Schoon afvalwater uit AMC

AMC

AMSTERDAM ZUIDOOST – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaan ziekenhuisafvalwater lokaal zuiveren. Het AMC is het eerste Amsterdamse ziekenhuis dat zijn afvalwater op zijn eigen terrein schoonmaakt. In 2019 wordt bij het ziekenhuis een zuiveringsinstallatie (Pharmafilter) gebouwd die milieubelastende stoffen zoals medicijnresten, uit het afvalwater haalt. Een deel van het gezuiverde water wordt hergebruikt in het AMC, bijvoorbeeld voor koeling of wc-spoelwater. 

De hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater neemt toe. Via het riool komen deze resten in het oppervlakte- en grondwater terecht. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap en het ziekenhuis hebben afspraken gemaakt om het afvalwater bij de bron te zuiveren van schadelijke stoffen. In de conventionele rioolwaterzuivering gebeurt dat nog niet. De kosten worden door beide partijen gedragen.

Rolf Steenwinkel, bestuurder van het waterschap: ‘Een van de kerntaken van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het schoonmaken van afvalwater. Hoe we moeten omgaan met de medicijnresten in ons afvalwater is een belangrijke uitdaging. Deze bijzondere samenwerking met het AMC is een belangrijke gezamenlijke stap in de strijd tegen dit probleem.’ Frida van den Maagdenberg, AMC-bestuurslid: ‘We zijn blij met de samenwerking met het waterschap. Het AMC heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen. Het Pharmafilter is een nieuwe stap op deze weg.’

Zuiveringsinstallatie
Het Pharmafilter bestaat uit vermalers op ziekenhuisafdelingen en een zuiveringsinstallatie op het AMC-terrein waar al het afvalwater samenkomt. Vanwege dit nieuwe systeem stapt het ziekenhuis over op biologisch afbreekbare voorwerpen zoals wegwerp-po’s en urinalen. Die artikelen kunnen na gebruik rechtstreeks de vermalers in. Ook ander afval, zoals etensresten en specifiek ziekenhuisafval, gaat erin. De machines vermalen alles tot pulp en transporteren de brij via het rioleringssysteem naar de centrale zuiveringsinstallatie. Afvalwater uit keukens, douches en wc’s, komt daar ook terecht.

De zuiveringsinstallatie filtert alle vervuiling en schadelijke stoffen zoals medicijnresten, uit het water. Organische stoffen worden biologisch afgebroken en deels omgezet in biogas dat wordt gebruikt voor energieproductie. Wat overblijft is een beperkte hoeveelheid restafval dat wordt afgevoerd.

Bijkomend voordeel voor de hygiëne: wegwerp-po’s verkleinen de kans op de verspreiding van micro-organismen. Bovendien leveren de vermalers een tijdsbesparing op voor het verplegend personeel omdat zij minder handelingen hoeven te verrichten. Ook draagt het Pharmafilter bij aan een duurzamer ziekenhuis, omdat het gezuiverde water en biogas bruikbaar is voor het ziekenhuis.

 

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK