“Voor een Amsterdamse klas is natuurlijk het allerleukst”

Bindelmeercollege

Nabil (24) is docent maatschappijleer en verbonden aan het Bindelmeercollege – een VMBO school in Amsterdam Zuidoost. Een zeer bewuste keuze. En met een innerlijke drive om juist voor deze leerlingen het verschil te kunnen maken. Zeg maar gerust een passie. Dat combineert Nabil met zijn passie voor voetbal. De voldoening is groot, iedere dag weer. Nabil vertelt.

“Ik heb zelf op school gezeten in West, op het Marcanticollege. Een zeer diverse school. Er liepen daar ontzettend goede docenten rond, die werkelijk het beste uit ons wisten te halen. Ik heb – hoe jong ik ook was toen – ontzettend veel bewondering en respect gekregen voor hoe ze dit allemaal aanpakten. Daar begon het al te kriebelen. Zoiets wilde ik zelf eigenlijk ook wel na de middelbare school.”

Vervolgopleiding
“Na het Marcanti ging ik MBO Sport en Bewegen doen. Voetbal is mijn passie. Door de opleiding ging ik her en der ook les geven, sport en bewegen. Ik verzorgde gymlessen op heel uiteenlopende scholen. Van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs. Mijn bewondering voor het Marcanti werd alleen maar groter door deze ervaringen. Ik merkte hoe belangrijk binding en structuur zijn voor leerlingen. Naast een veilige leeromgeving zijn dit voor mij de basisvoorwaarden waarmee ik leerlingen tot leren kan laten komen.”

Maatschappijleer…
“Na deze opleiding had ik een tussenjaar en werkte ik als ZZP-ende bewegingsdocent. Tien weken hier, tien weken daar. Ook ik houd van structuur, en besloot om de HBO opleiding ‘docent maatschappijleer’ te gaan doen. Waarom dit onderwerp? Omdat ik er weinig van af wist en mijn algemene kennis wilde vergroten. Dat leek me een uitdaging. Ik heb dan ook helemaal geen spijt gehad van deze keuze. Het is een verrijking naast de voetbaltrainingen die ik nog steeds geef. Bij de voetbalclub AFC heb ik jaren lang met veel plezier de onderbouw getraind. Momenteel train ik ook 8/9 jarigen bij FC Utrecht. Geweldige afwisseling naast het werk dat ik op het Bindelmeer doe.”

De talentklas van het Bindelmeer
“Dat is iets dat me geweldig aanspreekt op deze school. We hebben talentklassen voor technologie, voetbal, dans en koken. Leerlingen met hetzelfde interessegebied zitten bij elkaar in de klas. Zij krijgen dan extra lesuren per week in het vak waar hun interesse ligt. Naast mijn reguliere lessen maatschappijleer geef ik ook les aan de voetbalklas. Ik merk dat ik vooral voor de leerlingen uit de voetbalklas een rolmodel kan zijn. Vanuit de intrinsieke motivatie die de leerlingen voor voetbal hebben probeer ik de verbinding te maken naar de reguliere vakken. Voor de leerlingen van het Bindelmeer is het echt geweldig dat de talentklassen er zijn!”

Een jonge leerkracht
“Ik denk niet dat leeftijd te maken heeft met of je een goede leraar bent of niet. Het heeft vooral met je persoonlijkheid, met je karakter te maken, denk ik. Met of je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een leerling. Dat merken ze. Tijd maken voor je leerlingen, nieuwsgierigheid naar ze, dat bepaalt de klik. Ik zie zowel jonge als oude collega’s om mij heen die daar steengoed in zijn!”

Ik leer ook van mijn leerlingen!
Nabil denkt even na. “Ja, dat is zeker zo! Niet per se op het gebied van kennis maar vooral op gedrag. Ik vind het mooi om te zien hoe sommige leerlingen zorg dragen voor elkaar. Het verbaast me soms hoe mondig ze zijn, en hoe ze elkaar op gedrag durven aanspreken. Op deze school zijn veel zorgzame leerlingen, die echt voor hun klasgenoten klaar staan. Dat doet me goed!”

Voor een Amsterdamse klas
“Haha, dat is natuurlijk het allerleukst”, lacht Nabil. “Nee, serieus. De enorme diversiteit hier in de stad en op scholen, de achtergrond van de leerlingen. Op mijn school zijn er meer dan 30 nationaliteiten. Dit vind ik een verrijking. Het heeft toegevoegde waarde. Ik heb vertrouwen in de toekomst, als ik zie hoe deze jongeren als vanzelfsprekend met elkaar opgroeien!”

Een uitsmijter?
“Nou, eentje dan. Een goede docent is iemand die betrokken is, plezier heeft in zijn vak en aansluit bij de belevingswereld van zijn leerlingen. Mijn ervaring is dat je op die manier veel terug krijgt van je leerlingen, dat geeft voldoening. Daarom vind ik dit het mooiste vak dat er is!’’

Leraar worden?
Helaas dreigt de komende jaren een groot tekort aan leraren in onze stad. Op sommige scholen is dit al het geval. Zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs is hard op zoek naar nieuwe leraren. We hebben u dus hard nodig. En Amsterdam heeft u ook veel te bieden. Lijkt het u wat? Kijk dan op www.lievervoordeklas.nl.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK