‘Buurtteams zitten in de haarvaten van de samenleving’

Door: Liesbeth Vermeulen

Vanaf 1 april 2021 zijn er in Zuidoost Buurtteams te vinden. Wat zijn dat eigenlijk, wat doen ze en welke problemen komen ze tegen? We praten erover op de locatie Bijlmer-Oost aan de Karspeldreef 1009 met Juanita van Schoonhoven (netwerkmanager) en Mathilde Corsten (directeur) van de Buurtteams in ons stadsdeel.

Het ‘buurtplein’ aan de Karspeldreef is een gezellige open ruimte waar aan diverse tafeltjes Amsterdammers zitten te praten. Elke werkdag vanaf 09.00 kunnen bewoners vanaf 18 jaar hier terecht voor gratis advies bij allerlei problemen. Een medewerker van het Buurtteam inventariseert welke hulp nodig is en of het Buurtteam die zelf kan leveren. Mathilde licht toe: ‘Het buurtteam is een plek in de buurt waar je naartoe kunt met al je vragen. Bijvoorbeeld als je moeite hebt om rond te komen, meer sociale contacten wilt, of last hebt van energiearmoede. Allerlei vragen waar het buurtteam je gratis bij kan helpen. Samen kijken we wat je nodig hebt, zodat je zelf weer verder kunt.’

Altijd maatwerk
In elk buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar met specialistische kennis. Ook werken ervaringsdeskundigen in het buurtteam: mensen die zelf veel ervaring op het gebied van zorg- en ondersteuning. Soms kan een korte vraag meteen beantwoord worden, soms worden bewoners intern verder geholpen door een Buurtteammedewerker en dan weer wordt iemand verwezen naar specialistische hulp. Daarnaast werkt het Buurtteam veel met het Ouder en Kindteam, het OKT. ‘We kunnen niet alles zelf, maar zijn wel een integraal team. Het is altijd maatwerk en de vraag van de bewoner staat centraal.’ Het Buurtteam heeft de regie, zoals het heet en houdt vinger aan de pols.

Mathilde Corsten werkt vanaf de start voor de Buurtteams, die ervoor MaDi heetten (Maatschappelijke Dienstverlening). Juanita van Schoonhoven werkte al bij de voorloper van de Buurtteams en de wijkzorgalliantie en zorgt nu voor verbindingen tussen diverse relevante partijen. Het zijn bevlogen vrouwen met hart voor de zaak die op allerlei niveaus proberen de zorg voor hulpbehoevende bewoners te verbeteren. Grote problemen waar ze tegenaan lopen zijn armoede, wantrouwen tegen de overheid, dakloosheid en een combinatie/stapeling van problemen.

Mantelzorg en dementie
Door bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire is er veel wantrouwen en kost het opbouwen van vertrouwen veel tijd. Bewoners hebben het liefst te maken met een vertrouwd gezicht. De Buurtteams werken ook samen met bewonerscommissies. ‘Zo zitten we in de haarvaten van de samenleving.’

Niet alleen op individueel/persoonlijk niveau bieden de Buurtteams hulp, ook worden er speciale bijeenkomsten georganiseerd, zoals voor jongeren met geldproblemen en mantelzorgers die voor iemand met dementie zorgen, een groeiende groep. Het team Vroegsignalering probeert Amsterdammers al bij beginnende geldproblemen in beeld te krijgen. Als problemen nog klein zijn, kan een advies of een lichte interventie al voldoende zijn. De uitvoering van schuldhulpverlening ligt bij het Buurtteam. Het project Grip op je geld helpt ook jongvolwassenen (tot 27 jaar) met financiële kwesties.

Voor kennisuitwisseling tussen diverse partijen zijn er de zogenoemde wijktafels. Elke 6 weken komt een wisselende groep netwerkpartners bij elkaar om over een bepaald thema te praten. Ook vertegenwoordigers van de zogenoemde informele zorg schuiven aan. Een goed systeem zijn de zogenoemde ‘linking pins’: dit zijn afgevaardigden van het social pact (een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Zuidoost) en partners. Zij zijn gekoppeld aan het buurtteam om de sociale basis (informele zorg) te omarmen.

Juanita van Schoonhoven (netwerkmanager)

De organisatie
Het Buurteam ZO heeft drie hoofdlocaties (Centrum, Gaasperdam en Oost) en enkele infopunten, zoals op Reigersbos 55 met het spreekuur sociaal raadslieden en het onlangs geopende ZO=Venserpolder. Hier zitten allerlei organisaties onder één dak, naast het Buurtteam het WijkActieCentrum en de buurtrechter. Je kunt er gewoon binnenlopen: Albert Camuslaan 38, winkelcentrum Venserpolder. Bij de Buurtteams Zuidoost werken 150 mensen.

Mathilde Corsten (directeur)

‘Het Buurtteam is de afgelopen 1,5 jaar sterk gegroeid’, vertellen Mathilde en Juanita. ‘Het is aangesloten bij het Masterplan en er wordt samengewerkt met andere Buurtteams in de stad.’ Niet alleen armoede is een probleem dat aandacht vraagt, ook de jeugdzorg en ongeducumenteerden. In elk stadsdeel zijn er inloophuizen waar dak- en thuislozen en mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen voor een maaltijd, douche en soms kleding. Alleen in stadsdeel Zuidoost bestaat deze voorziening niet, terwijl er in heel Zuidoost wel overlast is van dakloze ongeducumenteerden. Mathilde en Juanita proberen al enige tijd om deze kwestie hoger op de politieke agenda te krijgen.

Mathilde wil met de Buurtteams Amsterdammers in hun kracht zetten. Beiden benadrukken dat Zuidoost niet alleen problemen kent, maar ook energieke bewoners die op diverse creatieve manieren de eindjes aan elkaar knopen.

Hoe helpt het buurtteam mij?
De werkwijze hangt af van je vragen en de persoonlijke situatie. Het buurtteam kijkt samen met de bewoner wat er aan de hand is en wat er nodig is. De gratis hulp kan gaan over vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoetingsplekken en veiligheid. Meer weten? Bekijk de website www.buurtteamamsterdam.nl of kom langs bij een van de buurtteams in Zuidoost.

Agenda

  • 24 november 2022, 15:00 uur: Officiële opening Alzheimer Trefpunt door Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland. Feestelijke start met muziek en dans van het Danspaleis!
  • 19 januari 2023, 19:30 uur: Hoe gaat het met de mantelzorger? Vertoning van de documentaire: ‘Ik zie jou’ over mantelzorgers uit andere culturen.
  • 2 februari 2023, 19:30 uur: Levend verlies bij dementie. Hoe ga je daarmee om?
  • 2 maart 2023, 19:30 uur: De andere wereld van dementie: over de sociale benadering en de leefwereld van ouderen met een migratieachtergrond.

Grip op je Geld
Kom voor vragen over geldzaken naar Grip op je Geld/ Financieel Café in buurthuis de Bonte Kraai. Je kan binnenlopen zonder afspraak voor gratis hulp. Iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur in Buurthuis Bonte Kraai, Kraaiennest 68 en iedere vrijdag in buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38 van 9.30 -11.30 uur.

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK