Neumine Marshall BIJ1 Amsterdam Zuidoost, lijst 12 nummer 1

Mijn naam is Neumine Marshall, nr.1 lijstrekker stadsdeelcommissie Amsterdam Zuidoost, moeder van 2 zonen. Eigenaar en oprichtster van Sheabutterbaby, voorzitter bewonerscommissie Gravestein.
Werkzaam als managementassistente, en in mijn vrije tijd houd ik van koken, interieur design en fashion styling.

Neumine Marshall BIJ1 Amsterdam Zuidoost, lijst 12 nummer 1

 

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?
Mijn ervaring met de toeslagenaffaire, mijn ervaring met hoe er beslissingen worden gemaakt door mensen vaak ver van de realiteit staan.
Tijdens mijn tijd bij Mart radio heb ik geleerd dat, wil je verandering, dan moet je daar zelf aan werken. Thuis op de bank zitten klagen werkt niet, wij moeten ons zelf positioneren op de plekken waar beslissingen worden genomen.

Wat heeft  BIJ1 de afgelopen 4 jaar bereikt in Gemeente Amsterdam?
In de Amsterdamse raad heeft BIJ1 laten zien dat wij een partij zijn die de macht controleert, en dit is een werkwijze die ik persoonlijk in de stadsdeelcommissie zal hanteren.
Dankzij BIJ1 is de klimaatcrisis uitgeroepen en worden de klimaatdoelstellingen meegenomen in nieuw strategisch beleid via een speciale klimaatparagraaf.
Dankzij BIJ1 wordt er extra geïnvesteerd in de ondersteuning van alleenstaande ouders en komt er expliciet aandacht voor deze groep in de nieuwe wijkaanpak.
Dankzij BIJ1 is er beleidsmatig vastgelegd dat de thuissituatie van een leerling niet meer mag gelden als criterium bij schooladviezen.

Wat zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar in Amsterdam Zuidoost?
De woningmarkt aanpakken. BIJ1 wil meer sociale huurwoningen, bewoners van ZO horen voorrang te krijgen op de woningmarkt in Zuidoost.

Ongedocumenteerde zijn welkom, er moet een stadspas aan hen verleend worden en meer hulp en ondersteuning komen voor ongedocumenteerde.

Meer aandacht voor de jeugd die hard werkt en gemotiveerd is, hun kansen vergroten door ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar een stage, een baan en een woning. Maar ook het creëren van faciliteiten waar zij hun creativiteit kunnen ontwikkelen, en niet alleen de focus leggen op Rap of voetbal, onze jeugd is meer dan dat en kan meer dan dat.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de BIJ1 tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?
Bij1 heeft liever dat er specifieke fouilleer acties komen tegen verdachte personen.
Preventief fouilleren werkt stigmatisering naar de hand. We willen dat verdachte en daders gefouilleerd en opgepakt worden, en niet personen omdat zij in een bepaalde wijk wonen of een bepaald uiterlijk hebben.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de BIJ1 een oplossing voor dit probleem?
De gemeente kan veel meer doen om Zuidoost schoon te houden, en BIJ1 is bereid om druk te leggen bij de Gemeente om vaker afval op te halen en meer-dagelijks veegwagens door het stadsdeel te laten rondrijden.

 Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt BIJ1 naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?
Bij1 is voor de komst van een windmolenpark omdat de zon en de wind voorlopig de beste vervangers zijn voor fossiele energie. Maar BIJ1 vindt het ook zeer belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de locaties waar de molens kunnen staat, zodat deze geen enkele overlast brengen voor mens en dier

En het Erotisch Centrum?
Bij1 zegt NEE! Tegen een erotisch centrum in Amsterdam Zuidoost, Er is al bewezen dat de wallen last had van criminaliteit en drugsproblematiek die de redlicht district met zich mee bracht, waarom zouden we de wallen schoonvegen, maar al het vuil naar Amsterdam Zuidoost verplaatsen?
Amsterdam Zuidoost gaat met een stijgende lijn omhoog, we hebben het Masterplan, Zuidoost is hard bezig om meer kansen te creëren voor onze jeugd. Een erotisch centrum brengt geen enkele waardevolle toevoeging naar de bewoners van Zuidoost.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek, ook in Zuidoost te doen?
Dit is zeker een goed idee, omdat bv middels een maandelikjs blog ook in Zuidoost te doen, dit kunnen we dan broad casten via de krant, via social media en billboards om een breder publiek te bereiken.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK