Zuidoost gaat gesprek aan over mannenemancipatie

Zuidoost maakt werk van mannenemancipatie. “We zien dat nog te veel jongeren in Amsterdam een vaderfiguur of rolmodel missen. En dat kan tot problemen leiden. Vooral als de thuissituatie instabiel is. Samen met de lokale gemeenschap willen we dit aanpakken,” stelt Raoul White, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Dat gebeurt momenteel met verkennende gesprekken. Op woensdag 12 april is een slotbijeenkomst. Deze is in de kantine van het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150 en is van 18.30-22.00 uur. 

Tijdens deze sessie wordt ook in subgroepen verder gesproken over mannenemancipatie en vaderrollen. “Tot nu toe zijn het drukbezochte en vaak emotionele bijeenkomsten, waar overigens ook veel vrouwen op af komen. Het onderwerp raakt hen; dat is wel duidelijk,” vindt White. Wat ondertussen al wel duidelijk naar voren kwam is dat vaders veel sterker in hun kracht gezet moeten worden. Het hebben van een mannenhuis/mannencentrum kan daaraan positief bijdragen.

 Positieve werking

Uit onderzoek van de laatste 20 – 30 jaar is gebleken dat de gegevens over de invloed van vaders op de ontwikkeling van kinderen eenduidig zijn: of het nu om inwonende of uitwonende vaders gaat, in alle gevallen is vaderbetrokkenheid van groot belang. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de kans op problemen op school en op problematisch en crimineel gedrag. Verder blijkt de pedagogische betekenis van vaders uit hun stimulatie van autonomie en van het ontdekken van het leven buiten het gezin. Raoul White daarover: “Kinderen van betrokken vaders houden er bovendien minder seksestereotiepe vooroordelen op na. Daarom wil stadsdeel Zuidoost de vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost stimuleren en versterken.”

Vervolg

Na de slotbijeenkomst komt er een visiedocument en programma.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK