Categorie: Nieuws uit de buurt

Uitreiking bedankpenningen hondenbezitter

De K-buurt gaat vanaf dit weekend 250 penningen-van-waardering uitreiken aan hondenbezitters van de K-buurt om hen op deze manier te bedanken en te stimuleren ogen en oren op straat te zijn. Met de penning komen een aantal tips hoe meldingen te doen van zaken op straat, van kapotte straatlampen tot zwervende winkelkarren, tot verdachte activiteiten.

Het is een van de acties die de K-buurt doet in het kader van een themamaand over Veiligheid.  Met de themamaand over Veiligheid hoopt buurtplatform Hart voor de K-buurt meer buurtbewoners bewust maken wat zij zelf kunnen doen voor Veiligheid. Zo is er een fietsgraveeractie, worden er dagelijks veiligheidstips via social media verspreid, worden flatcoaches voor flats geworven en is er op 16 oktober een speciale veiligheidsmarkt in winkelcentrum de Kameleon. Veiligheid is een grote issue in de K-buurt. Recent zijn er nog diverse schietincidenten in het nieuws gekomen. Er lopen diverse projecten om de sociale cohesie en de sociale veiligheid te verbeteren. Ook is er het masterplan Zuidoost, wat een lange termijn aanpak voor de veiligheid en leefbaarheid in gang zet. Met deze week wil Hart voor de Kbuurt bewoners laten zien wat bewoners zelf kunnen doen. Veiligheid is van ons allemaal.

Vrijdag 8 oktober 1400 uur start de thema maand over Veiligheid met een uitreiking aan een aantal hondenbezitter van de eerste hondenbezitter bedank penningen bij buurthuis Bonte Kraai. Tegelijk wordt ook de expositie ‘’buurtveiliger’’ geopend; een overzicht van wat buurtbewoners zelf doen om de buurt veiliger te maken.
De 250 bedank penningen worden zoveel mogelijk via de diverse bewonerscommissie / wooncomplexen verspreid. Afhalen kan ook bij Hart voor de Kbuurt of bij de dierenwinkel in Winkelcentrum Kameleon.

Garagesale Geerdinkhof 28 augustus

In Geerdinkhof, een laagbouwwijk in de G-Buurt in Bijlmer-Oost, wordt op zaterdag 28 augustus een Garagesale georganiseerd. Het is inmiddels de twaalfde keer dat dit evenement plaatsvindt.
Vanaf 12 uur tot 16.00 uur zijn de deelnemers actief. Geïnteresseerde inwoners van Amsterdam-Zuidoost worden uitgenodigd de Geerdinkhof en de deelnemende garages te bezoeken om leuke tweedehands spullen te kopen. Een routebeschrijving door de wijk is beschikbaar. Bezoekers wordt aangeraden bij voorkeur te voet of op de fiets te komen.

Garagesale in Geerdinkhof, zaterdag 28 augustus

Na 5 jaar strijd, aanleg LaadLos flat Klieverink begonnen, succes Hart voor de Kbuurt voor ondernemers en bewoners!

Na 5 jaar strijd en uithoudingsvermogen door bewoners en ondernemers is de lang gewenste LaadLos faciliteit voor winkeliers aan de achterzijde van flat Klieverink deze week in aanbouw gegaan.
In 2016 heeft stadsdeel een in-parkeerplek achter de flat zomaar weggehaald. Na jaren van protest, inspreken bij gemeenteraad, raadsadressen, veiligheidscommissies en media aandacht door bewoners en ondernemers, ondersteund door Hart voor de Kbuurt, experts,  raadsleden, e.a. komt er nu een oplossing in de vorm van een LaadLos en keerlus voor de ondernemers.

De bouw is deze week begonnen.

Ondernemers zijn blij dat nu eindelijk gebouwd wordt, het was een rare periode waarbij leveranciers boetes kregen en het voor klanten lastig was op artikelen af te halen. Ondernemers konden letterlijk geen kant op en zagen hun onderneming onder druk. Voor Hart voor de Kbuurt onderstreept dit het belang van collectieve actie, en de noodzaak een stem te geven aan hen die je te vaak niet hoort of ziet, zeker in een stadsdeel onder druk van gentrification.

Het Ghanese supermarktje ‘’Kumasi Market’’ aan de achterzijde is een voorbeeld van meer dan alleen een winkeltje, het is ook onderdeel van de sociaal multiculturele infrastructuur in een stadsdeel als Zuidoost, met overlijdensadvertenties, en meer. Dit zijn de partijen die vaak de weg niet weten in participatie land; inspreken, raadsadressen zijn hen vreemd. En daarom trekken ze te vaak aan het langste eind bij processen die hun zomaar overkomen, en gaan vervolgens onderuit.
Mama Oppong(Kumasi markET): “I am happy it is now coming. We waited long. Many fines were given.’’ Azam Nabibaks(pakjesophaalpunt en Wasserette Rahiema):”Het is toch belachelijk hoeveel inspanning dit heeft kost. In het beleid stond echt ondernemers steunen als prioriteit, de praktijk bleek heel anders. De gewone burger wordt niet serieus genomen. Maar ik ben blij dat het onder dit nieuw bestuur nu toch komt.”

Hart voor de Kbuurt is iedereen die de afgelopen jaren dit traject heeft gesteund, in de politiek, bestuurlijk, woningcorporatie De Key, de buurtbewoners, de media  zeer dankbaar. De bouw zal zeker nog 3 weken duren. Verwacht wordt dat de buurt dan een grote OpeningsBBQ zal regelen om iedereen te bedanken en deze mijlpaal te vieren.

K-buurt aardgasvrij

Net als de rest van Nederland, wordt Amsterdam aardgasvrij. Dit is besloten door de regering in 2016. Aardgasvrij betekent dat woningen op een andere manier verwarmd worden. Koken gebeurt niet meer op aardgas en ook het tapwater wordt anders verwarmd. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast leidt de gaswinning in Groningen tot aardbevingen. Dit vraagt om maatregelen en een slimme aanpak.

We werken naar een aardgasvrije K-buurt tussen 2020 en 2030. Dit doen we samen met buurtplatform Hart voor de K-buurt, bewoners, woningcorporaties en andere organisaties waaronder Stichting !WOON. Woningeigenaren bepalen zelf op welke manier ze van het aardgas af gaan. Samen zoeken we het alternatief die het beste past bij de type woningen en de wensen van woningeigenaren. Zo wordt er het komende 2 jaar gewerkt aan een buurtuitvoeringsplan. In dit plan bepalen we samen hoe en wanneer de buurt aardgasvrij gemaakt wordt. Er wordt gekeken naar aardgasvrije alternatieven, de fasering en de kosten. Woningeigenaren worden uitgenodigd om mee te werken aan dit plan.

Route door de stad

De Transitievisie Warmte geeft Amsterdammers richting in de overstap naar een aardgasvrije stad. Met de kennis van nu, gecombineerd met de wensen van de Amsterdamse bewoners en partnerorganisaties, is er een route door de stad geschetst. In de Transitievisie Warmte staat beschreven welk alternatief de laagst maatschappelijke kosten heeft voor de buurt. Er is dus gekeken naar een alternatief voor de buurt dat maatschappelijk gezien het meest betaalbaar is.

Klein verschil in kosten
Voor Laag Kralenbeek (officiële benaming K-buurt Zuidwest) is een warmtenet het zogenaamde voorkeursalternatief. Dit betekent dat de totale kosten voor deze buurt het laagst is met een warmtenet. Een warmtenet is in deze buurt meer dan 30% goedkoper dan een all electric oplossing. Voor Koningshoef is het voorkeursalternatief all electric. Het verschil in kosten met een warmtenet is hier kleiner dan 10%.

De Venser wordt vervangen door zorgcentrum

Nieuwe woningen

Op de plek waar De Venser nu staat, bouwt Stadgenoot een nieuw zorgcentrum met ouderenwoningen. Daarnaast komen er in totaal 550 nieuwe woningen.
Het gebouw van De Venser is eigendom van woningcorporatie Stadgenoot. Zij hebben 154 aanleunwoningen in het gebouw in beheer.
Zorgaanbieder Amstelring huurt een deel van het gebouw en biedt zorg aan 154 cliënten. Dit zorggedeelte is door een gang verbonden met de aanleunwoningen.

Sloop en nieuwbouw
De sloop en nieuwbouw van de (aanleun)woningen en het zorggedeelte zullen door Stadgenoot in fases worden uitgevoerd.
Eén keer verhuizen
Voordat het huidige gebouw gesloopt wordt zal eerst een deel van de nieuwbouw worden gebouwd, zodat de huidige bewoners maar één keer hoeven te verhuizen.

Wie meer wil weten over de toekomst van De Venser; https://www.stadgenoot.nl/Project/de-venser

Speeltuinseizoen Fort Kraaiennest start feestelijk op 1 mei

Zaterdag 1 mei is de opening van het speeltuinseizoen van Fort Kraaiennest. Van 11 tot 18 uur kunnen alle kinderen weer terecht bij de oppas- en voorleesmoeders.

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing zal om 15 uur zal de opening verrichten. Tijdens de meivakantie is de speeltuin voor iedereen toegankelijk en komen er een aantal spannende activiteiten, zoals zwemmen in het minibad, springkastelen, pannenkoek, wafels, poffertjesdag en nog veel meer!

Dagelijks om 17 uur is er een voorlees halfuurtje, wekelijks op vrijdag om 17 uur zijn er poffertjes, pannenkoeken en fruit en elke eerste zaterdag van de maand is er een springkussen.

Er zijn nog vrijwilligers nodig die Voorleesmoeders willen zijn , aanmelden bij Veronica: voel je vrij om contact op te nemen. 06 84 75 76 70

 

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK