Ara Heuvel PvdA Amsterdam Zuidoost, lijst 4 nummer 1

Mijn naam is Ara Heuvel (46) ik ben profvoetballer geweest en heb ook in het buitenland gespeeld en voetbal nu nog met veel plezier wekelijks bij AJAX. Ik werkzaam bij de GG&GD en werk daarnaast zelfstandig als adviseur en coach. Naast mijn werkzaamheden ben ik de lijsttrekker van de PvdA Zuidoost. Ik woon heerlijk in Zuidoost en snap heel goed waarom anderen dat ook willen.

Ara Heuvel PvdA Amsterdam Zuidoost, lijst 4 nummer 1

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?

Ik ben gek op Zuidoost en er is hier zoveel mooi en goed. Maar er zijn ook zaken die echt beter kunnen. Ik ben een sociaaldemocraat uit overtuiging en sta voor de waarden van eerlijk en recht voor allen. Ik was heel kritisch over domme keuzes die de PvdA eerder heeft gemaakt en heb daarom ook een tijd niet op de partij gestemd. Maar de idealen van de PvdA zijn dezelfde als die van mij. En als lijsttrekker wil ik waken over deze idealen en opkomen voor mensen met een smalle beurs, zodat niet alleen een klein groepje, maar iedereen in Zuidoost kan profiteren van de welvaart.

Wat heeft de PvdA de afgelopen 4 jaar in de Gemeente Amsterdam/Zuidoost bereikt?

Heel veel! Ik kan 40 punten opnoemen die zijn bereikt. Maar ik doe een greep uit de lijst.

De afgelopen vier jaar in Zuidoost:

Zijn meer nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, zijn speciaal woningen toegewezen aan leraren, agenten en zorgverleners, is geregeld dat bewoners uit Zuidoost voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, is met trainingen en gespreksgroepen huiselijk geweld uit de taboesfeer gehaald, Krijgen leerkrachten een verhuisbonus en extra salaris, met Pauzesport zijn kinderen gestimuleerd te sporten, is er een nieuw jongeren centrum geopend, is de vernieuwing van wooncomplexen van ouderen goed op gang gekomen, is het gebruik van restwarmte voor stadsverwarming uitgebreid, zijn extra buurtbanen gekomen, is er een pauzeknop voor mensen bij het op orde brengen van hun schulden, zijn er meer bewoners met een uitkering die 215 euro per maand extra bijverdienen, is het Nelson Mandela gedenkteken gerealiseerd, zijn er nieuwe oefenruimtes voor muziek gekomen, is het aantal sportvelden uitgebreid, is het verder uitbreiden van betaald parkeren in Zuidoost tegengehouden.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is, toch stemt de PvdA tegen? Kun je aangeven wat de beweegreden is van de partij?

Preventief fouilleren brengt het grote gevaar van etnisch profileren met zich mee. En in ons diverse Zuidoost is er absoluut geen ruimte voor racisme en discriminatie. Tegelijkertijd ben ik erg pragmatisch en een no nonsense lijsttrekker. Ik ken de cijfers namelijk, ook uit eigen onderzoek. En de bewoners van Zuidoost hebben een hekel aan etnisch profileren maar nog een grotere hekel aan geweld onder onze eigen jongeren. We voelen allemaal de pijn als er weer een incident heeft plaatsgevonden. Dus als onderdeel van een brede aanpak is wat mij betreft preventief fouilleren een serieuze optie.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de PvdA een oplossing voor dit probleem?

De keuze is gemaakt in de stad om te bezuinigingen en vuilniswagens te verkopen. Wij vinden dat de norm ’schoon, heel en veilig’ echt omhoog moet. Het kijken en beoordelen van de buurt door bewoners samen met ambtenaren moet weer terugkomen. Vragen om een extra container, klachten over grof vuil afhalen e.d. moeten beter en sneller opgepakt worden. Corporaties moeten ook beter hun best doen in de leefomgeving van hun bezit. Hoezo zijn kogelgaten lang nadat het incident heeft plaatsgevonden nog zichtbaar? Bewoners worden op die manier dagelijks geconfronteerd met een gevoel van onveiligheid. En het geeft de buurt een asociale uitstraling. Vrijwilligers die hun schouders er onder zetten verdienen waardering en ook een vergoeding. Wij zijn voor handhaving op situaties rond de vuilstort.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt de PvdA naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

Wij zijn tegen het plaatsten van te hoge windmolens te dicht bij woonbuurten en in beschermd groengebied.

Op initiatief van PvdA Zuidoost heeft de stadsdeelcommissie een ongevraagd advies uitgebracht dat er eerst meer zekerheid nodig is inzake de mogelijke risico’s voor bewoners. Dit is ook de strekking van een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Er moet onderzoek komen naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land en de uitkomsten daarvan moeten meewegen in een besluit tot plaatsing. Ook zien wij dat onze buurlanden Duitsland en België de norm aanhouden van minimaal 1 km afstand tot woonwijken.

En het Erotisch Centrum?

De komst van een Eroscentrum naar Zuidoost wijzen wij met kracht af. Wij zien dat als een volstrekt verkeerd signaal richting de meiden en de jongens in Zuidoost. Van de Wallen naar Zuidoost is geen oplossing maar een verplaatsing van het probleem.

Als ZUIDOOST&Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur in Zuid waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee om dit, zeker gezien de problematiek ook in Zuidoost te doen?

Dit is een van onze plannen. Zeker in Zuidoost waar een grote groep bewoners weer meer vertrouwen in de politiek moet krijgen is dit erg belangrijk. Laten zien dat de politiek voor onze bewoners aan het werk is.

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK