Van Kindercommissie Zuidoost naar Young Masters

De Kindercommissie Zuidoost is groot geworden. Daarom gaat de Kindercommissie Zuidoost na de afsluiting van de huidige periode op woensdag 20 april verder onder de naam Young Masters. De Young Masters horen bij het Masterplan Zuidoost. En dat was natuurlijk reden voor een feestje.

Young Masters
De Young Masters zijn kinderen uit groep 7 van diverse basisscholen. Ze vertegenwoordigen kinderen uit heel Zuidoost. Zij zetten zich in voor een beter Zuidoost. Zuidoost moet veiliger, het moet een plek zijn waar kinderen in een liefdevolle omgeving kunnen opgroeien. En ze moeten gelijke kansen hebben.

En hoe gaan ze dat doen? Ze bedenken plannen en voeren die plannen zelf uit. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan ambtenaren van het stadsdeel, het bestuur van het stadsdeel en aan iedereen die voor het Masterplan werkt. En natuurlijk zijn ze soms bij bijeenkomsten.

Een terugblik
De Kindercommissie deed veel. Teveel om op te noemen. We lichten een paar activiteiten uit:
• Opening Cinekidfestival tijdens Zuidoost Leest in het Bijlmerparktheater.
• Workshop met de stadsdeelvoorzitter over stemrecht voor jeugdparticipatie in het Kinderrechtenhuis in Leiden.
• Ontvangst van minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming bij het Nelson Mandela-gedenkteken tijdens het bezoek van de minister aan Zuidoost. De kinderen stelden politieke vragen.
• Advies over verkeersveiligheid rondom schoolpleinen. Deze adviezen zijn meegenomen in het Rode Dradenrapport van begin februari 2022.
• Advies over het tegengaan van geweld tegen meisjes en vrouwen in het kader van De dag van de rechten van de mens.

Feestelijke afsluiting
Op 20 april sloot de huidige Kindercommissie Zuidoost hun periode af met een feestelijke bijeenkomst in het stadsdeelkantoor. Die bijeenkomst had als thema: kinderen mogen zichzelf zijn. De kinderen bedachten het plan, voerden het uit en presenteerden. Voor de nieuwe periode zoeken we Young Masters. De nieuwe periode begint in september.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten over de Young Masters? Of wilt u weten wanneer nieuwe Young Masters zich kunnen aanmelden? Neem dan contact op met Nancy Soekrasno via 06 3808 0292 of n.f.soekrasno@amsterdam.nl.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK