Bijlmerbewoners: ‘‘Stop het geweld!’’

Stop het geweld

Sinds 1 juli jl. is de status ‘overlastgebied’ door burgermeester Femke Halsema verlengd voor en gedeelte van Amsterdam Zuidoost. Dit is geen ongebruikelijke keuze gezien de vele (gewelds)incidenten die zich afgelopen maanden afgespeeld hebben. Vanuit de Bijlmer is een steeds harder geluid te horen en komen Bijlmerbewoners met eigen initiatieven zoals het festival shutdown1104 en het ‘Stop the Violence’ protest om iets tegen het geweld te doen. De Bijlmerbewoners hebben er genoeg van gehad. Het moet stoppen, Zuidoost moet veiliger worden. Bijlmer&Meer keek naar cijfers omtrent de veiligheid in Amsterdam Zuidoost.

Veiligheidsindex
Veiligheid, gemeten aan de hand van de veiligheidsindex, is in de Bijlmer over het algemeen nagenoeg gelijk aan die van Amsterdam als geheel. De veiligheidsindex is een maat waarmee de veiligheid in de buurt gemeten wordt. Hoe lager het indexcijfer is, hoe veiliger de buurt is. De veiligheid in de buurt is niet alleen afhankelijk van criminaliteit maar ook van andere factoren zoals hangjongeren of dronken mensen op straat. Uit de cijfers van de veiligheidsindex is de buurt Burgenwallen-Nieuwe Zijde in het centrum de gevaarlijkste buurt met een indexcijfer van 189, Driemond behoort daarentegen tot een van de veiligste buurten van Amsterdam met een indexcijfer van 51. Binnen Zuidoost zijn de E- en G-buurt de minst veilige buurten (met een indexcijfer van 127), gevolgd door Venserpolder (126), K-buurt (120) en de H-buurt (115). Andere buurten in Zuidoost zijn, uitgaande van de veiligheidsindex, minder onveilig en liggen dichterbij het gemiddelde van 90.

Onveilig gevoel
Ondanks dat Zuidoost over het algemeen even veilig is als de rest van Amsterdam, voelen bewoners uit de Bijlmer zich vaker dan gemiddeld onveilig. In 2013 bleek Zuidoost nog het veiligste stadsdeel van Amsterdam te zijn, maar ook toen al dacht een groot deel van de bewoners daar anders over. Meer dan de helft van de mensen gaf toen aan zich niet veilig te voelen in de Bijlmer.

Vanuit de gemeente Amsterdam wordt er al redelijk ingesprongen op de problematiek met betrekking tot de veiligheid in de gehele stad. Op plekken waar mensen veel overlast ervaren, is handhaving en toezicht regelmatig aanwezig. Daarnaast zijn er op die plekken vaak ook andere maatregelen, zoals cameratoezicht of een alcoholverbod.

Naast de veiligheidsindex, wordt ook jaarlijks een criminaliteitsbeeld door de gemeente opgesteld om te kijken waar de knelpunten liggen. Het aantal knelpunten is na 2013 alleen nog maar omhoog gegaan, zeker gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, maakt dit het gevoel van ‘veilig zijn’ niet bepaald groter. Gezien de stijgende incidenten, ook onder de jeugd, is het nodig om te blijven samenwerken met de veiligheidspartners, zoals politie en justitie.

Aandacht
Bijlmer&Meer komt vanaf nu met een serie over het onderwerp ‘veiligheid in Zuidoost’. Hierin zullen we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het geweld en de veiligheid in Zuidoost. Tevens zal op deze pagina extra informatie te vinden zijn met wat je moet doen wanneer je in bepaalde situaties terecht komt.

Hierbij willen we iedereen die op welke manier dan ook Zuidoost een warm hart toedraagt betrekken, of je hier nou al jaren woont, of pas net. Als je hier kinderen hebt opgevoed, of zelf je roots hebt liggen en je je hard wilt maken voor de veiligheid in je buurt. We vragen u uw steentje bij te dragen en om u heen te kijken naar oplossingen, in plaats van naar het probleem. Als meer mensen de handen ineen slaan, en samen tegen die veel kleinere groep ‘oproerkraaiers’ ingaan, dan zal het niet lang duren voordat eenieder geen andere keuze heeft dan om aan te haken. Aanhaken met als doel een veiliger huis, een veiligere straat, en een veiliger Zuidoost. Heb jij ideeën die kunnen bijdragen aan een nog mooier Zuidoost? Dan kun je een e-mail sturen naar de redactie via redactie@zuidoostenmeer.nl.

De feiten liegen er niet om, we willen samen met u maandelijks aandacht besteden aan deze feiten. Samen kunnen we met heel Zuidoost een front vormen en net zolang doorgaan om de kwestie de kop in te drukken, zodat de term ‘overlastgebied’ niet meer bij ons Zuidoost van toepassing is. Dit moeten we samen doen, als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je onderdeel van het probleem.

Door Esther Tolhuijsen, (foto: Inter Visual Studio).

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK