Oude diesels niet meer welkom binnen de Ring A10

Ring A10

Vanaf november 2020 mogen alleen dieselpersonen- en dieselbestelauto’s met emissieklasse 4 en hoger (uit grofweg 2006 en later) nog binnen de Ring A10 rijden. In Zuidoost zijn er ongeveer 1.000 van deze oude voertuigen die straks dus niet meer binnen de Ring A10 mogen komen. De nieuwe milieuzone moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

Wat verandert er vanaf november 2020?
Vanaf november 2020 mogen auto’s op diesel alleen de milieuzone in met emissieklasse 4 of hoger. Auto’s die niet op diesel rijden zijn gewoon welkom. Deze milieuzone gaat gelden voor het hele gebied binnen Ring A10. Tevens wil de gemeente wil het gebied waarin de milieuzone geldt voor alle voertuigen (behalve brom- en snorfietsen) uitbreiden vanaf november 2020. De Ring A10 wordt de nieuwe grens van de milieuzone. Dat betekent dat er een deel van Noord wordt toegevoegd en 7 (voormalige) bedrijventerreinen (alleen de gedeeltes binnen Ring A10): Amstel Business Park, Schinkel, Westpoort, Houthavens, RAI, Cruquius en Zeeburgereiland.

Emissieklasse controleren
Bij het bepalen of een auto de milieuzone in mag, is de emissieklasse leidend. De emissieklasse zegt iets over de schadelijke stoffen die een auto uitstoot. Hoe hoger de emissieklasse, hoe schoner de auto. U vindt de emissieklasse van uw auto op de website van de RDW via www.ovi.rdw.nl. Vul uw kenteken in, vervolgens vindt u onder de tabbladen ‘Motor & Milieu’ en ‘Uitstoot’ de emissieklasse van uw auto.

€ 500 subsidie bij sloop
De gemeente komt Amsterdammers met oudere dieselauto’s tegemoet in de kosten. Als u een oude diesel(bestel)auto (emissieklasse 0 tot en met 3) heeft, kunt u een subsidie van € 500 voor de sloop van uw voertuig krijgen. Als de subsidie uiterlijk 31 maart 2020 wordt aangevraagd, komt daar € 250 extra bovenop. Via amsterdam.nl/milieuzone kunt u de voorwaarden bekijken en de subsidie aanvragen.

Subsidie met stadspas
Hebt u een Stadspas met groene stip? Dan kunt u nog een extra subsidie krijgen voor vervangend vervoer. Bijvoorbeeld een auto die niet op diesel rijdt, een fiets of een OV-abonnement. U kunt tussen €750 en €1.250 subsidie krijgen voor dit vervangend vervoer.

Uw mening geven over de plannen
Tot en met 17 februari 2020 is er een inspraakperiode en kunt u nog uw mening geven over de nieuwe regels rondom de milieuzone. U dient dan een zienswijze in. De gemeente kijkt hier aandachtig naar en neemt uw zienswijze mee in de afweging voor het definitieve besluit over de milieuzone. Dinsdag 21 januari kunt u tussen 18.00 en 20.00 uur terecht in het Stadsloket op Anton de Komplein 150 voor een informatiebijeenkomst. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl.

Uitzonderingen
De milieuzone geldt niet voor alle dieselvoertuigen met een emissieklasse 3 of lager. Er zijn landelijk uitzonderingen voor kampeerwagens van inwoners van een milieuzonegebied, bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, rolstoeltoegankelijke voertuigen en oldtimers van 40 jaar en ouder. De gemeente onderzoekt nog of er aanvullende lokale ontheffingen wenselijk zijn.

Actieplan Schone Lucht
Deze nieuwe milieuzone is de eerste concrete uitwerking van het Actieplan Schone Lucht (ASL). Het uiteindelijke doel van dit actieplan is uitstootvrij en stil verkeer in 2030. Hier wordt geleidelijk naartoe gewerkt. De gemiddelde Amsterdammer leeft dankzij dit maatregelenpakket gemiddeld drie maanden langer en er wordt tot 9% minder CO2 uitgestoten dan nu. Het is belangrijk dat de doelen uit het ASL voor iedereen haalbaar zijn. De gemeente helpt Amsterdammers daarom zo veel mogelijk bij de transitie naar schoon vervoer.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK