Voor en door Zuidoost – Leren en werken in de kinderopvang

Maandag 5 september startte een groep van 23 vrouwen uit het stadsdeel met een bijzonder leerwerktraject in de kinderopvang om het personeelstekort te verkleinen.

Het traject is onderdeel van Het Masterplan Zuidoost en is opgezet in samenwerking met Zuidoost Werkt, ROC TOP en drie werkgevers binnen de kinderopvangbranche in het stadsdeel.

Liefde voor kinderen
De BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) pedagogisch werk wordt speciaal in Zuidoost aangeboden op mbo 3 niveau en is voor eenieder die een voorliefde voor kinderen heeft. Deelnemers gaan één dag in de week naar school en gaan vervolgens voor minimaal 20 uur in de week aan de slag op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang om de kennis in de praktijk te brengen. Het traject is inhoudelijk verrijkt met thema’s die specifiek van belang zijn voor Zuidoost.

Kennis van bewoners
Zo worden er handvatten aangeboden tijdens de opleiding voor hoe je het best kan vertrekken vanuit een multicultureel perspectief tijdens het werken. Ook kunnen de pedagogisch medewerkers in opleiding gastlessen van inspirerende mensen uit Zuidoost verwachten. Het is een schoolopleiding waarin de kracht en kennis van de inwoners uit Zuidoost wordt meegenomen om zo het werk met nog meer plezier en passie uit te kunnen voeren.

Fiets als bonus!
Als kers op de taart kregen alle deelnemers die dat willen een gratis fiets uitgereikt, zodat zij op de fiets naar het werk kunnen. Het leerwerktraject van twee jaar wordt volledig vanuit subsidies betaald en daarnaast ontvangen de kandidaten een marktconform salaris volgens de CAO Kinderopvang.

Het initiatief levert een bijdrage aan het terugdringen van het grote personeelstekort dat momenteel speelt in de kinderopvangsector. Staatssecretaris Van Gennip noemt het BBL-traject dan ook een “mooi voorbeeld” in haar brief aan de Tweede Kamer over dit tekort.

Doorgroeien
Als aanvulling op deze kans zijn er ook betaalde werkervaringsplekken aangewezen via de werkbrigade binnen Zuidoost. Voor de mensen voor wie de stap naar mbo-niveau 3 nog te hoog is, is het mogelijk om als groepshulp aan de slag te gaan op het kinderdagverblijf en/ of buitenschoolse opvang. Deze leerwerkplekken dienen als doorgroeimogelijkheid naar het niveau voor het leerwerktraject. De deelnemers kunnen gebruikmaken van life coaching en genieten van bijvoorbeeld extra taalonderwijs.

Prachtige kansen
Dit leertraject levert meer én bekwaam personeel op voor de kinderopvangbranche binnen Zuidoost, maar bovendien biedt het prachtige ontwikkelkansen voor de deelnemers en draagt het bij aan het versterken van de pedagogische basis in het stadsdeel.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK