Komt u ook naar de ZO!Meetup?

AMSTERDAM ZUIDOOST – Woensdag 25 oktober wordt een bijzondere dag voor iedereen die Zuidoost een warm hart toedraagt. Die middag staat in het teken van de ZO! Meetup in het gebouw van de HvA aan de Fraijlemaborg 133. Bewoners, ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan daar met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen die spelen in ons stadsdeel. U bent van harte welkom om langs te komen en mee te praten.

 

Stadsdeel Zuidoost is enorm in ontwikkeling. Bewoners zetten zich steeds meer in voor hun eigen buurt, er wordt flink gebouwd en er komen meer en meer bezoekers en bedrijven naar dit deel van de stad. Daar zijn veel mensen bij betrokken. Uzelf bijvoorbeeld. Maar ook andere bewoners, bezoekers, ondernemers of medewerkers van de gemeente of van maatschappelijke organisaties. Al deze mensen hebben hart voor Zuidoost. Maar kennen we elkaar? Weten we wat er om de hoek gebeurt? Kunnen we elkaar helpen om het leven in ons stadsdeel te verbeteren? Tijdens de ZO!Meetup vertellen mensen die betrokken zijn bij Zuidoost waar ze mee bezig zijn.

 

Bas van Spréw, onze stadsdeelsecretaris, is zeer verheugd met het event. ‘’We willen mensen bij mekaar brengen, mensen die zich betrokken voelen bij Zuidoost en zich daar op allerlei manieren voor inzetten. Want kennis delen is ontzettend belangrijk als je vooruitgang wilt boeken op sociaal en economisch gebied.  Stel je voor, een paar honderd bezoekers die zich een middag onderdompelen in wat er allemaal gebeurt in ons stadsdeel. Er ontstaan nieuwe, onverwachte samenwerking en wie weet komt er iets bijzonders van de grond.’’

 

Bas van Spréw is trots op het event. ‘’Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel groepen betrokken zijn bij de organisatie van de ZO! Meetup. Mensen uit het bedrijfsleven die workshops komen geven, bewoners die komen meedenken, de Hogeschool van Amsterdam die ervoor heeft gezorgd dat we in hun gebouw terecht kunnen.

Ik ben een half jaar geleden met grote ambities begonnen als stadsdeelsecretaris, maar ik heb altijd geweten dat we het niet alleen kunnen. Dat we mensen en organisaties bij elkaar moeten brengen om Zuidoost vooruit te helpen. Dat is precies wat er op woensdag 25 oktober gaat gebeuren.’’

 

Het stadsdeel is vooral nieuwsgierig. ‘’Het is ook spannend. Zijn er nieuwe inzichten? Komen er bijzondere plannen tot stand? Het zou best kunnen dat mensen met verschillende achtergronden elkaar weten te vinden en samen gaan werken. Kunnen we daar als stadsdeel bij helpen?’’

 

Het wordt in ieder geval een geweldige middag, daar is Bas van Spréw overtuigd van. ‘’Geweldig om mensen bij elkaar te brengen die met elkaar gaan nadenken over de toekomst van Zuidoost. Hopelijk zijn daar ook veel lezers van Bijlmer & Meer bij. U bent van harte welkom! Het zou helemaal mooi zijn als er iets concreets uit voortkomt. Dat we daadwerkelijk stappen maken. Want we staan voor grote uitdagingen die de gemeente niet alleen kan oplossen. Er zijn veel bedrijven in Zuidoost en veel jongeren die werk zoeken of hun positie willen verbeteren. En wat kan het stadsdeel leren van kleine startups of grote ondernemingen?’’

 

De redactie van Bijlmer&Meer vraagt zich af of we nog meer van dit soort events kunnen verwachten in de toekomst. Volgens Bas van Spréw van wel. ‘’Zo’n meetup is een prima manier om mensen bij elkaar te brengen, ideeën uit te wisselen en samen te werken. De vorm zou wel kunnen veranderen. Kleinschaliger bijvoorbeeld, of op straat, meer specifiek over één onderwerp of misschien juist een hele grote, landelijke meetup in Zuidoost. Dat zou ik natuurlijk toejuichen!’’

 

Presentaties
De middag bestaat uit veertig presentaties die u kunt bijwonen. Die gaan bijvoorbeeld over sporten in de buurt, het openen van een nieuw horecapaviljoen waarover u kunt meedenken en het organiseren van een cultuurroute door Zuidoost. De opening van de ZO! Meetup is om 12.00 uur. Vanaf 18.00 uur is er een feestelijke afsluiting. Het actuele programma staat op: www.zo-meetup.eventbrite.nl.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK