Het Masterplan Zuidoost

Je hebt vast weleens iets over het Masterplan Zuidoost gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in?

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt door partijen die actief zijn in Amsterdam Zuidoost, zoals bewoners, scholen, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen, politie, de gemeente Amsterdam en nog meer organisaties en ondernemers die allemaal te maken hebben met het stadsdeel. Deze partijen vormen een alliantie en maken zich sterk voor Zuidoost. Dit doen ze door projecten te starten die ervoor moeten zorgen dat het toekomstperspectief in Zuidoost wordt verbeterd. Want ondanks dat er al heel veel goed gaat, zijn er ook nog genoeg uitdagingen en kansen om Zuidoost nog mooier te maken.

Samen noemen al deze partijen zich ZO=Zuidoost.

Met het Masterplan Zuidoost richten ze zich voornamelijk op de jeugd en jongeren, en zijn er vier thema’s: veiligheid, wonen, onderwijs en werken. Goed onderwijs is belangrijk en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Bewoners moeten veilig over straat kunnen, goed kunnen wonen en een baan kunnen vinden zodat ze financieel onafhankelijk zijn. Bewoners van Zuidoost moeten dezelfde kansen krijgen als de inwoners van de andere delen van Amsterdam.

Veiligheid
Er zijn zorgen over de veiligheid in Zuidoost met regelmatig berichten over wapengeweld en drugscriminaliteit. Daarom komen er bijvoorbeeld meer wijkagenten. Maar ook op scholen worden deze onderwerpen behandeld zodat kinderen hier beter weerstand aan kunnen bieden en minder makkelijk in de verleiding komen in te gaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan meer projecten die Zuidoost veiliger zullen maken.

Onderwijs
Er worden programma’s ontwikkeld die jongeren helpen om niet vroegtijdig uit te vallen en geïnvesteerd in meer docenten en kleinere klassen. In klassen wordt er meer aandacht besteed aan de kansen van kinderen in Zuidoost zodat de kinderen al vroeg leren wat hun talenten en mogelijkheden zijn.

Wonen
Om prettig te kunnen leven, is goed kunnen wonen belangrijk. Onlangs is er 41 miljoen euro toegezegd waardoor bestaande woningen kunnen worden gerenoveerd en vernieuwd. Ook gaat de openbare ruimte aangepakt worden, zodat je je veiliger voelt op straat. Er zijn veel nieuwbouwprojecten en daarbij worden afspraken gemaakt om Zuidoosters voorrang te kunnen geven op een woning. Daarnaast wordt gekeken naar projecten waarbij jongeren de kans krijgen om op zichzelf te wonen.

Werken
Er zitten prachtige werkgevers in Zuidoost maar deze bedrijven weten de Zuidoosters die op zoek zijn naar een baan vaak niet altijd te vinden. Sommige bewoners hebben moeite met het vinden van een baan. ‘Zuidoost Werkt’ is nu gekoppeld aan het Masterplan Zuidoost, en helpt hierbij. Ze organiseren bijvoorbeeld kleinschalige evenementen om werkzoekenden aan werkgevers te koppelen. Ook worden er programma’s gestart waarbij jongeren een opleiding kunnen volgen met baangarantie. Een voorbeeld hiervan is ‘Bouw aan jouw Zuidoost’.

Meer weten? Ga naar www.zoiszuidoost.nl

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK