Inspraak ontwerp woningen rond Bijlmer Sportcentrum

Het stedenbouwkundig plan voor de woningbouw rond het Bijlmer Sportcentrum in Amsterdam Zuidoost ligt van 14 april tot en met 26 mei ter inzage. Hier wordt vanaf 2022 nieuwbouw gerealiseerd, onder meer voor zorgverlenend personeel en leerkrachten. Tijdens de ter inzage periode kunt u uw reactie op het plan geven. Ook kunt u de laatste versie van het plan bekijken. Na deze periode wordt de Stadsdeelcommissie Zuidoost nog om advies gevraagd.

Op het terrein rond het Bijlmer Sportcentrum komen maximaal 440 woningen in verschillende soorten: sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Het gaat om vier gebouwen. Ook komen er voorzieningen en een groene openbare ruimte. Tot tevredenheid van Dirk de Jager, portefeuillehouder Bouwen en Wonen van stadsdeel Zuidoost: “Hiermee geven we impuls aan bouwen voor bijvoorbeeld zorgverlenend personeel en leerkrachten. Bovendien maken we het gebied rond de Amsterdamse Poort en het Anton de Komplein een stuk aantrekkelijker. Het versterkt het centrumgebied van Zuidoost.”

Laatste versie plan

Voor de woningen maakte de gemeente een stedenbouwkundig plan. Daarbij is de buurt gevraagd waaraan gedacht moest worden. Met die informatie heeft de gemeente een nieuwe versie gemaakt, die november 2019 met de buurt is besproken. Dat leidde tot reacties op onder meer bouwhoogte, groen en bezonning. Sommige reacties zijn verwerkt in laatste versie van het plan.

Het plan bekijken

Deze versie, met ook een samenvatting, staat op amsterdam.nl/wonenbijlmersportcentrum. Bekijk daarvoor de documenten in het grijze blokje onder ‘Stedenbouwkundig plan’.

Zienswijze indienen

Van 14 april tot en met 26 mei 2020 kunt u een reactie op het plan geven. U kunt uw zienswijze op twee manieren indienen. Noem in uw zienswijze dat het gaat om het project ‘Woningen Bijlmer Sportcentrum’.

Per post: Stuur uw zienswijze naar: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam.
Per e-mail: Stuur uw zienswijze naar: c.pennings@amsterdam.nl.
Vervolg

Op basis van de reacties die de gemeente ontvangt, wordt er bekeken of het plan nog moet worden aangepast. Die reacties worden samen met het plan ook naar de B W en gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad bekijkt dan of het plan vastgesteld kan worden. Het is de bedoeling dat dat in november 2020 gebeurt. In 2021 wordt er samen met de buurt verder gekeken met het ontwerpen van de openbare ruimte. Dat is nu nog niet af.
Voorrang
Dit is het eerste project in Zuidoost waar zorgverlenend personeel en leerkrachten die in Amsterdam werken voorrang krijgen. Die voorrang geldt voor alle sociale huurwoningen en een deel van de middeldure huurwoningen. Zij kunnen zo makkelijker een woning vinden dichtbij hun werk. Dat vindt de gemeente belangrijk omdat in Amsterdam een tekort is aan zorgverlenend personeel en leerkrachten.
Vragen

Neem voor vragen contact op met projectmanager Joreen Röben, via j.roben@amsterdam.nl.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK