Jakob Wedemeijer: ‘’Ik trof een hele open houding aan en dat vind ik zo leuk aan de Bijlmer.’’

Jakob Wedemeijer

Sinds juni 2018 heeft stadsdeel Zuidoost een nieuw dagelijks bestuur. In deze editie maken we kennis met Jakob Wedemeijer van de Socialistische Partij (SP). Van de drie portefeuillehouders is Jakob te typeren als de ‘kritische vragensteller die van moeilijke problemen houdt’.

Jakob Wedemeijer is een 49-jarige muziekliefhebber en vader van vier kinderen. Hij heeft een carrière van achttien jaar als advocaat achter de rug, was wethouder Actieve stad, Diversiteit en Vergunningen in Eindhoven, en versterkt nu het dagelijkse bestuur in Zuidoost als portefeuillehouder van onder andere Openbare ruimte en Groen, Milieu en Water, Sociale Zaken, Sport en Recreatie, en Armoede en Schuldhulpverlening. De Bijlmer is geen onbekend terrein voor Jakob: hij is namelijk geboren in Duivendrecht en hield daar tot zijn vijftiende contact mee. ‘’Ik heb in de jaren 70 en 80 de ontwikkelingen in Duivendrecht en de Bijlmer op de voet gevolgd. Ik heb het gebied letterlijk zien dichtgroeien. Ik speelde toentertijd zelfs op de bouwplaatsen.’’

Warm ontvangst
Jakob was blij verrast door de warme ontvangst in de Bijlmer. ‘’Overal in het land waar ik kwam, werd ik als nieuweling gezien. De Bijlmer is daarentegen erg gewend aan nieuwe mensen: één buitenstaander meer of meer schrikt niemand af. Ik had een veel kritischere benadering verwacht, maar ik trof een hele open houding aan en dat vind ik zo leuk aan Zuidoost: het is een heel warm en gezellig stadsdeel.’’

Afval-adoptanten
In 2019 richt één van de speerpunten op de maatschappelijke agenda zich op een schoner Zuidoost, onder meer in Gaasperdam. ‘’We willen het project ‘afval-adoptanten’ verder op de kaart zetten.” Afval-adoptanten zijn vrijwilligers die de ondergrondse afvalcontainers en de omgeving schoonhouden. Zo ruimen zij afval naast de container op of kunnen ze vastzittende vuilniszakken losmaken bij verstopping van de container omdat ze een sleutel hebben. “Deze mensen doen dat puur uit idealisme en daar heb ik waardering voor. Zij zijn, wat mij betreft, de echte helden in Zuidoost.’’ In het stadsdeel zijn inmiddels zeventien
afval-adoptanten actief.

Wil je ook meehelpen om de buurt op te schonen? Word afval-adoptant in Zuidoost! Neem contact op met containeradoptant.zuidoost@amsterdam.nl om je aan te melden of voor meer informatie.

Gaasperplas
De mooiste plek in Zuidoost is de Gaasperplas, volgens Jakob. ‘’Vanaf de Gaasperplas heb je zo een mooi uitzicht dat je vergeet dat de stad erachter ligt. Geweldig. We hebben een intensief traject achter de rug, waarbij honderden bewoners suggesties hebben aangeleverd voor de toekomst van Gaasperplas. Dit jaar gaan we een stap verder en presenteren we de plannen ook aan mensen die niet in het directe gebied wonen. ‘’We willen de Gaasperplas gaan ontwikkelen en tegelijkertijd de natuur ondersteunen. Het ziet er mooi uit, maar als het om biodiversiteit gaat, dan is er nog wel een slag te slaan. Het is eigenlijk geen product van de natuur, maar een ‘gegraven gat’. Door meer biodiversiteit toe te voegen, trekken we meer typen insecten aan en kunnen we genieten van meer boomsoorten en andere flora en fauna. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat er meer gerecreëerd kan worden door bijvoorbeeld meer fietsroutes en zwemmogelijkheden te realiseren.’’

Sport
Verder wil Jakob in 2019 ook meer aandacht richten op sport, met name op de groepen ‘ouderen’ en ‘jongeren’. ‘’We willen meer programma’s invoeren zodat ouderen en jongeren meer gaan bewegen. Sporten vergroot de kwaliteit van het leven: je leeft langer, gezonder en kinderen gaan er beter van leren. Dat is het steentje dat ik wil bijdragen om het welzijn van de mensen in Zuidoost te vergroten.’’

Dit jaar wordt de eerste sportcontainer van Zuidoost geplaatst in Venserpolder. De ‘sportcontrainer’ is een speciaal ingerichte container die verplaatsbaar is, waardoor het flexibel ingezet kan worden in buurten door (sport)organisaties. Ook wordt de pilot Senioren Sportfonds, na groot succes in 2018, voortgezet in 2019. Dit maakt het mogelijk voor senioren om op diverse plekken in de Bijlmer mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten.

Sociale ondersteuning
Voorheen stond Jakob, als advocaat, slachtoffers van mensenhandel bij. ‘’In de Bijlmer landen veel migranten, dus ook vanuit dit oogpunt ken ik dit gebied. Als hulpverlener kom je in aanraking met de goede en slechte kanten van het mensenleven. Ik heb vaak ongedocumenteerde migranten bijgestaan en ik merkte dat zij niet altijd goed geïnformeerd waren. Het is belangrijk om te weten dat iedereen in Nederland recht heeft op medische hulp, ook als je ongedocumenteerd bent en geen zorgverzekering hebt. Er zijn fondsen waar artsen een beroep op kunnen doen om je toch te helpen.’’

Eén van de doelen waar Jakob naar streeft is om vóór einde van de bestuurstermijn een structurele oplossing te vinden voor de tienduizend gezinnen die nu in armoede leven. Een eerste stap hiernaartoe is om de inwoners van Zuidoost goed te informeren over de beschikbare sociale ondersteuning in het stadsdeel. ‘’In Zuidoost is er sprake van veel laaggeletterdheid. Hiervoor hebben we speciale taalcoaches in het leven geroepen. Als je Nederlands wilt leren, kun je via het stadsdeel gecoacht worden in het aanbod. Er is een wirwar aan aanbod, zelf een goede keuze maken is moeilijk en daarom hebben we de taalcoaches ingezet.’’

Een ander belangrijk onderwerp is de zoektocht naar werk. ‘’Het percentage werklozen ligt boven het gemiddelde van de rest van Amsterdam, dus daar hebben we ook coaches voor. Als je werk zoekt, ook al ontvang je geen uitkering, dan kun je deze mensen bellen. Er zijn ook Engelstalige coaches. We willen dat de inwoners van Zuidoost gebruik maken van deze regelingen.‘’

Nederlands leren en werk hebben zijn twee belangrijke punten volgens Jakob, maar niet vanwege een moralistische reden. ‘’Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen redden. Als je Nederlands praat en je kunt met de buren communiceren, een bestelling plaatsen of een brief lezen en zien dat het een belangrijke brief is, helpt dat je al enorm vooruit.’’

Ben jij of ken jij iemand die een coach kan gebruiken om (beter) Nederlands te leren of werk te vinden? Neem dan contact op met Kaoutar Lakehal via k.lakehal@amsterdam.nl.

Floor Wibaut
Ter afsluiting van het interview stelde Bijlmer&Meer Jakob nog de beroemde vraag ‘wat is jouw favoriete quote?’ uit de rubriek ‘Ondernemer van de maand’. Het antwoord luidde: ‘‘Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is maar één geloof: de liefde. Een mooie quote van de bekende zakenman en socialist Floor Wibaut (1859-1936), die zelfs in deze tijd nog relevant is.’’

Bijlmer&Meer wenst Jakob veel succes tijdens deze bestuurstermijn (2018-2022). Wij zullen alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

 

 

Foto: Fred Rotgans.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK