Wim van der Kamp, VVD Amsterdam lijst 3 nummer 1

Jullie worden ook wel de liberale tandem genoemd, vertel:

Een tandem fiets bestuur je met twee personen, we versterken elkaar en als VVD zijn de natuurlijk liberaal. Liberaal wil zeggen we zijn optimisten en willen graag vooruit. Wij zijn Arnoud Jol (ondernemer van 39, woont meer dan 10 jaar in de K-Buurt) en Wim van der Kamp (docent en financieel adviseur van 40, woont sinds 17 jaar Venserpolder).We wonen hier met veel plezier, het is een gezellig, groen en ook zeer gastvrij voor stadsdeel voor bezoekers en nieuwe bewoners.

Wim van der Kamp, VVD Amsterdam lijst 3 nummer 1/gemeenteraad 8
Arnoud Jol, VVD Amsterdam Zuidoost nummer 2

 

Wat is voor jullie de reden om de politiek in te gaan?

We zijn beide sinds 2018 gekozen als volksvertegenwoordigers in de stadsdeelcommissie namens de Amsterdamse VVD. In de nieuwe bestuursperiode willen we graag door. We staan ervoor dat iedereen kan vooruitkomen maar vooral ook voor de gezinnen die elke dag hard werken aan zichzelf en de stad. Voor deze groep is er steeds minder plek in de stad, dat moet beter.

 

Wat heeft de VVD de afgelopen 4 jaar in Zuidoost bereikt?

Hoewel de VVD niet in het stadsdeelbestuur en ook niet in het college van B&W heeft gezeten, hebben we ons altijd constructief opgesteld. Dit heeft tot diverse verbetervoorstellen geleid op meerdere thema’s. Te denken valt aan:

  • camera toezicht in kwetsbare gebieden (o.a. Amsterdamse Poort / K-Buurt)
  • proef met open hiring. (Iedereen die wil werken kan zich aanmelden en direct aan de slag zonder sollicitatiegesprek of ingewikkelde procedure)
  • parkerenoverlast (blauwe zone)
  • geen windmolens in bewoonde- en recreatie gebieden
  • isoleren van woningen (in de aardgasvrij discussie)
  • onderwijs: stages en loopbaanondersteuning

De samenwerking binnen de stadsdeelcommissie met andere partijen was er altijd op gericht om tot concrete oplossingen te komen.

 

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar voor de VVD Zuidoost?

Wij willen inzetten op meer leefbare en veilige wijken. Dit doen we door meer te investeren in de afvalbeheersing, door een mix aan middelen in te zetten. Te denken valt aan cameratoezicht en ook preventief fouilleren indien nodig. Daarnaast vinden we het essentieel om criminaliteit te voorkomen en dit doen we door mensen perspectief te geven. Hierbij is een brede inzet noodzakelijk in het onderwijs om mensen klaar te maken voor de banen van de toekomst. Langdurige werkloosheid willen we graag aanpakken, iedereen verdient perspectief op een baan. Iedereen moet mee kunnen doen in Amsterdam!

 

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, de VVD is voor preventief fouilleren. Vele partijen waren bang dat preventief fouilleren discriminatie in de hand werkt? Kun je aangeven hoe de VVD naar eventuele discriminatie m.b.t. preventief fouilleren kijkt?

Er is in samenspraak met de gehele gemeenteraad gewerkt aan een pilot waarbij belangrijke afspraken gemaakt zijn om etnisch profileren te voorkomen bij preventief fouilleren. Bij deze proef zijn geen misstanden gerapporteerd. Er is ook roep uit Zuidoost om dit middel ook in te zetten. Wat de VVD betreft gaan we door met deze proef en blijven we alert op een professionele houding van een ieder.

 

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de VVD een oplossing voor dit probleem?

De VVD heeft een Masterplan schoon opgesteld. Vaker afval ophalen en ook gaan werken met slimme containers die aangeven wanneer ze vol zijn. Daarnaast moeten bewoners en bezoekers het eigen gedrag aanpassen. Meer handhaving zodat er ook boetes worden uitgedeeld bij overtredingen.

 

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt VVD naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

Wat de VVD betreft komen er geen windmolens in groengebieden en woonwijken. Wij staan pal voor de opgave van de energietransitie maar maken andere keuzes. Meer isolatie van woningen, meer zonnepanelen en alleen windmolens in specifieke gebieden zoals de havens van Amsterdam. Landelijk zetten we in op kernenergie.

 

En het Erotisch Centrum?

Wat de VVD betreft moet er een oplossing komen voor het probleem in het wallengebied. Voor de VVD is Zuidoost echter niet de meest logische plek. Zuidoost moet uit de zogenaamde zoekgebieden gehaald worden. Zuidoost heeft immers al tal opgaven die het hoofd geboden moeten worden. Een erotisch centrum draagt niet bij aan deze opgaven.

 

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuidoost. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?

Wij vinden dat zeker een goed idee om dit periodiek te doen. Daarnaast zouden burgers ook specifieke vragen moeten kunnen stellen aan het dagelijks bestuur.

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK