Nieuwe woonwijk met 550 extra woningen in Venserpolder

Woningcorporatie Stadgenoot, zorgpartij Amstelring en de gemeente willen het oude woonzorgcentrum De Venser vervangen door nieuwbouw met ruimte voor 300 zorg- en seniorenwoningen, 550 woningen toevoegen en de openbare ruimte opknappen. Er komen betere fiets- en wandelroutes en een levendig plein. Ook komt er ruimte voor voorzieningen, zoals een buurtkamer en kleine ondernemingen. In de plannen is veel aandacht voor duurzaamheid.

Na ruim 40 jaar voldoet het zorgcentrum niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat wordt aangegrepen om gelijk met de nieuwbouw veel extra woningen te bouwen, die voor het overgrote deel betaalbaar zijn.

Stadgenoot-bestuursvoorzitter Anne Wilbers onderschrijft dit: “We willen de buurt bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. Voor mensen die er nu al wonen, mensen die willen verhuizen binnen de buurt en mensen die er nu nog niet wonen. De komende jaren voegen we veel woningen toe. Het merendeel zijn sociale huurwoningen, maar ook woningen in andere segmenten, om zo de doorstroming te stimuleren. Zo helpen we Zuidoost bewoonbaar te houden voor uiteenlopende groepen mensen.”

Samen met de buurt
Voordat De Venser gesloopt wordt, gaat Stadgenoot het nieuwe woonzorgcentrum in twee fases bouwen. Zo kunnen de huidige bewoners die in De Nieuwe Venser willen gaan wonen in één keer verhuizen, en hoeven ze niet tijdelijk ergens anders te wonen. Bij het maken van de plannen zijn buurtbewoners en bewonerscommissie betrokken en naar aanleiding van hun wensen en opmerkingen zijn de plannen gewijzigd.

Sport en ontspanning
De nieuwe buurt wordt groen met verbeterde fiets- en wandelroutes en plekken voor sport en ontspanning, zoals fitnesstoestellen en zit- en speelplekken. Daarnaast komt er een nieuw, levendig plein: een centrale plek om samen te komen. Ook de straten rondom De Venser worden verbeterd, met meer groen en meer ruimte voor de fiets.

Ambities Masterplan Zuidoost
De plannen dragen bij aan de ambities van Masterplan Zuidoost, meer woningen voor bewoners en een verbetering van de leefbaarheid in Venserpolder.

Vervolg
Vanaf half mei tot eind juni vindt de inspraak plaats. Daarna wordt het definitieve plan opgesteld, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De eerste bouw- en sloopwerk-zaamheden beginnen op zijn vroegst eind 2023. Het werk zal klaar zijn tussen 2028 en 2030.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK