Watergangen recreatiegebied Gaasperzoom worden gebaggerd

Gaasperzoom

Om de waterdiepte en waterkwaliteit op peil te houden is het nodig om de watergangen in het recreatiegebied Gaasperzoom nabij de wijken Gein 3 en Gein 4 te baggeren. In de eerste week van januari is gestart met de eerste werkzaamheden.

Er kan alleen in de wintermaanden worden gebaggerd, daarom worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase loopt tot eind januari, de tweede fase zal plaatsvinden in de winter 2020-2021.

Waterkwaliteit
Door de jaren heen hebben bladen en ander plantaardig materiaal gezorgd voor een laag bagger op de bodem van de watergangen. Hierdoor worden de watergangen steeds minder diep en steeds voedselrijker. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Daarom laat beheerder Groengebied Amstelland eens in de 20 à 30 jaar de bagger van de bodem verwijderen.

Afrastering terrein
In de eerste fase is de bagger in een dunne laag langs de watergangen gedeponeerd. Om te voorkomen dat mensen, honden en vee door de bagger gaan lopen is het terrein met een afrastering afgezet. Langs de watergangen kan de bagger indrogen. Na ongeveer een half jaar wordt de bagger door de bovenlaag van het maaiveld gefreesd en kunnen de terreinen worden afgewerkt en ingezaaid.

Ontvangstdepots
In de tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in het gebied ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterreinen weer in gebruik worden genomen.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK