Nog meer woningen in Amstel III op komst

Amstel III

De drie kantoorpanden aan de Pietersbergweg 1-47 in Amstel III Amsterdam, ook wel de Trinity Buildings genoemd, worden getransformeerd naar woningen. De overeenkomst voor deze ontwikkeling werd deze week ondertekend door Certitudo Capital en de gemeente Amsterdam. Hierin staan de afspraken die zij hebben gemaakt voor de transformatie van de bestaande kantoorpanden naar 133 woningen. In samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkelt Certitudo Capital verschillende plannen in het gebied Amstel III. In de komende vijf jaar verwacht het bedrijf hier ongeveer 1.500 woningen en grofweg 35.000 m² kantoorruimte te ontwikkelen.

Dirk de Jager, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost, geeft aan: “Hiermee geven we invulling aan de grote woningbouwopgave van Amsterdam. Een opgave die zeker ook in Zuidoost speelt. Hier worden tot 2040, 30.000 woningen gebouwd, waaronder dus in Amstel III. Een enorme ambitie, waar we met ons allen voor gaan en die gaat lukken. We hebben een goede ligging aan snelwegen en spoor, zijn ook goed verbonden met de stad, de grondprijzen zijn aantrekkelijk en het vestigingsklimaat bewijst zich al jaren en heeft een aanzuigende werking op ontwikkelaars en anderen. Daarmee werken we verder aan de bruisende woonstad, die Amstel III gaat worden. We maken een mooie, gemengde én duurzame nieuwe stadswijk, dicht bij het groen. Een wijk die verbonden is met Zuidoost en daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Daarmee leggen we ook de verbinding met de woongebieden aan de andere kant van het spoor Amsterdam-Utrecht.”

In april 2020 wordt gestart met het transformeren van de gebouwen. Met deze transformatie worden 133 woningen gerealiseerd, waarvan 102 middeldure woningen, 27 vrije sector woningen en 4 sociale huurwoningen.

Amstel III wordt levendige stadswijk
Amstel III is nu nog een kantorengebied. Maar dit gebied verandert de komende jaren in een levendige stadswijk waar je plezierig kunt wonen, werken én ontspannen. Tot 2027 worden hier grofweg 5.000 woningen gebouwd. De ambitie is om tot 2040 Amstel III door te laten groeien naar een stadswijk met 15.000 woningen. Ook wordt gewerkt aan een nog mooiere omgeving en meer openbare voorzieningen.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK