Zuidoost gaat investeren in H-Buurt

H-Buurt

Een nieuw buurthuis, maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen en verduurzaming. Het is een greep uit de maatregelen voor de H-Buurt, zoals het dagbestuur van stadsdeel Zuidoost die – via een principe nota – gaat voorleggen aan het college van Bouwen en Wonen. Ook wordt de stadsdeelcommissie van Zuidoost om advies gevraagd. Kern van de nota: brede investeringen op ruimtelijke, sociaal en economisch terrein.

Zo is het de bedoeling om meer ruimte te bieden voor een wooncarrière van inwoners uit de Bijlmer en tegelijk te voorzien in de stedelijke woningbehoefte. ‘We willen graag dat onze inwoners mee profiteren van de groei in ons stadsdeel en goed en betaalbaar kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving,’ vindt Dirk de Jager, portefeuillehouder Bouwen en Wonen binnen stadsdeel Zuidoost.

Beweegvriendelijker
Bij het aantrekkelijker maken van de H-Buurt hoort ook het versterken van de karakteristieke ruime groene opzet met verhoogde dreven en de gescheiden fiets- en voetverbindingen. Volgens plan worden verbindingen en routes verbeterd. Waar mogelijk wordt het bestaande netwerk uitgebreid met nieuwe verbindingen, die vooral gericht zijn op omliggende gebieden, zoals bedrijventerrein Amstel III, Amsterdamse Poort en Nelson Mandelapark. De inrichting wordt vernieuwd, overzichtelijker en beter verlicht. ‘Hiermee willen we zorgen voor beweegvriendelijker en prettiger verblijfsruimtes,’ stelt Jakob Wedemeijer, portefeuillehouder Openbare Ruimte en Groen, van stadsdeel Zuidoost.

Buurthuis
De nieuwbouwopgave in de H-Buurt zorgt ook voor de behoefte aan extra maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt gekeken naar de realisatie van onder meer een buurthuis, een ouder-kind-centrum, één of twee basisscholen, gymzalen en kinderopvang. Hard nodig ook, vindt De Jager. ‘We willen graag jongeren meer ontwikkelingskansen bieden en kansen geven om hun talenten goed te kunnen gebruiken.’ De sloop van de parkeergarages Hakfort en Huigenbos kan er voor zorgen dat de omgeving van metrostation Bullewijk een nieuw subcentrum voor de H-Buurt wordt. Een centrum waar Bijlmer en Amstel III, aan de andere kant van het spoor, samenkomen. In de plinten van bestaande én nieuwbouw komen betaalbare ruimtes voor (lokale) kleinschalige bedrijfjes om de hedendaagse ontwikkelingen bij Heesterveld voort te zetten.

Momenteel 7.500 bewoners
De H-Buurt, één van de oudste buurten in Zuidoost, telt momenteel 7.500 bewoners. De komende decennia stijgt dit behoorlijk. Bijvoorbeeld door zo’n drie tot vierhonderd woningen rond Bullewijkpad (rond 2025) en nieuwbouw rond de A9 (circa duizend huizen tussen 2030-2040). Bij de realisatie van de plannen is er ook veel ruimte voor verduurzaming en worden bewoners nauw bij het proces betrokken. Zij kunnen mee ontwerpen, denken en adviseren. Dirk de Jager daarover: ‘participatie in de H-buurt is eigenlijk een voortdurend proces en ook bij dit soort grote fysieke ingrepen worden zij nog sterker betrokken’.

Kwaliteitsimpuls
Tientallen buurten in Amsterdam krijgen een kwaliteitsimpuls. Het gaat dan onder meer om verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, de maatschappelijke voorzieningen en het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de buurten en haar inwoners. De H-Buurt is één van die ontwikkelbuurten.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK