Graffiti in parkeergarage Kempering blijft behouden

Imagine IC organiseerde gedurende 2020 het project ‘Parkeergarage Kempering, Monument of the Mind’ in opdracht van gemeente Amsterdam. Onderdeel waren meerdere sessies met bewoners uit de Bijlmer over de (her)bestemming en het veiligstellen van objecten, verhalen en overblijfselen uit parkeergarage Kempering. Op de agenda stond ook om samen na te denken of er een manier is om de graffiti uit de parkeergarage te behouden. De wens van de bewoners en andere betrokkenen was om de graffiti in parkeergarage Kempering te documenteren en zo na de sloop te behouden. Het antwoord op deze wens is vandaag gelanceerd.

Een terugblik

Garages waren ooit een essentieel onderdeel van het oorspronkelijke plan voor de Bijlmer dat vanaf midden jaren 60 in de Bijlmermeer uit de grond verrees. Vanaf verhoogde dreven reed je met je auto zo de garage in, om via een loopbrug door een groene oase van gazons en bomen naar je flat te lopen. Hoe modern! Maar de Bijlmer veranderde, de garages werden gesloopt, herbestemd of leeg gelaten.

Garage Kempering: Modern Monument

Als gemeente Amsterdam in de zomer van 2019 het definitieve besluit neemt om de Kempering, de allerlaatste parkeergarage in originele Bijlmerstijl, in het voorjaar van 2020 te slopen, lopen de gemoederen hoog op en blijkt jong erfgoed als de Kempering ook veel historische, esthetische en emotionele waarde te hebben.

De Kempering garage is veel meer geweest dan enkel een plek om auto’s te parkeren. Dat er ooit is geparkeerd lijkt bijzaak. Er is door de jaren heen gesport, gewerkt, gekraakt en gekerkt. Daarnaast was de garage ook een belangrijke vrijplaats voor graffitischrijvers. Een plek met rafelranden waar de aangebrachte graffiti, veelal onbedoeld, kleur bracht in hoeken waar duisternis de hoofdrol leek te spelen. Door film, foto’s en de bijbehorende unieke verhalen van de graffitischrijvers zelf, bestaat parkeergarage Kempering vanaf vandaag voort voor generaties na ons. Met een ‘Virtual Reality Memory Capsule’ en de publicatie ‘Graffiti in de Kempering’ worden de gelaagde betekenissen en emoties over samenleven in de Bijlmer, die in het traject rondom parkeergarage Kempering zichtbaar werden, deelbaar.

Over de film

Het Street Art Museum Amsterdam (SAMA) heeft een ‘Virtual Reality Memory Capsule’ gemaakt, een film die je door de garage heen leidt. Met een VR-bril op, kun je tijdens de tour om je heen kijken. Het geeft het gevoel daadwerkelijk in de garage te zijn en zorgt er zo voor dat de herinnering, of het gevoel van de garage in ieder geval virtueel behouden blijft.

Over het boek

Het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Graffiti in de Kempering’ is officieel aangeboden aan stadsdeel Amsterdam Zuidoost. ‘Graffiti in de Kempering’ is een samenwerking tussen Imagine IC, Dutch Graffiti Library en Mick La Rock en laat een mooi beeld zien van de verschillende graffiti die garage Kempering door de jaren heen heeft gekend. In het boek is onder andere werk te zien van (Amsterdamse) grafitischrijvers als Shet, Even, AZHQ, THE Rapser, Mickey, Ezel, Jake, Brush, Sush, Nuke, Fidel, Niels Shoe Meulman en Anopsy. Naast de verhalen uit de Kempering wordt in een extra hoofdstuk de weinig belichte betekenis en rol van graffiti in en voor de Bijlmer toegelicht.

Het boek ‘Graffiti in de Kempering’ is samengesteld, ontworpen en uitgegeven door
Dutch Graffiti Library in samenwerking met Mick La Rock.
Oplage 400 exemplaren
168 pagina’s
Formaat 235×295
Tekst in Nederlands

Verkrijgbaar via: www.dutch-graffiti-library.nl

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK