bromet en Charity Reingoud bieden jongeren een plek om hun talenten te ontwikkelen. Het pand aan de Karspeldreef vult zich daarnaast met een verzameling van huurders die kansen willen creëren om jongeren een stap verder te brengen richting hun droom. “Je hoeft niet eens te weten wat je wilt doen, maar je moet gedreven zijn. Je moet iets willen aanpakken.”

Angelo, vader, conceptontwikkelaar en humaan, is in zijn werk altijd op zoek naar nieuwe manieren om te innoveren. Hij ontmoette Charity die zo’n tien jaar geleden aanklopte voor een stageplek bij jongerencentrum No Limit. Charity: “Ik kreeg de kans om me verder te verdiepen in het creatieve werkveld en het begeleiden van anderen.” Hierdoor kon ze gebruik maken van haar grootste krachten: ontdekken en ontwikkelen. Toen No Limit in 2019 opgeheven, vanwege beperkte financiering, besloot het gouden duo samen op te trekken om de zichtbare impact van hun werk voort te zetten. Angelo: “We merkten dat niet alleen onze werkwijze, maar ook de fysieke ontmoetingsplek hierin een rol speelde. We wilden dit behouden en het op de één of andere manier blijven faciliteren.” Angelo en Charity gingen op jacht naar een nieuw creatief honk om hun werk voort te zetten, ditmaal met een eigen visie. Charity: “We zochten een eigen plek zodat we niet meer in de schaduw zouden vallen van veranderde beleidsplannen.”

Charity Reingoud: “Zo hebben we jongeren opgeleid voor de reclamewereld.

Prospect Eleven
De nieuwe visie betekende een stap richting het ondernemerschap. Het tweetal besloot zonder subsidie hun activiteiten voort te zetten en huurde eind 2019 een pand aan de Karspeldreef met meerdere ruimtes om deels te verhuren aan andere ondernemers. Angelo: “No Limit had een welzijnscomponent waarbij mensen gratis gebruik konden maken van verschillende tools en faciliteiten zonder dat daar een vereiste tegenprestatie tegenover stond. Toen we Prospect Eleven begonnen, moesten we nadenken over hoe we het zouden financieren. We hebben gekozen voor een economisch model waarbij we ineens ook exploitant werden en ons moesten bezighouden met huurcontracten.”

Het pand telt momenteel veertig huurders verdeeld in twee categorieën. Zo zijn er de jonge ondernemers tot 30 jaar met een creatieve onderneming die openstaan voor samenwerkingen. Daarnaast is er ruimte voor ervaren ondernemers die als vraagbaak willen dienen voor de jonge zakenlui of bereid zijn om nieuwe kansen te creëren voor deze jongeren. Dit kan op verschillende manieren. Charity: “Zo hebben we jongeren opgeleid voor de reclamewereld. Ze gaan daar volgende maand werken. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan het realiseren van een kunstwerk in het pand en het schieten van een aflevering van een Amerikaanse televisieserie. En we hebben jongeren verbonden aan mensen in ons netwerk waar opdrachten zijn uitgerold.”\

Trotste oprichters van Prospect 11: Angelo Bromet en Charity Reingoud

Eleven Inc.
Binnen Prospect Eleven, de commerciële tak, bestaat Eleven Inc., de stichting die zich puur richt op talentontwikkeling. Gemotiveerde jongeren worden geholpen door middel van coaching, workshops en netwerkmogelijkheden. Eleven Inc. Is een creatieve leerschool die zich inzet voor jongeren die aan het begin van hun carrière staan en wellicht nog niet precies weten welke richting ze op willen. Angelo: “We helpen jongeren op maat. We doen een scan en kijken dan wat er nog nodig is zodat dat toegevoegd kan worden om de puzzelstukjes in elkaar passen.”

Het aanbod van Prospect Eleven maakt jongeren bewust van de verantwoordelijkheid over hun eigen leven en hun omgeving. Charity: “Als je het gevoel van eigenaarschap hebt, wil je ook meer doen voor je omgeving en de mensen om je heen. Ook ben je sneller bereid om je hier te vestigen.” Dat gevoel van eigenaarschap heeft meerdere kanten volgens Angelo: “Ik denk dat een hoop jongeren in Zuidoost nog niet echt leven in de stad. Hun eigenaarschap vertaalt zich in het trotse gevoel om Amsterdammer te zijn, maar tegelijkertijd maken ze nog niet daadwerkelijk gebruik van wat Amsterdam te bieden heeft. Binnen Zuidoost merk je dat mensen een emotionele verbintenis hebben met dit stadsdeel, maar niet een vorm van eigenaarschap waarbij mensen zich gaan verdiepen in welke mogelijkheden er zijn die je je kunt toe-eigenen. Wanneer een deel van de stad onder je neus verandert, kun je dan niet goed volgen welke nadelen of voordelen dit voor jou kan hebben.”
Dat gebrek aan verdieping in de stad, de ontwikkelingen en het aanbod voor persoonlijke en professionele groei leidt ertoe dat kansen worden gemist. Zonder een ruime inventarisatie van beschikbare mogelijkheden blijft een toekomstperspectief beperkt. Angelo: “Je hebt alleen maar te kiezen als je weet welke opties er zijn. Het is alsof je altijd patat en kip besteld bij een restaurant omdat je niet begrijpt wat de andere opties zijn. Wat als de andere maaltijden worden toegelicht, wat als het menu visueel wordt gemaakt, wat als je op basis van proeven kunt kiezen wat je wilt? Dan kan het nog steeds zijn dat je voor patat en kip kiest, maar dan heb je echt gekozen. Alle andere momenten was het geen keuze.”

Via maandelijkse masterclasses biedt Prospect Eleven dan ook extra kennis en kansen aan de jeugd. De drie soorten masterclasses, de Kingmakers, de Masters en de algemene masterclass, behandelen respectievelijk ervaren ondernemers die een banen- of ontwikkelkans kunnen aanbieden, een specifiek onderwerk zoals belasting of fondsenwerving, en informatie over gebiedsontwikkeling.

Nieuwe kansen
Prospect Eleven richt zich op jongeren die gedreven zijn om te werken aan hun toekomst, of hun doel nu al glashelder is of nog helemaal niet. De leerschool en onderneming richt zich er niet op om jongeren van de straat te halen, maar Charity en Angelo beseffen zich wel dat Prospect Eleven een optie kan zijn voor jongeren die op de kruising van hun leven staan. Charity: “Wij zouden één van de opties kunnen zijn waar iemand voor kiest waardoor zo’n persoon zichzelf niet verliest in een leven of lifestyle die niet goed is voor hem of haar.”

De huidige ruimte aan de Karspeldreef wordt deze maand verruild voor een tijdelijke ruimte die tot het einde van het jaar beschikbaar is. Daarna verhuist de onderneming naar een nieuwe locatie waar Charity en Angelo zich nog meer gaan bezighouden met ondernemerschap, branding en media. Om te kunnen groeien, blijven ze uitkijken naar oprechte partners en opdrachtgevers die langdurige samenwerkingen willen aangaan.

Charity en Angelo bieden een optie voor jongeren die op de kruising van hun leven staan.

 

Reigersbos: 800 nieuwe woningen, vernieuwd centrum en voorzieningen

800 nieuwe woningen, een vernieuwd winkelcentrum, een plein voor bus en metro, meer ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, horeca, winkels en ondernemingen en drie extra buurtparkjes. Het veertig jaar oude Reigersbos staat aan de vooravond van een flinke opknapbeurt. Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, noemt het “een flinke impuls voor de buurt”.  “We versterken niet alleen de voorzieningen, maar zetten ons ook in voor betaalbare woningen voor eigen inwoners. Zo is het de bedoeling dat inwoners uit Zuidoost voorrang krijgen bij sociale huur en middel dure huur en verkoop. 25% van het aanbod wordt daarvoor gereserveerd.  Daarmee kunnen inwoners in de eigen omgeving blijven wonen.“ 

Voor de verdeling van het aantal woningen gaat het om 40 % sociale huur,  40 % middel dure huur en koop en 20 % vrije sector huur en koop. De nieuwbouw krijgt een duurzaam en groen karakter, met vooral natuurlijke materialen, zoals hout en planten voor op de daken en meer nestkasten. En in de directe omgeving drie nieuwe buurtparkjes. “Al met al wordt het daarmee duurzamer, toekomstbestendiger en groener. Ook wat dat betreft is het een mooie impuls voor de buurt,” stelt De Jager.

Buurtkamer

Het nabijgelegen winkelcentrum Reigersbos wordt nog meer het centrum van Gaasperdam. Met meer voorzieningen, zoals kleine kantoren, een jongerencentrum, culturele broedplaats en buurtkamer en enkele winkels, waaronder een extra supermarkt. Ook worden twee bestaande pleinen vernieuwd, met extra ruimte voor groen en sport.

Nieuw plein bij de metrohalte

Bij de metrohalte Reigersbos komt een nieuw plein met terrassen, bomen en bankjes. Deze toegangspoort wordt ook de spil van het openbaar vervoer. Bushaltes komen dichterbij de metrohalte, zodat overstappen prettiger en veilig is. Bij de metro komen meer fietsparkeerplekken. Ook worden verouderde parkeerterreinen opgeknapt en waar mogelijk verkleind. De nieuwe bewoners parkeren straks op eigen terrein. Bewoners van de bestaande woningen kunnen op straat blijven parkeren. Daarmee krijgen fietsers, voetgangers en openbaar vervoer ruim baan.

 

Bewoners Zuidoost positief over hun stadsdeel

Bewoners uit Zuidoost zijn positiever over hun stadsdeel dan in 2018. Zo wordt het vele groen het meest geprezen. Wel associëren ze, net als Amsterdammers, die niet in Zuidoost wonen, het stadsdeel steeds meer met criminaliteit en onveiligheid. Dat is voor beide groepen in 2020 het belangrijkste probleem.

De afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam deed voor de zesde keer op rij onderzoek naar het imago van stadsdeel Zuidoost. Bij het onderzoek, dat is uitgevoerd in 2020 onder ruim 1.200 respondenten, zijn twee doelgroepen betrokken: bewoners uit Zuidoost en Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen.

Multicultureel

Daarbij zijn enkele opvallende verschillen tussen deze twee groepen. Zo associëren bewoners uit Zuidoost hun stadsdeel het vaakst met een positieve omgeving (35%), multicultureel (21%) en thuis voelen (21%). Terwijl Amsterdammers, die niet in het stadsdeel wonen, Zuidoost het vaakst associëren met de Bijlmer (21%), multicultureel (15%) en flats (14%). Zowel bewoners als Amsterdammers, die niet in Zuidoost wonen, associëren Zuidoost weer iets vaker met criminaliteit dan in 2018.

Gematigder

Uit het onderzoek van 2018 kwam nog naar voren dat het imago van Zuidoost vooruit was gegaan. Bewoners en bezoekers waren positiever en de associaties met criminaliteit en onveiligheid waren afgenomen. De meting van 2020 laat zien dat deze positieve ontwikkeling zich niet volledig heeft doorgezet. Ook bij de meningen rondom Zuidoost als (toekomstige) woonlocatie zijn de resultaten uit 2020 gematigder dan in de voorgaande meting. Hoewel de meerderheid van de respondenten vindt dat Zuidoost vooruit is gegaan als woongebied, is die meerderheid kleiner dan in 2018.

Winkelaanbod kan beter

Amsterdamse bezoekers komen vaak om te winkelen in Zuidoost, maar het winkelaanbod kan beter. Ook over het horeca-aanbod heerst ontevredenheid. Onder bewoners is de ontevredenheid over het horeca- en winkelaanbod nog groter dan onder bezoekers. Hier moet wel de kanttekening bij worden gemaakt dat het onderzoek is gedaan tijdens de coronamaatregelen en de horeca en de meeste winkels tijdelijk waren gesloten.

Meest geprezen om het vele groen

Zuidoost wordt het meest geprezen om het vele groen. Bezoekers van buiten het stadsdeel zoeken het stadsdeel steeds meer op voor recreatie. Om de positieve verwachtingen over de ontwikkeling van het stadsdeel in te lossen, zal Zuidoost dit sterke punt moeten vasthouden en tegelijkertijd de positie van het stadsdeel op het vlak van veiligheid, horeca en winkelaanbod en wonen moeten versterken.

Met masterplan werken aan verdere verbeteringen

Gemeente Amsterdam en het stadsdeel onderkennen de problemen in Zuidoost en hebben inmiddels met bewoners, politie, het OM, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een alliantie gesloten. Deze alliantie wil met een masterplan de komende 20 jaar werken aan verdere verbeteringen in het stadsdeel. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing is daar nauw bij betrokken: “We zijn op weg. Nodig ook omdat Zuidoost flink doorgroeit. Tot 2040 komen er zo’n 39.000 woningen bij. We willen dat onze bewoners mee profiteren van deze groei. Minstens zo belangrijk is dat jongeren – en anderen – opgroeien in een veilig stadsdeel, met goed onderwijs, betaalbare woningen, voldoende banen én ruimte om te ontspannen in het mooie groen, waar Zuidoost bekend om staat.”

Bewoners zetten Grubbehoeve in het licht

De feestelijke opening van het kunstproject ‘Licht op Grubbehoeve‘ is achter de rug. Bijna 100 bewoners van Grubbehoeve waren getuige van de festiviteiten. Een voor een werden de kunstwerken onthuld. De ingangen van de portieken van Grubbehoeve zijn daarmee nu duidelijk zichtbaar en herkenbaar. Een mooie impuls voor de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid rond de flat.

Bewoners geven ‘Klassieke Bijlmerflat’ frisse look

Grubbehoeve is een ‘klassieke’ Bijlmerflat in Amsterdam-Zuidoost. De leefbaarheid van de flat is de laatste jaren enorm verbeterd. Maar de entrees (5 stuks) waren matig verlicht en ronduit lastig vindbaar voor bijvoorbeeld nooddiensten. Onder het motto ‘Bewoners aan zet’ deed Rochdale een oproep aan de bewoners om mee te denken aan de oplossing van dit probleem. Daarbij moesten ze vooral ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dit resulteerde in het project ‘kunstzinnige ingangsherkenning’. 

Elk portiek eigen Look & Feel

Elk portiek eigen Look & Feel

De portieken zijn opgeknapt en opgefrist. Ze hebben allemaal een eigen kleur en beeltenis gekregen. Kunstenaar en bewoner van de flat Ruud Meulmeester heeft het project vormgegeven. Hij fotografeerde Grubbehoevebewoners en gebruikte hun portretten om elke entree te verlichten en een eigen identiteit te geven. Met dit kunstproject zijn de portieken van de flat Grubbehoeve uitstekend zichtbaar geworden. Het project doet daarmee veel voor de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid van de buurt.   

Ruud Meulmeester:

“Bij alle vijf ingangen van flat Grubbehoeve hangt nu mijn kunst. Je moet het zien als een vijfluik. Met een verbindend thema, namelijk kleur. Onze hersenen zijn in staat om deze te herkennen, zelfs wanneer de foto’s op afstand van elkaar geplaatst zijn. Wanneer je dit goed gebruikt in het beeld. Dan wordt de herhalende factor een vast gegeven voor de kijker.”  

Bewoners aan zet

EXCLUSIEF INTERVIEW: Kunstenaar Mohau Modisakeng: “het Nelson Mandela-gedenkteken vertegenwoordigt de gemeenschap.”

Op zondag 5 september wordt het Nelson Mandela-gedenkteken onthuld in het gelijknamige park. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modikaseng ontwikkelde het ontwerp dat bestaat uit zeven losse onderdelen die samen één geheel vormen.

Een ode aan de kracht van een gemeenschap die wordt benadrukt door de tekst: We are human through the humanity of others. “Ik wilde de schijnwerpers verschuiven door ze niet te richten op één centrale figuur, Nelson Mandela, maar juist het collectief te belichten.”

Mohau reisde al regelmatig van Zuid-Afrika naar Nederland om zijn werk te tonen. Hij werkte samen met een De Amsterdamse galerie Ron Mandos, maar toen Stadsdeel Zuidoost en het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) op zoek waren naar een kunstenaar voor een Nelson Mandela-monument zag hij een kans. “Dit was een mogelijkheid om mijn werk ook te delen met een groter publiek dat nog niet bekend was met mijn foto’s, video’s en sculpturen.” Daarnaast keek Mohau er ook naar uit om bij te dragen aan de nalatenschap van Nelson Mandela.

De beeldengroep bestaat uit zeven bronzen gezichten.

Met zijn idee versloeg Mohau veertien andere kunstenaars die ernaar streefden om hun werk te realiseren in het Nelson Mandelapark. Tijdens het schetsen nam Mohau zich voor om weg te blijven van het afbeelden van één man als symbool van de strijd en de opofferingen van een hele natie, waar talloze andere kunstenaars door de jaren heen wél voor hebben gekozen. “Het naar voren trekken en verheerlijken van Nelson Mandela was nooit iets waarbij ik me op mijn gemak voelde, omdat ik ook verhalen van andere opmerkelijke figuren van huis uit heb meegekregen, zoals Chris Hani, Robert Sobukwe en Bantu Biko. Zij hebben onmetelijke offers gebracht om te strijden voor de vrijheden die zwarte mensen in Zuid-Afrika werden ontzegd.”

Zeven Bijlmer-bewoners
De beeldengroep bestaat uit zeven bronzen gezichten. Via een democratisch proces selecteerde Mohau hiervoor zeven bewoners om model te staan. Hiermee wilde hij ‘het gewone volk’ betrekken bij het project, net zoals de Zuid-Afrikaanse Freedom Charter ontstond in 1955. Dit document somt de eisen en wensen van de Zuid-Afrikaanse bevolking op voor het soort land dat ze voor ogen hadden buiten de greep van de apartheid. Door middel van een nationale campagne werden verschillende delen van het land gescreend om de eisen te verzamelen en te bundelen die later de basis werden voor de Zuid-Afrikaanse grondwet.

In die geest ging Mohau samen met cultuurscouts Noukhey Forster en Sharon Amrit uit Zuidoost de de straat op en interviewden Bijlmer-bewoners in openbare ruimtes zoals parken, buurthuizen, markten, kerken, kapperszaken. “We introduceerden het project terwijl we ook de kennis over Nelson Mandela of zijn nalatenschap in kaart brachten. Deze mensen kregen vervolgens de kans om zichzelf te nomineren of iemand die hen herinnerde aan het leven en werk van Mandela.” Daarnaast was er de kans om nominaties aan te melden via meerdere social media platforms. Hieruit selecteerde Mohau en zijn team zeven figuren met verschillende leeftijden, gender, afkomst en achtergronden die allemaal gelinkt zijn met de Bijlmer. “Het gaat niet zozeer om de individuele gezichten die we afbeelden, maar het idee dat deze gezichten de gemeenschap vertegenwoordigen. Hun familie, vrienden, hun buren.”

Onthulling
Het oorspronkelijke idee werd vervolgens in drie jaar tijd ontwikkeld tot een definitief ontwerp. “Dit proces heeft me veel geleerd over het hebben van geduld. Het is verreweg het meest emotioneel belastende en langste voorstel waar ik ooit aan heb gewerkt. Het werken aan dit project heeft me ook geleerd over opoffering, en dat een idee de boventoon kan voeren boven persoonlijke overwegingen.” Het gedenkteken wordt op zondag 5 september onthuld door burgemeester Femke Halsema in het Nelson Mandelapark.

Kunstenaar Mohau Modisakeng

Onthulling Nelson Mandela Gedenkteken op zondag 5 september 2021 14:30 tot 16 uur

Het Nelson Mandela Gedenkteken Amsterdam gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng komt binnenkort naar Amsterdam Zuidoost. Op zondag 5 september 2021 wordt het monument feestelijk onthuld in het Nelson Mandelapark. Stadsdeel Zuidoost en de stad Amsterdam krijgt met dit kunstwerk een object van internationale allure binnen haar grenzen.

Het Nelson Mandela Gedenkteken van Mohau Modisakeng bestaat uit een groep van zeven losse, deels gefragmenteerde, portretten die samen één geheel vormen. De gezichten die samen het beeld vormen zijn afgietsels van gezichten van anonieme Bijlmerbewoners, ‘gevonden’ na een participatieproject. De monumentale beeldengroep zelf staat op een betonnen platform met daarin opgenomen een citaat van Mandela: ‘”We are human through the humanity of others”.

Voorafgaand aan de week van de onthulling, in de week van 23 augustus, is er bij de culturele instellingen in en rondom de Amsterdamse Poort een randprogrammering over het gedachtengoed van Nelson Mandela. De programmering wordt later op de website van CBK Zuidoost bekend gemaakt.

Het Nelson Mandela Gedenkteken Amsterdam is een voorbeeld van participatief opdrachtgeverschap. In een proces van ruim vier jaar zijn de bewoners van Amsterdam Zuidoost richtinggevend geweest voor het uiteindelijke resultaat.

CBK Zuidoost is hierbij de begeleidende partij geweest en coördineerde in opdracht van Stadsdeel Zuidoost, de formele opdrachtgever namens de gemeente Amsterdam, de realisatie van dit Nelson Mandela Gedenkteken.

Het Stadscuratorium Amsterdam is enthousiast over deze nieuwe toevoeging aan het openbaar kunstbezit van Amsterdam. Dit adviesorgaan voor kunst op straat in Amsterdam van de Gemeente Amsterdam formuleerde over het ontwerp:“Mohau Modisakeng maakt een ontwerp voor het Nelson Mandela gedenkteken in het Nelson Mandela park waarmee hij een nieuwe invulling geeft aan de traditie van Nelson Mandela Monumenten. Op de plek waar onlangs de demonstraties van Black Lives Matter plaatsvonden, wordt nu een thematisch relevant en innovatief kunstwerk gerealiseerd. Een kunstwerk dat van belang is voor het stadsdeel, voor de stad en dat internationaal inspirerend kan zijn wat betreft een nieuwe benadering van de vormgeving van standbeelden en het betrekken van de bevolking bij de totstandkoming ervan. […] Zowel op grond van de beeldende kwaliteit, het participatief opdrachtgeverschap, de urgentie en de innovatieve benadering van het Mandela monument adviseert het Stadscuratorium om verder te gaan met realisatie van dit ontwerp”.

Garagesale Geerdinkhof 28 augustus

In Geerdinkhof, een laagbouwwijk in de G-Buurt in Bijlmer-Oost, wordt op zaterdag 28 augustus een Garagesale georganiseerd. Het is inmiddels de twaalfde keer dat dit evenement plaatsvindt.
Vanaf 12 uur tot 16.00 uur zijn de deelnemers actief. Geïnteresseerde inwoners van Amsterdam-Zuidoost worden uitgenodigd de Geerdinkhof en de deelnemende garages te bezoeken om leuke tweedehands spullen te kopen. Een routebeschrijving door de wijk is beschikbaar. Bezoekers wordt aangeraden bij voorkeur te voet of op de fiets te komen.

Garagesale in Geerdinkhof, zaterdag 28 augustus

*ADVERTENTIE* Vanaf 25 augustus is er weer wekelijks een geldbingo in d’ossestal in Osdorp.

Woensdag 25 augustus is er weer wekelijks een geldbingo in d’ossestal in Osdorp.

Met zoals jullie gewend zijn mooie geldprijzen in de gezellige “Ossestal sfeer”.
De bingo begint elke woensdag om 17:30 en eindigd om 22:45.
Om 17:30 beginnen we met de gratis plankjes.
We hopen jullie te verwelkomen op onze Ossestal geldbingo vanaf woensdag 25 augustus.
Voor meer info bel:06-30546070.
Tot ziens!

Vacature Sociaal makelaar

Versterk jij VENZO als sociaal makelaar?

De functie

Als sociaal makelaar richt je je op maatschappelijke activering en participatie van individuen, (zelf)organisaties en groepen in de samenleving. Je stimuleert, motiveert en verbindt bewoners en organisaties aan elkaar en aan initiatieven. Je verbetert het maatschappelijk functioneren van bewoners en organisaties door informatie te geven, te adviseren en te ondersteunen. Met je collega’s en met het maatschappelijk middenveld zet je je in om woon-, werk-, zorg- en leefklimaat te optimaliseren. Onze sociaal makelaars zijn betrokken en creatieve verbinders en gezamenlijk zetten wij ons in voor Amsterdam Zuidoost en stad Amsterdam. We nodigen je uit om na te denken over de bijdrage die je kunt leveren, samen met ons, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en anderen.

Wat ga je doen?

 • Het informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties die met vrijwilligers werken;
 • Het proactief werven en ondersteunen van nieuwe (bewoners)initiatieven, organisaties en bedrijven;
 • Projectplannen schrijven en begrotingen opstellen, aanvragen via fondsen en/of subsidies;
 • Projecten en activiteiten ondersteunen en uitvoeren;
 • Het actief beheren, onderhouden en versterken van het vrijwilligers- en organisatiebestand;
 • Activeren van bewoners en organisaties en inzet versterken;
 • Het netwerk van bewoners en organisaties in de wijk versterken;
 • Het monitoren en evalueren van opdrachten en het verlenen van nazorg.

Wie zoeken wij?

Venzo zoekt een ervaren professional die stevig in zijn of haar schoenen staat. De ideale kandidaat heeft ruime werkervaring in maatschappelijke activering en participatie van individuen, (zelf)organisaties en groepen in de samenleving. Het is een pre als je (ook) ervaring hebt in het schrijven van fonds- en subsidieaanvragen. Het is belangrijk dat je het werk op een proactieve, outreachende en creatieve manier aanpakt. Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te functioneren. Je bent een echte netwerker die op een doortastende manier contact kan maken met organisaties en bewoners van verschillende niveaus en culturen.

Wat vinden wij belangrijk?

 • Je hebt ten minste een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding en strategisch en analytisch denkvermogen;
 • Minimaal 3 jaar (relevante) werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in het sociaal domein;
 • Je hebt een klantgerichte en dienstverlenende instelling;
 • Projectmatig, programmatisch en thematisch werken zijn jou niet vreemd;
 • Je hebt ervaring in het schrijven van projectplannen en fonds- en subsidieaanvragen;
 • Je bent enthousiast, weet te overtuigen en hebt empathisch en probleemoplossend vermogen;
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent een teamplayer;
 • Je kunt je uitstekend uitdrukken in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels;
 • Je kent het maatschappelijk werkveld en/of vindt het een uitdaging om deze eigen te maken;
 • Je bent in staat cultureel- en politieksensitief te handelen;
  • Communiceren met verschillende partners, op politiek en sociaal-maatschappelijk niveau, vind jij interessant;
 • Je bent flexibel en toegewijd.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een dynamisch team;
 • Je werkt samen met ervaren collega’s die je graag wegwijs maken;
 • Ruimte en gelegenheid om je verder te ontwikkelen, in een omgeving van betrokken vrijwilligers, bewoners en maatschappelijke organisaties;
 • Een aanstelling voor 32 uur per week (maandag t/m donderdag);
 • Afhankelijk van relevante diploma’s en werkervaring een passend salaris conform CAO Sociaal Werk; Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget, deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een mobiele telefoon en laptop voor zakelijk gebruik.

Over Venzo

Amsterdam bruist op het gebied van vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven. Venzo is hét verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet en brengt vraag en aanbod op dit gebied bijeen. Wij werken voor en in de stad Amsterdam en specifiek voor stadsdeel Zuidoost. We richten ons op personen en organisaties die zich maatschappelijk willen inzetten, zoals vrijwilligers, onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid. Venzo is een welzijnsorganisatie in een dynamisch en cultuurrijk stadsdeel. In het sociaal domein werken wij samen met partners als de gemeente, maatschappelijke organisaties, fondsen en bewoners.

Het team van Venzo bestaat uit een diverse groep professionals en vrijwilligers, die dagelijks met veel energie het werk uitvoert en de uitdagingen die het werk met zich meebrengt samen aan gaat. Er heerst een platte bedrijfscultuur.

Ben je enthousiast en geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 15 augustus 2021 ter attentie van de directeur van Venzo, Kenny Zschüschen. De mail stuur je aan Naomi ter Bruggen n.terbruggen@venzo.co.nl.

Voor vragen kan je contact opnemen via 020 760 11 70 of info@venzo.co.nl. Houd er vast rekening mee dat de gesprekken plaatsvinden op 18 augustus 2021

Als vrijwilligster bij een gezin kan je echt het verschil maken!

Lisa is vrijwilligster bij Home-Start en ondersteunt wekelijks een gezin in de buurt. Hier doet zij haar verhaal.

Een jaar geleden had ik een paar uur in de week over die ik wilde benutten door anderen te helpen. Wie of wat wist ik niet zo goed, maar al zoekende stuitte ik op Home Start en het leek me meteen iets voor mij. Als moeder met twee jonge kinderen weet ik als geen ander dat we allemaal weleens wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, laat staan als er iets anders in je leven ook nog even tegen zit. De begeleiding en training die Home Start biedt sprak me ook aan, je wordt niet blanco het diepe in gegooid.

Binnen een aantal weken zat ik voor een kennismaking bij Claudia op de bank. Een hele lieve, zorgzame en intelligente vrouw die net een paar maanden geleden moeder was geworden. Wat voor hulp zou zij nu nog nodig kunnen hebben dacht ik eerst. Binnen een aantal weken had ze me deelgenoot gemaakt van haar verhaal en de wervelwind ervaring van samenwonen, moeder worden van een tweeling, medische complicaties rondom de geboorte en dat allemaal binnen een jaar! Mijn bezoeken gaven haar wat meer bewegingsruimte. Samen deden we de baby’s in bad, bespraken haar zorgen omtrent  de opvoeding en ontwikkelingen van de baby’s. Ik kon haar tips geven hoe om te gaan met praktische zaken die als nieuwe moeder voor haar nog niet vanzelfsprekend waren. Wetende dat ik er elke week zou zijn om te helpen met praktische zaken, maar vooral dat ze haar hart kon luchten bij me deed haar zelfvertrouwen als moeder groeien. Na ruim een half jaar had ze haar ritme gevonden met de baby’s en was ze zelfverzekerd genoeg zich niet te laten overweldigen. De rust die ze uitstraalde als ik weer weg ging was prachtig om te zien. Ik ben dit werk begonnen omdat ik dacht dat ik een ander wilde helpen, maar ik had niet verwacht dat ik er zoveel voor mezelf uit zou kunnen halen. Het geeft een enorme kick te weten dat ik echt een verschil maak in iemands leven….zelfs een beetje verslavend :-). Inmiddels begin ik binnenkort bij mijn derde gezin!

Kun jij als moeder of vader wel wat steun gebruiken? Of wil je vrijwilliger worden bij Home-Start? Kijk op www.home-start.nl of mail/bel naar Titia Koppers, t.koppers@combiwel.nl, 06 4354 1395.

Home-Start is gratis voor gezinnen met tenminste 1 kind onder de 7 jaar. De vrijwilliger bezoekt wekelijks het gezin.
(De vrouwen op de foto komen niet voor in het verhaal)

Slim reizen met fiets of scooter tijdens sluiting Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel gaat van 25 juni 2021 tot en met uiterlijk 30 september 2022 dicht voor al het verkeer, behalve voor tram 26. We verwachten flink wat hinder. Daarom is het advies om een slim reisalternatief te kiezen.

 

Er zijn verschillende acties in het leven geroepen om automobilisten enthousiast te maken voor een andere manier van reizen. Deze zijn allemaal te vinden op amsterdambereikbaar.nl. Zo is voor mensen die wonen of werken in Amsterdam Oost het gebruik van een fiets of scooter heel aantrekkelijk. Ze kunnen punten sparen voor afgelegde kilometers, voordelig een e-bike proberen of met een aantrekkelijk aanbod de elektrische deelscooter pakken.

 

Op de fiets sparen voor beloningen en donaties

Fietsen heeft tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel vele voordelen. Je ontloopt de verkeershinder, het is gezond én het is mogelijk om punten te sparen voor gefietste kilometers. Die punten zijn inwisselbaar voor leuke cadeaus in de webshop, of kunnen gedoneerd worden aan een van de goede doelen in de buurt. Hoe meer kilometers, hoe groter de beloning. Het is een kwestie van aanmelden via fiets.pietheintunnel.nl – de registratiewebsite van Toogethr Cycles – daarna de app downloaden en die aanzetten tijdens fietsritten. Voor de échte fietsers staan er in de app ook meer dan 15 persoonlijke challenges klaar, die je uitdagen nog net die extra kilometer te trappen.

 

Voor een tientje een e-bike proberen

Is de reisafstand net te groot om dat op een ‘gewone’ fiets te doen, dan is de e-bike een slim alternatief. Bij lokale fietsenwinkels is met een eigen bijdrage van €10, een week lang een e-bike uit te proberen. Volledig verzekerd voor pech onderweg, schade en diefstal. Na afloop van de probeerperiode volgt een aantrekkelijk aanbod om de e-bike aan te schaffen. Daarnaast is er de mogelijkheid via de werkgever voor langere tijd een e-bike te huren. Na het maken van een afspraak staat de e-bike op het gewenste tijdstip klaar en is het een kwestie van opstappen en trappen. En met de app van Toogethr Cycles zijn meteen weer punten te sparen.

 

Pak eens een deelscooter

Ook met de elektrische scooters van felyx en Check kunt u met de app van Toogethr Cycles punten sparen. Daarnaast is een deelscooter een snel, comfortabel en duurzaam alternatief voor de auto. Zeker tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel. Met deze relatief nieuwe manier van deelvervoer profiteert de gebruiker van alle voordelen van een elektrische scooter, zonder last te hebben van de nadelen die kleven aan het bezit van een eigen scooter. In samenwerking met felyx en Check is gezorgd dat er tijdens de tunnelwerkzaamheden in het gebied rondom de Piet Heintunnel extra deelscooters beschikbaar zijn.

 

Alle slimme reismogelijkheden

Tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel kan de reistijd vooral in de spits flink oplopen. Ook op andere plekken in de stad kan het drukker worden door verkeer dat een andere weg zoekt. Daarom is het advies een andere reismogelijkheid te kiezen. Ook tram 26 is een goede vervanging voor de auto. Als u op Zeeburgereiland, IJburg of in de directe omgeving van de Piet Heintunnel woont of werkt, kunt u vanaf 25 juni eenmalig de tram proberen voor slechts 1 euro. Het gebruik van P+R-terreinen, het openbaar vervoer en ‘plan-boek-betaal-app’ Amaze zijn extra aantrekkelijk gemaakt. Kijk voor alle acties en meer informatie op www.amsterdambereikbaar.nl

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK