“Het mooiste moet nog komen”

Jerry Afriyie trots op  week maatschappelijke stage

Jerry Afriyie is oprichter en coördinator van Soul Rebel Movement (SRM), een non-profit organisatie die zich richt op kwetsbare groepen binnen de samenleving. SRM organiseert sinds drie jaar ook workshops en activiteiten tijdens de maatschappelijke stageweek van middelbare scholieren in april die als doel hebben de maatschappelijke betrokkenheid van de doelgroep te versterken. De stichting werkt vooral met vrijwilligers. Financiering komt via donaties, het werken op projectbasis en een subsidie van Stadsdeel Zuidoost.

Trots is hij, op heel veel dingen. Als hij dan echt moet kiezen? “Het lukt ieder jaar weer om de kinderen te verrassen. Ze komen ieder jaar binnen met frisse tegenzin. Ieder jaar lukt het ons weer om hen te laten zien in wat voor mooie gemeenschap ze wonen, hoe krachtig die is en dat het mooiste nog moet komen. Je ziet dat ze na die week bewondering hebben voor het werk van vrijwilligers en dat ze trots zijn op mensen die ook uit Zuidoost komen.”

Zo’n week organiseren kost veel tijd. Gelukkig helpt een netwerk van vrijwilligers mee tijdens de week. “Die vrijwilligers zijn heel belangrijk; het zijn de rolmodellen die zich belangeloos inzetten om een leefbaar, veilig Zuidoost te realiseren voor ons allemaal. Hoe meer waardering we ze kunnen geven hoe beter het voorbeeld is voor onze kinderen. Zij zien: als ik dat doe word ik ook gewaardeerd.”

 

Maatschappelijke stage: niet verplicht, wel belangrijk
De maatschappelijke stage is niet meer verplicht, maar veel scholen vinden het wel belangrijk. Deelnemende scholen laten leerlingen zelf de stage organiseren. SRM helpt hen daarbij, in samenwerking met Swazoom en Anansi: “Wij begeleiden de jongeren tijdens de stage en leren ze dingen die ze meestal niet leren tijdens de maatschappelijke stageperiode. We zijn een van de weinige organisaties die een inhoudelijk programma bieden. Wij kunnen twee klassen tegelijk iets bieden. Voor een school is dat fijn.”

 

Thema: Bijlmer positief bekeken
Dit jaar was het thema: Bijlmer positief bekeken. Wat houdt dat in? Jerry Afriyie: “Tijdens het project behandelen we thema’s die dicht bij hun leefwereld staan. Ze leren bijvoorbeeld eerst hoe je foto’s maakt. Dan gaan ze de buurt in om rolmodellen te interviewen en foto’s te maken van bijzondere gebouwen. Ze gingen ook in gesprek met de stadsdeelvoorzitter over de invloed van het stadsdeel en de lokale politiek op hun leefomgeving. Ook bezochten ze asielzoekers en de leerlingen maakten een lunch voor de vluchtelingen. Tot slot maken ze een boek waarin ze hun ervaringen schrijven, met de fotos en de gedichten die ze gemaakt hebben. Dat boek mogen ze natuurlijk meenemen en het wordt ook aangeboden aan bijvoorbeeld het Stadsdeel.”

 

Niet vrijblijvend
De gesprekken waarin ze de jongeren helpen met zelfreflectie gaan vaak tussen neus en lippen door. Waar komt die betrokkenheid vandaan? Afriyie: “We willen dat het slaagt, we willen de jongeren die soms al teleurgesteld zijn, niet nog eens teleurstellen. Ze worden bijvoorbeeld op hun opleiding niet serieus genomen, of hun thuissituatie is niet fijn. Het is niet vrijblijvend. Er zijn regels: je hebt een doelstelling, we willen dat je die haalt. Je moet wel naar de afspraak komen en dat is de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf.”

 

Het levert echt wat op
Veel jongeren komen na de week nog regelmatig terug naar Anansi of ze komen helpen als dat nodig is; sommigen lopen er ook een beroepsstage. Een deel raakt echt betrokken. Afriyie: “We zien ze later ook weer op straat, en dan is het van “He, meester!” En volgend jaar kunnen jongeren weer mee doen aan onze week rond de maatschappelijke stage. Daar ben ik trots op!’

 

Meer weten over SMR? Kijk op: www.soulrebelmovement.com.

 

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK