Kindercommissie Zuidoost steekt Daimy Meynaert een hart onder de riem!

Voorzitter van de Kindercommissie Zuidoost, Jasper Geertsema en ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela hebben samen met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, oud-Kindercommissielid Daimy een hart onder de riem gestoken na een zwaar jaar.

 

Daimy zat vorig schooljaar als groep 7 leerling in de Kindercommissie Zuidoost. Daimy heeft het dit jaar echter zwaar te verduren gehad! Vanwege privéomstandigheden thuis heeft ze tevens een moeilijk schooljaar gehad. Daimy heeft door de omstandigheden helaas ook haar periode als Kindercommissielid niet kunnen afmaken.

Daimy Meynaert

 Daimy in het zonnetje zetten

Onze stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanasing, de voorzitter van de Kindercommissie Jasper Geertsema alsook de ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela willen Daimy dan ook graag een hart onder de riem steken, door haar thuis aan de voordeur te bezoeken en haar een geschenk te overhandigen.

Na een kort voorwoord van Tanja, nam Jasper het woord over. Hij gaf aan; “Als je iets nodig hebt mag je het altijd vragen” en overhandigde Daimy het eerste geschenk. Vervolgens nam Yafraissy het over en gaf haar het tweede geschenk namens de huidige Kindercommissie Zuidoost, een mooie schooltas!

Van links naar rechts; Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanasing, voorzitter Kindercommissie Jasper Geertsema, oud-Kindercommissielid Daimy Meynaert en ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela.
Voorzitter Kindercommissie Jasper Geertsema
Ondervoorzitter Yafraissy Jiménez Canela

De taak van de Kindercommissie

De Kindercommissie bestaat uit groep 7 leerlingen van zeven scholen De Morgenster, De Achtsprong, De Regenboog, De Tamboerijn, De Brink, Het Klaverblad, Bs Mobiel. De Kindercommissie geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

 

Planvoorstel

Iedere Kindercommissieperiode mogen de leden een plan bedenken voor een beter Zuidoost. Het kunnen bijvoorbeeld plannen zijn voor het opknappen van een speeltuin, het tegengaan van geweld of het gevoel van eenzaam zijn. De Kindercommissie legt dit plan voor aan het Dagelijks Bestuur, dat vertegenwoordigd wordt door de stadsdeelvoorzitter. Vervolgens voert het stadsdeel het plan uit.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK