Op zaterdag 25 april vond de Zuidoost Iftar plaats in restaurant Papa Aswa

Met maar liefst 76 bewoners, ondernemers, ambtenaren, bestuurders en anderen die een binding hebben met het stadsdeel werd stipt om 20:56 uur het vasten verbroken met een dadel, water en een heerlijke maal.

 De avond werd zowel geopend als afgesloten door Noeroel Imamdi uit de G-buurt. Dit deed hij met een gebed, de azaan en een koranrecitatie. Ondanks dat niet alle aanwezigen de recitaties konden verstaan, voelde iedereen de liefde en oprechtheid. Na de prachtige opening van Noeroel deed stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing een welkomstwoord over het samenkomen van mensen, de spirituele verbinding en het vormen van eenheid. Haar woorden raakten de aanwezigen.

De avond werd geopend en afgesloten door, Noeroel Imamdi uit de G-buurt

De nodige verbinding werd benadrukt door Saundra Williams, directeur Masterplan en Chareen Soekardjo, programmaregisseur Masterplan: “We moeten meer samenkomen, met elkaar in gesprek gaan en onze krachten bundelen om impact te maken. Wil je het anders zien, praat mee en doe vooral mee. We zijn met z’n allen het Masterplan.”

Met een interactieve quiz werden er diverse prijzen gewonnen en met vragenkaartjes werd de verbinding gemaakt. Telefoonnummers werden uitgewisseld en geïnteresseerden wisten de ambassadeurs van het masterplan te vinden. Met het eten erbij, was er geen houden aan. Er werd gepraat, gelachen en geconnect. Exact zoals de organisatie wenste.

 “Het was een waar succes. Binnen twee weken hebben we de iftar georganiseerd. Ik ben vooral trots op hoe verschillend het publiek was met verschillende culturen en godsdiensten, van bewoners tot aan ondernemers, bestuurders, ambtenaren en directeuren. Jongeren en ouderen. Allen gewoon mens en openstaand voor verbinding met elkaar. In eerste instantie was er slechts plek voor 60 personen. Omdat er binnen een uur meer dan honderd mensen zich hadden aangemeld, mochten we dankzij ZO=Zuidoost het aantal gasten verhogen naar 75. Dat was fijn. Het animo is groot, dus voor volgend jaar staat de Zuidoost Iftar gepland op 1 april. Iedereen die mee wil helpen, is van harte welkom.”  Moenira Luqman

 De Zuidoost Iftar is een initiatief van bewoners en medemogelijk gemaakt door het Masterplan, St. Carabic, De Kindervreugde, Life Skills, The Extra Mile, Ilias Admi, Orville Breeveld en Experience Your Wellness.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK