K-buurt aardgasvrij

Net als de rest van Nederland, wordt Amsterdam aardgasvrij. Dit is besloten door de regering in 2016. Aardgasvrij betekent dat woningen op een andere manier verwarmd worden. Koken gebeurt niet meer op aardgas en ook het tapwater wordt anders verwarmd. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast leidt de gaswinning in Groningen tot aardbevingen. Dit vraagt om maatregelen en een slimme aanpak.

We werken naar een aardgasvrije K-buurt tussen 2020 en 2030. Dit doen we samen met buurtplatform Hart voor de K-buurt, bewoners, woningcorporaties en andere organisaties waaronder Stichting !WOON. Woningeigenaren bepalen zelf op welke manier ze van het aardgas af gaan. Samen zoeken we het alternatief die het beste past bij de type woningen en de wensen van woningeigenaren. Zo wordt er het komende 2 jaar gewerkt aan een buurtuitvoeringsplan. In dit plan bepalen we samen hoe en wanneer de buurt aardgasvrij gemaakt wordt. Er wordt gekeken naar aardgasvrije alternatieven, de fasering en de kosten. Woningeigenaren worden uitgenodigd om mee te werken aan dit plan.

Route door de stad

De Transitievisie Warmte geeft Amsterdammers richting in de overstap naar een aardgasvrije stad. Met de kennis van nu, gecombineerd met de wensen van de Amsterdamse bewoners en partnerorganisaties, is er een route door de stad geschetst. In de Transitievisie Warmte staat beschreven welk alternatief de laagst maatschappelijke kosten heeft voor de buurt. Er is dus gekeken naar een alternatief voor de buurt dat maatschappelijk gezien het meest betaalbaar is.

Klein verschil in kosten
Voor Laag Kralenbeek (officiële benaming K-buurt Zuidwest) is een warmtenet het zogenaamde voorkeursalternatief. Dit betekent dat de totale kosten voor deze buurt het laagst is met een warmtenet. Een warmtenet is in deze buurt meer dan 30% goedkoper dan een all electric oplossing. Voor Koningshoef is het voorkeursalternatief all electric. Het verschil in kosten met een warmtenet is hier kleiner dan 10%.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK