Uitnodiging herdenking herdenking tweede wereldoorlog

Na 11 maart dit jaar werd alles ineens anders en werden we geconfronteerd met voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijk verkeer grotendeels werd stilgelegd en er een vreemde stilte heerst, iets is er van door gegaan. Toch wilt Stichting 4en5 mei Amsterdam Zuidoost comité, zeker in dit bijzondere jaar, weer gezamenlijk met u herdenken en de vrijheid vieren. Opdat het verleden niet wordt vergeten en we inspiratie kunnen opdoen voor het behoud van de verworven vrijheden voor de toekomst.
De herdenking en viering zullen beide digitaal plaatsvinden. Er zal dus op 4 mei geen ceremoniële bloemlegging zijn, of een programma met sprekers en omlijstende muziek bij het monument in Holendrecht. Echter, de beoogde sprekers willen wel degelijk via de digitale weg laten weten wat hun gedachten zijn bij de 4 en 5 mei van dit jaar.

U kunt de ceremonie bij wonen via de website www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl en via YouTube kanaal van Zuidoost TV.

Janneke Roos zal spreken als voorzitter van het comité. Tanja Jadnanansing, bestuursvoorzitter van de stadsdeelcommissie, zal samen met Nikki Biere, de voorzitter van de Kindercommissie Zuidoost, haar verhaal doen. Muzikale omlijsting wordt gebracht door aanstormend talent Dywel Braaf met een tweetal piano stukken. En bestuurslid Maureen Healy zal een 4 mei gedicht voordragen van Lieve Metzlar. De ‘Last Post’ zal worden gespeeld door trompettist Leo Huis. Tevens wordt bij De Drecht, de vlag halfstok gehangen.
Hoewel er dus geen officiële herdenkingsplechtigheid plaats zal vinden op 4 mei, staat het een ieder vrij zelf op elk gewenst moment bloemen te leggen bij het monument. De organisatie vertrouwt er op dat u de gewenste onderlinge afstand van 1½ meter zult respecteren.

Voor de viering van 75 jaar vrijheid op 5 mei zal theatermaker Esmay Usmany een tekst voordragen en een door haar voor de gelegenheid gemaakt lied zingen.
Al deze bijdragen worden opgenomen door Zuidoost TV, die ook het halfstok hangen van de vlag door Scouting Holendrecht zal filmen bij het monument in Holendrecht. Het gefilmd materiaal voor de 4 mei wordt op het YouTube kanaal van Zuidoost geplaatst op 4 mei rond 20 uur. En het materiaal voor 5 mei de volgende dag.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK