Zuidoost pakt parkeeroverlast in D en E-Buurt aan

Stadsdeel Zuidoost is van plan om de parkeeroverlast in de D- en de E-Buurt aan te pakken. Dit gebeurt met de invoering van een tijdelijke blauwe zone. Deze geldt naar verwachting voor de komende twee jaar. Daarna komt er een, door het college van burgemeester en wethouders in te voeren, parkeermaatregel voor de langere termijn. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost nam op dinsdag 8 maart 2022 dit besluit. Er volgt een inspraaktermijn van 28 maart tot en met 24 april dit jaar.

Al enige tijd is er in de D- en E-Buurt sprake van parkeeroverlast. Onder meer van lang parkeerders van buiten deze buurten. Hierover was intensief contact tussen bewoners en stadsdeel. In gesprekken met het stadsdeel werd dringend verzocht om een oplossing. Hard nodig volgens Dirk de Jager, lid van dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. “We merkten dat de parkeerdruk onaanvaardbaar hoog werd en dat daarmee de leefbaarheid in de buurten onder druk kwam te staan. Vandaar de noodzaak voor een snelle, tijdelijke maatregel in de vorm van een blauwe zone. Daarna komt er een oplossing voor de langere termijn. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar een besluit over.”

Maximale parkeertijd
In een blauwe zone mag gratis – kort – worden geparkeerd met een parkeerschijf. De maximum parkeertijd is 1,5 uur. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zondag van 12.00 tot 21.00 uur. Het is de bedoeling dat hiermee onder meer de overlast van lang parkeerders wordt tegengegaan.

Ontheffingen
Bewoners, ondernemers, mantelzorgontvangers en medewerkers van zorginstellingen in de D-buurt en de E-buurt kunnen een ontheffing aanvragen. Daarmee kunnen zij onbeperkt parkeren in de blauwe zone van de D-buurt en de E-buurt.

Bewonersbrief en Inspraak
Bewoners en ondernemers in de D- en E-buurt ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over het plan, de inspraak, het vervolgproces en ontheffingen.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK