GroenLinks, D66, PvdA en SP komen met een plan voor een lokaal verankerde economie in Zuidoost

De coalitiepartijen in Amsterdam dienen vandaag een initiatiefvoorstel in om een eerlijke, lokale en duurzame economie in Amsterdam Zuidoost te stimuleren. Een economie waarin het geld dat in een gebied verdiend wordt, zoveel mogelijk terugvloeit naar de bewoners van dat gebied. Via coöperaties, lokale ondernemers en via een eerlijke arbeidsmarkt. Een economie waar Amsterdammers zelf zeggenschap over hebben. Met dit voorstel introduceren de indieners de internationaal beproefde aanpak van Community Wealth Building in Nederland.

Niet veel mensen weten het, maar stadsdeel Zuidoost huisvest de rijkste plek van Nederland. In het gebied rondom de Johan Cruijff Arena worden per vierkante kilometer de meeste euro’s verdiend. Het is tegelijkertijd een stadsdeel met hoge armoedecijfers, waar mensen wonen met onzekere banen en inkomens. Hoe kan het dat in hetzelfde gebied zoveel rijkdom en tegelijkertijd zoveel armoede is? Veel verdwijnt in de handen van anonieme aandeelhouders van de bedrijven en vloeit direct weer weg uit het stadsdeel. De gevolgen zijn dat de bewoners van Zuidoost niet meeprofiteren van de rijkdom die er in het stadsdeel vergaard wordt en er grote ongelijkheid is tussen de grote rijke bedrijven enerzijds en mensen met lage inkomens anderzijds.

Dat moet en kan anders. Zuidoost is een stadsdeel met veel potentie en veel bedrijvigheid. Community Wealth Building is een beproefde aanpak van economische ontwikkeling die tot doel heeft economische waarde in de wijk vast te houden, onder meer door het creëren van gedeeld eigenaarschap van de economie.

Femke Roosma (GroenLinks): “Wij willen dat op plekken waar veel geld wordt verdiend, bewoners meer kunnen profiteren van de economie. Dat willen we doen door lokaal ondernemerschap, vooral in coöperaties, te stimuleren, en door ervoor te zorgen dat grote bedrijven en instellingen meer werk creëren voor bewoners in de wijk en meer inkopen bij lokale ondernemers. We willen eerlijk werk en een goed inkomen voor de mensen in Zuidoost. Daar kan Community Wealth Building aan gaan bijdragen.” Door nieuwe vormen van lokaal ondernemerschap te stimuleren, zoals lokale coöperaties waarin kennis gedeeld wordt, komen de winsten ten goede aan de werknemers en dus aan de bewoners zelf. Grote bedrijven en instellingen die in de gemeenschap verankerd zijn, kunnen meer mensen uit de buurt aannemen met zekere en goede arbeidscontracten. Door in te kopen bij lokale en kleine ondernemers blijft er meer waarde in het gebied. Het creëren van plekken voor zelfbeheer voor lokale ondernemers en initiatieven draagt eraan bij dat economische activiteit in het gebied vastgehouden wordt. De concrete invulling van Community Wealth Building in Zuidoost wordt samen met bewoners, lokale ondernemers en het stadsdeel gedaan. Zo creëren we meer waarde voor de wijk.

Simion Blom:”Het is belangrijk dat dit programma wordt uitgevoerd door de bewoners in Zuidoost!”

Simion Blom(GroenLinks): “Het is belangrijk dat dit programma wordt uitgevoerd door de bewoners in Zuidoost, waarbij vooral een stem moet worden gegeven aan de mensen die al te lang niet gehoord zijn. We gaan hiermee ondersteunen dat welvaart van generatie op generatie doorgegeven kan worden. Het wordt tijd. Vooral met het stimuleren van de inkoop bij lokale ondernemers uit Zuidoost, kunnen we snel en concreet een verschil maken. Juist nu in deze moeilijke economische tijden is het belangrijk perspectief te bieden en met oplossingen te komen”. De aanpak van Community Wealth Building is eerder succesvol toegepast in de stad Cleveland in de VS en in de stad Preston in Engeland. In Preston is het aandeel van publiek geld dat terugstroomt in de lokale economie gestegen van 39% tot 75% wat heeft geleid tot veel lokale werkgelegenheid.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK