Eigen Kindercommissie voor Zuidoost

‘’Schoner, leuke activiteiten doen met ouderen en een nieuwe speeltuin.’’ Het regende meteen ideeën tijdens de installatie van de Kindercommissie Zuidoost op woensdag 9 januari 2019. De commissie bestaat uit 12 groep 7 leerlingen van zes basisscholen. Van deze leerlingen is Whitney Pengel van basisschool De Blauwe Lijn gekozen als voorzitter. De commissie stelt plannen op voor de eigen omgeving en het stadsdeel. Daarnaast doen zij ook mee aan een challenge, hierbij wordt het winnende voorstel uitgevoerd.

“Daar zet ik mij voor in!”
Dat Zuidoost relatief veel jongeren telt weet ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Zij hebben vaak frisse en creatieve ideeën voor hun eigen woonomgeving. De kinderen zijn duidelijk betrokken en zetten zich graag in voor Zuidoost. Het is dus belangrijk om hun stem te horen. In de Kindercommissie leren de kinderen vaardigheden om op school en in de samenleving actief mee te kunnen denken en doen. Debatteren, actief luisteren, meningen onderbouwen en respectvol omgaan met elkaar zijn hierin belangrijke onderdelen.

Taak en challenge
De Kindercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Tijdens de challenge maakt iedere school een plan voor realisatie van ‘iets’ in hun gebied of in heel stadsdeel Zuidoost. Dat kan bijvoorbeeld gaan om onderdelen voor een speeltuin, tegengaan van zwerfafval of verminderen van eenzaamheid. De Kindercommissie kiest het beste voorstel. Dat wordt vervolgens uitgevoerd.

Vooralsnog gaat het om een pilot van een half jaar met de scholen De Rozemarn, Shri Laksmi, De Blauwe lijn, De Bijlmerhorst, 16e Montessori en Het Gein.

Vergaderingen
Ben je benieuwd naar de vergaderingen van de Kindercommissie? Ga dan een keer langs het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150. De volgende vergaderingen zijn op de woensdagen 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 29 mei van 14.30–17.00 uur. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK