Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert weer op locatie

AMSTERDAM ZUIDOOST – Wie worden onze buren uit Amstel III? Wat betekent dat voor de voorzieningen in bijvoorbeeld Holendrecht? Wat gebeurt er op de Community Campus Holendrecht bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) en kunnen wij daar ook terecht? Antwoorden op deze vragen komen op de volgende vergadering van het bestuurscommissie stadsdeel Zuidoost. Deze keer op dinsdag 21 november in Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38, Amsterdam. Opnieuw van 19.00-21.00 uur.

Tijdens de vergadering is er een presentatie over ontwikkelingen in Amstel III. Het gaat dan vooral over de situatie rond station Holendrecht, waaronder de realisatie van de  Community Campus bij het AMC. Dit biedt straks ruimte voor 1560 appartementen voor studenten, jongeren en young professionals. Ook wordt kort stil gestaan bij andere ontwikkelingen in Amstel III. Nu nog vooral een bedrijventerrein, maar op termijn een stadswijk met voorzieningen, zoals scholen, gezondheidscentra, sportmogelijkheden en zo meer. Bewoners die ideeën hebben over toevoegingen voor Amstel III, kunnen zich tijdens of na de vergadering aanmelden voor een klankbordgroep.

Bewoners aan het woord
Verder op het programma: ‘bewoners aan het woord’. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Ogen en oren van de stad
De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’.  Tineke de Boer van de bestuurscommissie merkt dat deze manier van vergaderen laagdrempeliger is. ‘We komen echt naar de bewoners toe. Steeds over concrete onderwerpen, zoals openbare ruimte, evenementen, veiligheid, jeugd, verkeer en vervoer en  nieuw bestuurlijk stelsel. Het leidt over algemeen tot volle zalen en vooral veel interactie. En daar doen we het voor.’

 

De volgende vergadering is op 12 december.  Op korte termijn is meer bekend over programma en locatie. Meer weten? www.amsterdam.nl/zuidoost.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK