Stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer: “We kijken naar de mogelijkheden die er nog wél zijn.”

“We moeten accepteren dat het vanwege het Coronavirus allemaal wat trager gaat”, zegt dagelijks bestuurder Jakob Wedemeijer (SP). Vanuit huis, via de telefoon en de laptop, werkt hij samen met stadsdeelcollega’s en collegeleden door aan de ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost.

De lopende projecten blijven in 2020 op de agenda staan, ondanks de komst van het coronavirus. Zo blijft Stadsdeel Zuidoost werken aan de herinrichting van de openbare ruimte in Driemond, een grootschalig project om de leefkwaliteit te verbeteren door onder andere wegen, voet- en fietspaden, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair op te knappen. Door de strenge maatregelen omtrent het coronavirus wordt Stadsdeel Zuidoost uitgedaagd om bewoners op andere manieren te betrekken bij zulke ontwikkelingen. De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers, een project dat van 2019 tot 2024 loopt, vraagt om inspraakmomenten zoals bewonersavonden. “Zulke belangrijke activiteiten kunnen we nu niet organiseren, waardoor het lastig is voor bewoners om in te spreken. Daarom kunnen mensen nu direct met de ambtenaar bellen en telefonisch overleggen om toch deel te kunnen nemen aan de ontwikkeling van hun stad.”

Zuidoost kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel verschillende culturen. Met ruim 170 nationaliteiten is Zuidoost het meest multi-culturele stadsdeel van Amsterdam. Ook is het aantal laaggeletterden en anderstaligen in Zuidoost groter in vergelijking met andere stadsdelen. Om zoveel mogelijk groepen te bereiken, schuift Jakob regelmatig aan bij lokale radio- en TV zenders uit Zuidoost. “We informeren onze inwoners via radio en televisie, maar ook via social media kun je mij en de andere leden van het dagelijks bestuur, Tanja Jadnanansing en Dirk de Jager, volgen om op de hoogte te blijven van nieuws dat belangrijk is voor jou en jouw stad. Het is een opgave om zoveel mogelijk mensen te bereiken, dus we staan open voor suggesties.”

Armoede
De uitbraak van het coronacrisis treft mensen die in armoede leven extra hard. “Er zijn ontzettend veel zzp’ers die op dit moment een aanvraag indienen voor tijdelijke ondersteuning, maar we hebben ook veel mensen in Zuidoost die op basis van een nulurencontract werken. Grote werkgevers zoals Schiphol, aannemers, maar ook de veiling in Aalsmeer hebben heel veel flexwerkers ontslagen. Dat treft ons stadsdeel keihard.” Mensen die zijn ontslagen en een aanvraag willen indienen bij de Voedselbank, kunnen terecht bij MaDi die alle nieuwe aanvragen behandelt.

Ook de ongedocumenteerde werknemers, die vaak werken in de schoonmaak of als au pair, zijn naar huis gestuurd en kunnen geen kant op. “Ik hoor schrijnende verhalen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen en niet meer kunnen eten.” Ongedocumenteerden maken geen aanspraak op steun van de Voedselbank. Daarom zijn er informele organisaties die voedsel uitdelen in het leven geroepen. Desondanks is er nog steeds een tekort aan voedsel om iedereen te kunnen bedienen.

Zuidoost Werkt
Om bewoners te ondersteunen, blijft Jakob inzetten op het project Zuidoost Werkt. Een begeleidingstraject waarin ondernemers, ambtenaren en job coaches samenwerken om mensen in Zuidoost aan het werk te krijgen als onderdeel van het banenplan dat duizend nieuwe banen moet opleveren. In korte tijd leverde dat al ruim driehonderd plaatsingen op. “Dat ging heel goed totdat deze klap kwam. De werkgelegenheid is erg gekrompen maar desalniettemin blijven wij wel doorgaan, want er is nog wel werk.” Onder andere in distributiecentra, supermarkten en in de bezorging.

“De beste manier om hieruit te komen is door te kijken naar de mogelijkheden die er nog wél zijn.
We blijven bemiddelen om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk een vast inkomen hebben. Uiteindelijk moeten we toch doorgaan zodat we de enorme hoeveelheid bijstandsgerechtigden en zzp’ers weer aan het werk krijgen.” Ondertussen zit het stadsdeelbestuur ook samen met leden van het college aan tafel om plannen te maken voor de herstelperiode ná deze crisis. “Maar dat is niet zo makkelijk te regelen, want we weten niet hoe lang het gaat duren en ook niet hoezeer de economie wordt geschaad.”

Heft in eigen handen
De quarantaineperiode brengt meer uitdagingen met zich mee. Nu veel gezinnen gedwongen thuis zitten, kunnen spanningen oplopen. Het aantal gevallen huishoudelijk geweld is toegenomen vanwege de quarantaineperiode. Het advies- en meldpunt Veilig Thuis zit bovenop de signalen die binnenkomen. Het gratis telefoonnummer 0800-2000 is 24 uur per dag te bereiken. “Het is een beladen onderwerp. Als mensen het moeilijk vinden om Veilig Thuis te benaderen, kunnen ze het beste eerst een organisatie of persoon dichter bij huis aanspreken, zoals de pastor van een kerk waarbij ze zijn aangesloten.”

De mentale en fysieke gezondheid worden op de proef gesteld. Beweging en voldoende slaap geven houvast in deze chaotische tijd. “Mensen worden echt depressiever als ze niet bewegen. Ga lekker naar buiten om een half uur te wandelen of te fietsen en laat kinderen een uur buitenspelen. Ook zitten veel kinderen tot laat aan de computer gekluisterd, terwijl het zo belangrijk is om je slaappatroon vast te houden.” Daarnaast is er risico op een complete isolatie van de buitenwereld tijdens deze periode. “Blijf contact houden met mensen door te bellen. Zorg dat je niet helemaal vereenzaamt.”

Ondanks alle uitdagingen laten de bewoners in Zuidoost het hoofd niet hangen. “Het is hartverwarmend om te zien dat veel mensen actie ondernemen. Iedereen steekt de handen uit de mouwen om ondanks alle moeilijkheden er toch wat aan te doen. Veel mensen hier zijn niet anders gewend: als niemand je helpt, moet je het zelf oplossen. Dit is tekenend voor Zuidoost en haar lange traditie van zelf doen.”

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK