Categorie: Masterplan Zuidoost

Taal leren begint al jong

Het Ouder- en Kindteam (OKT) in Zuidoost extra aandacht besteden aan taalontwikkeling bij jonge kinderen. Want vroeg beginnen met praten, zingen en verhalen vertellen helpt bij de taalontwikkeling van het jonge kind.

Liedjes zingen

Het OKT houdt zich bezig met thema’s rond de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van kinderen. Taal is daar een groot onderdeel van. Van 0 tot 4 jaar gebeurt er veel in de hersenen. Ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Moeder van vier kinderen, Odelia Wong a Liem ziet het belang van het stimuleren van taal. “Kinderen zijn de toekomst en aan de toekomst kan niet hard genoeg worden gewerkt. Zo benoem ik alles wat ik doe wanneer ik tegen mijn jongste kindjes van 7 en 19 maanden oud praat. Ik lees verhaaltjes voor, maar liedjes zingen vinden ze het allerleukst.” Sonja Neeft, beleidsadviseur Masterplan ZO jonge kind, vertelt dat het stimuleren van taalontwikkeling in iedere taal kan. “Het gaat erom dat een kind opgroeit in een omgeving waar veel gesproken en verteld wordt.”

Anansi-knuffel

Tijdens het 14 maanden consult worden opvoeders geïnformeerd over het belang van taalontwikkeling op jonge leeftijd. Dat gebeurt aan de hand van een Anansi-knuffel die ze krijgen uitgereikt. Anansi staat symbool voor de vertelcultuur en kennisoverdracht. De spin speelt de hoofdrol in veel West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische sprookjes. Het diertje brengt wijsheid verpakt in verhalen die inspirerend zijn.

Goede start

Stadsdeelbestuurder Vayhishta Miskin vertelt dat een groot deel van de bewoners moeite heeft met lezen en schrijven. Het is daarom belangrijk dat we onze kinderen vanaf het begin een goede start geven en daar helpt Anansi bij. De spin is daarom als mascotte benoemd voor het leesoffensief van Zuidoost.

oktamsterdam.nl

Bewonersbijeenkomst Aanpak Volkshuisvesting

Goed bezochte bewoners-bijeenkomst over de Aanpak Volkshuisvesting. Dat is een plan waarin komt te staan hoe zoveel mogelijk mensen betaalbaar en prettig kunnen wonen in Amsterdam. 

Na een welkomstwoord door bestuurder Raoul White, een uitleg van directeur Wonen Henriette Rombouts en een toelichting hoe de aanpak zich verhoudt tot de ambities uit masterplan Zuidoost, werden in verschillende groepen gesproken over: jongeren- en ouderenhuisvesting, betaalbare woningen en duurzaam bouwen.

Voorrang voor Zuidoosters

Tijdens de gesprekken in Zuidoost vroegen aanwezigen om meer oog te hebben voor de (culturele) identiteit van Zuidoost. En daar dus in stadsontwikkeling, maar ook in communicatie met bewoners meer rekening mee te houden. Meerdere mensen benoemden hun zorgen voor gentrificatie en benadrukten hun voorkeur voor voorrang voor Zuidoosters bij het toewijzen van woningen in Zuidoost. Daarnaast werd het belang van een goede mix tussen jongeren en ouderen benoemd. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat deze groepen samen in woongroepen of woningcoöperaties kunnen wonen.

De aanbevelingen van alle stadsdelen zijn te vinden op de website over de aanpak.

Intussen wordt er ook hard verder gewerkt aan de Aanpak Volkshuisvesting zelf. Het streven is om deze eind januari 20233 aan College van B&W voor te leggen, zodat die vrijgegeven kan worden voor inspraak. We zullen de website over de aanpak blijven bijwerken en de deelnemers aan het traject op de hoogte houden van het inspraaktraject.

aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl

Winnaar Koninklijke Prijs Vrije Schilderkunst

Wij zijn helden!
Kenneth Aidoo (34) heeft de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 gewonnen. Met zijn kunst, gericht op de geschiedenis van de zwarte mens, wil hij zorgen voor verandering. Hij spreekt over een “black renaissance”.De kunstenaar van Ghanese afkomst is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Zuidoost. Aidoo is afgestudeerd als filmmaker. “Ik beschouw film ook als kunst. Sinds mijn zeventiende ben ik bezig met het maken van films en de laatste vijf jaar schilder ik.”

Selfmade kunstenaar
Op het MBO heeft Aidoo wel eens kunstgeschiedenis gehad, maar van een vooropleiding in de schilderkunst was geen sprake. “Ik heb het mijzelf aangeleerd”, zegt hij trots. “Ik heb vroeger altijd getekend. Maar het hanteren van een kwast en spelen met licht en schaduw, daarvoor heb ik veel gekeken op YouTube.” Hij legt uit dat het bezoeken van musea en het lezen van kunstboeken hem als schilder veel heeft gebracht.
Met zijn kunst heeft Aidoo het vaak over de ongeschreven geschiedenis van de zwarte mens. Ook heeft hij het over de zwarte mens in de huidige maatschappij en hoe die positie tot stand is gekomen. Hij is ervan overtuigd dat onze geschiedenis bepalend is voor onze keuzes. “Als je kijkt waar we nu staan en waar we naartoe gaan, heeft dat betrekking tot waar we vandaan komen en wie onze voorouders zijn geweest.” Het kwartje viel bij Aidoo nadat hij zich verdiepte in de zwarte geschiedenis. Hij las boeken zoals Black Star: The African Presence in Early Europe van Runoko Rashidi en Nature Knows No Color-Line van J.A. Rogers. En keek films zoals Amistad van Steven Spielberg. De kunstenaar citeert Marcus Garvey: “Een mens zonder geschiedenis is net als een boom zonder wortels. Je waait om.”

Het zwarte perspectief
Aidoo heeft nu de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst in z’n zak! De winnende reeks hangt in het Paleis op de Dam. “Een brug van mens tot mens”, dat zijn de woorden waarmee de koning de portretreeks van de winnaar omschrijft. Aidoo geeft aan dat het belangrijk is dat grote musea een podium bieden aan personen van kleur. Hij noemt het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum als goede voorbeelden. “Het kan niet dat niet-westerse kunst wordt gezien als een hebbeding of exotisch. Het vertelt een geschiedenis en die moet gedeeld worden.” De helden, die hem inspireren zijn: Alessandro de Medici (Duke of Florence), Mansa Musa, Spike Lee, Akwasi, Humberto Tan, Drake en Martin Luther King.

Met zijn reeks over de Afrikaanse aanwezigheid in Europa tijdens de middeleeuwen, wil hij laten zien dat zwarte mensen ook vooraanstaand waren. Hij besloot om een zelfportret toe te voegen in de reeks. Dat schilderij toont de statigheid van de donkere man.

Black renaissance
Aidoo spreekt over de opkomst van een black renaissance. “De verlichting van het zwart zijn, zijn we nooit vergeten. Het verschil nu is dat we gezien willen worden. De creatieve bijdrage van de zwarte mens wordt te veel gekleineerd. Genoeg is genoeg. Het woord dat de beeldend kunstenaar gebruikt om zijn kunst te beschrijven is relevant. “Als ik het niet maakte, dan zou ik het bij anderen zoeken. Mijn kunst is voor jong en oud. Ik wil dat mensen mijn kunst zien en denken: dit zijn helden geweest.”

Hij geeft aan dat het voor zwarte jongeren belangrijk is dat er voorbeelden zijn. “De autochtone jonge Nederlander heeft een voorsprong. Die kennen hun geschiedenis en weten wat ze kunnen bereiken, omdat ze de voorbeelden zien. Maar wij moeten zoeken naar bijvoorbeeld een regisseur, balletdanser of kunstenaar. Ik hoop dat ik jongeren kan inspireren en dat ze in zichzelf blijven geloven.”

Zicht op de toekomst
Voor Aidoo is het allerbelangrijkste dat zijn kunst wordt gezien en als hij daarvoor de waardering krijgt, is hij dankbaar. Hij wil zijn werk in grote musea zien hangen en Zuidoost op de kaart zetten. “Over tien jaar hoop ik dat mijn werk te zien is in het Guggenheim in New York of in de Tate Gallery in Londen. Het zou ook te gek zijn als mijn kunst te zien is in Ghana.”

Kinderen in Zuidoost automatisch lid van de bibliotheek

Vrijdag 28 oktober jl. was een groot moment voor basisschoolleerlingen uit Zuidoost. Vanaf die dag kregen alle kinderen van de 19 Zonova-basisscholen een eigen bibliotheekpas uitgereikt. Er zijn inmiddels al zo’n 4000 aanmeldingen van leerlingen.

Kinderen in Zuidoost automatisch lid van de bibliotheek

De OBA werkt nauw samen met Zonova en PPOZO (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost) aan dit initiatief. Het is onderdeel van het leesoffensief van Zuidoost. Het project is gestart voor de basisscholen, die onder Zonova vallen. Maarten Lammers, programmamanager OBA School, laat weten dat de overige basisscholen in Zuidoost ook benaderd zijn voor dit project.

Een beter leesklimaat
“We bekijken met de organisaties én per school wat er nodig is, om een beter leesklimaat te creëren en de taalontwikkeling te bevorderen. Deze actie helpt daarbij. Een OBA-jeugdlidmaatschap is voor iedere leerling tot 19 jaar gratis, maar door het daadwerkelijk uitreiken van fysieke pasjes hopen wij de drempel om een bezoek te brengen aan de bibliotheek te verlagen”, zegt Lammers.

De eerste stap
De kick-off van het project is in Zuidoost.  “Dit is de eerste stap. Wij willen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier laten zien wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. Zo zijn we bezig om een cadeautje te geven aan kinderen, wanneer ze de pas voor het eerst gebruiken”, vertelt Lammers.
De OBA organiseert evenementen voor de jeugd rondom dans, muziek, taal en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook taal- en computerlessen. Bij de OBA in Reigersbos houden ze zich bezig met digitale tools. Zuidoost heeft nog twee andere vestigingen; in Ganzenhoef en op het Bijlmerplein.

Automatisch
De bibliotheekpas gaat automatisch met de kinderen mee naar de middelbare school. “In het komende jaar gaan we met een aantal scholen onderzoeken wat er voor de kinderen in het voortgezet onderwijs nodig is om plezier in taal te hebben. Want taal is van groot belang en de bibliotheek biedt alle mogelijkheden om dat te ontdekken.”

ZO=Venserpolder is open!

Woensdag 19 oktober was de feestelijke opening van ZO=Venserpolder. Vanaf nu kunnen bewoners uit Venserpolder met al hun vragen en zorgen terecht op de Albert Camuslaan 38.

ZO=Venserpolder is een samenwerking van gemeente Amsterdam, het WijkActieTeam, het Buurtteam en de Buurtrechtbank. De organisaties werken samen voor de wijk Venserpolder, en zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor alle bewoners vanuit één locatie aan de Albert Camuslaan 38.

ZO=Venserpolder is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie: www.zoiszuidoost.nl

Wat moeten we anders doen?

Ruim een half jaar geleden startte in Venserpolder het WijkActieTeam. Het is een team van zestien personen van de zes woningcorporaties, politie en gemeente. Ze werken samen met de Buurtrechter, het Buurtteam, Venzo, HVO Querido en Zuidoost Werkt.

Het WijkActieTeam zet zich in om de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de buurt duurzaam te verbeteren.

In gesprek gaan
Kwartiermaker Yvonne van Ravenswaaij benadrukt dat het begint bij het herstellen van het vertrouwen bij de bewoners: “Dat kost tijd en vraagt van ons dat we dingen anders doen dan we gedaan hebben. Voor de meeste vragen zijn reguliere oplossingen, maar draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid bij bewoners? Wat moeten wij anders doen? Bij alles wat we doen, stellen wij deze vraag.”

Het WijkActieTeam gaat bij iedere melding van een bewoner op buurtonderzoek en spreekt zowel met de melder, de aanstichter en omstanders. “We gaan de portieken in en bellen aan. Op die manier proberen we in gesprek te komen. Veel bewoners doen niet open, maar er zijn ook bewoners die wel open doen. En vaak horen we dan nog meer. Het gaat over contact met bewoners. We laten een folder met onze gegevens achter met de mededeling dat ze ons kunnen bezoeken, bellen of een bericht kunnen sturen.”

Ervaring uit het verleden
Bij bewoners is het wantrouwen naar overheidsinstanties erg groot. Dat komt vaak door slechte ervaringen uit het verleden. Na drie gesprekken met een bewoonster kwam het hoge woord eruit. Ze vertelde dat haar beide zoons, ieder afzonderlijk te maken hebben gehad met etnisch profileren. Het is een stapeling van dit soort gevallen, dat veel bewoners niets met de overheid te maken willen hebben. Om het vertrouwen terug te winnen, zijn daden en een langdurige aanpak nodig.

WijkActieTeam Venserpolder
Mail: WAT-Venserpolder@amsterdam.nl
Bel of app: 06 – 28 92 80 72

Voor en door Zuidoost – Leren en werken in de kinderopvang

Maandag 5 september startte een groep van 23 vrouwen uit het stadsdeel met een bijzonder leerwerktraject in de kinderopvang om het personeelstekort te verkleinen.

Het traject is onderdeel van Het Masterplan Zuidoost en is opgezet in samenwerking met Zuidoost Werkt, ROC TOP en drie werkgevers binnen de kinderopvangbranche in het stadsdeel.

Liefde voor kinderen
De BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) pedagogisch werk wordt speciaal in Zuidoost aangeboden op mbo 3 niveau en is voor eenieder die een voorliefde voor kinderen heeft. Deelnemers gaan één dag in de week naar school en gaan vervolgens voor minimaal 20 uur in de week aan de slag op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang om de kennis in de praktijk te brengen. Het traject is inhoudelijk verrijkt met thema’s die specifiek van belang zijn voor Zuidoost.

Kennis van bewoners
Zo worden er handvatten aangeboden tijdens de opleiding voor hoe je het best kan vertrekken vanuit een multicultureel perspectief tijdens het werken. Ook kunnen de pedagogisch medewerkers in opleiding gastlessen van inspirerende mensen uit Zuidoost verwachten. Het is een schoolopleiding waarin de kracht en kennis van de inwoners uit Zuidoost wordt meegenomen om zo het werk met nog meer plezier en passie uit te kunnen voeren.

Fiets als bonus!
Als kers op de taart kregen alle deelnemers die dat willen een gratis fiets uitgereikt, zodat zij op de fiets naar het werk kunnen. Het leerwerktraject van twee jaar wordt volledig vanuit subsidies betaald en daarnaast ontvangen de kandidaten een marktconform salaris volgens de CAO Kinderopvang.

Het initiatief levert een bijdrage aan het terugdringen van het grote personeelstekort dat momenteel speelt in de kinderopvangsector. Staatssecretaris Van Gennip noemt het BBL-traject dan ook een “mooi voorbeeld” in haar brief aan de Tweede Kamer over dit tekort.

Doorgroeien
Als aanvulling op deze kans zijn er ook betaalde werkervaringsplekken aangewezen via de werkbrigade binnen Zuidoost. Voor de mensen voor wie de stap naar mbo-niveau 3 nog te hoog is, is het mogelijk om als groepshulp aan de slag te gaan op het kinderdagverblijf en/ of buitenschoolse opvang. Deze leerwerkplekken dienen als doorgroeimogelijkheid naar het niveau voor het leerwerktraject. De deelnemers kunnen gebruikmaken van life coaching en genieten van bijvoorbeeld extra taalonderwijs.

Prachtige kansen
Dit leertraject levert meer én bekwaam personeel op voor de kinderopvangbranche binnen Zuidoost, maar bovendien biedt het prachtige ontwikkelkansen voor de deelnemers en draagt het bij aan het versterken van de pedagogische basis in het stadsdeel.

Het leesoffensief van Zuidoost

Vanaf 5 oktober is het zover, de start van de Kinderboekenweek! Lezen is van groot belang, ook voor de allerkleinsten. Het leesoffensief zorgt er daarom voor dat de jeugd van Zuidoost tijdens deze bijzondere week, maar ook daarna, extra kan genieten van taal en het lezen van boeken.

Lezen is weten

Het leesoffensief is ongeveer een jaar geleden in het leven geroepen door de jeugdlobbyisten en de kindercommissie van Amsterdam Zuidoost. Met het oog gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar, kwamen ze tot de conclusie dat lezen en taal meer onder de aandacht moet worden gebracht. Het initiatief gaat hand in hand met de Kinderboekenweek.

Afgelopen jaar hebben alle basisscholen en voorscholen in Zuidoost een boekenpakket gekregen van PPOZO (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost). Boeken van Anansi de spin zitten in zo’n boekenpakket.

Een heel slimme spin

Anansi de spin speelt de hoofdrol in veel West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische sprookjes. Honderden jaren geleden werden in Afrika mensen tot slaaf gemaakt. Zij moesten alles achterlaten, maar namen de verhalen over de slimme spin mee. Deze verhalen zijn een deel van de Surinaamse en Caribische cultuur geworden. De spin brengt wijsheid verpakt in verhalen, die voor iedereen aansprekend zijn.  Anansi staat symbool voor de vertelcultuur die belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De spin is daarom benoemd door het leesoffensief als mascotte. De komende tijd zul je Anansi daarom vaker tegenkomen in het stadsdeel op plekken waar veel jonge kinderen komen!

Sterker dan olifant

Het boek Anansi, sterker dan olifant is landelijk verkozen tot thematitel voor kleuters tijdens de Kinderboekenweek. De roots van de spin met Afrikaanse, Surinaamse en Caribische tint, wordt hiermee door heel Nederland verspreid. De basisscholen in Zuidoost  besteden op verschillende manieren aandacht aan de kinderboekenweek. Zo komen er schrijvers langs om voor te lezen, te praten over boeken én het belang van lezen en verhalen vertellen. Anderen gaan naar het theater en wonen een voorstelling. Ook worden er boekmarkten georganiseerd. En meerdere basisscholen in Zuidoost zijn bezig met het renoveren van de schoolbibliotheken met een geheel nieuwe collectie!

Doe mee!

Iedereen die het belangrijk vindt om leesplezier en voorlezen te bevorderen, draagt bij aan het initiatief binnen het stadsdeel. Het is een samenwerking vanuit het Masterplan Zuidoost met kinderen, ouders, grootouders, de Openbare Bibliotheek, basisscholen, PPOZO, gemeente Amsterdam, voorscholen, de Bijlmer Bookstore en het Ouder- en Kindteam. We nodigen iedereen uit om mee te doen.

Heb je vragen of ideeën?
Mail dan naar info@zoiszuidoost.nl

Een goedgevulde rugtas voor het nieuwe schooljaar

Met donaties van bewoners en hulp van Masterplan Zuidoost, maakte stichting SES kinderen tussen vier en twaalf jaar blij met een nieuwe rugtas. De tas is gevuld met spullen voor school.

Alles wordt duurder
Gilma Laurence van stichting SES bedacht het initiatief: “Ik zie dat ouders het soms financieel moeilijk hebben. De inflatie is hoog, alles wordt duurder en dan kan een beetje ondersteuning welkom zijn.” Gilma vroeg aan bewoners een financiële bijdrage of ze konden zelf spullen kopen en deze inleveren bij stichting SES.

Per groep andere spullen
De rugtassen zijn gevuld met dingen, die kinderen nodig hebben als ze naar school gaan. Per leeftijdsgroep werden de tassen gevuld. Zo kregen bijvoorbeeld kinderen uit groep 1 tot 3 een broodtrommel, een drinkbeker, een fruitdoosje, kleurpotloden en schriftjes. Voor kinderen, die voor het eerst naar de middelbare school gaan, is er onder andere een rekenmachine en een geodriehoek in de rugtas te vinden.

Goede start
Meer dan 150 kinderen ontvingen een rugtas. De kinderen reageerden enthousiast op het cadeau en kunnen met hun schoolspullen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.

Stichting SES
Elke doordeweekse dag organiseert SES naschoolse activiteiten, van en voor bewoners. De organisatie zit ruim tien jaar in Venserpolder en mag op grote belangstelling rekenen vanuit de buurt. De aanloop naar haar buurthuis is constant, als ook het aanbod. Vanwege de sportachtergrond van de oprichter is bewegen en gezondheid een belangrijke onderdeel bij SES. Ook biedt SES laagdrempelige begeleiding en/of coaching aan stagiairs en taakstraffers. De activiteiten verhogen de leefbaarheid van de buurt, door de sociale cohesie te versterken en ontmoeting op gang te brengen.

Meer informatie: www.stichtingses.com

Meer dan 150 kinderen ontvingen een rugtas.

Stages voor studenten MBO, HBO en WO

Partners van ZO=Zuidoost zoeken regelmatig studenten, die stage bij hen willen lopen. Op dit moment hebben Randstad en ABN AMRO mogelijkheden.

Randstad zoekt een Stagiaire Social Impact
Ben je beschikbaar vanaf september 2022, heb je een HBO/WO werk- en denkniveau en wil je samenwerken in een hecht team aan een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt? Dan is deze stage interessant voor jou.

Verschillende stages bij ABN AMRO
Bij ABN AMRO zijn er verschillende mogelijkheden om stage te lopen: Stage Content & Communicatie, Stage Marketing, Communicatie & Event, Stage Legal, Stage Junior Programmamaker Circl, Stage Content Producer en een Afstudeerstage Diversity & Inclusion.

Voor meer informatie: www.zoiszuidoost.nl

Zomerschool ‘The Level up’

Met meer dan 120 aanmeldingen startte in de vakantie de zomerschool van stichting S.P.E.. Tijdens deze zomerschool werden leerlingen klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar en maakten zij ook van kennis met professionals (artsen, agenten, journalisten) uit Zuidoost.

Stichting S.P.E.

Meester Kwame is de drijvende kracht achter stichting S.P.E. Zijn vader begon met het geven van bijles aan de Ghanese kinderen in Amsterdam Zuidoost vanuit zijn woonkamer. Ook Kwame kreeg bijles van zijn vader en klom zo op van het vmbo-T naar zijn vwo-diploma. Inmiddels heeft Kwame deze bijlessen omgezet in stichting S.P.E., die wekelijks aan 150 jongeren huiswerkbegeleiding geeft.

Meer informatie: www.stichtingspe.nl

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK