Tanja Jadnanansing: “Ik zie veerkracht en wijsheid in Zuidoost.”

“Ik ben deze corona-uitbraak liever kwijt dan rijk, maar er zijn ook mooie ontwikkelingen dankzij deze crisis,” zegt stadsdeelbestuurder Tanja Jadnanansing. Met onder meer de portefeuilles Onderwijs en Jeugd, Veiligheid en Kunst en Cultuur op zak, richt ze haar pijlen op de recente ontwikkelingen in Zuidoost.

Onderwijs
De uitbraak van het coronavirus zette het onderwijs op z’n kop. Binnen een paar weken moest de knop om van klassikale lessen naar digitaal onderwijs. Leraren werden hierdoor gedwongen getoetst op hun aanpassingsvermogen. Een vaardigheid die niet geheel nieuw is voor de mensen in dit stadsdeel. “Het is typisch voor Zuidoost om continu te blijven innoveren en met creatieve oplossingen te komen.” Leerkrachten pasten hun lesroosters aan en brachten het onderwijs op digitale wijze naar de kinderen toe. Daarnaast schonken de gemeente Amsterdam en een financiële instelling laptops aan kinderen, die daarover niet beschikten om zo lesachterstanden te voorkomen. Inmiddels openden de basisschooldeuren op maandag 11 mei na een ‘lockdown’ van twee maanden. Als betrokken stadsdeelbestuurder neemt Tanja dagelijks een kijkje op deze scholen om te informeren hoe het verloopt. “Leraren in Zuidoost hebben er bewust voor gekozen om hier te werken. En dat kun je zien. Ze stralen omdat ze weer les mogen geven in de klas. Daar heb ik bewondering voor. ”

Impact
Basisschoolleerlingen gaan nu voor de helft van de tijd naar school. Dat de acht weken thuisscholing impact heeft gehad op de kinderen is onvermijdelijk, wélke impact precies is nog niet duidelijk. “Daar maak ik me wel zorgen over. Het klaslokaal is niet alleen plek voor en taal en rekenen, maar kinderen leren hier ook om met elkaar om te gaan, om te communiceren en samen te werken. Zo’n lange periode thuis kan invloed hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Daarnaast is er ook een groep leerlingen die geen of beperkt thuisonderwijs heeft gekregen. “Sommige kinderen leven onder minder prettige omstandigheden waarin niet alles voorhanden is. In andere gevallen zijn ouders soms mindergeletterdheid, hebben zelf hun school nooit afgemaakt of hebben net hun baan verloren en hebben iets anders aan hun hoofd. Wat doet dat met de ontwikkeling van een kind?”

Veel mensen zijn blij dat de scholen weer open zijn, aan de andere kant is er een groep die liever de kat uit de boom kijkt. “Ik begrijp dat er angst is voor de verspreiding van het virus, tegelijkertijd is onderwijs belangrijk. Je wilt ouders ook niet verplichten, maar die kinderen moeten naar school. Ze hebben wel leerplicht.” Stadsdeel Zuidoost zit niet bij de pakken neer, maar neemt al deze inzichten mee om met alternatieven te komen voor kinderen en ouders. Zo wordt er samen met wethouder Marjolein Moorman gekeken naar het opzetten van een zomerschool om onder andere gemiste lessen in te halen.

Kunst en Cultuur
De kunst- en cultuursector kreeg ook een grote klap de komst van het wereldwijde virus. De grote instellingen kampen met problemen vanwege geen of beperkte inkomsten, en de kleine theaters dreigen als eerste om te vallen. Op 8 mei maakte de gemeente bekend dat er 17 miljoen euro is vrijmaakt voor culturele organisaties. Ook kunstenaars en creatieve ondernemers hebben het zwaar. Zij kunnen zich richten tot de ondersteunende regeling Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De gemeente werkt daarnaast ook aan steunmaatregelen voor instellingen die projectsubsidies ontvangen bij het AFK, en voor de broedplaatsen. Hoe dit zich concreet vertaald naar Stadsdelen en Zuidoost zal de komende tijd worden uitgewerkt.

Veerkracht
Ondertussen blijft Stadsdeel Zuidoost manieren zoeken om het laatste nieuws bij de mensen te brengen. Naast de reguliere flyers en brieven, worden ook andere middelen ingezet, zoals de ‘social distance’-bus. Een bus die door de straten rijdt om te informeren over de afstandsregels in twaalf talen, waaronder Nederlands, Engels, Spaans, Twi (Ghanees), Papiaments, Somalisch, Arabisch en Turks. “Steeds minder mensen lezen, dus als we zien wat niet werkt, bedenken we nieuwe manieren om te onderzoeken wat aanslaat. Ik krijg nu zelfs berichten van mensen die vragen of we de bus kunnen laten rijden op specifieke plekken waar het druk is op straat.” Door middel van vlogs, video’s via Zuidoost TV, en radio-bezoeken via het lokale station Radio mArt blijft Tanja de bewoners in dit stadsdeel op de hoogte houden. “Maar ik ben ook blij met de andere initiatieven die ontstaan in Zuidoost. De drillrapgroep 34 heeft een quarantainenummer opgenomen en daarbij een videoclip uitgebracht, er zijn posters gemaakt, en als ik zo door Zuidoost fiets hoor ik kinderen zingen dat we afstand moeten houden.”

De ‘bottom-up’-mentaliteit van bewoners en ondernemers kenmerkt Zuidoost. Zo werd er ook een initiatief opgezet om tasjes, gevuld met lesmateriaal, speelgoed en lekkers, te brengen naar kinderen die weinig middelen hebben voor thuisonderwijs gevuld met lesmateriaal en speelgoed en lekkers. Tanja liep zelf een dag mee met dit initiatief. “Dan gaan we langs de deuren en voelen die kinderen zich zo bijzonder dat we speciaal voor hen een tasje komen brengen.” Ook de voedselbanken zijn bezet met tal van vrijwilligers die zelf weinig hebben maar veel geven. “Vrijwilligers die zelf hun baan hebben verloren, maar zich toch inzetten voor anderen. Ik zie veel veerkracht en wijsheid in ons stadsdeel. We weten elkaar steeds beter te vinden. Dat is de winst van nu. Dit maakt me nog trotser op Zuidoost.”

De uitdaging is om met deze krachten verder te bouwen aan de hechte community en in te spelen op nieuwe kansen in het stadsdeel. “Hoe houden we dit vast? Hebben we deze corona-uitbraak nodig om ons te laten zien dat we op deze manier kunnen samenwerken? Zo’n crisis confronteert ons op een positieve manier met dat wat mogelijk is en nu hebben we de kans om dit vast te houden. Laten we blijven omzien naar elkaar. Dat is de kracht van Zuidoost.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK