Categorie: Algemeen

Maureen Hubbard en Leila Azzam krijgen Nieuw Amsterdam Prijs

Maureen Hubbard en Leila Azzam van Stichting Carabic in Zuidoost hebben tijdens de jaaropening van Pakhuis de Zwijger de Nieuw Amsterdam Prijs gekregen. Zij helpen vanuit Stichting Carabic ruim 1.000 kwetsbare bewoners in Zuidoost(nog eens 300 op een wachtlijst): van gezinnen en eenzame ouderen, tot bewoners in de schuldhulp en ongedocumenteerde mensen zonder werk. 

Door de coronacrisis komen daar iedere dag nieuwe mensen bij en levert de stichting momenteel voedselpakketten, maar ook kleding, computers, knuffels en speelgoed aan degenen die dat hard nodig hebben.

Kernfocus

Stichting Carabic bestaat als stichting sinds juni 2015, maar is al sinds 2013 actief in de wijk. Kernfocus van de stichting is het initiëren, faciliteren, verbinden, versterken, inspireren en uitvoeren van activiteiten gericht op de maatschappelijke zelfredzaamheid, integratie en participatie in de breedste zin van het woord, van vooral kwetsbare Caribische en Moslim vrouwen en kinderen in Zuidoost en daarbuiten.

De kracht van Carabic is het eerlijke, integere en open karakter van de stichting. Dat wekt vertrouwen bij zowel ouders, kinderen als instanties. Carabic heeft hart voor de wijk, weet wat er speelt en velen voelen zich gehoord en ervaren Carabic als een luisterend oor.

Eigen initiatief

Stichting Carabic voert verschillende projecten uit. Deze opdrachten doet ze uit eigen initiatief en in opdracht van derden, zoals de gemeente of instellingen. In de loop der jaren heeft de stichting heel wat projecten uitgevoerd, allemaal als doel om mensen te verbinden.

Maureen Hubbard en Leila Azzam ontvangen meer dan terecht de prijs!

Laatste fase Switi Gooise Kant

De vernieuwing van de Gooise Kant is in volle gang. Er wordt gewerkt aan de plannen voor de laatste onderdelen van nieuwbouwwijk Switi, fase 3C. Om buurtbewoners hierover te informeren is er een online informatiemoment op woensdagavond 20 januari.

Switi Gooise Kant is een nieuwbouwplan dat uit 304 eengezinswoningen bestaat. Het nieuwe woongebied heeft een centrale ligging en er is veel ruimte voor groen. Verschillende voorzieningen zoals het winkelcentrum Amsterdamse Poort en het Nelson Mandelapark liggen om de hoek.

Groene verbindingen

De nieuwbouwwoningen worden in fasen verkocht en gebouwd. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van de laatste fase van de nieuwbouwwijk. Dit komt terug in de keuze voor natuurlijke materialen zoals hout in plaats van stenen gebouwen. Ook worden groene verbindingen versterkt. Zo wordt het gebied gezien als de toekomstige groene schakel tussen het Nelson Mandelapark en het dakpark A9 op de Gaasperdammertunnel.

Switi-Gooise Kant wordt gebouwd langs en in het groene talud ten oosten van de Gooiseweg. Het ligt tussen het Nelson Mandelapark en de wijk Kelbergen. Het laatste deel nieuwbouwwoningen van Switi ligt in de oksel van de Gaasperdammerweg en de Gooiseweg. De wegverbinding naar de laatste fase loopt vanaf de Karspeldreef.

Laatste fase

In de periode tussen 2015 en 2018 zijn er al 235 nieuwbouwwoningen gebouwd. De bouw van de laatste fase start naar verwachting in november dit jaar: 69 koopwoningen waarvan 24 eengezinswoningen en een appartementengebouw van 8 lagen met 45 woningen. Naar verwachting is de bouw van de laatste fase nieuwbouwwoningen in 2023 klaar.

De informatie-avond begint met een informatievideo waarin de ontwikkelaar, architect en gemeente een toelichting geven op het ontwerp van de nieuwbouwwoningen, de inrichting van de openbare ruimte en de planning van het vervolgproces.

Vragen

Na uitleg over de verschillende thema’s worden binnenkomende vragen beantwoord. Wie geen computer heeft of moeite heeft met digitale vaardigheden kan op 20 januari vanaf 14.00 uur voor vragen en opmerkingen over de plannen voor de nieuwbouw aan de Gooise Kant terecht bij ontwikkelaar BPD via telefoonnummer 06 57 804 186.

De bijeenkomst is op woensdag 20 januari om 19.00 uur. Aanmelden voor het online informatiemoment kan via deze link.

Voor meer informatie kan ook contact op worden genomen via: switi.gooisekant@amsterdam.nl.

Hart voor de Kbuurt voorbeeld inclusieve burgermacht

Movisie heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan  en heeft een rapport geschreven over inclusieve participatie en burgerkracht met Hart voor de Kbuurt als voorbeeld. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Het instituut heeft concludeert: ‘’Versterken inclusieve burgermacht, de werkwijze en context van Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost als goed voorbeeld’’.

Binnen de overheid staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Steeds wordt de hulp ingeroepen van inwoners om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zij kunnen zo aangeven wat de behoeften zijn en nadenken over eventuele oplossingen. Wat er met de inbreng van inwoners wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit onderzoek blijkt dat inwoners geen daadwerkelijke invloed en beslismacht ervaren. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt (HvdK) in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar meer inclusieve participatie en burgerkracht

Kwetsbare inwoners

De overheid worstelt ook met het betrekken van de kwetsbare inwoners die onevenredig niet mee doen. Ze gaat daarbij met experimenten vaak over de hoofden van de georganiseerde bewoner heen. Inclusieve burgermacht is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van inwoners in een kwetsbare positie krijgt bij inclusieve burgermacht expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van hun buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis, Hoewel inclusie geen specifiek doel is van Hart voor de K-buurt, is dit wel onderdeel van hun werkwijze ‘’een stem geven aan hen die je te weinig hoort of ziet’’ en daarmee resultaat. Hart voor de K-buurt leert ons de kracht van dienend leiderschap.

Top-down

Uit het actie-onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren en sociaal professionals in Zuidoost het soms lastig vinden om de benodigde ruimte aan  inwoners te geven. Nog lastiger is als actieve inwoners afhaken als gevolg van deze weerstand. Burgercollectieven hebben een eigen motivatie, stimulans en dynamiek die uniek zijn. Zorg dat je hierop aansluit en niet de-motiveert met goed bedoelde top-down kaders en eisen. Volg in plaats van inkaderen. Stel geen nieuwe bewonersgroepen zelf op, maar benut de bestaande netwerken; Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Ten slotte wordt er veel top-down geëxperimenteerd met participatievormen. Kwetsbare inwoners worden vaak niet geactiveerd. En de reeds aanwezige georganiseerde inwoners worden door deze experimenten ontkracht. Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Meerdere gewonden bij ongeluk

Zaterdagavond omstreeks half tien zijn meerdere mensen gewond geraakt hij een ongeluk. Drie ambulances werden opgeroepen.
Op de Muntbergweg was een auto op de kop geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De politie heeft de weg afgezet voor sporenonderzoek hoe het ongeval kon gebeuren.
Foto’s: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld
Auto op de kop geraakt Muntbergweg
De politie heeft de weg afgezet voor sporenonderzoek.

Nederlandse Obesitas Kliniek is hét centrum voor patiënten met morbide obesitas.

(Gesponsord bericht)

De Nederlandse Obesitas Kliniek is hét centrum voor patiënten met morbide obesitas. We spreken de 35-jarige patiënt Rianne uit Purmerend.
Rianne (34) is moeder van twee kinderen en woont in Purmerend. Door een maagverkleinende operatie viel zij 61 kilo af.

Rianne(34) is meer dan 60kg afgevallen!

‘Al mijn hele leven ben ik een lekkere eter geweest en was ik zwaarder dan vriendinnen en de meeste leeftijdgenoten. Zelf afvallen lukte me nooit, ik was altijd aan het jojoën. Onzeker of ontevreden was ik niet, maar als je gewicht je zó in de weg zit en je niet meer de dingen kunt doen die je graag zou willen, ben je daar op een gegeven moment wel klaar mee.
Toen ik het geweldige resultaat van een maagverkleining bij een vriendin zag, dacht ik: ‘kom op, Rianne, nu ga jij er ook voor!’ Via de huisarts werd ik doorverwezen naar de Nederlandse Obesitas Kliniek en is het traject na een uitgebreide screening in werking gezet.
Vlak voor mijn operatie woog ik 131,5 kilo. En natuurlijk was ik zenuwachtig, want je hoort en leest zoveel verschillende verhalen van andere mensen. Maar bij mij heeft het allemaal heel goed uitgepakt en ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Ik heb echt een goede keuze gemaakt.
De eerste kilo’s vlogen eraf en dat gaf me een ontzettende boost. Daarna ging het iets langzamer, wat overigens alleen maar goed is geweest voor het herstel van mijn lijf. Inmiddels ben ik nu zo’n 61 kilo afgevallen.
De operatie heeft ervoor gezorgd dat ik een veel vrijer leven heb. Ik kan nu gewoon schommelen en met mijn kinderen van de glijbaan en ik merk dat ik veel meer energie en uithoudingsvermogen heb. De knop is omgedraaid, ik kan alles weer eten en doen, maar ik leef bewust en let heel goed op. Als ik nu naar foto’s kijk van vroeger, denk ik alleen maar: ‘hoe heb je het ooit zover kunnen laten komen?’’

De Nederlandse Obesitas Kliniek heeft 9 vestigingen door het hele land. Locatie Amsterdam heeft een intensieve samenwerking met Obesitas Centrum Amsterdam (OCA) en de specialisten van het OLVG, waar de operaties uitgevoerd worden.

Kijk voor de volgende online voorlichting op de website https://www.obesitaskliniek.nl/agenda/voorlichtingsavond-amsterdam-4/2021-01-12/

Nederlandse Obesitas Kliniek
Orlyplein 97
1043 DS Amsterdam
Telefoon 020-303124

Zuidoost heeft zijn eerste Studiezaal

Op het Ir. Lely Lyceum is de eerste Studiezaal van het stadsdeel van start gegaan. Hier kunnen leerlingen van de school onder begeleiding rustig hun huiswerk maken. Stichting Studiezalen helpt al meer dan 700 kinderen en jongeren in de hele stad.

Deze Studiezaal is alleen voor de leerlingen van het Ir. Lely Lyceum. In de toekomst hoopt de stichting meer Studiezalen te openen in Zuidoost. Tot die tijd kunnen andere  kinderen uit Zuidoost eventueel terecht in een van de andere Studiezalen, bijvoorbeeld in Oost.

Huiswerk als basis

Kinderen en jongeren kunnen 1 keer per week in de Studiezaal werken. “Huiswerk is de basis”, vertelt Arantxa Barcelos van de stichting. “Maar we begeleiden kinderen ook op andere vlakken. We laten ze positief en met meer zelfvertrouwen naar hun toekomst kijken.”

Kijken naar talenten

Voor elk kind is er hulp op maat. Van (student-)pedagogen, mensen uit het bedrijfsleven tot (oud)-leraren. Barcelos: “Wat goed is voor het kind staat voorop. We kijken naar de talenten van kinderen en hoe we ze daarmee kunnen helpen. In alle rust en in hun eigen tempo. We vinden het belangrijk dat kinderen het hele jaar komen. Betrokkenheid is belangrijk. Daarom hebben we ook regelmatig contact met de ouders.”

Een Amsterdams begrip

De Studiezalen zijn inmiddels een begrip in Amsterdam. Oprichter Abdelhamid Idrissi werd in 2019 Amsterdammer van het jaar en ontving in oktober 2020 de Amsterdamse Omarmprijs. Hij merkte dat in sommige wijken kinderen niet alle aandacht kregen die zij verdienen. Hij wil Amsterdamse kinderen een rustige, gezellige en veilige ruimte bieden. Waar ze kunnen studeren, maar waar ze ook hun blik op de wereld kunnen verbreden.

Aanmelden

De stichting helpt leerlingen voor 10 euro per jaar. Leerlingen met een Stadspas maken gratis gebruik van de studiezaal. Aanmelden kan via de school zelf of op de website van de stichting www.studiezalen.com.

Zuidoost heeft zijn eerste Studiezaal

Bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

Op het gebied van onderwijs, werk, wonen en veiligheid is er voor de bewoners van Zuidoost nog veel te verbeteren. Daarom werkt een brede maatschappelijke alliantie aan een programma voor de lange termijn: Het Masterplan Zuidoost. De eerste aanzet voor de plannen ligt op tafel, nu is het hoogste tijd voor de mening van bewoners.

Langetermijnvisie

Het Masterplan Zuidoost is een langetermijnvisie, die ernaar streeft om in 2040 voor alle bewoners van Zuidoost een beter perspectief te bieden. Eerlijke kansen in onderwijs, werk, het vinden van een woning, en meer veiligheid op straat en in huis. Alles voor een beter perspectief voor de jongeren van Zuidoost, het speerpunt van het Masterplan.

Alliantie maakt zich sterk

De partijen die zich sterk maken voor dit Masterplan hebben zich verenigd in een alliantie. Dit zijn gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, politie, wooncorporaties, jeugdhulpverlening en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorbereiding zijn er al bewoners betrokken en is hun inbreng meegenomen in de eerste uitwerking.

Betrokken bewoners gezocht

Nu legt de alliantie de bal bij de bewoners. Wat vindt u belangrijk voor Zuidoost?
Om betrokken bewoners te vinden en hiermee in gesprek te gaan heeft de alliantie het Social Pact ingeschakeld. Het Social Pact is een samenwerkingsverband van ruim dertig formele en informele organisaties uit Zuidoost. Door het Social Pact in te schakelen wil de alliantie ook de mening van bewoners vragen die normaliter minder in beeld komen bij dit soort besluitvorming.

Online meepraten

U kunt meepraten over het Masterplan Zuidoost tijdens tien online sessies die in de maand januari worden georganiseerd: over inclusie en participatie (18e), wonen (19e), werk (20e ), onderwijs (21e) en veiligheid (25e). Bewoners die zich aanmelden, zullen ook na de online sessies nog gevraagd worden om hun mening rondom zaken uit het Masterplan!

Aanmelden of meer informatie over de online bijeenkomsten? www.socialpact.nu.

Social Pact: bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

15 JAAR BLACK HARMONY

Muziek- en zangformatie Black Harmony is een fenomeen binnen de kunst- en cultuursector. Vooral binnen de Afrikaanse Surinaamse gemeenschap in zowel Nederland als Suriname is dit gezelschap één van de favoriete groepen en een veel gevraagde artiestenformatie voor particuliere, zakelijke en religieuze aangelegendheden. In 2021 viert Black Harmony haar 15 jarige bestaan met o.a. officiele plechtigheden, concerten, tour naar Suriname en een filmdocumentaire.

Black Harmony is ontstaan vanuit een jongerenproject georganiseerd door stichting Eternity Percussion onder leiding van Orlando Ceder. Eén van de onderdelen van dit jogerenproject was een muziekproject dat werd gecoacht door Orville Breeveld. De 1e optredensdag van Black Harmony was op 9 juli 2006 tijdens De Dag van 1000 Culturen op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. De belangrijkste vocalisten van toen waren Bianca Purperhart, Deborah Creebsburg, Romano Wijnstein en Orlando Ceder.

Bij Black Harmony staat Afro-Surinaamse muziek centraal. “Wij laten zien dat Afro-Surinaamse muziek breder is dan alleen wat men nu kent”. Afro-Surinaamse muziek is vooral religieus en daarnaast ook gewoon klassieke muziek. Vanuit de Westerse samenleving wordt het alleen niet zo gezien”, zegt Ceder. Net zoals bij Westerse klassieke muziek, zingt en bespeelt Black Harmony oude muziekvormen en geeft hierbij Afro Surinaamse muziek een breder podium. “We maken nog steeds contact met energieen die wij niet zien. Daarom werkt de Nationale Opera met Black Harmony”, aldus Orlando Ceder.

De succesformule van Black Harmony is het zingen van Afro-Surinaamse close harmony en het vertalen van traditionele nummers naar nu. Zwarte mannen die op een positieve en artistieke manier stereotypen uit de wereld helpen. Black Harmony biedt meer aan dan alleen muziek. Ze organiseren ook maatschappelijke, educatieve en empowerment projecten. Black Harmony heeft nu ook een connectie met het conservatorium. Hiermee laten ze zien dat Afro-Surinaamse muziek niet minder waard is. 15 jaar Black Harmony betekent voor Orlando dat hij een gezonde organisatie heeft die bestaat en waarvan de noodzaak is aangetoond. Black Harmony fungeert zowel nationaal als internationaal als ambassadeur van Winti muziek op grote podia.

15 jaar Black Harmony

 

Kindercommissie Zuidoost steekt Daimy Meynaert een hart onder de riem!

Voorzitter van de Kindercommissie Zuidoost, Jasper Geertsema en ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela hebben samen met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, oud-Kindercommissielid Daimy een hart onder de riem gestoken na een zwaar jaar.

 

Daimy zat vorig schooljaar als groep 7 leerling in de Kindercommissie Zuidoost. Daimy heeft het dit jaar echter zwaar te verduren gehad! Vanwege privéomstandigheden thuis heeft ze tevens een moeilijk schooljaar gehad. Daimy heeft door de omstandigheden helaas ook haar periode als Kindercommissielid niet kunnen afmaken.

Daimy Meynaert

 Daimy in het zonnetje zetten

Onze stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanasing, de voorzitter van de Kindercommissie Jasper Geertsema alsook de ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela willen Daimy dan ook graag een hart onder de riem steken, door haar thuis aan de voordeur te bezoeken en haar een geschenk te overhandigen.

Na een kort voorwoord van Tanja, nam Jasper het woord over. Hij gaf aan; “Als je iets nodig hebt mag je het altijd vragen” en overhandigde Daimy het eerste geschenk. Vervolgens nam Yafraissy het over en gaf haar het tweede geschenk namens de huidige Kindercommissie Zuidoost, een mooie schooltas!

Van links naar rechts; Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanasing, voorzitter Kindercommissie Jasper Geertsema, oud-Kindercommissielid Daimy Meynaert en ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela.
Voorzitter Kindercommissie Jasper Geertsema
Ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela

De taak van de Kindercommissie

De Kindercommissie bestaat uit groep 7 leerlingen van zeven scholen De Morgenster, De Achtsprong, De Regenboog, De Tamboerijn, De Brink, Het Klaverblad, Bs Mobiel. De Kindercommissie geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

 

Planvoorstel

Iedere Kindercommissieperiode mogen de leden een plan bedenken voor een beter Zuidoost. Het kunnen bijvoorbeeld plannen zijn voor het opknappen van een speeltuin, het tegengaan van geweld of het gevoel van eenzaam zijn. De Kindercommissie legt dit plan voor aan het Dagelijks Bestuur, dat vertegenwoordigd wordt door de stadsdeelvoorzitter. Vervolgens voert het stadsdeel het plan uit.

Startschot bouwprojecten Amsterdamse Poort

In de Amsterdamse Poort zijn de bouwwerkzaamheden begonnen in het voormalige ING Hoofdkantoor. Dit staat beter bekend als het Zandkasteel. In 7 van de 10 torens komen 300 woningen. In de andere 3 torens komt de Internationale School. Ook op andere plekken in de Poort starten bouwwerkzaamheden. In het voormalige belastingkantoor aan de Bijlmerdreef komen woningen en op de hoek van de Hoogoorddreef 28 – 40 komt in de plaats van het huidige gebouw een nieuw wooncomplex.

De woningen in het Zandkasteel zijn in de eerste helft van 2022 klaar. Naast woningen komen er ook maatschappelijke voorzieningen, horeca, werkruimtes en een ruime fietsenberging. De aan het Bijlmerplein grenzende ruimtes zijn straks helemaal toegankelijk voor publiek. Ook komen er voor bewoners speciale ruimtes voor ontmoeting en bijeenkomsten in de voormalige bibliotheek met uitloop naar een Japanse tuin.

Internationale school
In de andere 3 torens komt de Amsterdam International Community School South East (AICS). Dit is een publieke internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs. Sinds het schooljaar 2019-2020 zit de internationale school in een tijdelijk gebouw aan de Darlingstraat. De school verhuist naar verwachting al in 2023 naar het Zandkasteel.

Hoogoorddreef
Op de plek van het kantoorpand aan de Hoogoorddreef 28 – 40 komt een wooncomplex met 213 woningen. Het gaat om 30 procent sociale huurwoningen, 20 procent middeldure huurwoningen en 50 procent vrije sector woningen. De verwachting is dat het gebouw in het vierde kwartaal van 2022 klaar is.

Flierbosdreef
Op de hoek Bijlmerplein 393 en Flierbosdreef 2-12 wordt het voormalige belastingkantoor omgebouwd naar 397 appartementen. Op de begane grond komt horeca. Van de woningen zijn 70 procent sociale huurwoningen en 30 procent middeldure huurwoningen. De openbare bibliotheek en hotel Hostelle, die ook in het gebouw zitten, blijven open tijdens het werk.

Amsterdamse Poort
Ook de Amsterdamse Poort gaan we aanpakken. In de plannen gaat het gebied veranderen van een stenig en gedateerd winkelgebied tot een nieuw bruisend centrumgebied, met verschillende voorzieningen voor Zuidoost en een groeiende aantrekkingskracht op de regio. In het winkelcentrum komen daarom ook andere voorzieningen zoals restaurants, mode, urban art en vrijetijdsbesteding voor bewoners en bezoekers. Met de Shopperhal als een icoon van het winkelcentrum. Komend jaar maken we de plannen bekend.

Vier deze Kerstvakantie Kerst bij de Kazerne Reigersbos

Vanaf 23 december wordt de Kazerne Reigers, de oude brandweerkazerne, omgetoverd tot een winterparadijs en kunnen de kinderen uit Amsterdam-Zuidoost tot en met 3 januari dagelijks genieten van een indoor schaatsbaan en heel veel activiteiten die deze feestelijke periode zo mooi maken. Op deze zelfde dag zullen de bekende tante Nel en Jozef uit Reigerbos brunchpakketten uitdelen aan alle bezoekers. Wil je mee doen aan de activiteiten en ben je tussen de 4 en 17 jaar mail dan naar info@kazernereigersbos.org of kijk op de website van www.talentmovement.nl

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK