Dirk de Jager: “Als bestuurder is verbeteren van de wereld mijn eerste liefde”

Dirk de Jager

Zoals u ongetwijfeld weet heeft Amsterdam Zuidoost een nieuw dagelijks bestuur. Tijd om deze aan uvoor te stellen, te beginnen met: Dirk de Jager van GroenLinks. De Jage was 12 jaar bestuurlid in West en bestuurslid van GroenLinks Amsterdam.

Wie is Dirk de Jager?
‘Ik ben in Amsterdam Nieuw-West, Slotermeer, opgegroeid en woon inmiddels twintig jaar in Westerpark. Ik maakte 25 jaar deel uit van de vakbeweging. Verder was ik twaalf jaar portefeuillehouder openbare ruimte en duurzaamheid in het toenmalig stadsdeel Westerpark.’

Omschrijf uzelf in 4 woorden
‘Hmm, ik ben optimistisch, doelgericht, vernieuwend en duurzaam. Eigenlijk heel sociaal gericht.’

Welke (politieke) carrière heeft u achter de rug?
‘Ik ben lid van GroenLinks en maakte in Westerpark deel uit van het stadsdeelbestuur en zat twee jaar in het bestuur van GroenLinks Amsterdam. In 2014 ben ik zelf een bedrijf begonnen met als doel fietsen te introduceren in grote steden met heel veel verkeer. Dit project is opgestart in onder andere delen van Azië, Iran en India. Ik ben net terug uit Teheran, een stad met tien miljoen mensen, waar het bicycle masterplan wordt uitgevoerd. Op dit moment zijn ze bezig met een campagne voor veilige fietspaden. Het is een geslaagd project.’

Waarom de keuze om Zuidoost te willen besturen?
‘Ik vind het zo een mooi gebied! Ik zie hier prachtige mensen die zich inzetten om het hier beter te maken.’

In uw portefeuille zit het onderdeel bouwen en wonen. Hoe staat u tegenover de zeer dure woningen die er gebouwd worden in Amsterdam-Zuidoost?
‘We moeten ons ervoor inzetten dat een ieder in Amsterdam-Zuidoost kan blijven wonen. Starters, jonge mensen, mensen die niet zoveel verdienen en een grotere woning nodig hebben, moeten in hun eigen gemeenschap kunnen blijven. De komende jaren worden er 35.000 woningen gebouwd en deze moeten betaalbaar blijven. We zijn van plan de bewoners de juiste informatie te geven door naar ze toe te gaan in de verschillende buurtcentra en de informatie ook te verspreiden via de vele lokale media in Zuidoost.’

Sinds kort behoren de Bijlmerflats tot cultureel erfgoed. Welke andere monumenten uit de Bijlmer horen, volgens u, ook nog die status te krijgen?
‘Sinds een tijd speelt de discussie over de Kemperinggarage. We willen toch gaan kijken of het mogelijk is deze garage te behouden en een culturele functie te geven, met misschien een gelegenheid voor horeca. De garage als hart van de K-buurt moet de goede verbinding van de toekomst worden tussen de nieuwbouw en het oude deel van deze wijk.’

Welke periode uit 50 jaar Bijlmer spreekt u het meeste aan?
‘Ik zit nu pas zes maanden hier en ik leer elke dag nieuwe dingen over Amsterdam- Zuidoost. De beginperiode met de hoop naar het nieuwe is de periode die mij het meeste aanspreekt. Nu staan we, in de geschiedenis van de Bijlmer, weer op het punt met dezelfde waarden, het groen, het sociale en de hoop op al het positieve dat er komen gaat.’

Bijlmer weetje: waar staat het beeld van moeder Aisa?
“Dat zou ik niet weten”, zegt de Jager met een vrolijke lach.

Wat zijn uw speerpunten deze ambtstermijn?
Deze ambtstermijn van vier jaar ga ik me inzetten voor de volgende vijf zaken:

 • Vernieuwing
  ‘Vernieuwing is een sociale investering. Het moet gaan om een verbetering voor de mensen in het stadsdeel.’
 • Duurzaamheid
  ‘Deze is gebaseerd op klimaat en energietransitie: de omzetting van fossiele brandstoffen (zoals gas) naar duurzame energie. Voor de bewoners met een lager inkomen moet het leven in Zuidoost betaalbaar blijven. Er zullen banen gecreëerd moeten worden voor de bewoners die betrokken zijn bij de duurzame manier van leven. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken en het aanleggen van systemen om met inductie te kunnen koken.’
 • Economie
  ‘De kracht in de startende ondernemer een boost geven waardoor onze economie sterker zal gaan worden.’
 • Verbinding van het ArenA-gebied en het authentieke Bijlmergebied
  ‘Het is heel belangrijk dat er over een tijd een situatie ontstaat waar we met de gezichten naar elkaar toe staan en niet met de ruggen. Zoals dat nu het geval is.’
 • Organisatie vanuit de eigen bevolking
  ‘De Zuidoostbewoners weten heel goed wat ze willen voor hun eigen stadsdeel. Bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor ons. We willen het samen doen. Bottom up en power to the people!’

 

Foto: Dirk de Jager (uiterst rechts), Jakob Wedemeijer (links) en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing (midden). Copyright Jeltje van Nuland.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK