Angelique Hoogmoed(community manager Oba Next: ‘Een breed aanbod met een laagdrempelige verbinding met de buurt’

Oba Next naar Zuidoost, maar waar? Anton de Komplein of de K-buurt?

Een gebouw is er nog lang niet, maar de komst van een grote moderne OBA Next naar Zuidoost weet de gemoederen in ons stadsdeel al flink te beroeren. Begin volgend jaar moet het dagelijks bestuur van Zuidoost een advies uitbrengen over de plek: het Anton de Komplein (bij het politiebureau) of in de K-Buurt. We praten erover met Angelique Hoogmoed, Zuidoostbewoner en community manager van OBA Next.

Door Liesbeth Vermeulen

Wat is OBA Next eigenlijk en wat is er anders aan dan een gewone biep, zullen mensen zich afvragen. Volgens de adviesaanvraag is het ‘een nieuw te realiseren publiek huis over de wereld van morgen: een bibliotheek van de toekomst, die uitblinkt op het gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid.’
Angelique Hoogmoed: ‘Eigenlijk is het verschil met een gewone biep dat er weinig boeken zullen zijn. Een deel van de mensen leert en leest uit boeken, anderen niet. Het gaat om andere manieren van communiceren, deels technologisch. Maar het aanbod is veel breder: er komen bijvoorbeeld ook keukens om samen te koken en studio’s om muziek en podcasts te maken.’‘Het wordt geen buurthuis, maar het idee is wel om de connectie met de buurt zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Iedereen is er welkom. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid ervaren bewoners soms toch een hoge drempel om binnen te stappen. Wereldwijd is de tendens niet om minder te lezen, maar wel om minder naar de biep te gaan om een boek te lenen. Belangrijke vraag is: hoe kun je verbinding maken met de omgeving. Groot voordeel van een OBA is dat het openbaar is en niet commercieel.
Aan het begin van de energiecrisis (hogere energiekosten) zag je dat velen hier een warme plek zochten.’

De goede bereikbaarheid van de K-buurt met de metro is een veel gebruikt selling point

Bereikbaarheid met OV
Diverse partijen hebben de voor- en nadelen van de Poort en de K-Buurt op een rijtje gezet. En vanuit beide locaties is een flinke lobby op gang gekomen. Organisatie Hart voor de K-Buurt heeft buurtbewoners -jong en oud- opgetrommeld om hun stem te laten horen: in april in de Stopera en op 28 november in het stadsdeelkantoor.
Een prachtig nieuw gebouw als OBA Next zou de buurt een geweldige oppepper geven. Bovendien kan hier aangesloten worden bij wat er al in de buurt leeft: ook een uitgangspunt van de OBA. Op de drukbezochte bijeenkomst in november, met talloze enthousiaste insprekers, benadrukte ook de directeur van de OBA voor de K-Buurt te kiezen.
De goede bereikbaarheid met de metro is een veel gebruikt selling point. Dat laatste is dan weer een zwak punt van de Poort: naar het Anton de Komplein lopen vanaf het Bijlmerstation kost wel bijna een kwartier.
Vergeet niet dat OBA Next een stedelijke voorziening is voor alle Amsterdammers. Als voordeel van het winkelcentrum worden de vele voorzieningen hier genoemd: theater, museum, ruime horeca etc.

Het Amerikaanse vastgoedbedrijf CBRE is sinds de bouw van de Poort de eigenaar ervan. In een brochure werd ‘objectief’ onderzocht wat de beste locatie zou zijn. Niet verrassend: de Amsterdamse Poort.

DNA Zuidoost bewaren
Intussen zit Angelique Hoogmoed (ex-medewerker HartvoordeKbuurt en New Metropolis Zuidoost) niet stil. Vanuit een pop-up-pand tegenover het DE-café in het Zandkasteel wil ze ervoor zorgen dat -met de komst van zo’n supergebouw- ‘het DNA van Zuidoost niet omver wordt geblazen en bewaard blijft. Niet alleen kijken we naar talentontwikkeling bij jongeren, ook de senioren willen we niet vergeten.
Met lokale sleutelfiguren onderzoeken we hoe we dit kunnen borgen.’ Samen met haar stagiair is zij bezig, geholpen door studenten van de HvA, om intergenerationele activiteiten op te zetten.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de vrouwen van de moestuin in seniorenflat Koornhorst cameralessen krijgen van jongeren om een activiteit zelf te kunnen opnemen. OBA Next heeft zogeheten Labs neergezet in de Poort en de K-Buurt: innovatieplekken waarde gebruikers van de toekomst alvast aan de slag kunnen gaan. ‘Dat gaat onder andere volgens het concept van Claim Your Space’, vertelt Angelique. ‘Vooral jongeren komen eropaf.
Zij hebben soms een idee maar nog geen rond plan, of geen geld. Op 20 december is er een pitchavond voor kansrijke projecten. Erna gaan we met bedenkers in gesprek over de mogelijke uitvoering.
Ook nodigen wij die avond mogelijke samenwerkingspartners uit. Daarnaast werken we ook volgens het uitgangspunt: aansluiten bij wat er al in de buurt gebeurt en dat dan in gezamenlijkheid professionaliseren.’

Voor de bouw van OBA Next is enkele jaren geleden 36.5 miljoen euro gereserveerd. Sombere stemmen vrezen dat dit onvoldoende gaat zijn, gezien de opgelopen materiaal- en loonkosten. Er worden in het gebouw van rond de 8.500 m2 zo’n 800.000 bezoekers per jaar verwacht.

De DNA van Zuidoost zullen we goed moeten bewaken

Troostprijzen
In de adviesaanvraag staat: ‘In het geval dat de OBA Next niet in de K-Buurt [of de Poort] landt, denk dan aan minimaal een ‘reguliere’ OBA met aandacht voor (digitale) ontwikkeling naar ‘next level’ of een dependance van de OBA Next, aangevuld met meer zelfstandige kleine ruimtes, in aansluiting op geplande lokale initiatieven.’ Angelique Hoogmoed vreest dat een keuze voor de Poort mogelijk kan leiden tot nog minder vertrouwen in de politiek.

‘De K-Buurt denkt dan dat de uitspraak van het college om ongelijk te investeren voor gelijke kansen niet wordt toegepast, terwijl dit wordt gezien als een uitgelezen kans om dat in de praktijk te brengen.’

De digitale bereikbaarheid van OBA Next en de Labs is nog Work in progress. Wel is er een Instagramaccount: www.instagram.com/obanext.lab/
OBA Next Labs: Bijlmerplein 154/Etalage Bonte Kraai/Klieverink 73 (Hart voor de K-buurt) met Studio 1104 (een podcastruimte, van DJ set tot beatsstudio).

OBA Next heeft al een lange voorgeschiedenis. In 2019 begonnen de voorbereidingen voor de beoogde locatie aan de Zuidas. Alles was in kannen en kruiken totdat de nieuwe coalitie in de Stopera in mei 2022 plots besloot dat een stadsdeel als Zuidoost een dergelijke voorziening beter kon gebruiken. Natuurlijk was Zuidoost blij met deze ontwikkeling, al kostte het wel veel publiek geld. En de vraag bleef: WAAR in Zuidoost moet OBA Next komen? Er werd uitvoerig locatieonderzoek gedaan en nu, bijna 1,5 jaar later, moet het stadsdeel een advies uitbrengen over twee overgebleven locaties. Verwacht wordt dat de eerste spa pas in 2027 of 2028 de grond in gaat.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK