Tanja Jadnanansing: “Ik zie zelfredzame mensen als de ziel van Zuidoost.”

Door: Raksha Hoost

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing bestuurde het stadsdeel tijdens een roerige periode. Halverwege de bestuursperiode zorgde de pandemie voor een noodzakelijke andere manier van werken, maar dat ging niet ten koste van de initiatieven die Zuidoost rijk is geworden in de afgelopen vier jaar. Wat is ervoor nodig om de komende vier jaar meer resultaten te behalen in dit stadsdeel?

Speciale onderwijsprogramma’s tijdens de lockdowns, een mobiel jongerennetwerk en -informatiepunt, kunst- en cultuur routes door het stadsdeel, het leesoffensief, een Nelson Mandela-gedenkteken, de buurtrechter, een community van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, een jongerenparticipatietraject, bewoners die zijn betrokken bij toezicht en handhaving en de inzet van ervaringsdeskundigen die jongeren met een strafblad stimuleren om andere keuzes te maken. Dit is slechts een kleine greep uit de initiatieven die de afgelopen bestuurstermijn in Zuidoost zijn gerealiseerd. En dan zijn de Kindercommissie en het ouderpanel, waar ouders met onder andere het stadsdeel, de politie en het OM spraken over veilig opgroeien in Amsterdam, nog niet genoemd.

“Door corona kon ik wel minder naar de mensen toe en dat is echt zonde omdat ik geloof dat het contact en de connectie het begin zijn van vooruitgang.” Ondanks de pandemie maakte het stadsdeel en de Zuidoostenaren toch stappen om de leefbaarheid te bevorderen. Om vast te stellen dat initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van het stadsdeel, houdt Tanja doorgaans een pragmatische impactmeting aan. “Ik wil impact maken via mensen, niet via papier. Je kunt heel mooi opschrijven dat je van alles hebt bereikt op papier, maar ik ga liever ter plekke kijken of initiatieven daadwerkelijk worden georganiseerd. Daarnaast kunnen bewoners ook zelf aangeven of een project waarde voor hen heeft geleverd en natuurlijk zijn er ook de gebiedsteams, -makelaars, en -coördinatoren die continu hiervoor met mensen in gesprek gaan.”

Tanja Jadnanansing: “Ik wil impact maken via mensen, niet via papier.”

Rechtvaardigheid en Regie
Kan er meer impact worden gecreëerd? Het antwoord op deze vraag hangt samen met de beschikbare financiële middelen. “Ik zou bijvoorbeeld op veel meer plekken in Zuidoost wijkactie-teams willen hebben of voor elk kind huiswerkbegeleiding beschikbaar stellen, maar je hebt te maken met een geldkwestie. Ik vind het vaak lastig dat je beperkte middelen hebt terwijl er zoveel te doen is in Zuidoost. De beslissing waar het geld heen gaat, hangt dan af van de vraag: ‘wie heeft het het meeste nodig?’” Op dit moment werkt het stadsdeel daarom vaak met kleine pilots om initiatieven toch van de grond te krijgen. Maar als het gaat over grote onderwerpen zoals Onderwijs, zou Tanja idealiter liever een structurele aanpak zien. “Ik vind dat mensen in Zuidoost recht hebben op duurzame resultaten.”

Alhoewel geld een belangrijke factor in het besluitvormingsproces is, is het niet de enige. Voor Tanja spelen ‘Law & Love’, Rechtvaardigheid en Regie, ook een rol. Een andere insteek dan de reguliere ‘law & order’. Een voorbeeld hiervan is de Buurtrechter, een concept dat Zuidoost vanuit New York naar Nederland haalde. De Buurtrechter behandelt niet alleen kleine rechtszaken, maar voert ook oplossingsgerichte gesprekken met bewoners. In plaats van het uitdelen van sancties, helpt de Buurtrechter bijvoorbeeld mee om een oplossing te vinden voor kinderen die niet naar school gaan, terwijl dat wel de bedoeling is. Als Meester in de Rechten wil Tanja dat mensen toegang hebben tot recht. “Dit gaat veel verder dan het toepassen van het rechtssysteem. Het gaat er ook om dat mensen recht hebben op onderwijs, werk, stageplekken. Dat we ze voldoende arbeidsomstandigheden geven. En dat ze mogen zijn wie ze willen.”

‘Love’ staat voor regie, en regie belichaamt zelfredzaamheid. Daar waar het de taak van het stadsdeel is om mogelijkheden te creëren en faciliteren, is het de rol van bewoners om deze mogelijkheden te benutten. Hier zijn empathie, compassie en een open houding voor nodig, volgens Tanja. “Dat je uiteindelijk niet meer naar een ander kijkt om een kans te krijgen, maar het zelf gaat doen omdat je de mogelijkheden hebt. Mijn persoonlijke missie is om de ongelijke verdeling van kennis, invloed en inkomen te beslechten en mijn meetlat is die van rechtvaardigheid. Met het uiteindelijke doel dat mensen zelf de regie over hun leven kunnen pakken. Rechtvaardigheid en regie zijn samen de strik om alles wat Zuidoost al heeft, en zijn tegelijkertijd ook het breekijzer om zaken die nog niet goed gaan bespreekbaar te maken.”

Tweede termijn
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht hoopt Tanja op een tweede termijn als stadsdeelvoorzitter. “Dat ligt natuurlijk aan de kiezer. Mocht het zo zijn dat ik vanuit het College weer kan worden benoemd als voorzitter, dan wil ik naast rechtvaardigheid en regie ook dat wij een wendbaar stadsdeel worden. Eentje die meebeweegt met veranderingen: dat we onze werkwijze kunnen aanpassen aan wat er gebeurt in onze omgeving en hier sneller op kunnen inspelen in plaats tijd te besteden aan lange processen met veel papierwerk.”

Verder wil ze meer inzetten op intergenerationele activiteiten. Sinds Jacob Wedeweijer eind 2021 is geïnstalleerd als nieuwe wethouder, mocht Tanja zich ontfermen over de senioren in Zuidoost. “Ik ben zo gecharmeerd van ze. Daardoor ben ik gaan nadenken over meer intergenerationele initiatieven. Een kind staat niet op zichzelf. Een kind staat in de community, in het grotere geheel. Ik verheug me op dat intergenerationele gesprek. In samenwerking met het Masterplan organiseren we op zondag 13 maart een Anansi de Spin familie event. Grootouders mogen met hun kleinkinderen hierheen komen. We hadden het net op de website geplaatst en het was binnen no time volgeboekt. We kunnen veel meer doen in de intergenerationele dialoog. Veel ouderen zijn alleen: zonde! Jongeren kunnen profiteren van de wijsheid van ouderen. Daar wil ik me veel meer voor gaan inzetten de komende vier jaar.”

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK