Anne Wehkamp D66 Amsterdam, nummer 10

Mijn naam is Anne Wehkamp, ik sta op plek 10 kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar was ik stadsdeelcommissielid in Zuidoost. Hier zette ik mij in voor een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Samen met een buurtorganisatie zorgde ik bijvoorbeeld voor een Pride-pad in de K-buurt om te laten zien dat iedereen welkom is in Zuidoost.

Anne Wehkamp D66 Amsterdam, nummer 10

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?

In mijn dagelijks leven werk ik aan internationale mensenrechten. Tegelijkertijd ging in mijn buurt de helft van de kinderen zonder ontbijt naar school. Het vertrouwen in de politiek was laag. Ik wil dat iedereen uit de stad dezelfde kansen krijgt om alles uit het leven te halen, of diegene nu in het centrum van Amsterdam woont of in Zuidoost. D66 is de partij die ervoor zorgt dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, welke achtergrond je ook hebt.

 

Wat heeft de D66 de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam?
Dankzij D66 zijn er meer woningen gebouwd voor middeninkomens. Voor leraren en verpleegkundigen wordt het steeds moeilijker om een goede woonplek te vinden. Daarom wil D66 ook dat leraren in buurten met een groot lerarentekort voorrang op een woning krijgen. In Zuidoost hebben wij bijvoorbeeld gezorgd dat er jongerencentra kwamen, waar jongeren zélf kiezen wat er op het programma staat. Jongeren kwamen naar de stadsdeelcommissie toe om te vragen om filosofie en psychologie, naast voetbal en rappen. Ik ben blij dat dit nu kan.

 

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?

D66 gaat de kansencrisis stevig aanpakken. Een kind in Zuidoost moet dezelfde kansen krijgen op goed onderwijs als een kind in centrum. Daarom pleiten we bijvoorbeeld voor de rijke schooldag. Nu kunnen niet alle ouders bijles, sport of een bezoek aan een museum betalen. Met de rijke schooldag krijgen alle kinderen een warme lunch. Na de lessen gaan kinderen samen sporten of naar een museum. In veel buurten in Zuidoost is het fijn wonen, maar nog te vaak is het onveilig of ligt er te veel afval op straat. Dat gaan we ook aanpakken.

 

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de D66 tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?

De belangrijkste reden is dat preventief fouilleren de buurt niet veiliger maakt. Vorig jaar is er een proef gedaan. Net als eerdere keren blijkt dat er maar erg weinig wapens werden gevonden. De kosten zijn wel hoog. Het verhoogt de kans op etnisch profileren. Of in andere woorden: we zijn bang dat mensen met een bepaald uiterlijk vaker staande wordt gehouden. Dat zorgt voor een laag vertrouwen in de politie, die in deze wijken juist zo belangrijk is.

 

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de D66 een oplossing voor dit probleem?

Wij willen meer budget zodat zwerfafval stevig wordt aangepakt: meer bakken, meer legen, meer vegen. Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers moeten we zorgen voor een schone wijk. Bewustwordingscampagnes en het goede werk van containeradoptanten helpen om te voorkomen dat de buurt niet vies wordt.

 

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt D66 naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

Windmolens zijn belangrijk om de klimaatcrisis aan te pakken. Maar dit moet niet tegen elke prijs. De gezondheid van bewoners staat voorop. Door D66 gaat de stad nu onderzoeken wat de effecten zijn van de plaatsing van windmolens op de milieu, de gezondheid en veiligheid van bewoners. Daarnaast heeft D66 ervoor gezorgd er extra aandacht is voor de zorgen van de buurt. En als er dan molens geplaatst zouden worden, dan moeten we kijken naar hoe Zuidoost daar ook zelf van kan profiteren.

 

En het Erotisch Centrum?

Natuurlijk wil D66 voorkomen dat een gigantisch erotisch centrum pal naast een woonhuis komt te staan. Voordat een erotisch centrum er komt moet eerst goed gekeken worden naar de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, daar heeft D66 mede voor gezorgd. In Zuidoost is dit extra belangrijk.

 

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?

Goed idee!

 

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK