Op 18 januari vierde Vereniging Ons Suriname haar 100-jarige bestaan

In deze eeuw had de stichting meerdere functies, van politiek en activistisch tot vooral een opvangnet na de massale komst van Surinamers naar Nederland in de jaren zeventig. De bond werd in 1919 opgericht om de sociale contacten tussen Surinamers in Nederland te bevorderen. Deze had als doel de kennis over Suriname te verspreiden en zette zich in voor de belangen van hun leden.

Onafhankelijkheid
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er meer Surinamers naar Nederland, vooral jongeren die gingen studeren. In de jaren ’40 kreeg de bond een nieuwe impuls en de huidige naam Vereniging Ons Suriname.  Na de onafhankelijkheid in 1975 en de militaire coup in 1980 stappen veel Surinamers op het vliegtuig naar Nederland. Waar Ons Suriname in eerste instantie een politiek karakter had,  kreeg het mede door de grote toestroom een sociaal karakter en ging zich bekommerde om het lot van de nieuwkomers.

De Bijlmer Express
Nederland had geen rekening gehouden met deze toestroom en dat zorgde voor problemen, vooral qua huisvesting.  ‘Amsterdam had wijken, buurten, straten en portieken aangewezen waar Surinaamse Nederlanders niet meer welkom waren, ook al waren ze gewoon staatsburgers met de Nederlandse nationaliteit. Die wantoestanden waren ongelofelijk”, aldus Vincent Soekra voorzitter van Vereniging Ons Suriname. Later ontdekte men dat er in de Bijlmer huizen leegstonden. Een deel van de door leegstaand geplaagde Bijlmer, met name de flat Gliphoeve, stond aanvankelijk wel open voor bewoning door Surinamers. Toen dezen naar de Bijlmer begonnen te komen werd dit beleid door de woningcorporaties ingetrokken en begonnen woning loze Surinamers in 1974, met steun van de Amsterdamse kraakbeweging, de lege appartementen in gebruik te nemen. De situatie werd na druk op het stadsbestuur gelegaliseerd en ontstond de befaamde “Bijlmer Express”.

Vincent Soekra, de trotse voorzitter van Vereniging Ons Suriname.

Vincent Soekra wilt zich met  Vereniging Ons Suriname in de nabije toekomst vooral  richten kunst en cultuur als motor van emancipatie en educatie. Doelstelling van Vereniging Ons Suriname is uit te groeien tot een bloeiend cultureel centrum met nationale bekendheid. En geloof me over 100 jaar zal Vereniging Ons Suriname nog steeds bestaan en nodig zijn, al is het enkel om de krachten te bundelen de cultuur en de geschiedenis mogen nooit verloren gaan! Daarnaast werken we samen “529 productions en evenst “en “The Black Archives”  aan het Slavernijmuseum in het Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk in Oost. “Dit moet dé plek worden waar iedere Amsterdammer, scholier en toerist naartoe moet om iets op te snuiven van de zwarte cultuur, en dan met name de Surinaamse cultuur!”

Vereniging Ons Suriname ontving uit handen van burgermeester Femke Halsema de jubileumpenning van de gemeente Amsterdam in verband met haar 100-jarig bestaan.

 

Door: Giovanni Fränkel

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK