Harde klappen in het sociaal domein van Amsterdam Zuidoost

Venzo

De corona-uitbraak treft ons allemaal; de samenleving is nu al anders dan deze een paar weken geleden was. Venzo biedt organisaties en vrijwilligers nog steeds ondersteuning; dit doen wij bijvoorbeeld telefonisch. Ook is het aanbod in de burgeracademie tijdelijk opgeschort. Als verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet spreken wij de bewoners, informele en formele organisaties in Amsterdam Zuidoost. Wij horen hun verhalen, de vragen en onzekerheid die het coronavirus en alles daar omheen bij hen oproept.

Sluipenderwijs nemen negatieve gevolgen toe, niet in de laatste plaats omdat samenkomen niet kan. Sociale eenzaamheid stijgt, mensen verliezen hun baan, angst, stress en depressies nemen toe en andere levensbepalende gebeurtenissen spelen op. De meesten van ons hebben zoiets nooit eerder meegemaakt.

Veel van de maatschappelijke organisaties hebben nu een aangepast aanbod van activiteiten of hebben deze geheel stil moeten leggen. Hierdoor worden zij hard geraakt en kunnen hun (kwetsbare) doelgroep niet meer voorzien van de ondersteuning die zij hard nodig heeft. Een ander effect van deze periode is dat voor sommige organisaties inkomsten weg komen te vallen, waardoor hun bestaanszekerheid in gedrang kan komen.

Een eerste voorzichtige analyse laat zien dat we een groot probleem tegemoet gaan, omdat juiste déze organisaties en initiatieven nodig zijn in het sociaal domein om samen opgaven op te pakken. Het is mogelijk dat deze organisaties straks niet meer voort kunnen vanwege organisatorische, maar ook persoonlijke redenen en daar de aandacht aan moeten besteden in plaats van hun eigen initiatieven. Dit betekent dat voor verschillende doelgroepen vertrouwde cruciale hulpbronnen weg komen te vallen of dat er onvoldoende capaciteit is om het werk te verrichten.

Op dit moment is de focus op het heden. Dat is begrijpelijk, want het indammen van het coronavirus vraagt nu absolute aandacht. Wij vinden dat er samen gebouwd moet worden aan het verstevigen van de sociale infrastructuur in dit stadsdeel. Daarom is het net zo belangrijk om het met elkaar te hebben over de toekomst en oplossingen voor het versterken van het sociaal domein in Amsterdam Zuidoost. Want als de samenleving na de maatregelen weer op gang komt, ontstaat er een grote druk op informele en (kleinere) formele organisaties binnen het sociaal domein. Een diversiteit aan vraagstukken en werkzaamheden zal bij hen terechtkomen. Daarom is het van essentieel belang om deze partijen in het sociaal domein te verstevigen. Lokale stakeholders zijn bij uitstek noodzakelijke samenwerkingspartners om álle lagen van de bevolking te bereiken.

 

Foto: Les Adu

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK