Categorie: Algemeen

Amsterdam Zuidoost krijgt een filmhuis voor elke kleur

In het voormalig kinderdagverblijf Lola Buitenpost de opening van Bijlmerbios Film(t)huis plaats. Een tijdelijke vertoningsplek voor arthouse films, docu’s en korte films, voortkomend uit de gelijknamige openluchtbioscoop.

Al sinds 2015 organiseert Studiomeiboom onder het metrostation Kraaiennest de succesvolle openluchtbioscoop Bijlmerbios. Organisator Hans Meiboom kreeg dan geregeld de vraag of hij niet eens wilde nadenken over een permanent filmhuis in Zuidoost. De pandemie zette Meibooms plannen op een laag pitje, maar nu is het er toch van gekomen. ‘Eenmaal in broedplaats Lola Buitenpost (Egeldonk 50) –een voormalig kinderdagverblijf– kwam snel het idee om hier te starten met een pilot. Hier zitten o.a. restaurant Elixer en radio Mart, partijen waarmee we de samenwerking zoeken’. Bijlmerbios start met twee avonden, de donderdag en de zaterdag en één avond in de maand bij OBA Bijlmerplein. Als die succesvol zijn kan aan uitbreiding worden gedacht.

Organisator van de Bijlmerbios Hans Meiboom(midden)

 

Meiboom ging niet over één nacht ijs. Uit onderzoek bleek dat er veel ruimte nodig is voor een echt filmhuis. En die is er (nog) niet in Zuidoost. ‘Zo kwamen we tot de conclusie dat we klein moesten beginnen. Een gezellige kleine zaal, maar wel met echte bioscooptechniek zodat we de betere film kunnen vertonen.’ Hierdoor wordt het een echt film(t)huis.

De programmering zal divers zijn, passend bij de vele kleuren en smaken van Zuidoost. ‘Zo hebben we voor november de film ‘The United States vs Billy Holiday’, een Hollywood achtige film over het leven van Billy Holiday, maar ook ‘Gagarine’. Een Franse film, waarin jongeren vasthouden aan hun buurt, ondanks dat het gesloopt wordt. Poëtisch en met veel verbeelding gemaakt. En dan heb ik het nog niet gehad over een serie docu’s over Suriname. Tenslotte viert Suriname in november z’n onafhankelijkheid.’

 

Tickets € 6,- Te bestellen via www.bijlmerbios.com/filmhuis

Stadsdeel Zuidoost winnaar internationale City Nation Place Award

Onlangs is bekend geworden dat uit meer dan 100 inzendingen het visuele beeldmerk van Zuidoost in de categorie ‘beste gebruik van design’ winnaar is geworden van de prestigieuze internationale City Nation Place Award. Dit is dé award die jaarlijks wordt uitgereikt voor inspirerende placebranding strategieën en uitingen voor districten, steden en landen wereldwijd. Andere winnaars in zeven verschillende categorieën zijn onder andere Helsinki, IJsland, Chili en Tasmanië. Voor Zuidoost is het winnen van deze award een enorme opsteker voor de positionering van dit gebied én een kers op de taart voor alle partijen die hier de afgelopen anderhalf jaar aan gewerkt hebben.

 

De jury zag in hoe complex het is om een sterke place brand voor een stadsdeel te creëren en was vooral onder de indruk van het collaboratieve en samenhangende karakter van de ontwerpstrategie voor Zuidoost. Het creatieve resultaat projecteert een opvallende identiteit, erkent de relatie van het stadsdeel met het Amsterdamse merk en stelt individuele burgers in staat hun eigen afkomst te vieren.


Aanleiding positionering Zuidoost
De aanleiding voor de positionering en – specifieker – het ontwerpen van een beeldmerk voor Zuidoost is het gegeven dat stadsdeel Zuidoost over 20 jaar zo groot is als de stad Nijmegen, de 10e stad van Nederland. Gezien deze veranderingen is het van belang het unieke karakter en de kwaliteiten van Zuidoost te behouden en te versterken. Het verhaal van Zuidoost is tot stand gekomen in samenwerking met meer dan 150 stakeholders uit de wijk: bewoners, ondernemers, bedrijven, creatieven, culturele- en kennisinstellingen, vertegenwoordigers van de bezoekerseconomie en de gemeente Amsterdam. Een groep creatievelingen met roots in het gebied heeft meer dan 100 verhalen over Zuidoost verzameld en op basis van dit onderzoek heeft het DNA van Zuidoost kleur gekregen. Zuidoost is creatief, saamhorig, eigengereid, divers, groen & ruim en ondernemend.


Visueel beeldmerk Zuidoost

Het concept van het visuele beeldmerk van Zuidoost en vooral de module voor citymarketing is bedacht en ontworpen door Studio Wesseling: het toont het unieke karakter van een variabel woord- en beeldmerk omgezet naar de identiteit in de eigen kleuren en eigen taal. Het samenvoegen van die beeldmerken tot een lappendeken is het zogenoemde Bijlmerkleed.

Het wapen van de gemeente Amsterdam ligt aan de basis van het visuele beeldmerk van Zuidoost. De drie kruizen zijn een kwartslag gedraaid, zodat het drie plussen zijn. Iedereen is meer dan alleen Amsterdam in Zuidoost. De inwoners van Zuidoost vertegenwoordigen meer dan 130 nationaliteiten, hun nationale kleuren zijn terug te zien in het beeldmerk. Het idee achter het beeldmerk is dat iedereen zich verbonden voelt, oude én nieuwe bewoners van Zuidoost. Ieder heeft zijn eigen identiteit (bijvoorbeeld de Surinaamse, Chinese, Pakistaanse, Ghanese ‘Amsterdammer’) en samen vormen zij Zuidoost.

 

Ook bedrijven en organisaties in Zuidoost kunnen zich verbinden door hun merkidentiteit te combineren met dit nieuwe visuele beeldmerk. De eigen identiteit blijft herkenbaar, maar tegelijkertijd tonen ze hun betrokkenheid bij het gebied. Alle bewoners, bedrijven, studenten en bezoekers weven samen een ‘Bijlmerkleed’ (in design en letterlijk in het gebied) waardoor er een trots en duurzaam netwerk ontstaat.

Stichting Zuidoost City zet het beeldmerk de komende jaren in om Amsterdam Zuidoost te positioneren, in Amsterdam en de regio. Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost: “Ik ben hier super trots op en vooral blij. Het is een prachtig en krachtig beeldmerk met bewezen uitstraling. Hiermee zetten we ons letterlijk én heel beeldend op de kaart, ook internationaal en dat is goed voor de uitstraling van Zuidoost. Het beeldmerk symboliseert de culturele diversiteit en laat zien dat het onderdeel van het Amsterdam is. Het staat voor een gastvrij, energiek en kleurrijk Zuidoost.”

De betrokken partijen bij dit traject zijn het bestuur van stadsdeel Zuidoost, Stadsdeelcommissie Zuidoost, Gemeente Amsterdam, amsterdam&partners, Storytelling Centre Amsterdam, het creatieve team storytelling Zuidoost, het Panel Zuidoost en Zuidoost City.

Saundra Williams: “Mijn mantra is ‘leren en doen’.”

Saundra Williams is sinds 1 maart Programmadirecteur Masterplan Zuidoost en is samen met meerdere alliantiepartijen eindverantwoordelijk voor het vertalen deze visie naar concrete acties.

“Ik zei ‘ja’ vanuit liefde voor Zuidoost.” Toen Tanja Jadnanansing haar benaderde voor de splinternieuwe functie van Programmadirecteur Masterplan, zag Saundra de enorme taak die dit met zich meebracht. Na enig wikken en wegen maakten haar ervaringen, ideeën en visie voor dit stadsdeel de doorslag. Ze kent de frustratie en onmacht van bewoners en organisaties die soms tegen de besluitvorming vanuit de lokale overheid aanlopen. “Met de opgave die het Masterplan heeft kan ik misschien een ander geluid laten horen en bijdragen aan het bij elkaar brengen van twee werelden die soms zo langs elkaar heen lopen waardoor we met elkaar slagkracht verliezen.”

Saundra werkt ruim twintig jaar in Zuidoost en was vóór haar aanstelling als programmadirecteur actief in de Kunst- en Cultuursector. Ook droeg ze bij aan een betere toekomst voor de jeugd. “Ik herken mezelf terug in de mensen, voornamelijk in jonge mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Met name de worstelingen die je ervaart als onderdeel van een maatschappij waarin je je niet altijd welkom voelt, waarin je soms beoordeeld wordt op basis van je huidskleur, een maatschappij waarin je toch nog steeds als zwarte jongere niet altijd dezelfde kansen hebt. Ik herken dat vanuit mijn eigen jeugd en zoektocht.” Saundra had in haar tienerjaren steun willen hebben van iemand waaraan ze zich kon optrekken. Met dat inzicht werd talentontwikkeling een drijfveer en uiteindelijk een rode draad in haar loopbaan.

Bruggenbouwer
Een veld van wantrouwen. Zo beschrijft Saundra haar eerste indruk na haar start als programmadirecteur op 1 maart. De community – de bewoners en organisaties in Zuidoost – miste enkele behoeften in het Masterplan wat zorgde voor onvrede. “Ik was het voor een groot deel eens met die mening. Ik zag dat het Masterplan was opgebouwd met een structuur waarbij de Alliantie voorop werd gesteld. Nu is het niet zo dat de community het volledig voor het zeggen heeft, maar er moet wel een balans zijn. Zeker in Zuidoost waar er zoveel actieve en betrokken maatschappelijke organisaties en individuen lopen die hun stadsdeel heel goed kennen. Daar mag je niet aan voorbijgaan.”

Saundra met haar favoriete kinderboek en is gemaakt voor het leesoffensief ‘ZO=Zuidoost leest!’ Foto: Les Adu

Dit was het begin van haar zoektocht naar manieren om bruggen te bouwen. Niet alleen door te luisteren naar de community, maar ook door de lessen om te zetten in acties. Zo faciliteert ze bijvoorbeeld bijeenkomsten met initiatiefnemers uit de community die zich inzetten voor het thema Jeugd & Veiligheid. Tijdens één van die bijeenkomsten kwam het idee voor een ‘Passie Pool’ naar boven drijven. Deze Passie Pool, gedragen door de twee organisaties Voetballen voor Veiligheid en …… (??), wil Zuidoostenaren opleiden om gesprekken aan te gaan met jongeren. “Wanneer een jongere op school wordt gesignaleerd met een wapen, is het nu zo dat de politie wordt ingeschakeld en de jongere wordt geschorst. Vanuit de Passie Pool willen we via gesprekken leren wat hen beweegt, wat hun beleving is, wat de context is waarin ze zich begeven, waar ze zich tegen beschermen met een wapen, om zo het formele traject te voorkomen. Want dat boezemt angst in.”

Doorbraken
Om de ‘leren en doen’-mantra van Saundra toe te passen zin er vijf zogeheten ‘doorbraakteams’ opgesteld die aan achtendertig doorbraken werken. Dit zijn interventies die nodig zijn in het stadsdeel, zoals meer huisvesting voor jongeren uit Zuidoost en het aanpakken van woonfraude. De ene doorbraak is urgenter dan de andere. Zo werd al snel duidelijk dat in enkele wijken klachten zijn over het gebrek aan verlichting. “Dit doet iets met het gevoel van veiligheid. We zijn hier nu in twee wijken mee aan de slag. Een andere doorbraak is dat we een convenant hebben getekend met twaalf werkgevers om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de behoeften van bewoners. Dat kan variëren van het vormen van stageplekken tot en met het faciliteren van een ruimte waar de community activiteiten kan ontwikkelen.” Ook wordt een BBL-traject, Beroeps Begeleidende Leerweg, opgezet voor moeders die een uitkering ontvangen. Zij krijgen een ROC-schooltraject aangeboden tot Pedagogisch Medewerker Kinderopvang(??). “Om dit te kunnen organiseren, werken we samen met een grote organisatie als Swazoom maar ook met kleine particuliere kinderdagverblijven.”

Tussen de troepen in

Samen met onder andere alliantiepartners Zuidoost City en Social Pact krijgt Saundra dit allemaal van de grond. Daar waar Zuidoost City zich richt op het nationaal en internationaal positioneren van dit stadsdeel, is de insteek van het Masterplan veel meer sociaal-maatschappelijk. Social Pact voegt daar als platform de stem van de bewoner aan toe. “We hebben ieder dus wel een eigen insteek, maar ik hoop dat dat een meerwaarde betekent, want we hebben elkaar nodig.” Ook hoopt ze dat de community zich geroepen voelt om eigenaarschap te nemen en het Masterplan als een kans ziet om de mouwen op te stropen. “Alleen krijg ik het niet voor elkaar. Als we die kracht van onderop niet beter organiseren, dan gaat het niet lukken. Die verbinding en het voor elkaar krijgen betekent niet dat wij allemaal achterover gaan leunen en gaan kijken hoe Saundra dat gaat doen. Ik verwacht ook iets van die community en de Alliantiepartners. Zie het Masterplan als een gigantisch bewonerscollectief. Dat collectief heeft geen draagvlak zonder de inzet van de bewoners.”

Saundra wil met haar leiderschapskwaliteiten een andere koers varen dan de afgelopen jaren is gedaan: verbinden in plaats van elkaar de rug toekeren. Elkaar vasthouden en samen optrekken is de basis van de nieuwe richting die Zuidoost in moet slaan. Ze wil de waarden die al aanwezig zijn in het stadsdeel, zoals trots, kracht en doorzettingsvermogen, juist inzetten voor een beter perspectief voor de jeugd en de mensen om de jeugd heen. “Ik ben een introverte leider. Een leider die graag naast de mensen staat. Ik heb een visie ik kan vertalen naar concrete acties en mensen daarin kan meenemen. Ik ben niet bang om vooruit op de troepen te lopen, toch sta ik er liever middenin en loop met de troepen mee. Maar ik kan het niet alleen. Om dit Masterplan tot een succes te maken heb ik de community en de Alliantie nodig.”

(ADVERTORIAL)Een kookplaat met afzuiging: onmisbaar in jouw nieuwe keuken


De opmars van BORA in de Nederlandse keukens is beslist geen toeval. De trendsetter van het nieuwe koken combineert gemak met een bekroond design. Een kookplaat met afzuiging ineen is niet alleen heel praktisch en ruimtebesparend maar ook prachtig.

Handig én mooi
Met zijn innovaties ontketende BORA een revolutie in de keuken. Iedereen wil toch zo’n inductieplaat met geïntegreerde afzuiging. Of het nu is om de stille motor of omdat je geen aparte afzuigkap meer nodig hebt. Erg handig als je voor een kookeiland kiest, maar ook bij andere keukenopstellingen. En de BORA-apparatuur is in alle gevallen een echte blikvanger.

 

Automatisch de juiste afzuiging
Wil je een kookplaat met afzuiging in jouw droomkeuken? Dan is de BORA Pure waarschijnlijk de meest geschikte optie. De afzuiging wordt automatisch geregeld en aangepast aan de kookactiviteiten. De verticale slider op de kookplaat maakt de bediening nog makkelijker… Je veegt gewoon met je vinger omhoog of omlaag om de temperatuur in te stellen.

 

Volop keuze
Er is volop keuze en BORA heeft meerdere lijnen (zo ook voor professioneel gebruik). De platen zijn voorzien van kookveldafzuiging in verschillende varianten en je kunt kiezen voor een recirculatiesysteem (dat is met een filter) of voor luchtafvoer naar buiten, net wat het beste past bij jouw keuken.

 

Naar je eigen smaak
De kookplaat is zo ingedeeld dat er met gemak vier grote pannen (van maximaal 24 centimeter) op passen. Het schoonmaken van onderdelen is heel eenvoudig. Het rooster van de afzuiging kan bijvoorbeeld gewoon in de vaatwasser. De BORA Pure kun je naar je eigen smaak invullen. Zo is het rooster van de afzuiging verkrijgbaar in verschillende kleuren. Leuk om de kookplaat helemaal te matchen met de inrichting van de keuken!

 

Vergelijk in onze showroom
Naast de BORA Pure zijn er nog meer series. Welke past het beste bij jou? Je kunt ze allemaal vergelijken in de showroom van Keukenloods.nl. Je bent van harte welkom. Onze ontwerpers geven je graag advies.

 

Kom naar Keukenloods.nl bij jou in de buurt:

 

Amsterdam ZO Keukenloods
Schepenbergweg 34A
1105 AT Amsterdam

Schietincident Kuilsenhofweg Amsterdam

De politie heeft maandagavond drie personen aangehouden na een het schietpartij in Amsterdam. Rond kwart over zeven werd de politie gealarmeerd dat er zou zijn geschoten aan de Kuilsenhofweg zuidoost. Meerdere politie-eenheden in kogelwerende vesten kwamen ter plaatse.

Aan de Kloekhorststraat, even nabij de locatie waar zou zijn geschoten, is een auto tot stoppen gezet. De drie inzittenden zijn aangehouden. Volgens het slachtoffer wat zou zijn geschoten zou daar de dader tussen zitten. De aangehouden mannen zijn naar het bureau overgebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Foto’s: Inter Visual Studio

In de omgeving heeft de politie in ieder geval drie aanhoudingen verricht

 

In de omgeving heeft de politie in ieder geval drie aanhoudingen verricht

 

In de omgeving heeft de politie in ieder geval drie aanhoudingen verricht

Gewapende overval op tankstation, dader gevlucht

Het Shell-tankstation aan de Muntbergweg in Zuidoost is vrijdagavond rond 21.00 uur overvallen. De dader had een vuurwapen bij zich. Er raakte niemand gewond.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het vermoedelijk om een jonge overvaller. Hij droeg zwarte kleding en een bivakmuts. Hij is vermoedelijk achterop een scooter gevlucht.

De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de omgeving af te zoeken. De recherche heeft de zaak in behandeling, specialisten van Forensische Opsporing doen het sporenonderzoek. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.

Opnieuw overval op telefoniewinkel op het Bijlmerplein

Op het Bijlmerplein in Amsterdam heeft woensdagochtend een overval plaatsgevonden. De overval vond plaats op een Vodafone/Ziggo winkel.

De overval vond rond 12.00 uur plaats, waarna de politie groots uitrukten. De politie is nog op zoek naar de drie verdachten. Ze droegen alle drie zwarte kleding en mondkapjes. De drie daders vluchtte er op twee snorscooters met blauwe kentekenplaatjes vandoor.
De overval vond rond 12.00 uur plaats, waarna de politie groots uitrukten.
Of bij de overval geweld of wapens zijn gebruikt, is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Het is de laatste weken erg vaak raak met de overvallen op het Bijlmerplein in Amsterdam.
Het is de laatste weken erg vaak raak met de overvallen op het Bijlmerplein in Amsterdam.

Finale SouthEast Parade 2021 op TV

De laatste voorbereidingen voor de finale van de SouthEast Parade online Challenge 2021 zijn in volle gang. De vierde editie is op donderdag 11 november a.s. De videopresentatie filmpjes van de deelnemers komen 1 november online via de website www.southeastparade.nl. Op Salto TV zullen ook diverse spots te zien zijn.

Er zijn dit jaar 40 deelnemers verdeeld over 4 categorieën: bewoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen. De verschillende maatschappelijke organisaties, etniciteiten, leeftijden en gender laten een brede diversiteit zien.

Ook dit jaar ligt de beoordeling van de categoriewinnaars en winnaar van de grote prijs bij een deskundige jury. Voor de publieksprijs kan iedereen via de website een stem uitbrengen op de filmpjes.

De feestelijk prijsuitreiking is op 11 november live te zien op SALTO 1 (TV) en de website van de SouthEast Parade.

 

Achtergrond

Voor de deelname aan de straatparade hadden zich tot juni, maar liefst 53 groepen, uit verschillende stadsdelen van Amsterdam gemeld, om de parade van 6,7 kilometer mee te lopen.  Helaas door het stijgend aantal coronabesmettingen moest de organisatie dit afzeggen. Ook de aanmeldingen voor de online-parade, het deelnemen met een filmpje, liep storm. Veertig  deelnemers zijn uiteindelijk gekozen voor de online parade.

Jury-winnaar vorig jaar Mama Agartha (in het midden) ontvangt haar prijs.

Geschiedenis

De fysieke ‘SouthEast Parade’ ontstond in 2018 als éénmalige activiteit ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Bijlmermeer. De organisatie is vanwege het overweldigend succes gevraagd om dit tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De organisatie doet dit door middel van co-creatie met diverse organisaties in de stad. Met deze unieke samenwerking wil de organisatie ook human capital verwerven en het draagvlak vergroten.

Vanwege de coronapandemie kon er vorig jaar en nu geen parade door de straten van Amsterdam Zuidoost plaatsvinden. De online-parade was een voor deze situatie goed en mooi alternatief.

Na een jaar aanpassen, afzeggen en meer kunnen we op 11 november kijken naar het feestelijk slotevent. Wie winnen dit jaar de felbegeerde awards?  Stem mee en kies de publiekswinnaar! Volg de facebookpage SouthEast Parade voor de updates.

Samen zijn we de SouthEast Parade

Opnieuw een overval op KPN winkel Bijlmerplein

Op het Bijlmerplein  heeft donderdagochtend een overval plaatsgevonden. De overval vond plaats op een KPN winkel.

De overval vond rond 10:15 uur plaats, waarna de politie groots uitrukten. Een week geleden, op 15 oktober, zou dezelfde winkel ook al slachtoffer zijn geworden van een overval. Op 12 oktober dit jaar is een T-Mobile winkel op het Bijlmerplein ook al slachtoffer geweest van een overval.

Signalement
De politie zoekt voor de overval twee verdachten. De verdachten zouden ongeveer 18-jaar oud zijn, volledig in het zwart gekleed zijn met een capuchon op. Ze zouden weggereden zijn in een donkere matgekleurde Piaggio.

Of er bij de overval geweld of wapens zijn gebruikt, is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Foto’s: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Een noodkreet

Door: Ernestine Comvalius

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward vraagt aandacht voor een  groep jonge mensen in Zuidoost die over het hoofd wordt gezien. Zij en Eurdice Snip hebben het programma Act of Change ontwikkeld om deze jongeren handvatten voor succes te bieden.

Voordat ik Rachel uitnodig om meer te vertellen over de jongeren en over het programma Act of Change,  wil ik weten wat haar drijft en hoe het komt dat zij zich op deze groep onzichtbare jongeren richt. “Ik ben opgegroeid in Zuidoost en kwam hier aan op mijn twaalfde met mijn moeder en zus in 1992. Wij hebben zeven jaar moeten vechten voor een verblijfsvergunning en rechtszekerheid. Wanneer je als illegaal wordt bestempeld en je je er bewust van bent, voel je dagelijks de spanning van je moeder. Je schrikt telkens weer wanneer er een brief komt waarin gedreigd wordt met uitzetting. Ik hield mij gedeisd, wilde niet opvallen, was verlegen en liep met die ondraaglijke spanning rond. Aan de andere kant vocht mijn moeder voor onze toekomst. Ze had een baan en stond goed aangeschreven bij haar werkgever die haar in loondienst heeft genomen en na verschillende rechtszaken is dan de verblijfszekerheid bereikt.

Juist in de puberjaren waarin je je identiteit ontwikkelt, was ik bezig te bewijzen dat ik het recht had op een bestaan in Nederland. Een verwarrende en stressvolle tijd. Mijn moeder rekende erop dat ik de beste van de klas zou zijn. Ons bestaan hier hing ook af van onze prestaties. Ik heb aan de verwachtingen voldaan, heb Human Resource Management gestudeerd, een baan gevonden en ben binnen negen jaar opgeklommen tot divisiemanager. Het hoogst haalbare voor mij in die richting, want ik ambieerde geen directiefunctie.

Rachel Snip, oprichter van Students Moving Forward.

Toen kwam het moment om pas op de plaats te maken en te bepalen welke richting ik aan mijn leven wil geven. Stel dat ik niet als ‘illegaal’ had geleefd, wat zou dan mijn wensdroom zijn?”

Jij bent je gaan inzetten voor studenten en Young professionals met een diverse culturele achtergrond en richtte de stichting Students Moving Forward op die hen trainingen en coaching biedt.
“Klopt. Mijn ervaring speelt hierin mee. Ik begrijp de vooruitstrevende jongere tussen de 18 en 27 jaar die het ogenschijnlijk goed doet, vroeg zelfstandig is en verschillende studies volgt om een doel te bereiken. Een zware claim wordt op hen gelegd om maatschappelijk te slagen, maar zij kunnen over het algemeen niet op een ondersteunend netwerk terugvallen. Zij hebben te weinig rolmodellen in hun omgeving. De uitdagingen die zij op hun pad vinden als student en Young professional van kleur, kunnen zij nergens kwijt. Zij staan er vaak alleen voor, zijn soms onzeker over hun talent en weten niet waar zij hulp kunnen vragen. Waar ‘probleemjongeren’ in kaart worden gebracht, blijven zij onzichtbaar. Onze missie is bij te dragen aan een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiele middelen.”

Jullie maken gebruik van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). Jij bent een master practioner in deze psychologische stroming die niet in alle kringen bekend is. Kun je dat toelichten?

“NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Wij gebruiken het om mensen bewust te maken van hun gedachtepartronen zodat zij effectiever kunnen communiceren. Met NLP leer je ook je doelen scherp te krijgen en de methode om datgene te bereiken wat je wilt.”

Hoe ziet het Act of Change programma eruit?

“De deelnemers worden 6 maanden ondersteund door een team van coaches en begeleiders. Maandelijks komen zij bijeen en we starten met 4 trainingsdagen verzorgd door twee ervaren trainers. We maken natuurlijk ook plezier. Er is ruimte voor fun en tijd om te chillen.”

Ik ben benieuwd naar de impact van deze training op de jonge mensen die hieraan deelnemen. Wat kun je daarna? Wat heb je concreet in handen?

“ Ruim 100 studenten en Young professionals hebben de training al gevolgd. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om stil te staan bij thema’s als focus houden, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, motivatie vergroten, omgaan met tegenslagen. Act of Change is een investering waar je meteen wat aan hebt, maar die ook doorwerkt op lange termijn.”

Rachel Snip: We proberen de kosten voor onze NLP trainingen zo laag mogelijk de houden.

 

Dat klinkt mooi, maar kun je voorbeelden geven van de ervaringen met de jonge deelnemers?

“ Wij krijgen terug dat deelnemers zich gezien en erkend voelen en de training ervaren als ‘a life changing moment’. Een van de deelnemers stelde steeds het afstuderen uit. Na de training heeft hij zijn HBO-opleiding afgerond. Een ander wist niet hoe haar doel als ondernemer te verwezenlijken en kreeg voldoende handvatten en het lef om haar webshop te realiseren en heeft daar nu succes mee. Een aantal deelnemers was het geloof in zichzelf kwijtgeraakt en is via de training vooruit geholpen. Anderen leren met emoties om te gaan. In sommige gevallen waren zij vooral boos op zichzelf en bleven in een negatieve spiraal hangen. Daar werken wij dan aan.

De training kan net het verschil maken. Juist omdat de meeste trainingen peperduur zijn en niet toegankelijk voor ons allen, hebben wij de kosten laag gehouden. € 75,00 voor studenten en n€ 99,00 voor Young professionals.”

Gelukkig hebben jullie fondsen kunnen aanboren, want deze bedragen zijn maar een schijntje van de werkelijke kosten, toch?

“Ja, dat klopt. Het is onze passie om deze jongeren handvatten voor succes te bieden en verschillende fondsen hebben onze aanvraag gehonoreerd”

Opgeven is mogelijk via: info@smff.nl

Money Maatjes helpen je uit de financiële stress

Ongeveer 40% van de Amsterdammers die een schuldhulptraject volgen, lukt het niet om dit traject vol te houden. Om dit probleem aan te pakken, leiden stichting ProFor en het Buurtteam Zuidoost de komende maanden “Money Maatjes” op. Dit zijn vertrouwenspersonen die de bewoners steunen en praktische hulp bieden.

“Een telefoontje moeten plegen met de belastingdienst is iets waar veel mensen als een berg tegenop zien,” zegt Lucia Martis. Als directeur van ProFor ziet zij dagelijks Amsterdammers met kleinere of grote financiële problemen. “Door stress over je financiën lukt het je soms niet meer om dingen helder te zien en weloverwogen keuzes te maken. Een Money Maatje kan je net die steun geven om weer de nodige stappen te nemen.”

Het project Money Maatjes leidt vrijwilligers op om stadgenoten met raad en daad bij te staan. De vrijwilligers leren hoe een schuldhulptraject werkt, maar vooral ook bij welke instanties iemand met schulden terecht kan. Ook leren ze de vaardigheden die er bij komen kijken om als vertrouwenspersoon op te kunnen treden.

Na het volgen van de training gaan de Money Maatjes 2-3 maanden aan de slag. Ze spreken wekelijks 1 of 2 bewoners, bieden een luisterend oor, lezen mee met moeilijke brieven, maar gaan als het nodig is ook mee naar een afspraak met een instantie. De Money Maatjes krijgen een onkostenvergoeding voor hun inzet.

Hebt u interesse om Money Maatje te worden?
Of hebt u financiële stress en wilt u graag (gratis) hulp van een Money Maatje?

Neem dan contact op met Lucia Martis van ProFor via tel 020-6902626 of L.martis@profor.nl.

Money Maatjes is een project van het Social Pact, uitgevoerd door stichting ProFor samen met het Buurtteam Zuidoost.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK